SISTEMA HEXADECIMAL Conversió a binari Josep M. Soler
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4... </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Per comptar es fa igual que en la resta de sistemes de numeració </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, </li></ul>
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20 </li>...
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21.....
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>El sistema hexadecimal és molt útil perquè és molt senzill passar de hexadecimal a ...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Per convertir un número hexadecimal a binari o de binari a hexadecimal hem de fe...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. La taula és aquesta: </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 ...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. La taula és fàcil de construir. Anem a veure-ho </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Escrivim els dígits hexadecimals </li></ul>Hex. Binari
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Escrivim els dígits hexadecimals </li></ul>F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hex. ...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Ara toca escriure totes les combinacions binaries ordenades </li></ul>F E D C B ...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Comencem escrivint una columna alternant un 0 i un 1. Primer sempre el 0 </li></...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. En una columna a la esquerra alternem dos 0 i dos 1 </li></ul>F 11 E 10 D 01 C 0...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. A la següent quatre 0 i quatre 1 </li></ul>F 111 E 110 D 101 C 100 B 011 A 010 9...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. I per acabar vuit 0 i vuit 1. </li></ul><ul><li>Ja tenim la taula feta! </li></...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Prenem per exemple el número hexadecimal </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul>F 111...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC...
Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>3. I tenim que: </li></ul><ul><li>6AC2 16 = 10101011000010 2 </li></ul>F 1111 E 11...
Conversió Binari - Hexadecimal F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>Per fer la conversió inversa, de binari a hexadecimal, necessitem també la taula. <...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Suposem que volem convertir en hexadecimal del número binari següent: </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>101...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A 2 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A 2 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10101001101101 2A6D F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 ...
Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10101001101101 2 = 2A6D 16 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistema Hexadecimal

1,954 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistema Hexadecimal

 1. 1. SISTEMA HEXADECIMAL Conversió a binari Josep M. Soler
 2. 2. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul>
 3. 3. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, </li></ul>
 4. 4. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, </li></ul>
 5. 5. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, </li></ul>
 6. 6. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, </li></ul>
 7. 7. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4... </li></ul>
 8. 8. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, </li></ul>
 9. 9. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, </li></ul>
 10. 10. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, </li></ul>
 11. 11. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, </li></ul>
 12. 12. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, </li></ul>
 13. 13. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, </li></ul>
 14. 14. Sistema Hexadecimal <ul><li>Consta de 16 digits: </li></ul><ul><li>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F </li></ul>
 15. 15. Sistema Hexadecimal <ul><li>Per comptar es fa igual que en la resta de sistemes de numeració </li></ul>
 16. 16. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, </li></ul>
 17. 17. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, </li></ul>
 18. 18. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, </li></ul>
 19. 19. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, </li></ul>
 20. 20. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, </li></ul>
 21. 21. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, </li></ul>
 22. 22. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, </li></ul>
 23. 23. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, </li></ul>
 24. 24. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, </li></ul>
 25. 25. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20 </li></ul>
 26. 26. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul>
 27. 27. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, </li></ul>
 28. 28. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, </li></ul>
 29. 29. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, </li></ul>
 30. 30. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, </li></ul>
 31. 31. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, </li></ul>
 32. 32. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, </li></ul>
 33. 33. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, </li></ul>
 34. 34. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, </li></ul>
 35. 35. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, </li></ul>
 36. 36. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1 </li></ul>
 37. 37. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul>
 38. 38. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, </li></ul>
 39. 39. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, </li></ul>
 40. 40. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, </li></ul>
 41. 41. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, </li></ul>
 42. 42. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, </li></ul>
 43. 43. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, FD, </li></ul>
 44. 44. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE, </li></ul>
 45. 45. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE, FF, </li></ul>
 46. 46. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE, FF, 100, </li></ul>
 47. 47. Sistema Hexadecimal <ul><li>Fitxa’t en les sèries següents: </li></ul><ul><li>17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21... </li></ul><ul><li>98, 99, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2... </li></ul><ul><li>F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE, FF, 100, 101... </li></ul>
 48. 48. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>El sistema hexadecimal és molt útil perquè és molt senzill passar de hexadecimal a binari i viceversa. </li></ul>
 49. 49. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Per convertir un número hexadecimal a binari o de binari a hexadecimal hem de fer una taula amb les conversions dels 16 dígits hexadecimals a binari </li></ul>
 50. 50. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. La taula és aquesta: </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 51. 51. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. La taula és fàcil de construir. Anem a veure-ho </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 52. 52. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Escrivim els dígits hexadecimals </li></ul>Hex. Binari
 53. 53. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Escrivim els dígits hexadecimals </li></ul>F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hex. Binari
 54. 54. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Ara toca escriure totes les combinacions binaries ordenades </li></ul>F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hex. Binari
 55. 55. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. Comencem escrivint una columna alternant un 0 i un 1. Primer sempre el 0 </li></ul>F 1 E 0 D 1 C 0 B 1 A 0 9 1 8 0 7 1 6 0 5 1 4 0 3 1 2 0 1 1 0 0 Hex. Binari
 56. 56. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. En una columna a la esquerra alternem dos 0 i dos 1 </li></ul>F 11 E 10 D 01 C 00 B 11 A 10 9 01 8 00 7 11 6 10 5 01 4 00 3 11 2 10 1 01 0 00 Hex. Binari
 57. 57. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. A la següent quatre 0 i quatre 1 </li></ul>F 111 E 110 D 101 C 100 B 011 A 010 9 001 8 000 7 111 6 110 5 101 4 100 3 011 2 010 1 001 0 000 Hex. Binari
 58. 58. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>1. I per acabar vuit 0 i vuit 1. </li></ul><ul><li>Ja tenim la taula feta! </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 59. 59. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Prenem per exemple el número hexadecimal </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 60. 60. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 61. 61. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>0010 </li></ul><ul><li>Atenció! Escrivim els 4 dígits binaris, corresponents a cada dígit hexadecimal </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 62. 62. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>1100 0010 </li></ul><ul><li>Atenció! Escrivim els 4 dígits binaris, corresponents a cada dígit hexadecimal </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 63. 63. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>1010 1100 0010 </li></ul><ul><li>Atenció! Escrivim els 4 dígits binaris, corresponents a cada dígit hexadecimal </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 64. 64. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>0110 1010 1100 0010 </li></ul><ul><li>Atenció! Escrivim els 4 dígits binaris, corresponents a cada dígit hexadecimal </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 65. 65. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>0110 1010 1100 0010 </li></ul><ul><li>Una vegada tenim el número podem eliminar els 0 de l’esquerra </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 66. 66. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>2. Convertim cada dígit directament a binari segons la taula </li></ul><ul><li>6AC2 </li></ul><ul><li>110 1010 1100 0010 </li></ul><ul><li>Una vegada tenim el número podem eliminar els 0 de l’esquerra </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 67. 67. Conversió Hexadecimal - Binari <ul><li>3. I tenim que: </li></ul><ul><li>6AC2 16 = 10101011000010 2 </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 68. 68. Conversió Binari - Hexadecimal F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 69. 69. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>Per fer la conversió inversa, de binari a hexadecimal, necessitem també la taula. </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 70. 70. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Suposem que volem convertir en hexadecimal del número binari següent: </li></ul><ul><li>10101001101101 </li></ul>F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 71. 71. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10101001101101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 72. 72. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 1010 0110 1101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 73. 73. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 1010 0110 1101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 74. 74. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 1010 0110 1101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 75. 75. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>1. Dividirem el número en grups de 4 dígits, començant per la dreta. </li></ul>10 1010 0110 1101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 76. 76. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>10 1010 0110 1101 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 77. 77. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>10 1010 0110 1101 D F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 78. 78. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 79. 79. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 80. 80. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>2. Convertim cada grup de dígits binaris a hexadecimal segons la taula. </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A 2 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 81. 81. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A 2 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 82. 82. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10 1010 0110 1101 D 6 A 2 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 83. 83. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10101001101101 2A6D F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari
 84. 84. Conversió Binari - Hexadecimal <ul><li>3. I ja ho tenim! </li></ul>10101001101101 2 = 2A6D 16 F 1111 E 1110 D 1101 C 1100 B 1011 A 1010 9 1001 8 1000 7 0111 6 0110 5 0101 4 0100 3 0011 2 0010 1 0001 0 0000 Hex. Binari

×