ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4º ESO

795 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4º ESO

 1. 1. CURSO 2010-2011 I.E.S. JOHAN CARBALLEIRA GUÍA DE ORIENTACIÓNACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE 4º ESO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2010-2011- Febreiro 2011
 2. 2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESOINTRODUCCIÓN.CÓMO TOMAR UNHA DECISIÓNNeste documento atoparás as claves para decidir o teu futuro académico profesional. Erecorda que o máximo responsable desta decisión es ti, pero debes ter en conta a opinión datúa familia, que quere o mellor para ti. Tamén che vai resultar moi útil o asesoramento dostitores e do orientador.Un Programa de Orientación Profesional vai moito máis alá que a mera información, nonobstante, a información sobre estudos e profesións é un aspecto moi importante. O contidoprioritario de calquera Programa de Orientación Académico Profesional é o desenvolvementoda capacidade de TOMA DE DECISIÓNS.A Toma de Decisións que debes realizar ten en consideración os teus intereses, gustos,aptitudes, características da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outrosaspectos, confrontados coas posibles alternativas de estudos e profesións ás que tes acceso.Este é o motivo polo que o presente programa está estruturado en tres bloques: A. Coñecemento de si mesmo. Neste bloque reflexionarás sobre os teus gustos e intereses, sobre a túa traxectoria en cada unha das materias que estudaches e sobre as características das diferentes actividades profesionais. B. Coñecemento das alternativas académicas e profesionais. É a parte informativa do programa. Coñecerás todas as posibilidades de estudos e profesións que tes ó teu alcance e as características daquelas que máis van ós teus intereses. En qué consiste?, modalidades do bacharelato, optativas, ciclos formativos, centros de estudo, saídas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccións de interese... C. A Toma de decisión. Xa estás preparado ¡Agora decide!INFÓRMATE E DECIDE. E o curso que vén qué?Tomar esta decisión non é algo que debas facer ti só, nin precipitadamente (“xa o decidireió rematar o curso” é un gran erro). Tes que valorar as túas capacidades para non escoller uncamiño demasiado difícil ou “imposible” para ti.Tamén é importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidadeinsuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se estás motivado e tes uns intereses moiclaros sobre o que queres facer terás moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boaorganización para o estudo e as técnicas adecuadas para aprender superarás a maior parte doque te propoñas.O abandono dos estudos de bacharelato o dos Ciclos Formativos na maior parte dos caso épola falta de interese, de non ter claro qué queremos facer ou qué queremos ser, pola falta deesforzo ou capacidade de sacrificio. 2
 3. 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESOUn aspecto moi importante na toma de decisións é que dialogues coa túa familia sobre asseguintes cuestións: 1. Informa á túa familia (a partir deste documento) de todas as opcións que existen e ás que terías acceso. 2. Móstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisión de maneira consensuada con eles. 3. É importante que os teus pais se interesen polos teus estudos. 4. Pídelles orientación ou consello. Eles queren o mellor para ti. 5. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisión.Para ter unha información adecuada, terás: 1. Información xenérica do orientador. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientación do Instituto. 3. O taboleiro do Departamento de Orientación, onde o orientador porá información moi interesante e actualizada. 4. As sesións informáticas de buscar información académica realizadas no Instituto en horas de titoría, entre elas o programa informático Orienta 2010-2011, ou no blog: http://orientador123.blogspot.com/ Recorda, que é imprescindible coñecer o mundo académico para tomar unha boa decisión. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitísimo para sacar o título da E.S.O., terás que investigar todas as posibilidades que tes ó teu alcance para tomar a mellor decisión para a túa vida académico-profesional. 3
 4. 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESOBLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO.1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES.Cuestionario sobre estudiosApelidos e nome............................................................................Idade:..............Curso:.....................................Data...........................2. Que materias che resultan máis fáciles? Escríbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6....................................................3. As que che resultan máis difíciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6..................................................4. ¿En que materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)...................................................5. Cando sacas boas(+) ou malas(-) notas débese a: (Subliña a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudalas ben. (-)Tes mala capacidade para estudalas. (+)Influiu a sorte. (-)Influiu a mala sorte. (+)Tes interese nesa materia. (-)Pouco interese pola túa parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ...........................................6. Respecto ós teus estudos, a influencia dos teus pais é: (Subliña unha resposta) Moi favorable. Simplemente favorable. Móstranse indiferentes ante os meus estudos. A súa influencia é algo perxudicial. A súa influencia é moi perxudicial.7. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Subliña a/as respostas) Os teus sistemas e formas de estudar. A túas actitude ante os exames. A túa forza de vontade e constancia. A túas postura ante as tarefas do Instituto. Os teus hábitos de lectura. ................................................................. 4
 5. 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS.Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar un listadode actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesión seranos útiles diferentes testpsicométricos que analizarán as nosas preferencias e intereses.Esta sesión farémola na sala de informática do Instituto.Entre os test que faremos estarán. - “Test de Bacharelato”, trátase dun test deseñado para identificar os intereses profesionais. Neste test preséntanse actividades e contidos académicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno ten que pensar cál das opcións lle interesan máis. Pódelo atopar en: http://www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm http://orientador123.blogspot.com/ - “Test de preferencias Orienta 2009/2010”. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2010/2011 de Julián Sádaba. ESCRIBE AQUÍ OS TEUS RESULTADOS.A) TEST DE BACHARELATO:B) TEST ORIENTA 2010-2011 5
 6. 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESOBLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS Ó FINALIZAR O CURSOAs alternativas segundo a Lei Orgánica de Educación están reflectidas no seguinte cadro:Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Español segundo a LOE elaborado polo MEC.Fonte: MEC: http://www.mepsyd.es/educa/sistema-educativo/loe/files/sistema-educativo.pdf 6
 7. 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO 4. O BACHARELATO O Bacharelato LOE, comprende 2 anos académicos e pódese optar por 3 modalidades diferentes: Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias sociais. En cada modalidade existen diferentes tipos de materias. Materias comúns, que pretenden aportarche unha formación xeral Materias propias da modalidade, aporta os coñecementos da modalidade elixida. (estúdanse como mínimo 3 materias propias de modalidade por curso). Materias optativas, (escoller 1 das ofertadas polo centro). 1º curso CIENCIAS E HUMANIDADES E CIENCIAS ARTES TECNOLOXÍA SOCIAISCOMÚNS -Lingua galega e literatura (3) -Lingua castelá e literatura (3) -1ª Lingua extranxeira (3) -Filosofía e Cidadanía (2) -Educación Física (1) -Relixión ou Alternativa(1) -Ciencias para o Mundo Contemporáneo (3)PROPIAS - Matemáticas I (4) Historia do Mundo contemporáneo Cultura Audiovisual Debuxo Artístico IDE -Física e Química (4) (4) Debuxo Técnico IMODALIDA Volume IDE -Bioloxía e  Debuxo Técnico I (4) -Latín I (4) -Matemáticas aplicadas Xeoloxía (4) -Grego I ás ciencias sociais (4)  Tecnoloxía Indust. I (4) (4) -Economía (4) Escoller 1OPTATIVAS Debuxo Técnico (4) Música I (4) Tecnoloxía da información e comunicación (4) 2º Lingua Estranxeira (4) 2º curso CIENCIAS E HUMANIDADES E CIENCIAS ARTES TECNOLOXÍA SOCIAISCOMÚNS -Lingua galega e literatura (3) - Lingua castelá e literatura (3) -1ª Lingua Estranxeira (3) -Historia da Filosofía (3) -Historia de España (3) -Relixión ou Alternativa (1)PROPIAS -Matemáticas II -Xeografía (4) Historia da Arte Debuxo Artístico IIDE Debuxo Técnico IIMODALIDA DE Física (4)  Opción 1 Técnicas de expresión gráfico-plástica  Química (4) -Matemáticas aplicadas -Latín II(4)  Bioloxía (4) -Grego II (4) ás CCSS (4)  Debuxo técnico II (4) -Economía de empresas (4)  Opción 2  Tecnoloxía Industrial II (4) -Hª da Arte (4)  Ciencias da terra e do medio -Literatura ambiente (4) universal (4) Escoller 2OPTATIVAS Filosofía e Ciencias e Tecnoloxía (4) Deseño (4) Hª da Musica e da Danza (4) Métodos Estadísticos e Numéricos (4) 2º Lingua Estranxeira (4) 7
 8. 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO Elección:- Tendo en conta que carreira/carreiras ou CFGS quero facer e seleccionar o bacharelato conmaior vinculación para ese ou eses estudos: Ex. “quero estudar farmacia, o bacharelato conmaior vinculación e o de Ciencias e Tecnoloxía polo itinerario de “Ciencias”.- Se non é vinculante a ningún bacharelato escoller o que che resulte máis fácil. Quero facer“Educación Social”, aínda que está relacionado con Ciencias Sociais, non é vinculante aningún bacharelato, entón escollo o bacharelato X que me resulta máis fácil polo que é máisprobable que obteña unha maior nota media.Por primeira vez na selectividade de 2010 o acceso ós graos Universitarios terá en conta asmaterias que fagas na fase específica (que é voluntaria) na selectividade. Xa non se ten enconta a modalidade e itinerario senón as materias en concreto segundo a titulaciónuniversitaria que queiras estudar. 8
 9. 9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO5. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO ACCESO E DATAS DE INTERESE. Pódese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumno debe ter o título de graduado en educación secundaria ou estudos equivalentes. Os que non teñan o título poden acceder mediante proba. Nesta proba de acceso, o aspirante deberá acredita-los coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta de dúas partes diferenciadas, unha de carácter sociocultural e unha de carácter científico-técnico. Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 17 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas. Se estás interesado nesta opción fala co orientador. Se queres máis información consulta asesórate no Departamento de Orientación e/ou consulta a páxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp.Táboa 1. Calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores convocatoria ordinaria ano 2011 9
 10. 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO CICLOS FORMATIVOS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA En Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos: Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. CM Ciclo Formativo de Grao Medio. CPR Centro PrivadoBaiona Grao superior CS04001 Administración e finanzas36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111Grao superior GondomarCS20001 Animación sociocultural 36020261 IES Terra de Turonio Tel. 986384016Bueu Grao medio CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no36019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270 medio naturalGrao medioCM04001 Xestión administrativa Grove, OCM12002 Estética persoal decorativa 36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161CM12003 Perrucaría Grao medioCMFME02 Soldadura e caldeiraría CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsGrao superiorCS04001 Administración e finanzasCSFME02 Construcións metálicas Guarda, ACaldas de Reis 36019244 IES A Sangriña Tel. 98660901536000417 CPR San Fermín Tel. 986540075 Grao medio CM04001 Xestión administrativaGrao medio CM16002 Electromecánica de vehículosCM04001 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM06001 Comercio CMTMV01 CarrozaríaCM09001 Equipos electrónicos de consumo Grao superiorCambados CS04001 Administración e finanzas36019396 IES Francisco Asorey Tel. 986520161 Illa de Arousa, AGrao medio 36020209 IGAFA Instituto Galego deCM04001 Xestión administrativaCMELE02 Instalacións de telecomunicacións Formación en Acuicultura Tel. 986527101Grao superior Grao medioCS04001 Administración e finanzas CM03001 Mergullo a media profundidadeCS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos CM03002 Operacións de cultivo acuícola36000481 IES Ramón Cabanillas Tel. 986542950 Grao superior CS03002 Produción acuícolaGrao medioCMINA02 Aceites de oliva e viños LalínCangas 36013758 IES Laxeiro Tel. 98678705136019475 IES de Rodeira Tel. 986303933 Grao medio CM04001 Xestión administrativaGrao medio CM16002 Electromecánica de vehículosCM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións Grao superiorGrao superior CS04001 Administración e finanzasCSIFC01 Administración de sistemas informáticos en CS17002 Mantemento de equipo industrialrede 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa Tel.36000922 IES María Soliño Tel. 986300803 986780114Grao superior Grao medioCS02002 Animación de actividades físicas e deportivas CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCañiza, A Grao superior36015101 IES da Cañiza Tel. 986651347 CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasGrao medio MarínCM04001 Xestión administrativa 36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305CM16002 Electromecánica de vehículos Grao medioEstrada, A CM04001 Xestión administrativa36002359 IES Antón Losada Diéguez Tel. CM06001 Comercio986570336 CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío,Grao medio climatización e produción de calorCM04001 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM15001 Fabricación á medida e instalación de Grao superiorcarpintaría e moble CS06002 Xestión comercial e márketingCM16002 Electromecánica de vehículos CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CSIFC01 Administración de sistemas informáticos enCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes rede 10
 11. 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESOMoaña CS15002 Produción de madeira e moble 36013761 IES A Xunqueira I Tel. 98687215036004745 IES A Paralaia Tel. 986312217 Grao medioGrao medio CM18002 LaboratorioCM04001 Xestión administrativaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Grao superiorCMFME01 Mecanizado CSSSC01 Educación infantilGrao superior 36006730 IES Frei Martín Sarmiento Tel.CS04001 Administración e finanzas 986852087CS09001 Instalacións electrotécnicas Grao medio CM12002 Estética persoal decorativaNeves, As CM12003 Perrucaría36019402 IES Pazo da Mercé Tel. 986648455 CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaGrao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMFME01 Mecanizado36005671 EFAG A Cancela Tel. 986648250 Grao superiorGrao medio CS09001 Instalacións electrotécnicasCM04001 Xestión administrativa CS12002 EstéticaCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría CS19003 DietéticaGrao superior CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínicoCS04001 Administración e finanzas 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Tel. 986863612Nigrán Grao superior36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402 CS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos deGrao medio construciónCM04001 Xestión administrativa CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos eCMELE02 Instalacións de telecomunicacións operacións topográficasGrao superior 36018677 IES Luís Seoane Tel. 986857860CS04001 Administración e finanzas Grao medioCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos CM04001 Xestión administrativaPoio CM06001 Comercio36020143 IES de Poio Tel. 986771295 Grao superiorGrao medio CS04001 Administración e finanzasCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no CS04002 Secretariadomedio natural CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketingPonteareas 36006419 IES Montecelo Tel. 98685026136007552 CIFP A Granxa Tel. 986640068 Grao medioGrao medio CM05002 Impresión en artes gráficasCM01002 Xardinaría CM05003 Preimpresión en artes gráficasCMAGA01 Produción agroecolóxica CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCMINA02 Aceites de oliva e viños Grao superiorGrao superior CS05002 Produción en industrias de artes gráficasCS01002 Xestión e organización dos recursos naturais e CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxíapaisaxísticos 36006717 IES Sánchez Cantón Tel. 98686650536014520 IES Pedra da Auga Tel. 986641017 Grao superiorGrao medio CS02002 Animación de actividades físicas e deportivasCM04001 Xestión administrativa 36020192 CFEA de Lourizán Tel. 986805088CM16002 Electromecánica de vehículos Grao medioCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CM01001 Traballos forestais e conservación do medioGrao superior naturalCS04001 Administración e finanzas Grao superiorPontevedra CS01002 Xestión e organización dos recursos naturais e36020064 CIFP Carlos Oroza Tel. 986847002 paisaxísticosGrao medio Porriño, OCMHOT01 Cociña e gastronomía 36019529 IES Ribeira do Louro Tel. 986333956CMHOT02 Servizos en restauración Grao medioCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría CM04001 Xestión administrativaGrao superior CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCS11004 Restauración Grao superiorCSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos CS04001 Administración e finanzasCSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas CS06001 Comercio internacional36014489 IES A Xunqueira Tel. 986873003Grao medio RedondelaCM15001 Fabricación á medida e instalación de 36019566 IES de Chapela Tel. 986453330carpintaría e moble Grao medioCM16002 Electromecánica de vehículos CM20001 Atención sociosanitariaCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCMTMV01 Carrozaría Grao superiorGrao superior CS19003 DietéticaCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos CS19004 Documentación sanitariaCS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos CSSSC01 Educación infantil 11
 12. 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO36016656 IES Pedro Floriani Tel. 986401911 CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticasGrao medio CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e deCM04001 Xestión administrativa fluídosCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CSTMV01 AutomociónGrao superior 36011579 IES A Guía Tel. 986375111CS04001 Administración e finanzas Grao medio36018033 CPR Vigo Tel. 986400762 CM06001 ComercioGrao medio Grao superiorCM06001 Comercio CS02002 Animación de actividades físicas e deportivasCM09001 Equipos electrónicos de consumo CS06001 Comercio internacionalCM16002 Electromecánica de vehículos CS06002 Xestión comercial e márketing 36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel.Salvaterra de Miño 98624683436020337 IES de Salvaterra de Miño Tel. Grao superior986658238 CS07002 Produción de audiovisuais, radio e espectáculosGrao medio CS07004 SonCMFME02 Soldadura e caldeiraría 36018173 IES de Teis Tel. 986373811Sanxenxo Grao medio36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953 CM12002 Estética persoal decorativaGrao medio CM12003 PerrucaríaCM04001 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM16002 Electromecánica de vehículos Grao superiorGrao superior CS12002 EstéticaCS04001 Administración e finanzas CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos enSilleda rede36020350 IES Pintor Colmeiro Tel. 986580904 36013448 IES Manuel Antonio Tel. 986273800Grao medio Grao medioCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no CM18002 Laboratoriomedio natural CMHOT01 Cociña e gastronomíaCM06001 Comercio CMHOT02 Servizos en restauraciónGrao superior CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaríaCS06002 Xestión comercial e márketing CMTCP01 Confección e modaTomiño Grao superior CS11004 Restauración36019751 IES de Tomiño Tel. 986623346 CS18002 Química ambientalGrao medio CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxíaCM01001 Traballos forestais e conservación do medio CS19007 Laboratorio de diagnóstico clíniconatural CS19009 Próteses dentaisCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CSQUI01 Laboratorio de análise e de control de calidade 36011634 IES Politécnico de Vigo Tel. 986213025Tui Grao medio36014544 IES Francisco Sánchez Tel. 986600926 CM17002 Instalación e mantemento electromecánico deGrao medio maquinaria e condución de liñasCM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMFME01 MecanizadoGrao superior Grao superiorCS06002 Xestión comercial e márketing CS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos deValga construción CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e36020362 IES de Valga Tel. 986559745 operacións topográficasGrao medio CS08003 Realización e plans de obraCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS09001 Instalacións electrotécnicasGrao superior CS09003 Sistemas de regulación e control automáticosCSFME02 Construcións metálicas CS17002 Mantemento de equipo industrialVigo CS17004 Prevención de riscos profesionais CSFME01 Programación da produción en fabricación36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Tel. mecánica986270904Grao medio 36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711CM15001 Fabricación á medida e instalación de Grao mediocarpintaría e moble CM04001 Xestión administrativaCM16002 Electromecánica de vehículos CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsclimatización e produción de calor Grao superiorCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS04001 Administración e finanzasCMTMV01 Carrozaría CS04002 SecretariadoGrao superior CS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicosCS15001 Desenvolvemento de produtos de carpintaría e CS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticosmoble CS19002 Saúde ambientalCSFME02 Construcións metálicas CS19006 Imaxe para o diagnósticoCSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos 12
 13. 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO36011804 INST Marítimo Pesqueiro do Grao superior CS20003 Integración socialAtlántico Tel. 986235608 CSSSC01 Educación infantilGrao medio 36011348 CPR San Miguel Tel. 986221325CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas Grao medioe instalacións do buque CM04001 Xestión administrativa CM06001 ComercioCM03004 Pesca e transporte marítimo CM09001 Equipos electrónicos de consumoGrao superior CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCS03001 Navegación, pesca e transporte marítimo 36011521 CPR Vivas Tel. 986227085CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalacións Grao mediodo buque CM04001 Xestión administrativa36011622 CPR Aloya Tel. 986420722 CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaGrao medio CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCM04001 Xestión administrativa Grao superiorGrao superior CS04001 Administración e finanzasCS04001 Administración e finanzas CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasCS04002 SecretariadoCS11004 Restauración Vila de CrucesCSSSC01 Educación infantil 36020386 IES Marco do Camballón Tel.36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899 986582251Grao medio Grao medioCM04001 Xestión administrativa CMFME02 Soldadura e caldeiraríaGrao superiorCS04001 Administración e finanzas Vilagarcía de ArousaCS04002 Secretariado 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Tel.CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Tel. 986414311 986512311Grao medio Grao medioCM05002 Impresión en artes gráficas CM04001 Xestión administrativaCM05003 Preimpresión en artes gráficas CM06001 ComercioCM09001 Equipos electrónicos de consumoCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Grao superiorCMFME01 Mecanizado CS04001 Administración e finanzasCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS04002 SecretariadoGrao superior CS06001 Comercio internacionalCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos CS06002 Xestión comercial e márketingCS09003 Sistemas de regulación e control automáticos CSIFC01 Administración de sistemas informáticos enCSFME01 Programación da produción en fabricación redemecánica36011853 CPR Daniel Castelao Tel. 986442121 36012471 IES Castro Alobre Tel. 986501000Grao medio Grao medioCM04001 Xestión administrativa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCM06001 ComercioCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 36013771 IES Fermín Bouza Brey Tel. 986503800Grao superior Grao medioCS04001 Administración e finanzas CM16002 Electromecánica de vehículosCS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas CM17002 Instalación e mantemento electromecánico deCSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede maquinaria e condución de liñas36016152 CPR Divino Maestro Tel. 986371686Grao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCM04001 Xestión administrativa Grao superiorCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CS09003 Sistemas de regulación e control automáticos36010794 CPR Fillas de María Inmaculada Tel. 986423988 CS17002 Mantemento de equipo industrialGrao medio 36018380 IES Miguel Ángel González EstévezCM06001 Comercio36016723 CPR Mendiño Tel. 986293444 Tel. 986504883Grao medio Grao superiorCM04001 Xestión administrativa CS02002 Animación de actividades físicas e deportivasCM06001 ComercioCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría Vilanova de Arousa36011191 CPR Montecastelo Tel. 986412488 36019414 IES A Basella Tel. 986554847Grao medioCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Grao superiorGrao superior CS18002 Química ambientalCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicosCS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas36011361 CPR San José de la Guía Tel. 986376153Podes atopar toda a información dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/ 13
 14. 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO6. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL Ensinanzas de grao medio Música e Danza. Condicións de acceso: Para inicia-los estudios de grao medio será preciso superar unha proba. Poderán matricularse nesta proba os alumnos de réxime regrado e os candidatos de réxime non regrado. Poderá accederse, tamén mediante proba, a calquera outro curso de grao medio sen ter superados os anteriores. Non hai límite de idade no acceso ó grao medio. Proba de acceso ó 1º curso. Realizarase nunha convocatoria anual no mes de xuño. Aproba terá dúas partes: A. Especialidades instrumentais e B. Canto. Artes Plásticas e Deseño.As Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estrutura semellante á da FormaciónProfesional Específica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que se organizan enMódulos Profesionais cunha formación teórico-práctica e dunha duración que estará enfunción da natureza da competencia profesional característica do título correspondente.Accédese mediante o título de graduado en ESO ou equivalente e ademais superar a probaespecífica que consta de 3 exercicios: - 1º exercicio: desenvolver por escrito un tema sobre artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. - 2º exercicio: realizar debuxos e bosquexos sobre un tema proposto para a súa posterior aplicación. - 3º exercicio: execución con bosquexos e debuxos realizados no exercicio 2º.A modo de exemplo, en Ourense:Escola de Arte Antonio Failde. Av da Universidade s/n. 32005. Ourense.www.escolarte.com - Ciclo Medio de Ebanistería. - Ciclo superior de Mobiliario - Ciclo Superior de Decoración - Ciclo Superior de Ilustración. - Ciclo Superior de Fotografía. - Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria.Ciclos Medios en Galicia: - C. M. Dourado e Policromía artística. (A Coruña). - C. M. Procedemento de Xollería Artística (Santiago de Compostela). - C. M. Esmaltado sobre Metais (Santiago de Compostela). - C. M. Serigrafía Artística (Lugo). 14
 15. 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO7. OUTROS ESTUDOS E PROFESIÓNSExisten outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato,outros selectividade, e outrosunhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso. AZAFATAS AUXILIARES DE VUELO. Información en AVIACIÓN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compañías aéreas. Son títulos privados organizados polas distintas compañías. A duración oscila entre 1 e 2 anos e requírese o título de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requírese bacharelato e PAAU. Ten unha duración de tres cursos máis proxecto de fin de carreira. Trátase dun título propio da Universidade de A Coruña, “Graduado en Arquitectura de Interiores”. Máis información en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxía. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requírese bacharelato e selectividade. Tratase dun Título Propio da Universidade Complutense e ten unha duración de tres cursos. CIENCIAS POLICIAIS. Universidade de Vigo. Trátase dun título propio da Universidade e ten unha duración de dous cursos, obtendo así o título de Técnico, Especialista ou Máster en Criminoloxía ou a cunha duración de tres cursos, acadando así o título de Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Requisitos: - Titulado universitario de 1º ou 2º ciclo, COU con ou sen selectividade - FP - Bacharelato LOGSE con selectividade - Ciclo formativo de grao superior ou equivalente - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Estudos estranxeiros convalidables. DISEÑO E MODA.. A) Escola Superior de Deseño y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carreira de Deseño de Moda (titulación Privada). B) Graduado Universitario en Deseño Téxtil e Moda. Título propio da Universidade de Vigo. Máis información: Facultade de Belas artes, Rúa da Maestranza, nº2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: esdemga@uvigo.es Este profesional está preparado para a coordinación de todos os procesos tanto de creación, como de fabricación e elaboración dos produtos relacionados coa moda e a confección. Poderá, polo tanto, desenvolver a súa actividade profesional tanto na industria téxtil e da moda como executar libremente a súa profesión como: Deseñador en estampación téxtil Deseñador estilista Deseñador técnico Crítico de moda Administrador de creación para a produción e a comercialización 15
 16. 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Guía de Orientación Académica e Profesional 4º ESO PILOTO CIVIL. Podes estudalo na Universidade de A Coruña. O obxectivo deste Título Propio é o de crear unha titulación universitaria que aporte aos futuros profesionais do sector unha formación sólida, extensiva e polivalente de forma que estean na mellor disposición para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O Título Propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coñecementos teórico-prácticos requiridos para a obtención de distintos títulos aeronáuticos oficialmente recoñecidos Piloto Privado (avión), Piloto Comercial (avión) e Piloto de Transporte de Liña Aérea (avión). A obtención de ditos títulos é posible grazas ao acordo de colaboración subscrito pola Universidade da Coruña coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste, AFN, que conta con todas as autorizacións necesarias (expedidas por parte da Dirección Xeral de Aviación Civil) para a docencia e formación de pilotos de liña aérea no noso país. O título Propio busca acreditar a formación académico-técnica e humanística dos futuros pilotos civís. Con iso preténdese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun sólido adestramento técnico e científico. Ten unha duración entre 3 e 4 anos. Máis información en: http://www.udc.es/aviación MILITAR. Para ingresar en tropa e marinería requísese ter nacionalidade española*, ter entre 18 e 28 anos, medir máis de 1,55 e menos de 2,03, non ter máis de 6 dioptrías de miopía, hipermetropía ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conduta cidadá, e ter os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requírese ter superadas as PAAU. Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Información en Dirección General de al Guardia Civil. Jefatura de la Enseñanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de condución da clase B. POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mínima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de condución das clase A e B e da autorización (BTP). Máis información no ministerio do interior. www.mir.es 16

×