SlideShare a Scribd company logo

bongdenGe _2014

N
N

bongdenGe _2014

bongdenGe _2014

1 of 1
Download to read offline
CTY TNHH NGAÂN 
Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 
ÑT/Fax 821.4554 - ÑT:912.0407 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân 
TÊN HÀNG 
GIÁ BÁN(VNĐ) 
Compact 6W-2U 
34,500 
Compact 9W-2U 
36,500 
Compact 11W-2U 
39,000 
Compact 9W-3U 
41,500 
Compact 15W-3U 
45,500 
Compact 18W-3U 
47,000 
Compact 23W-3U 
57,600 
Compact xoắn 8W-E27 
46,600 
Compact xoắn 8W-E14 
46,600 
Compact xoắn 12W-E27 
53,600 
Compact xoắn 20W-E27 
53,900 
Compact xoắn 23W-E27 
57,750 
Bóng 0m6 (indo) 
11,600 
Bóng 1m2 (indo) 
12,800 
Bóng 0m6 (indo) vàng 
2,600 
Bóng 1m2 (indo) vàng 
27,500 
Bóng 0m6 (thailan) 
23,000 
Bóng 1m2 (thailan) 
24,600 
Bóng 0m6 (thailan) vàng 
25,500 
Bóng 1m2 (thailan) vàng 
27,000 
Bóng T5- 14w 
43,000 
Bóng T5- 21w 
48,900 
Bóng T5- 28w 
54,600 
BÓNG ĐÈN GE

Recommended

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comNgan TNHH
 
catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014Ngan TNHH
 
Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Ngan TNHH
 
Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Ngan TNHH
 
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Ngan TNHH
 
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
 

More Related Content

More from Ngan TNHH

banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganNgan TNHH
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Ngan TNHH
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comNgan TNHH
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanNgan TNHH
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Fire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant -  tnhh kimxuanFire retardant -  tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuanCatalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuanNgan TNHH
 
Control cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuanControl cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Mv lv catalogue-tnhh kimxuan
Mv lv catalogue-tnhh kimxuanMv lv catalogue-tnhh kimxuan
Mv lv catalogue-tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Catalogue ls vina tnhh kim_xuan
Catalogue ls vina tnhh kim_xuanCatalogue ls vina tnhh kim_xuan
Catalogue ls vina tnhh kim_xuanNgan TNHH
 
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuanBaogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuanNgan TNHH
 
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
 

More from Ngan TNHH (20)

banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
 
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
 
Fire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant -  tnhh kimxuanFire retardant -  tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuan
 
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuan
 
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuanCatalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan
 
Control cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuanControl cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuan
 
Mv lv catalogue-tnhh kimxuan
Mv lv catalogue-tnhh kimxuanMv lv catalogue-tnhh kimxuan
Mv lv catalogue-tnhh kimxuan
 
Catalogue ls vina tnhh kim_xuan
Catalogue ls vina tnhh kim_xuanCatalogue ls vina tnhh kim_xuan
Catalogue ls vina tnhh kim_xuan
 
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuanBaogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
 
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
 

bongdenGe _2014

  • 1. CTY TNHH NGAÂN Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 ÑT/Fax 821.4554 - ÑT:912.0407 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân TÊN HÀNG GIÁ BÁN(VNĐ) Compact 6W-2U 34,500 Compact 9W-2U 36,500 Compact 11W-2U 39,000 Compact 9W-3U 41,500 Compact 15W-3U 45,500 Compact 18W-3U 47,000 Compact 23W-3U 57,600 Compact xoắn 8W-E27 46,600 Compact xoắn 8W-E14 46,600 Compact xoắn 12W-E27 53,600 Compact xoắn 20W-E27 53,900 Compact xoắn 23W-E27 57,750 Bóng 0m6 (indo) 11,600 Bóng 1m2 (indo) 12,800 Bóng 0m6 (indo) vàng 2,600 Bóng 1m2 (indo) vàng 27,500 Bóng 0m6 (thailan) 23,000 Bóng 1m2 (thailan) 24,600 Bóng 0m6 (thailan) vàng 25,500 Bóng 1m2 (thailan) vàng 27,000 Bóng T5- 14w 43,000 Bóng T5- 21w 48,900 Bóng T5- 28w 54,600 BÓNG ĐÈN GE