Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כלב מסוג שנאוצר

150 views

Published on

חוות הכלבים של דרור מתמחה באילוף כלבים ופנסיון

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כלב מסוג שנאוצר

 1. 1. ‫שנאוצר‬‫ענק‬ ‫שנאוצר‬‫בינוני‬ ‫שנאוצר‬‫ננסי‬
 2. 2. ‫מוצא‬ ‫ארץ‬:‫גרמניה‬ ‫ייעוד‬:‫ולוויה‬ ‫שמירה‬ ‫כלב‬ (‫קטנות‬ ‫לחיות‬ ‫ציד‬) ‫סוגים‬:‫גודלם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבעים‬ ‫הסוגים‬ ‫שלושת‬: ‫ענק‬->‫עד‬70‫ס‬"‫מ‬ ‫בינוני‬->‫עד‬50‫ס‬"‫מ‬ ‫ננסי‬->‫עד‬35‫ס‬"‫מ‬
 3. 3. ‫השנאוצר‬‫למשפחת‬ ‫השתייך‬‫הפינצ‬'‫רים‬‫ה‬ ‫למאה‬ ‫ועד‬–19 ‫נחשבו‬‫כפינצ‬'‫רים‬‫זיפי‬ ‫שיער‬ ‫בעלי‬. ‫ב‬1879–‫מהפך‬.‫את‬ ‫להפריד‬ ‫החלו‬‫הפינצ‬'‫רים‬‫בעלי‬ ‫וב‬ ‫מאחרים‬ ‫הזיפי‬ ‫השיער‬1880‫נרשמו‬‫כזגע‬‫בשם‬ ‫חדש‬ ‫שנאוצר‬( .‫בגרמנית‬:‫זרבובית‬,‫והאף‬ ‫הפה‬ ‫מבנה‬ ‫בגלל‬.)
 4. 4. ‫השנאוצר‬‫הבינוני‬‫אשר‬ ‫השלושה‬ ‫מבין‬ ‫הראשון‬ ‫הסוג‬ ‫היה‬ ‫ומכרסמים‬ ‫קטנות‬ ‫חיות‬ ‫צייד‬ ‫למטרות‬ ‫שימש‬.‫מקורו‬ ‫פנצ‬ ‫של‬ ‫בהכלאות‬'‫אחרים‬ ‫גזעים‬ ‫עם‬ ‫רים‬. ‫בעקבותיו‬,‫סוג‬ ‫פותח‬‫השנאוצר‬‫הננסי‬(‫ע‬"‫הרבעת‬ ‫י‬ ‫השנאוצרים‬‫קטנים‬ ‫הכי‬ ‫הבינוניים‬)‫חיות‬ ‫לצוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לוויה‬ ‫וככלב‬ ‫עכברים‬ ‫כמו‬ ‫מאוד‬ ‫קטנות‬.
 5. 5. ‫בתור‬ ‫השלישי‬,‫השנאוצר‬‫הענק‬,‫ע‬ ‫פותח‬"‫של‬ ‫הרבעות‬ ‫י‬ ‫השנאוצר‬‫הבנוני‬‫עם‬‫בובייה‬‫דה‬‫פלנדרס‬/‫ענק‬ ‫דני‬. ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫היו‬ ‫הפיתוח‬ ‫מטרות‬‫השנאוצר‬‫בקר‬ ‫כרועה‬ ‫בחווה‬.‫במהלך‬‫מחלמות‬‫שיטור‬ ‫לעבודת‬ ‫שימש‬ ‫העולם‬ ‫וצבא‬.
 6. 6. ‫מרובע‬ ‫גוף‬ ‫מבנה‬ ‫בעלי‬ ‫וארוכה‬ ‫זיפית‬ ‫פרווה‬ ‫יותר‬ ‫הארוכות‬ ‫וגבות‬ ‫זקן‬ ‫של‬ ‫מיוחד‬ ‫במבנה‬ ‫מאופיינים‬ ‫מאוד‬ ‫גופו‬ ‫שיערות‬ ‫משאר‬,‫את‬ ‫הופכות‬ ‫אשר‬‫השנאוצר‬‫ארשת‬ ‫לבעל‬ ‫רצינית‬ ‫פנים‬. ‫קיימים‬ ‫צבעים‬:‫צבעי‬‫והבינוני‬ ‫הגדול‬‫ו‬ ‫ואפור‬ ‫שחור‬ ‫הם‬‫הננסי‬ ____________ ‫חיים‬ ‫תוחלת‬:‫בין‬12-15‫שנים‬
 7. 7. ‫השנאוצר‬‫הננסי‬‫הינו‬‫נמרץ‬,‫עירני‬,‫צייתן‬‫ואינטיליגנט‬.‫אותו‬ ‫הופך‬ ‫גודלו‬ ‫לשליטה‬ ‫מאוד‬ ‫לקל‬. ‫השנאוצר‬‫והענק‬ ‫הבינוני‬‫שלהם‬ ‫האישיות‬ ‫במאפייני‬ ‫מאוד‬ ‫דומים‬,‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בטמפרמנט‬. ‫צייתנים‬ ‫הינם‬,‫מעולה‬ ‫שמירה‬ ‫יכולת‬ ‫ובעלי‬ ‫גמישים‬,‫הקטן‬ ‫לאחיהם‬ ‫בדומה‬. ‫בעלי‬‫אינטיליגנציה‬‫במטרה‬ ‫בדבקות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבה‬ ‫ועקשנות‬ ‫גבוהה‬. ‫היררכיה‬ ‫לייצר‬ ‫כיצד‬ ‫שמבין‬ ‫וחזק‬ ‫אסרטיבי‬ ‫מנהיג‬ ‫מצריכה‬ ‫עקשנותם‬ ‫רגועה‬ ‫הנהגה‬ ‫ולהשרות‬,‫בטוחה‬ ‫וסביבה‬ ‫עקבית‬. ‫וטריטוריאליים‬ ‫דומיננטיים‬ ‫מאוד‬.‫חוסר‬ ‫של‬ ‫תופעה‬ ‫להתפתח‬ ‫עלולה‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ולחברת‬ ‫הכלבית‬ ‫לחברה‬ ‫פתיחות‬.‫להוביל‬ ‫העלולה‬ ‫התנהגות‬ ‫יתר‬ ‫לחשדנות‬,‫זרים‬ ‫כלפי‬ ‫ותוקפנות‬ ‫פחד‬–‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫חשיפה‬ ‫ולכן‬ ‫הכרחית‬.
 8. 8. ‫מאוד‬‫לאילוף‬ ‫קל‬‫פקודות‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫קליטה‬ ‫יכולת‬ ‫בשל‬ ‫חדשות‬. ‫בעל‬‫ציד‬ ‫יצר‬‫מאוד‬ ‫גבוה‬,‫לרצות‬ ‫אוהב‬->‫לכלב‬ ‫אותו‬ ‫הופך‬ ‫טוב‬ ‫עבודה‬. ‫בעל‬‫שמירה‬ ‫יכולת‬‫מולדת‬,‫ללמדו‬ ‫צורך‬ ‫אין‬"‫לתקוף‬"‫זרים‬. ‫הביתה‬ ‫חדשות‬ ‫מחמד‬ ‫חיות‬ ‫להכניס‬ ‫אין‬(‫תוכים‬,‫אוגרים‬)-> ‫חדש‬ ‫טרף‬ ‫הבאנו‬ ‫מבחינתו‬. ‫חיבה‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ ‫לו‬ ‫להעניק‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬ ‫בעליו‬ ‫למען‬ ‫חי‬.‫מחסור‬ ‫חייו‬ ‫בשמחת‬ ‫לירידה‬ ‫יגרום‬ ‫בחיבה‬.
 9. 9. ‫לשנאוצרים‬‫ארוכה‬ ‫יחסית‬ ‫פרווה‬,‫אותה‬ ‫להבריש‬ ‫צריך‬ ‫לכן‬ ‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החם‬ ‫בקיץ‬–‫אפשר‬ ‫כלבים‬ ‫למספרת‬ ‫אותו‬ ‫לקחת‬. ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫בריא‬ ‫גזע‬. ‫עיניים‬ ‫מדלקות‬ ‫לסבול‬ ‫עלול‬ ‫הננסי‬.
 10. 10. ‫השנאוצר‬‫משפחה‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫יתאים‬ ‫הננסי‬,‫נמרץ‬ ‫הוא‬, ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫למשפחות‬ ‫יתאים‬ ‫לכן‬ ‫משחקים‬ ‫ואוהב‬ ‫צייתן‬, ‫עליו‬ ‫לשלוט‬ ‫קל‬ ‫גודלו‬ ‫שבגלל‬ ‫כיוון‬ ‫במיוחד‬. ‫השנאוצר‬‫מנהיג‬ ‫קיים‬ ‫בהן‬ ‫למשפחות‬ ‫יתאימו‬ ‫והענק‬ ‫הבינוני‬ ‫ביטחון‬ ‫שמשרה‬,‫ההיררכיה‬ ‫את‬ ‫לכלב‬ ‫להעביר‬ ‫כיצד‬ ‫היודע‬ ‫הבית‬ ‫של‬ ‫המשפחתית‬. ‫של‬ ‫נמרצותו‬ ‫בשל‬‫השנאוצר‬,‫למשפחה‬ ‫ישמח‬ ‫מאוד‬ ‫הוא‬ ‫ולהתרוצץ‬ ‫לרוץ‬ ‫אותו‬ ‫להוציא‬ ‫שתאהב‬ ‫ספורטיבית‬.

×