Mokytojams apie Ugdomąjį Santykį

572 views

Published on

Mokytojams parengto seminaro "Ugdomasis santykis" pranešimas

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokytojams apie Ugdomąjį Santykį

 1. 1. Ugdomasis santykis Seminaras Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokytojamsParengė: Laimonas Ragauskas ir Agnė Rapalaitė
 2. 2. Apie švietimą ir ateitį...• Švietimas siekia tapti tvariu pagrindu verţliam ir savarankiškam ţmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. (2013-2020 Švietimo strategijos projektas)• Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. (Lietuvos paţangos strategija “Lietuva 2030”)
 3. 3. Laikai pasikeitė• Ţinios pasiekiamos laisvai ir greitai• Praktika lenkia teoriją - vyksta tiek atradimų, kad neįmanoma ţinoti atsakymus į visus klausimus• ţmonės reikalingi ne (tik) fabrikams, bet kūrimui ir pokyčių bei progreso skatinimui
 4. 4. Ką įrodo tyrimai nuo XX a. vidurio • seniai įrodyta tyrimais - ţmogus mokosi ir vystosi savo unikaliu būdu, greičiu, laiku ir įvairiose erdvėse, įvairiais būdais • taip pat įrodyta, kad ţmogus mokosi efektyviau, kai mokosi grupėje, pajungia emocijas, sujungia mokymąsi su autentišku patyrimu; kai mato mokymosi turinio prasmę • ir dar įrodyta, kad aplinka (psichologinė, fizinė) daro didţiulę įtaką asmenybės augimo procesui
 5. 5. Mokymuisi svarbūs atradimai XX a. • Ţmogus gali augti per atvirą ir “tiesų” santykį • asmuo tampa geresniu ţmogumi, jeigu jis tampa sąmoninga asmenybe • asmeninė autentiška patirtis turi didelę įtaką augimui ir yra labai svarbi • augimo kryptį ir būdus ţmogus gali rinktis pats • Carl Rogers, Kurt Lewin, Paolo Freire ir daug kitų
 6. 6. Į asmenį orientuotas ugdymas• Turi keistis mokytojo vaidmuo - nuo ţinių perdavėjo į mokymosi pagalbininko, “fasilitatoriaus” vaidmenį• Fasilituojant mokymosi procesą svarbu ne tai kiek mokytojas ţino ir kaip ţinias perduoda, bet tai, kaip jis sugeba sukurti santykį su mokiniais, kuris padėtų jiems mokytis ir tobulėti kaip visuminei asmenybei (angl. holistic person). Šaltinis: H.J. Freiberg, “Freedom to Learn”
 7. 7. Ko nori mokiniai?*• Nori, kad jais pasitikėtų ir gerbtų• Nori jaustis šeimos dalimi: besąlyginė meilė, parama ir tam tikros atsakomybės• Nori, kad mokytojai būtų jiems pagalbininkai• Nori galimybių būti atsakingais
 8. 8. Ko nori mokiniai?*• Nori ne leidimų, bet laisvės• Nori erdvės, kurioje ţmonėms rūpi• Nori, kad mokytojai padėtų jų sėkmei, o ne “neišlaikymui”• Nori turėti pasirinkimą• * “Freedom to learn”, C. Rogers, H. J. Freiberg,1990• Daugiau iš mokinių ir mokytojų galima išgirsti Dorothy Fadiman filme “Why do these kids love school?” http://vimeo.com/24657217
 9. 9. Ugdomojo santykio esminės nuostatos• C. Rogers įvardina esmines tris nuostatas/ laikysenas:• Besąlygiškas priėmimas (akceptavimas)• Empatija (įsijautimas)• Buvimas tikru, nuoseklus buvimas savimi (kongruencija)
 10. 10. • Besąlygiškas priėmimas (akceptavimas) • „Aš priimu Tave tokį, koks esi. Aš dėmesingas Tau, netgi, kai Tu elgiesi ne taip, kaip aš įsivaizduoju. Aš vertinu Tave be išankstinių sąlygų. Aš dėmesingas Tavo protui, Tavo jausmams, Tavo vertybių supratimui, Tavo tikėjimui ir Tavo norui. Aš išklausau Tave, kai Tu išsakai savo nuomonę. Aš turiu savo norų ir lūkesčių, bet mūsų santykis nepriklauso nuo to, ar Tu juos išpildysi, ar ne. Tu esi laisvas. Man nėra tas pats, ką Tu darai, bet aš gerbiu tai, kad Tu esi savarankiškas ir gebantis priimti sprendimus ţmogus, turintis savo jausmus ir patyrimus. Aš norėčiau iš Tavęs pasimokyti.“
 11. 11. • Besąlygiškas priėmimas (akceptavimas)Klausimai sau:• Ar galiu sau leisti jausti teigiamas – šilumos, rūpesčio, mėgimo, susidomėjimo, pagarbos nuostatas kito asmens atţvilgiu?• Ar aš jaučiuosi gana saugus, kad leisčiau kitam būti tuo, kuo jis yra – sąţiningu ar apgaudinėjančiu, vaikišku ar brandţiu ir t.t.?• Kiek aš suprantu apie savo mokinius/tikslinę grupę? Kiek aš įsigilinu į mokinio jausmus, mintis, situaciją?• Ką aš norėčiau dar suprasti apie savo besimokančiuosius?• Kokiais būdais aš galiu tai padaryti?
 12. 12. • Empatija (įsijautimas) • „Aš domiuosi Tavimi, aš galėčiau Tave suprasti ir apibūdinti. Aš galiu pasijusti Tavimi, aš noriu Tave suvokti: Tavo situaciją, Tavo mintis, Tavo jausmus, Tavo gyvenimą. Aš pabandysiu suvokti, ką Tu pats apie save nori suţinoti su mano pagalba. Aš esu atsargus, aš jaučiu Tavo ribas ir priimu jas. Aš nesikišu, kai Tu pareiški: „Tai ne Tavo reikalas“. Tu gali taip jaustis, tai yra o.k. Aš lieku aš, ir Tu lieki Tu, bet mus sieja tarpusavio ryšys.“
 13. 13. • Empatija (įsijautimas) Klausimai sau: • Ar galiu sau leisti visiškai pasinerti į kito asmens jausmų ir asmeninų prasmių pasaulį ir matyti jį jo akimis? • Kiek aš suprantu apie savo mokinius/tikslinę grupę? Kiek aš įsigilinu į mokinio jausmus, mintis, situaciją? • Ką aš norėčiau dar suprasti apie savo besimokančiuosius? • Kokiais būdais aš galiu tai padaryti?
 14. 14. • Buvimas tikru, nuoseklus buvimas savimi (kongruencija) • Būti kongruentišku reiškia, kad mano elgesys ir mintys parodo, koks aš esu. Mano elgesys ar pasisakymai sutampa su mano „vidumi“. Aš stengiuosi būti be pozos, be kaukės – aš esu tikras, su savo stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis, su savo baimėmis ir iššūkiais. Su šia laikysena yra susijęs ţmonių skatinimas kalbėti naudojant „aš“ formą, kalbėti nuo savęs.
 15. 15. • Buvimas tikru, nuoseklus buvimas savimi (kongruencija) Klausimas sau: • Ar galiu būti pakankamai stiprus, kad pajėgčiau būti atsiskyręs nuo kitų ţmonių jausmų ir poţiūrių? Ar pajėgiu tvirtai gerbti savo paties jausmus taip pat, kaip ir kito? • Kiek mokiniai supranta apie mane? Kiek aš būnu savimi prieš mokinius? Kiek savęs atskleidţiu? • Ką besimokantieji turėtų apie mane ţinoti? Kaip aš galėčiau tapti labiau atviru jiems?
 16. 16. • Filmai apie ugdomąjį santykį Paţiūrėkite ir atreflektuokite kiek ir kaip ugdytojui pavyksta demonstruoti ugdomojo santykio laikysenas? • Freedom Writers (liet. Laisvės Laiškai) • The Dead Poets Society (liet. Mirusių Poetų Draugija), 1989 m. • Kings Speech (liet. Karaliaus Kalba), 2010 • Good Will Hunting (liet. Gerasis Vilas Hantingas), 1997 • The Ron Clark Story (liet. Rono Klarko istorija), 2006

×