Genus: Makt, kön och sexualitet i
historien
Del 1: Patriarkatets olika gestalter
Vad?
• Studiet av ”genus”
• genus = könsroller
• Historisk och
geografisk variation
• Tre samspelande
faktorer:
• Biologi,...
Varför?
• Oerhört
grundläggande för vår
självuppfattning
• Medvetenhet om
könsroller
• Historiska studier
visar variation
...
Några begrepp
• Genus (kultur) – kön
(biologi)
• Patriarkat –
matriarkat
• Heteronormativitet
• ”Naturligt”
Den biologiska basen
• Relativt många erogena
zoner
• Fertilitet varje månad
• Inga tydliga
parningssäsonger
• Möjlighet t...
Forntiden
• Nomadliv
”stenåldern”
• Inga fasta gränser
• Mattillgången
begränsar
reproduktion
• Sex som njutning
Övergången till jordbruk
• Effektiv matproduktion
– överskott
• Obegränsad
reproduktion
• Privat ägande –
arvsrätt
• Tydli...
Civilisationer och imperier
• Patriarkala i olika grad
• Kina: centralstyrt,
konfuciansk ideologi =
kvinnoförtryck
• Indie...
Medelhavskulturer
• Mesopotamien och
Grekland: starkt
kvinnoförtryck. Mannen
som härskare/politiskt och
militärt ansvarig
...
”Enkönstanken”
• Kvinnan som outvecklad
man
• Anatomiska observationer
• Aristoteles argument:
• 1) Män dominerar (nästan)...
Medeltiden: religionsspridning
• Universalistiska
religioner
• Buddhism,
kristendom, islam
• Principiell andlig
jämställdh...
Buddhismen
• Kritisk mot indisk ojämlikhet
• Kvinnliga helgon
• Antisexuell
• Kontakt med Kina:
• Kvinnliga helgon accepte...
Kristendomen
• Profilera emot antik
religion
• Sträng antisexualitet
• Sex utan fortplanting =
”onaturlig”
• Kluven kvinno...
Islam
• Förhållandevis jämställd
• Koranen: kvinnor får
lagstadgade rättigheter
• Patriarkal struktur:
männen mer rättighe...
Islams utbredning
• Kvinnan är sexuell = måste
kontrolleras
• Suger upp element ur tidigare
kulturer: oskuldstanke, slöja,...
Slutsatser om kulturkrockar
• När två värdesystem krockar, är det oftast
principer som stärker ojämställdhet som slår
igen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Genus del 1

1,824 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Genus del 1

 1. 1. Genus: Makt, kön och sexualitet i historien Del 1: Patriarkatets olika gestalter
 2. 2. Vad? • Studiet av ”genus” • genus = könsroller • Historisk och geografisk variation • Tre samspelande faktorer: • Biologi, ekonomi, kultur
 3. 3. Varför? • Oerhört grundläggande för vår självuppfattning • Medvetenhet om könsroller • Historiska studier visar variation • Kan förklara nutida frågor
 4. 4. Några begrepp • Genus (kultur) – kön (biologi) • Patriarkat – matriarkat • Heteronormativitet • ”Naturligt”
 5. 5. Den biologiska basen • Relativt många erogena zoner • Fertilitet varje månad • Inga tydliga parningssäsonger • Möjlighet till sex för njutning, inte bara reproduktion • Reglering av sexuell aktivitet – samhällsfråga (ekonomisk/kulturell)
 6. 6. Forntiden • Nomadliv ”stenåldern” • Inga fasta gränser • Mattillgången begränsar reproduktion • Sex som njutning
 7. 7. Övergången till jordbruk • Effektiv matproduktion – överskott • Obegränsad reproduktion • Privat ägande – arvsrätt • Tydlig arbetsdelning • Kvinnors sexualitet regleras, kontrolleras
 8. 8. Civilisationer och imperier • Patriarkala i olika grad • Kina: centralstyrt, konfuciansk ideologi = kvinnoförtryck • Indien: kvinnan underordnad, men friare. Fokus på gemensam sexualitet
 9. 9. Medelhavskulturer • Mesopotamien och Grekland: starkt kvinnoförtryck. Mannen som härskare/politiskt och militärt ansvarig • Egypten: alla lika under härskaren • Sparta: alla i statens tjänst: män soldater, kvinnor håller efter slavar • Rom: utvecklas som stadskultur med friare förhållanden för kvinnor
 10. 10. ”Enkönstanken” • Kvinnan som outvecklad man • Anatomiska observationer • Aristoteles argument: • 1) Män dominerar (nästan) överallt • 2) Om män dominerar beror det på att de är naturligt överlägsna • Slutsats: män är naturligt överlägsna
 11. 11. Medeltiden: religionsspridning • Universalistiska religioner • Buddhism, kristendom, islam • Principiell andlig jämställdhet mellan könen • Kulturmöten/kulturk rockar
 12. 12. Buddhismen • Kritisk mot indisk ojämlikhet • Kvinnliga helgon • Antisexuell • Kontakt med Kina: • Kvinnliga helgon accepteras med tiden • Visst individuellt utrymme • Existerande strukturer rubbas inte • Tantrisk yoga: sex som religion • Jfr Japan: kvinnor mer utrymme i buddhism
 13. 13. Kristendomen • Profilera emot antik religion • Sträng antisexualitet • Sex utan fortplanting = ”onaturlig” • Kluven kvinnosyn: hora/madonna • Dödsstraff mot homosexualitet
 14. 14. Islam • Förhållandevis jämställd • Koranen: kvinnor får lagstadgade rättigheter • Patriarkal struktur: männen mer rättigheter • Sexualitet naturligt – tolerans för t ex homosexualitet, preventivmedel,abort
 15. 15. Islams utbredning • Kvinnan är sexuell = måste kontrolleras • Suger upp element ur tidigare kulturer: oskuldstanke, slöja, harem, kvinnlig omskärelse • Indien: slöja från islam, kvinnan utan egendomsrätt från hinduism • Östafrika: Koranens lagar stärker kvinnor, men de undergrävs av slavhandeln
 16. 16. Slutsatser om kulturkrockar • När två värdesystem krockar, är det oftast principer som stärker ojämställdhet som slår igenom • Individer kan få större möjligheter • Maktstrukturerna förändras oftast inte

×