Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כלב מסוג בורדר קלי

102 views

Published on

אילוף כלבים בחוות הכלבים של דרור מתמחה באילוף כלבים, פנסיון לכלבים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כלב מסוג בורדר קלי

 1. 1. Border collie ‫רועים‬ ‫כלב‬ ‫ואנגליה‬ ‫סקוטלנד‬ ‫מגבול‬ ‫המגיע‬
 2. 2. ‫הפיזיים‬ ‫נתוניו‬ ‫בינוני‬ ‫ככלב‬ ‫מוגדר‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫גופו‬ ‫טמפרטורת‬ ‫לשמירת‬ ‫כפולה‬ ‫פרווה‬ ‫בעל‬,‫לבן‬ ‫שונים‬ ‫גוונים‬ ‫בעלת‬,‫שחור‬,‫חום‬,‫אפור‬,‫כתום‬. ‫לשניים‬ ‫מחולקים‬ ‫או‬ ‫חלק‬ ‫צבע‬ ‫בעלי‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬,‫שונים‬ ‫צבעים‬ ‫ולארבעה‬ ‫שלושה‬ ‫בצאנו‬ ‫שולט‬ ‫שבה‬ ‫האינטנסיבי‬ ‫מבטו‬ ‫בשל‬ ‫ידוע‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬,‫וחכמה‬ ‫עירנית‬ ‫פניו‬ ‫הבעת‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫גובהו‬45-55‫ס‬"‫מ‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫משקלו‬12-22‫ק‬"‫ג‬ ‫בין‬ ‫לצערינו‬ ‫הינה‬ ‫חייו‬ ‫תוחלת‬12-15‫שנים‬.
 3. 3. ‫היסטוריה‬ ‫הכבשים‬ ‫את‬ ‫לרעות‬ ‫פותח‬ ‫אשר‬ ‫רועים‬ ‫כלב‬ ‫הינו‬ ‫קולי‬ ‫בורדר‬ ‫שמו‬ ‫פירוש‬ ‫ומכאן‬ ‫לאנגליה‬ ‫סקוטלנד‬ ‫שבין‬ ‫בגבול‬ ‫הינו‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫של‬ ‫מקורו‬: ‫בורדר‬-‫סקוטלנד‬ ‫גבול‬ ‫באזור‬ ‫נוצר‬ ‫לקולי‬-‫כגון‬ ‫שונות‬ ‫דעות‬ ‫ישנם‬;‫רועים‬ ‫כלבי‬ ‫עבור‬ ‫בסקוטית‬ ‫כללי‬ ‫שם‬,‫ומגיע‬ ‫וייתכן‬ ‫מהמילה‬Cooley‫בסקוטלנד‬ ‫הנפוצה‬ ‫לכבשה‬ ‫כינוי‬ ‫שזהו‬,‫וכו‬'... ‫שלו‬ ‫והאינטליגנציה‬ ‫המזג‬ ‫עבור‬ ‫הורבע‬ ‫בעיקר‬ ‫הקולי‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫להתפתחות‬ ‫עקיף‬ ‫באופן‬ ‫הובילה‬ ‫הכבשים‬ ‫רעיית‬ ‫תחרות‬ ‫עצמאי‬ ‫לגזע‬ ‫הקולי‬ ‫גזעי‬ ‫משאר‬ ‫לראשונה‬ ‫נפרד‬ ‫למעשה‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬,‫עפ‬ ‫כנראה‬ ‫והוגדר‬"‫י‬ ‫הרווחת‬ ‫הסברה‬,‫הכלבים‬ ‫בעזרת‬"‫המפ‬ ‫אולד‬( "1893)‫ו‬"‫קפ‬ ‫אולד‬( "1901)‫הרבעה‬ ‫כלבי‬ ‫שהיום‬ (‫רועים‬)‫מפורסמים‬.
 4. 4. ‫היסטוריה‬-‫המשך‬... Old hemp 1893Old kep 1901
 5. 5. ‫היסטוריה‬-‫המשך‬.. ‫בשנת‬ ‫בתחרות‬ ‫לראשונה‬ ‫הוכר‬ ‫הגזע‬ ‫של‬ ‫שמו‬1918 ‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫אך‬1946‫ה‬ ‫של‬ ‫הגזעים‬ ‫לרשימת‬ ‫נכנס‬- sheepdog society(ISDS) international ‫בשנת‬ ‫ורק‬1995‫ע‬ ‫רשמית‬ ‫הוכר‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬"‫י‬Akc
 6. 6. ‫אופיו‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬,‫מוגבלת‬ ‫בלתי‬ ‫אנרגיה‬ ‫בעל‬,‫חריצות‬,‫סיבולת‬,‫חזק‬ ‫מאוד‬ ‫עבודה‬ ‫יצר‬-‫אותו‬ ‫עושים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הרועים‬ ‫לכלב‬! ‫ביותר‬ ‫גבוהות‬ ‫שלו‬ ‫והאינטליגנציה‬ ‫הלימוד‬ ‫יכולת‬ ‫ביותר‬ ‫החכמים‬ ‫הגזעים‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫כמובן‬ ‫לשחק‬ ‫אוהב‬ ‫מאוד‬-‫כדור‬,‫וכו‬ ‫פריזבי‬'... ‫כך‬ ‫כל‬ ‫מהר‬ ‫לומד‬,‫לאתגרו‬ ‫קל‬ ‫שלא‬.
 7. 7. ‫אופיו‬-‫המשך‬... ‫מבעליו‬ ‫שמקבל‬ ‫אות‬ ‫לכל‬ ‫ביותר‬ ‫רגיש‬,‫גבה‬ ‫הרמת‬ ‫לרמת‬ ‫ועד‬ ‫משריקה‬ ‫שלו‬ ‫האילוף‬ ‫פוטנציאל‬,‫רגיל‬ ‫בלתי‬,‫דבר‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫איתו‬ ‫לעשות‬ ‫מאפשר‬ ‫ועצמאי‬ ‫דעתן‬(‫לאילוף‬ ‫בנוגע‬),‫וערני‬ ‫ידידותי‬ ‫ולכן‬,‫שלו‬ ‫משחק‬ ‫לאזורי‬ ‫ביחס‬ ‫ברורים‬ ‫גבולות‬ ‫לו‬ ‫להציב‬ ‫ביותר‬ ‫חשוב‬ ‫להשתוללות‬ ‫גורמים‬ ‫שלא‬ ‫משחקים‬ ‫לתת‬ ‫רצוי‬ ‫הבית‬ ‫ובתוך‬,‫עצמות‬ ‫כמו‬ ‫בלאגן‬ ‫יהיה‬ ‫אחרת‬😉
 8. 8. ‫המשפחה‬ ‫בחיי‬ ‫קולי‬ ‫בורדר‬ ‫נכונה‬ ‫בצורה‬ ‫שלו‬ ‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫לנתב‬ ‫איך‬ ‫שידע‬ ‫לבעלים‬ ‫זקוק‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬,‫אותו‬ ‫יפעיל‬ ‫ושכמובן‬ ‫מעט‬ ‫לא‬😉 ‫האנרגיה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫ושחרור‬ ‫אימון‬ ‫ללא‬,‫נעים‬ ‫לא‬ ‫לכלב‬ ‫להפוך‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬,‫ולהרוס‬ ‫לכרסם‬ ‫שיכול‬ ‫בבית‬ ‫שונים‬ ‫דברים‬. ‫מדהים‬ ‫משפחה‬ ‫כלב‬,‫הגורות‬ ‫מתקופת‬ ‫עוד‬ ‫כראוי‬ ‫ואולף‬ ‫אומן‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫בעליו‬ ‫את‬ ‫ואוהב‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫מעולה‬ ‫מסתדר‬(‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫הפגשתם‬ ‫בטרם‬ ‫אותם‬ ‫להרגיע‬ ‫חשוב‬ ‫נכון‬ ‫חשיפה‬ ‫תהליך‬ ‫ולעשות‬) ‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫בעליהם‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫עז‬ ‫דחף‬ ‫בעלי‬ ‫לזרים‬ ‫בנוגע‬,‫טוב‬ ‫שמירה‬ ‫כלב‬ ‫גם‬ ‫למשפחתו‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫כך‬ ‫חשדן‬ ‫מאוד‬.
 9. 9. ‫תפקידיו‬ ‫צאן‬ ‫לרעיית‬ ‫בעיקר‬ ‫קולי‬ ‫בבורדר‬ ‫נעזרים‬ ‫בארץ‬ ‫התעופה‬ ‫בשדות‬ ‫ההמראה‬ ‫ממסלולי‬ ‫ציפורים‬ ‫הרחקת‬ ‫ולשם‬.
 10. 10. ‫האולטימטיביים‬ ‫הגידול‬ ‫תנאי‬ ‫ביתיים‬ ‫חוץ‬ ‫גידול‬ ‫לתנאי‬ ‫מתאים‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫חצר‬ ‫של‬ ‫תנאים‬,‫אנרגיה‬ ‫ולפרוק‬ ‫לרוץ‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לכלב‬ ‫להעניק‬ ‫בכדי‬ ‫מרחבים‬ ‫עם‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫מבחינת‬ ‫גם‬,‫הכפולה‬ ‫פרוותו‬ ‫בעקבות‬ ‫בקור‬ ‫להיות‬ ‫בעיה‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫תנשור‬ ‫המתה‬ ‫ושהפרווה‬ ‫חזקה‬ ‫תהיה‬ ‫שהפרווה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בשבוע‬ ‫כפעמיים‬ ‫לסרקו‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬.
 11. 11. ‫בריאות‬ ‫בממוצע‬ ‫חיים‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬14‫שנה‬,‫וחזקים‬ ‫בריאים‬ ‫כלבים‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫אך‬ -‫לגזע‬ ‫אפשריות‬ ‫גנטיות‬ ‫בעיות‬;‫דיספלציה‬ ‫היפ‬(‫תורשתית‬ ‫אגן‬ ‫מחלת‬),‫דיספלציה‬ ‫אלבו‬,‫מחלת‬ ‫עיניים‬,‫אפילפסיה‬,‫שמיעה‬ ‫בעיות‬..‫נדע‬ ‫שלא‬... ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫בכדי‬ ‫איתם‬ ‫נכון‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫מומלץ‬,‫תקינה‬ ‫בריאות‬ ‫בעזרת‬:‫מזון‬ ‫לגזע‬ ‫המתאים‬ ‫איכותי‬,‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫קטנות‬ ‫במנות‬ ‫לאכול‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫רצוי‬-‫חשוב‬ ‫פעיל‬ ‫מאוד‬ ‫הבורדר‬ ‫חלילה‬ ‫קיבה‬ ‫להיפוך‬ ‫סיכון‬ ‫ברמת‬ ‫שהוא‬ ‫להבין‬ ‫הפעילות‬ ‫לבין‬ ‫האוכל‬ ‫בין‬ ‫לפחות‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫מרווח‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫רצוי‬ ‫ולכן‬ ‫הפעילות‬ ‫לאחר‬ ‫לאכול‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫האידיאלי‬ ‫המזון‬ ‫עניין‬ ‫לצד‬,‫האנרגיות‬ ‫לפריקת‬ ‫יומיומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מספקת‬ ‫פעילות‬ ‫לשלב‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬,‫בניית‬ ‫תקינה‬ ‫שריר‬ ‫מסת‬,‫סיבולת‬ ‫ופיתוח‬.
 12. 12. ‫תערוכות‬ ‫לתערוכות‬ ‫הנלקחים‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫כלבי‬,‫הומוגניים‬ ‫יותר‬ ‫בצבעים‬ ‫מאופיינים‬(‫יותר‬ ‫שווים‬ ‫צבעים‬ ‫בפרוותם‬)‫הגזע‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫כלבי‬ ‫מאשר‬ ‫שנקבעו‬ ‫לתקנים‬ ‫להיצמד‬ ‫חייבים‬ ‫התערוכות‬ ‫כלבי‬:‫הגוף‬ ‫מבנה‬,‫פרווה‬-‫צבעים‬ ‫חלוקת‬,‫אופי‬,‫צורת‬ ‫ראש‬,‫אתלטי‬ ‫גוף‬,‫עירני‬,‫מגיב‬,‫ואינטליגנטי‬.
 13. 13. ‫טיפולי‬ ‫ככלב‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫וטריקים‬ ‫משמעת‬ ‫למטרות‬ ‫בעולם‬ ‫מהטובים‬ ‫נחשב‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫מנטאליים‬ ‫וגירויים‬ ‫כושר‬ ‫לאימוני‬ ‫צמאים‬ ‫הם‬(‫לאילוף‬ ‫ריכוז‬) ‫באימון‬ ‫ביותר‬ ‫וממושך‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫בעל‬,‫ביותר‬ ‫חכם‬,‫לבעליו‬ ‫גדולה‬ ‫אהבה‬ ‫בעל‬-‫לרצות‬ ‫רוצה‬ ‫מאוד‬, ‫בעיקר‬ ‫בתנועה‬ ‫למשחקים‬ ‫ואהבה‬ ‫אלו‬ ‫כל‬,‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫במשחק‬ ‫מושלם‬ ‫טיפולי‬ ‫כלב‬ ‫להיות‬ ‫אותו‬ ‫מביאים‬,‫לפקודות‬ ‫ובמשמעת‬.
 14. 14. ‫ולסיכום‬... ‫מהמם‬ ‫כלב‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬,‫מדהים‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫מאוד‬ ‫אקטיבי‬ ‫כלב‬,‫במשמעת‬ ‫לפרפקציוניסטיות‬ ‫איתו‬ ‫להגיע‬ ‫וניתן‬.‫עבודה‬ ‫לכלב‬ ‫אותו‬ ‫שהופך‬ ‫מה‬,‫טיפולי‬ ‫כלב‬ ‫מושלם‬! ‫פעיל‬ ‫מאוד‬ ‫גזע‬-‫שבו‬ ‫האדיר‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫אילוף‬ ‫להתחיל‬ ‫חשוב‬ ‫והמספקים‬ ‫הנכונים‬ ‫האימונים‬ ‫את‬ ‫איתו‬ ‫להשקיע‬ ‫אופציה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫לאנשים‬ ‫מומלץ‬ ‫הגזע‬,‫לאינטליגנציה‬ ‫שבו‬ ‫והאנרגיות‬ ‫נעים‬ ‫ללא‬ ‫יהפוך‬ ‫קולי‬ ‫הבורדר‬ ‫אחרת‬😋 ‫מהר‬ ‫ישתעממו‬ ‫שלא‬ ‫בכדי‬ ‫שונים‬ ‫בגירויים‬ ‫האימונים‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לגוון‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫מדהים‬ ‫משפחה‬ ‫כלב‬–‫ויצריו‬ ‫צרכיו‬ ‫לניתוב‬ ‫הנכון‬ ‫הטיפול‬ ‫ועם‬,‫ולילדים‬ ‫לו‬ ‫ולתת‬ ‫ממנו‬ ‫להנות‬ ‫רק‬ ‫נשאר‬ ‫האנרגיות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להוציא‬😍

×