Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Landschappelijk Nederland, H.J.A. Berendsen

10,855 views

Published on

Powerpointpresentatie bij de uitgave: 'Landschappelijk Nederland' van H.J.A. Berendsen (Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum)

 • Be the first to comment

Landschappelijk Nederland, H.J.A. Berendsen

 1. 1. Fysische geografie van Nederland © 2008 H.J.A. Berendsen. All rights of the producer and of the owner of the work digitally reproduced reserved. Unauthorized copying, lending, hiring, and broadcasting of this record is prohibited. Public performance for educational purposes is permitted, if the source is mentioned. Use of the data is restricted by copyright law. Alle rechten voorbehouden Het gebruik van plaatjes uit de powerpointpresentaties voor educatieve doeleinden is toegestaan, indien de bron wordt vermeld. Voor publikaties in welke vorm dan ook is vóóraf schriftelijke toestemming van de eindredacteur en de uitgever vereist (e.stouthamer@geo.uu.nl).
 2. 2. Fysische geografie van Nederland Geologie en geomorfologie Landschappen van Nederland Dr. H.J.A. Berendsen Universiteit Utrecht
 3. 3. Fysische Geografie van Nederland  De vorming van het land - Inleiding in de geologie en de geomorfologie  Fysisch-geografisch onderzoek - Thema’s en methoden  Landschap in delen - Overzicht van de geofactoren  Landschappelijk Nederland Koninklijke Van Gorcum, Assen
 4. 4. Landschappelijk Nederland H.J.A. BerendsenH.J.A. Berendsen
 5. 5. Hoofdstuk 1 Inleiding
 6. 6. Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 7. 7. Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 8. 8. Fysisch-geografische landschappen naar Wetenschappelijke Atlas van Nederland, deel 16Berendsen 2008
 9. 9. Zuid-Limburgse lössgebied Fysisch-geografische regio’s
 10. 10. Slagtand van een mammoet Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 11. 11. Berendsen 2008 naar hoogtekaart van Nederland, schaal 1 : 10.000
 12. 12. naar Rijks Geologische DienstBerendsen 2008
 13. 13. Berendsen 2008 naar Zagwijn & Van Staalduinen 1975
 14. 14. Berendsen 2008 naar Stiboka 1965 Schematische weergave van het voorkomen van drie lösspakketten
 15. 15. Berendsen 2008 naar De Bakker & Locher 1987
 16. 16. Foto: H.J.A. Berendsen Dal in het kalksteenplateau van Margraten Berendsen 2008
 17. 17. Holle weg in Zuid-Limburg Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 18. 18. Berendsen 2008 naar Stiboka 1965
 19. 19. Topografische Dienst, EmmenBerendsen 2008
 20. 20. Berendsen 2008 naar Zagwijn & Van Staalduinen 1975 Lössafzettingen in Zuid-Limburg
 21. 21. Foto: P.C. Beukenkamp Erosie op lössgronden Berendsen 2008
 22. 22. Afstroming op lössgronden Berendsen 2008 naar Pannekoek & Van Straaten 1982
 23. 23. Zuidelijk zandgebied Fysisch-geografische regio’s
 24. 24. Foto: H.J.A. Berendsen Knuppelbrug in de Grote Peel Berendsen 2008
 25. 25. Berendsen 2008 naar Stiboka 1965
 26. 26. Berendsen 2008 naar Stiboka 1965
 27. 27. Foto: H.J.A. Berendsen
 28. 28. Berendsen 2008 naar Zonneveld 1985
 29. 29. Berendsen 2008
 30. 30. Berendsen 2008 naar Stiboka 1976
 31. 31. Berendsen 2008 naar Stiboka 1976
 32. 32. Schematische doorsnede van een beekdal in Noord-Brabant Berendsen 2008 naar Stiboka 1965
 33. 33. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 34. 34. Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 35. 35. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 36. 36. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 37. 37. Berendsen 2008
 38. 38. Berendsen 2008 Landschappelijke relaties
 39. 39. Berendsen 2008 Landschappelijke relaties
 40. 40. Berendsen 2008 Landschappelijke relaties
 41. 41. Berendsen 2008 Landschappelijke relaties
 42. 42. Midden-Nederlands zandgebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 43. 43. Berendsen2008 naar Maarleveld 1981 Stuwwallen en glaciale bekkens in Midden-Nederland
 44. 44. H.J.A. Berendsen De stuwwal bij Rhenen wordt aangesneden door de Rijn Berendsen 2008
 45. 45. Stuifzandgebieden van de VeluweBerendsen 2008 Stuifzandgebied bij Kootwijk in 1911
 46. 46. H.J.A. Berendsen Berendsen 2008
 47. 47. Berendsen 2008 naar Zonneveld 1985
 48. 48. Berendsen 2008 naar Zonneveld 1985
 49. 49. naar Maarleveld & Van der Schans 1961 Dekzandruggen in de Gelderse Vallei Berendsen2008
 50. 50. naar De Jong 1955 Berendsen2008 Schematische dwarsdoorsnede van het IJsseldal
 51. 51. naar De Jong 1955 Berendsen2008 Schematische dwarsdoorsnede van het IJsseldal
 52. 52. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 53. 53. Flankesdorp langs de Utrechtse Heuvelrug Berendsen 2008 Topografische Dienst, Emmen
 54. 54. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 55. 55. Schaapskooi uit het gebied van de flankesdorpen Foto: H.J.A. Berendsen Berendsen 2008
 56. 56. naar Van Ree 1993 Vegetatie ontwikkeling van het Hulshorsterzand Berendsen 2008
 57. 57. Geologische doorsnede door een deel van de Veluwe en het IJsseldal Berendsen 2008
 58. 58. Oostelijk zandgebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 59. 59. naar Edelman & Maarleveld 1958Berendsen 2008 Glaciale landschapsvormen in Oost-Nederland
 60. 60. Dwarsprofiel van de Veluwe naar Ootmarsum naar Zonneveld 1985Berendsen 2008
 61. 61. Dwarsprofiel van de Veluwe naar Ootmarsum naar Zonneveld 1985Berendsen 2008
 62. 62. H.J.A. BerendsenBerendsen 2008 Urk Formatie Appelscha Formatie
 63. 63. Berendsen 2008 naar V.d. Akker, Knibbe & Maarleveld 1951
 64. 64. Veranderingen in landgebruik in het oostelijk zandgebied 1850 1990 Berendsen 2008 Topografische Dienst, Emmen
 65. 65. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 66. 66. Afgesneden meanders van de Overijsselse Vecht H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 67. 67. Noordelijk zandgebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 68. 68. Berendsen 2008 naar Van Heuveln 1965
 69. 69. naar Van Heuveln 1965Berendsen 2008
 70. 70. Bodem en geologie in het noordelijk zandgebied naar Zonneveld 1985Berendsen 2008
 71. 71. Bodem en geologie in het noordelijk zandgebied naar Zonneveld 1985Berendsen 2008
 72. 72. Foto: H.J.A. Berendsen Hunebed op het Drents plateau Berendsen 2008
 73. 73. Berendsen 2008 naar Van Heuveln 1965
 74. 74. Pingo-ruïnes op het Drents plateau Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 75. 75. Lage ruggen in het keileemplateau van Noord-Nederland Berendsen 2008 naar V.d. Berg & Beets 1987
 76. 76. Berendsen 2008 naar V.d. Berg & Beets 1987
 77. 77. naar Van Heuveln 1965 Keileem- voorkomen Berendsen 2008
 78. 78. naar Edelman 1950Berendsen 2008
 79. 79. Brinkesdorp Berendsen 2008 Topografische Dienst, Emmen
 80. 80. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 81. 81. naar Van Duin & Van Wijk 1965Berendsen 2008
 82. 82. Topografische Dienst, EmmenBerendsen 2008 Veenkoloniale ontginningen
 83. 83. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 84. 84. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 85. 85. a b c d TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 86. 86. Rivierengebied Fysisch-geografische regio’s
 87. 87. Hoogtekaart van het centrale rivierengebied naar De Bakker & Locher 1987Berendsen 2008
 88. 88. Loop van de Rijn in het Midden-Saalien naar Verbraeck 1984Berendsen 2008
 89. 89. Paleogeografie in het Vroeg-Weichselien naar Zagwijn 1975 Berendsen 2008
 90. 90. naar Berendsen & Stouthamer 2001Berendsen 2008 Kreftenheye afzettingen in het rivierengebied
 91. 91. Berendsen 2008
 92. 92. De terrassenkruising tussen de Kreftenheye Formatie en de Echteld Formatie naar De Bakker & Locher 1987 Berendsen 2008
 93. 93. naar Verbraeck 1970Berendsen 2008
 94. 94. Profielen door de donk van Minkeloos naar Verbraeck 1970Berendsen 2008
 95. 95. naar Verbraeck 1984Berendsen 2008
 96. 96. naar Pons & Schelling 1951Berendsen 2008 Laat-Glaciaal riviersysteem bij Nijmegen
 97. 97. Fragment van de topografische kaart, schaal 1 : 50.000, van de omgeving van Bergharen © Topografische Dienst, Emmen Berendsen 2008
 98. 98. naar Modderman 1955, uit Van de Ven 1993 Stroomruggen, kommen en oude bewoningskernen Berendsen 2008
 99. 99. Geomorfologische kaart naar Berendsen & Beukenkamp 1983 Berendsen 2008 Tekening: TNO
 100. 100. Geologisch profiel naar Berendsen & Beukenkamp 1983 Berendsen 2008 Tekening: TNO
 101. 101. Geologisch profiel naar Berendsen & Beukenkamp 1983Berendsen 2008
 102. 102. naar Berendsen & Beukenkamp 1984Berendsen 2008 Grondwaterstandsdaling in het Kromme Rijngebied
 103. 103. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 104. 104. Foto: H.J.A. Berendsen Zand- en grindgaten langs de Gelderse IJssel bij Deventer Berendsen 2008
 105. 105. Nederzettingen van het gestrekte type in het rivierengebied naar Barends et al. 1986Berendsen 2008
 106. 106. Nederzetting, bestaande uit een geconcentreerde boerderijenzwerm Naar Barends et al. 1986 Berendsen 2008
 107. 107. Berendsen 2008
 108. 108. naar Stein in Berendsen red. 1986Berendsen 2008
 109. 109. naar Berendsen et al. 1995Berendsen 2008 Dwarsdoorsnede door het Land van Maas en Waal
 110. 110. Westelijk veengebied Fysisch-geografische regio’s
 111. 111. Cope-ontginning Benschop Foto: H.J.A. Berendsen Berendsen 2008
 112. 112. naar Berendsen & Beukenkamp 1986Berendsen 2008
 113. 113. naar Berendsen & Beukenkamp 1986, gewijzigdBerendsen 2008
 114. 114. naar Pannekoek 1956Berendsen 2008 Veensoorten in West- Nederland
 115. 115. Berendsen 2008
 116. 116. Berendsen&Stouthamer2001 Berendsen2008 Riviersystemen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
 117. 117. naar Weerts & Bierkens 1993Berendsen 2008
 118. 118. naar Stiboka 1965 Berendsen2008 Verbreiding van veen aan of nabij het oppervlak
 119. 119. naar Pons & Van Oosten 1974Berendsen 2008
 120. 120. naar De Bakker 1978Berendsen 2008
 121. 121. Berendsen 2008
 122. 122. naar Stiboka 1965Berendsen 2008 Getijdenkreken in het gebied rond Mijdrecht
 123. 123. Zakking van het maaiveld, verplaatsing van de bewoning en verandering van het landgebruik Naar Barends et al. 1986 Berendsen 2008
 124. 124. naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 125. 125. naar Stiboka 1965 Bodemkundige landschappen in Zuid-Holland volgens de Nebokaart Berendsen 2008
 126. 126. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 127. 127. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 128. 128. boring Topografische Dienst, EmmenBerendsen 2008
 129. 129. Lithologie van vier boringen; één van deze boringen is verricht op het kaartje van de omgeving van Hoornaar (Figuur 8.17a). Berendsen 2008
 130. 130. Noordelijk veengebied Fysisch-geografische regio’s TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 131. 131. Foto: P.C. BeukenkampBerendsen 2008 De Weerribben
 132. 132. naar Westhoff et al. 1971Berendsen 2008
 133. 133. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 134. 134. Gemaaide rietvelden in De Wieden Foto: F. MullerBerendsen 2008
 135. 135. Zuiderzeegebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 136. 136. Zuiderzeegebied Zuiderzeewerken Berendsen 2008
 137. 137. Berendsen 2008 Het Zuiderzeegebied
 138. 138. naar Pons et al., 1963 en Zagwijn 1986 Ontstaan van de Zuiderzee Berendsen 2008
 139. 139. naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 140. 140. Het ontstaan van het meer Flevo Naar Stiboka 1965 Berendsen 2008
 141. 141. Inrichting van de polders Flevoland Berendsen 2008 Van Duin et al. 1985
 142. 142. Naar Van Duin et al. 1985 Te verwachten maaivelddaling in Flevoland rond 2070 Berendsen 2008
 143. 143. Foto: H.J.A. Berendsen Oogsttijd in de IJsselmeerpolders Berendsen 2008
 144. 144. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 145. 145. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 146. 146. Zuidwestelijk zeekleigebied Fysisch-geografische regio’s Rijkswaterstaat
 147. 147. Geologisch kaartje van het zuidwestelijk zeekleigebied Berendsen 2008
 148. 148. Berendsen 2008
 149. 149. Paleogeografische ontwikkeling van Zuidwest-Nederland Berendsen 2008
 150. 150. Reclamations in the SW Netherlands Berendsen 2008 Naar De Jong et al. 1960
 151. 151. Naar Stiboka 1965 Zout en brak water gebieden in het zuidwestelijk zeekleigebied Berendsen 2008
 152. 152. naar Beschrijving Waterstaatskaart 1971 naar Beschrijving Waterstaatskaart 1971Berendsen 2008 NASA Worldwind
 153. 153. Naar Bennema & Van der Meer 1952Berendsen 2008
 154. 154. Berendsen 2008
 155. 155. Overstroomd in 1953 Berendsen 2008
 156. 156. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008 Fragment van de topografische kaart schaal 1 : 50.000 van de omgeving van Middelharnis
 157. 157. Biesbos Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008
 158. 158. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 159. 159. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 160. 160. Naar Bennema & Van der Meer 1952 Miniatuur zoetwaterzak in kreekruggen Berendsen 2008
 161. 161. Foto: H.J.A. Berendsen Kreek in buitendijkse schorren bij Tholen Berendsen 2008
 162. 162. Foto: H.J.A. Berendsen Gerold stuk veen in een getijdenkreek in het Land van Saeftinghe Berendsen 2008
 163. 163. Berendsen 2008 Lithologisch profiel van kreekruggronden en poelgronden, met bijbehorende (grond)waterstanden, respectievelijk vóór en na ingrijpen van de mens
 164. 164. Noordelijk zeekleigebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 165. 165. Foto: I.Metz Berendsen2008
 166. 166. naar Pons & Van Oosten 1974Berendsen 2008
 167. 167. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 168. 168. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 169. 169. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 170. 170. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 171. 171. Inbraakgebied van de Lauwerszee Naar Roeleveld 1974Berendsen 2008
 172. 172. Inpolderingen van de Lauwerszee Naar Roeleveld 1974Berendsen 2008
 173. 173. Naar Barends et al. 1986Berendsen 2008
 174. 174. Naar Cnossen 1971 Hoogtekaart van Friesland Berendsen 2008
 175. 175. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 176. 176. Naar Zonneveld 1986 Profiel door het noordelijk zeekleigebied Berendsen 2008
 177. 177. Naar Zonneveld 1986 Profiel door het noordelijk zeekleigebied Berendsen 2008
 178. 178. Verschillende typen terpen: a: Spijk: radiair verkavelde dorpsterp, b: Leens, c: Loppersum, d: Marsum D Berendsen 2008
 179. 179. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 180. 180. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 181. 181. Naar Pons & Van Oosten 1975 Berendsen 2008
 182. 182. Naar Pons & Van Oosten 1975Berendsen 2008
 183. 183. Waddengebied Fysisch-geografische regio’s
 184. 184. fotoarchief Stichting voor Bodemkartering Getijdengeul in het Waddengebied Berendsen 2008
 185. 185. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008 Waddengebied bij Sciermonnikoog
 186. 186. Foto: P. Hoekstra Schoorwal bij Schiermonnikoog Berendsen 2008
 187. 187. Duingebied Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2008
 188. 188. Naar Zagwijn 1986 Berendsen2008 Ligging van de strandwallen in West-Nederland
 189. 189. Gedeeltelijk naar Hageman 1969Berendsen 2008
 190. 190. Gedeeltelijk naar Hageman 1969Berendsen 2008 Zeespiegelstijging en de vorming en ligging van strandwallen en duinen
 191. 191. Naar Stiboka 1965Berendsen 2008
 192. 192. Naar v.d. Meer 1952Berendsen 2008
 193. 193. Foto: H.J.A. BerendsenBerendsen 2008 Duinen aan de kust van Voorne
 194. 194. Zoetwaterzak onder de duinen Berendsen 2008
 195. 195. TopografischeDienst,Emmen Berendsen2008
 196. 196. Topografische Dienst, EmmenBerendsen 2008
 197. 197. KLM Aerocarto Bloembollenteelt op de strandwallen bij Lisse Berendsen 2008
 198. 198. Berendsen 2008
 199. 199. Landschappelijk Nederland H.J.A. BerendsenH.J.A. Berendsen
 200. 200. Fysische Geografie van Nederland  De vorming van het land - Inleiding in de geologie en de geomorfologie  Fysisch-geografisch onderzoek - Thema’s en methoden  Landschap in delen - Overzicht van de geofactoren  Landschappelijk Nederland Koninklijke Van Gorcum, Assen

×