SlideShare a Scribd company logo

Mang paragon 15 09-2014

N
N

Mang paragon 15 09-2014

Mang paragon 15 09-2014

1 of 1
Download to read offline
CTY TNHH NGAÂN 
Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 
ÑT/Fax 3821.4554 - ÑT:2219 1538 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân 
LOAÏI 
KÍCH THÖÔÙC 
ÑÔN GIAÙ GocNHOÂM phản quang 
INA 
2x6T 
417,273 
INA 
3x6T 
626,364 
INA 
4x6T 
779,091 
INA 
2x1m2 
570,909 
INA 
3x1m2 
916,364 
INA 
4x1m2 
1,071,818 
ABC 
2x6T 
530,000 
ABC 
3x6T 
818,182 
ABC 
4x6T 
994,545 
ABC 
2x1m2 
750,909 
ABC 
3x1m2 
1,217,273 
ABC 
4x1m2 
1,477,273 
Ñôn 6T 
Mica(PSN) - Inox(PXC) 
192,727 
Ñoâi 6T 
Mica(PSN) - Inox(PXC) 
315,455 
Ñôn 1m2 
Mica(PSN) - Inox(PXC) 
253,636 
Ñoâi 1m2 
Mica(PSN) - Inox(PXC) 
395,455 
Heo Đôn 6T 
PCN (Voøm V Sơn) 
179,091 
Heo Đoâi 6T 
PCN (Voøm V Sơn) 
294,091 
Heo Ñôn 1m2 
PCN (Voøm V Sơn) 
219,091 
Heo Đoâi 1m2 
PCN (Voøm V Sơn) 
333,636 
Heo Ba 1m2 
PCN (Voøm V Sơn) 
493,636 
Heo Bốn 1m2 
PCN (Voøm V Sơn) 
675,455 
Taêng phoâ 6T/1M2 
Moûng 
76,364 
Taêng phoâ 6T/1M2 
Daøy 
72,727 
Ñôn 6T Mỏng 
MMP 
140,909 
Ñoâi 6T Mỏng 
MMP 
217,727 
Ñôn 1m2 Mỏng 
MMP 
172,727 
Ñoâi 1m2 Mỏng 
MMP 
265,455 
lon 3.5 
DLA -90 
55,455 
lon 4.5 
DLA -115 
84,545 
lon 5.5 
DLA -140 
116,364 
lon 6 
DLA - 160 
135,454 
lon 8 
DLA - 195 
194,545 
* Giaù chöa bao goàm Vat 
BAÛNG GIAÙ MAÙNG PARAGON (COÙ TAÊNG PHOÂ )

Recommended

Curio.carlos ruiz rubio 3 b
Curio.carlos ruiz rubio 3 bCurio.carlos ruiz rubio 3 b
Curio.carlos ruiz rubio 3 bJose Pacheco
 
18JE05-MFG-12C0-ZEN-5204-0007-01 RA.pdf
18JE05-MFG-12C0-ZEN-5204-0007-01 RA.pdf18JE05-MFG-12C0-ZEN-5204-0007-01 RA.pdf
18JE05-MFG-12C0-ZEN-5204-0007-01 RA.pdfBastenMHSilitonga
 
cz_S370-213_2500_En12285-1_h.pdf
cz_S370-213_2500_En12285-1_h.pdfcz_S370-213_2500_En12285-1_h.pdf
cz_S370-213_2500_En12285-1_h.pdfBoban27
 
Cost of breeder farm
Cost of breeder farmCost of breeder farm
Cost of breeder farmOmar Faruque
 
Seun Sambath-ACI 318-05 Mathcad in Concrete Structures (2010)
Seun Sambath-ACI 318-05 Mathcad in Concrete Structures (2010)Seun Sambath-ACI 318-05 Mathcad in Concrete Structures (2010)
Seun Sambath-ACI 318-05 Mathcad in Concrete Structures (2010)eisa chegini
 
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comNgan TNHH
 
catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014Ngan TNHH
 

More Related Content

More from Ngan TNHH

Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Ngan TNHH
 
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Ngan TNHH
 
bongdenGe _2014
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Ngan TNHH
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Ngan TNHH
 
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
 
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganNgan TNHH
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Ngan TNHH
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comNgan TNHH
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanNgan TNHH
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Fire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuanFire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuanNgan TNHH
 
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanNgan TNHH
 

More from Ngan TNHH (20)

Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14
 
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
 
bongdenGe _2014
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
 
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
 
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
 
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
 
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
 
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
 
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.comCataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com
 
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
 
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
 
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
 
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
 
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
 
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
 
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
 
Fire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuanFire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuan
 
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuan
 

Recently uploaded

MacedoAngelina_KJM_01.pdf
MacedoAngelina_KJM_01.pdfMacedoAngelina_KJM_01.pdf
MacedoAngelina_KJM_01.pdfAngelinaMacedo3
 
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdf
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdfMs.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdf
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdfmahmoudtabaa3
 
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdf
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdfgoodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdf
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdfdanishkhan798905
 
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdf
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdfFirebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdf
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdfreneecamilleb
 
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdfGiovanniPierroJrMali
 
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxb
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxbPPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxb
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxbWardhaniNabilla1
 
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdf
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdfnext5p21story challenge by danishdavid khan.pdf
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdfdanishkhan798905
 
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arth
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arthJazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arth
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arthDrJibachhaSahVetphys
 
Far Away Friends - Storyboard by Chloe Lemay
Far Away Friends - Storyboard by Chloe LemayFar Away Friends - Storyboard by Chloe Lemay
Far Away Friends - Storyboard by Chloe LemayChloe Lemay
 
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepat
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan CepatIDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepat
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepatserlywin77
 
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptx
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptxCOLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptx
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptxevelynpanilaglipura1
 
OPDD 2420 capstone small.pdf
OPDD 2420 capstone small.pdfOPDD 2420 capstone small.pdf
OPDD 2420 capstone small.pdfloganmartinw
 
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdf
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdfMulticolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdf
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdfbyqjzxcrnf
 
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Hunt
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger HuntGutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Hunt
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Huntjuangutiiofficial
 
Art of a Ferret - Beatboards - Julia Vallega
Art of a Ferret - Beatboards - Julia VallegaArt of a Ferret - Beatboards - Julia Vallega
Art of a Ferret - Beatboards - Julia VallegaJuliaVallega
 
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapido
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapidoBASIC A resumido de ingles para aprender muy rapido
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapidoabdulmgirul
 

Recently uploaded (16)

MacedoAngelina_KJM_01.pdf
MacedoAngelina_KJM_01.pdfMacedoAngelina_KJM_01.pdf
MacedoAngelina_KJM_01.pdf
 
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdf
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdfMs.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdf
Ms.Shahla Baghdad`- alyarmouk street - .pdf
 
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdf
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdfgoodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdf
goodbyestoryboardsequencebydanishdavidkhan.pdf
 
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdf
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdfFirebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdf
Firebuds_Cut N Chrome Caper_Renee Badua 2023.pdf
 
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf
1. Assumptions, Misconceptions, Functions, and Philosophy of Art.pdf
 
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxb
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxbPPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxb
PPT Skripsi #2 tanpa hyperlnbnmbbink.pptxb
 
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdf
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdfnext5p21story challenge by danishdavid khan.pdf
next5p21story challenge by danishdavid khan.pdf
 
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arth
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arthJazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arth
Jazmin portfolio by DR.Jibachha Sah for arth
 
Far Away Friends - Storyboard by Chloe Lemay
Far Away Friends - Storyboard by Chloe LemayFar Away Friends - Storyboard by Chloe Lemay
Far Away Friends - Storyboard by Chloe Lemay
 
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepat
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan CepatIDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepat
IDMPO Slot Gacor Mudah Menang Dengan Cepat
 
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptx
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptxCOLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptx
COLLABORATIVE&TRANSFORMATIVE.evelynpanilaglipurapptx
 
OPDD 2420 capstone small.pdf
OPDD 2420 capstone small.pdfOPDD 2420 capstone small.pdf
OPDD 2420 capstone small.pdf
 
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdf
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdfMulticolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdf
Multicolor Clouds Daily Class Agenda Template.pdf
 
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Hunt
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger HuntGutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Hunt
Gutierrez_Juan_Retail Store Scavenger Hunt
 
Art of a Ferret - Beatboards - Julia Vallega
Art of a Ferret - Beatboards - Julia VallegaArt of a Ferret - Beatboards - Julia Vallega
Art of a Ferret - Beatboards - Julia Vallega
 
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapido
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapidoBASIC A resumido de ingles para aprender muy rapido
BASIC A resumido de ingles para aprender muy rapido
 

Mang paragon 15 09-2014

 • 1. CTY TNHH NGAÂN Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 ÑT/Fax 3821.4554 - ÑT:2219 1538 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân LOAÏI KÍCH THÖÔÙC ÑÔN GIAÙ GocNHOÂM phản quang INA 2x6T 417,273 INA 3x6T 626,364 INA 4x6T 779,091 INA 2x1m2 570,909 INA 3x1m2 916,364 INA 4x1m2 1,071,818 ABC 2x6T 530,000 ABC 3x6T 818,182 ABC 4x6T 994,545 ABC 2x1m2 750,909 ABC 3x1m2 1,217,273 ABC 4x1m2 1,477,273 Ñôn 6T Mica(PSN) - Inox(PXC) 192,727 Ñoâi 6T Mica(PSN) - Inox(PXC) 315,455 Ñôn 1m2 Mica(PSN) - Inox(PXC) 253,636 Ñoâi 1m2 Mica(PSN) - Inox(PXC) 395,455 Heo Đôn 6T PCN (Voøm V Sơn) 179,091 Heo Đoâi 6T PCN (Voøm V Sơn) 294,091 Heo Ñôn 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 219,091 Heo Đoâi 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 333,636 Heo Ba 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 493,636 Heo Bốn 1m2 PCN (Voøm V Sơn) 675,455 Taêng phoâ 6T/1M2 Moûng 76,364 Taêng phoâ 6T/1M2 Daøy 72,727 Ñôn 6T Mỏng MMP 140,909 Ñoâi 6T Mỏng MMP 217,727 Ñôn 1m2 Mỏng MMP 172,727 Ñoâi 1m2 Mỏng MMP 265,455 lon 3.5 DLA -90 55,455 lon 4.5 DLA -115 84,545 lon 5.5 DLA -140 116,364 lon 6 DLA - 160 135,454 lon 8 DLA - 195 194,545 * Giaù chöa bao goàm Vat BAÛNG GIAÙ MAÙNG PARAGON (COÙ TAÊNG PHOÂ )