Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Humanismo e Renecemento

923 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Humanismo e Renecemento

  1. 1. TAREFA 5:Humanismo e renacemento1.Sintetiza nun texto as características fundamentais sobre o HUMANISMO e buscainformación sobre Erasmo de Roterdam e o seu pensamento2.Sinala as vías de difusión deste novo pensamento.3.Que novidades introduce a arte renacentista, salienta as diferenzas ca arte medieval.4.Como influe a nova mentalidade ou espíritu do renacemento ca nova arte5.Comenta as seguintes obras (Que atoparás na presentación sobre arte moderna)1.Santa maría Novella de Florencia (1456) de Alberti2.O David de Miguel Anxo (1504)3.Os esposos Arnolfini de Jan Van Eyck (1434)Acude a estas fontes (entre outras) para completar o traballo:•http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1199 Presentación interactivade libros vivos da editorial SM•http://www.slideshare.net/mercedesdans/4-arte-moderna Presentación de elaboraciónpropia•http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1849.htm Ficha sobre o humanismo deArte-Historia•http://www.educacion.es/exterior/centros/severoochoa/es/departamentos/historia/material_julia/Arte_renacimiento_2_ESO.pdf Presentación sobre o renacemento realizado polodepartamento de CCSS do centro Severo Ochoa•http://www.historiasiglo20.org/HE/6f.htm Páxina sobre o renacemento español na páxinade Historiasiglo20

×