Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

затвердження плану 2015 р

875 views

Published on

1234wre

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

затвердження плану 2015 р

 1. 1. ПРО ЗНЯТТЯ 3 КОНТРОЛПО РШІЕННЯ М 2 КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВІД 28.02.2014 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ВІДДПЛУ ОСВІТИ НА 2014 РПС» ТА ЗАТВЕРДІЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ВІДДПЛУ ОСВІТИ НА 2015 РПС Колегія відділу освіти . Лютий 2015 року Головний спеціаліст в/ о Бобровська Н.0. В 2014 році відділ освіти працював над виконанням задач, які були визначені при плануванні роботи віділу. Мережа закладів освіти, у порівнянні з штнушш роком, зміниласяі на сьогодні існує в такому складі: - 18 загальноосвітніх закладів - 22 доппсйльнтах навчальних закиди і в тому числі 3 у стстаді НВК) - 1 вечірня (змінна) ппєола. Всього навчанням охоплено 6681 учень (тому числі 6458 учнів у ЗОШ, 59 учнів у допоміжних класах при НВК К! 4 та ЗОШ К! 10,15 та 164 учні у ВЗОЦІ), в дитячих навчальних закладах виховуються 2536 позашкільною освітою охоплено 2575 вихованців Центра . дитячої та юнацької творчості, Центра туризму та краєзнавства, стах-щії юних техніків , Буша-яку творчості і ДІОСШ. Управлінська , діяльність відділу освіти визначалась створенням умов в закладах освіти для забезпечення учням середньої освіти, збереження контингенту учнів в ппсолах, виконання Законів “Про освіту", “Про загальну середню освіту", “Про дошкільну освіту", “Про позапткідтьну освіту" та інших нормативно - правових документів. Першочертова увага відділу освіти у 2014 році була спрямована на розвиток мережі груп дошкільних навчальних затсщіів. Протягом декількох у зв'язку із високою нарощкуваністю дітей , стала гостра потреба в забезпеченні допткілънттьт вихованням дітей 4-6 років , що потребує додаткового відкриття груп для . дітей середнього та старшого дошкільного віку.
 2. 2. Наслідком зростання рівня народжуваності, зокрема у 2009, 2010 роках у місті постала проблема перевантаження дошкільних навчальних зактасів. Для вирішення у 2014 році було створено додатково 40 місць: за рахунок переведення 1-их класів з будівель допткільних закладів до приміщення школи у сьпноводонецьдке; шляхом перейменування ЗОШ Л! 7 у НВК 11137, що дало могил-шість відкрити там дошкільний ттідэозіл (2 групи). На сьотодт-ті спостерігається перевантаження більшості (9596) доппсільних навчальних затошів. Середня наповнтованість на кінець 2014 року становить 120,4 %. Тому у 2015 році планується реконструкція будівлі гід доппсільттттй навчальний заклад на 95 ьяісць, що сприятиме забезпеченню потреби дитячого населення в одержанні дошкільної освіти та доведенню середньої наповнтованості ДНЗ до норми. В м. Добропілля реалізується проблема збережет-п-тя і зміцнет-птя здоров'я дітей . На диспансерному обліку знаходиться близько 263 дошкільника (1096 від загальної кількості дітей, які відвідують ДНЗ). Дошкільні заклади відвідують 244 вихованців (9,6%) і проходять курс лікувально - реабілітаційних заходів. Разом з цим слід зазначила, що на сьогодні 16 дітей з обмеженими можливостями інтегровані в грутти загального розвиткуі мають можливість відвідувати дошкільт-ті навчальні закиди. В 2014 - 2015 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів не змінилася у порівнянні з минуштм роком. Тенденція зменшення кількості учнів продовжується після 2010 року, кількість випускників перевищує кількість першокласників. Проте в поточному навчальному році кількість учнів значно збільшилася. Однієто з причин стала присутність дітей -
 3. 3. вимушених переселенців із міст, де проводився АТО. Станом на 05.09.2014 таких дітей у школах міста було 470. Завантаженісгь загальноосвітніх навчальних закладів становить в середньому 88,5 % ( по області 68,4%) від проектної потужності пткілььтих будівель, при цьому слід мати на увазі, що дані взяті за новими санітарними нормами ( 2,4 „„„„„ на одного учня), враховані норми в класах з комп'ютерною технікою ( 6 щ на одного учня) і кабінет фізики, хімії Середня наповнюванісгь класів становить 24,8, що дещо вище минулорічних показників (23,4 на 1% . У двозмінному режимі в 2014 - 2015 нд. жодна цпсола не працює. У 2014 році всіма видами харчування охоплено 99,4% учнів 1-11 класів - 6477 учнів. Гарячим харчуванням охоплет-ті 5148 - 79% (по області 65,2%) учнів 1-11 класів, в тому числі безкоштовно учнів 1-4 класів 2779 (10096) і дітей пільгової категорії 177 (10094). Вартість харчування становить 3,60 грн. для учт-тів 1-4 класів, для дітей пільгової категорії 5,30 грн. Головне завдання - це проведення роз'яснювальної роботи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням та доведення відсотку охоплеиих до середднього показника по області. поновлюється програмно-метоштчие забезпечення навчального процесу, забезпеченість підручншсахш становить 100%. Забезпечення ттідручт-тгпсаьтн досягнуто завдяки використатшю альтернативних джерел навчання Проводиться робота щодо виконання “Цілъової комплексної програми розвитку та функціонування української мови на 2011-2015 На кінець 2014 року державною мовою навчається 4653 що складає 72,1% від загальної кількості учнів. Забезпеченість шкіл сучасною кошґютерною технікою становить І00% . В рамках програми соціального партнерства з комітанієто ДТЕК, відділ освіти брав активну участь у розробленні та реалізації проектів, що дало можливість залучити додаткові кошти на оснащення загальноосвітніх закладів сучасними комп'ютерами.
 4. 4. Однією з ключових умов реформування загальної середньої освіти в місті є введення профільного навчання, що передбачає врахування нахилів і здібностей створет-п-тя умов для навчання старшокласників відповідав до їхнього професійного самовизначення. Впровадження профільного навчання забезпечує рівний доступ до якісної освіти школярів. З цією метою в місті відпрацьована модель фут-пщіот-тування 5 освітніх територій. В опорт-п-тх школах діють факулътативи. Таким чином різними профільнимн напрямкаша охоплено 836 старшокласників 100% (2013-2014 нд. - 606 -77,6'! »і: ); поглибленим вивченням предметів охоплено 398 учнів - 6,2% (2013-2014 ї 345 - 694:) Особлива увага надається психолога - педагогічному супроводу організації профільного навчання, а саме: діагностиці інтересів, індивідуальних особливостей учнів з метою подальшого визначення характеру і прогнозу успіппчтості освітньої діяльності учнів. До цієї роботи залучено практичних психологів шкіл. На сьогодні успішно працюють профільні класи різних напрямків: - - математичний - 198 учнів (23,79"іІ від загальної кількості учнів 10-11 кл. ) в 9 ЗОШ, - філологічний - 417 учнів (50,0%) в 15 ЗНЗ, - суспільно -гуманітарний - 148 учнів (18,7%) в 6 ЗНЗ - технологічний - 39учнів (4,7%)в І ЗНЗ - СПОРТИВНИЙ - 23 (2396) в 1 ЗНЗ. Проводиться робота, щодо виконання цільової комплексної програми “Дитинство" (соціальт-птй захист неповноліп-тіх). Щорічний громадський огляд умов утримати-тя,
 5. 5. виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей соціально незахищених категорій спрямовує роботу громадських інспекторів та опікунів на виконання ряду заходів щодо покращеі-п-ія умов життя дітей пільгових категорій, забезпечена-ія їх пільговим харчуванням, одягом, медичним обслуговуванням, оздоровленням, соціальним страхуваннш. Діти-сироти 1 діти, позбавлені батьківського піклування, забечені єшаними пільговими квитками. Протягом літнього періоду 2014 року оздоровлено різними формами відпочинку 22 72 дітей, що становить _38%_від загальної кількості учнів. ё них формами відпочинку та оздоровлення охоплено неповноліп-хіх пільгових категорій. а саме: аізззї- 92ві1та 45; швів* та ака -1534 аъдгй- - 15: дітей. жсників ліквідації аварії на ЧАЕС- 7 ч; аігзэї ж: на дспансегномум - 0: дітей загиблих шахтарів - 5; двд шшмчгжшщ» - 9: дітей талановитих та обдарованихв галузях освіти. спор/ ту, ьшстецда. науки та кульщри. навчання - 248 В дршшсіціьшах таборах було оздоровлено 1523 ЧЧІШ, з шиї ддїей - за бю%етні, 1138 - за кошти.
 6. 6. Реалізується цільова комплексна програма “Обдаровані діти". В місті вішїрацьована система пошуку, відбору, творчого розвитку і педагогічної ттідтримки обдарованих дітей і молоді як на рівні ппсіл так і на міському рівні. оновлюється банк шлях обдарованих щей. У 2012-2013 навчальному до міського банку було внесено 140 ще; них 20 Добропільськоїіраш. Крім того, 20 ЗНЗ та 20 вихованців ПЗО отримують стипендії профспілок працівників вугільної проштсловості. В роботі з обдарованишт дітьми використовуються програми навчати-тя. Піколярі міста -постійні учасники обласних претептих ошмтпад, змагань, конкурсів. Заслуговує на увагу робота історико-географічного відділенні; відділення біології аграрних наук МАН ( керівник Чувпіто Л. М.). Відповідно наказу відділу освіти Добропільської міської ради»: від 04.12.2012 року Н! 581 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту учнів - членів Малої академії наук України в 2013-2014 н. р. , міської протрами « Обдаровані діти» був проведет-най І (МЇСЫШЙ) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-до робіт учнів-чтенів МАН. Роботи переможців І етапу кошсурсу-захисту науково- достідііпцьктах бути направлені для участі в ІІ етапі (обласному) конкурсі. У 2014 році вчителям які підготували переможців обласних та Всеукраїнських олімпіад переможців обласних та Всеукраїнсышх етапів коі-псурсу - захисту науково-дослід-п-Щъшхх робіт учнів - членів Малої академії наук України згідно програми «Вчитель» з міського бюджету було виплачено одноразова винагорода в сумі 3 тис. грн. А саме : Гребешок Валентина Павлівна ЗОШ К! 8, Денисова Лілія Олексіївна ЗОШ 10210, Ралькіна Світлана Миколаївна НВК КП, Мамонова Світлана Мшсолаївна НВК КМ, Трокай Ольга Олексіївна ЗОШ Н! 10. Цілеспрямовано проводиться робота з кадрами. Порівнюючи чисельністьі склад педагогічних кадрів шкіл міста Добропілля за 2014р. слід вігтмітиттт, що зросла
 7. 7. педагогічна майстерність педагогів шляхом підвищення ісвадтіфікаційної категорії та отримання повної вищої освіти. Збшьшилась кількість молодих які починають свою трудову діядтьі-тість в ппсолах міста після закінчення Шдв: 2005 - 18, 2006 - 14, 2007 -21,2008 -6 , 2009 - 10, 2010 -16 педагогів, 2011- 20 педагогів. , 2012 - 14 педагогів, 2013 рік-19 педагогів, 2014 рік - 27 педагогів. Отже, всі заходи, передбачені планом на 2014 рік виконано. Враховуючи це, у 2015 році, найбільш актуальними на 2015 рік визначено з а д а ч і: 1. Збереження мережі доцткільнтах навчальних створення в них додаткових місць з метою надання якісної дошкільної освіти. 2. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. 3. Здійснення патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дотшсілъного віку. 4. Створення середовища для трудового виховання в процесі організованої й самостійної предмстно-практттчної діяльності дітей. 5. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між допттсіщното і початковою ланками освіти. 6. Духовний розвиток особистості, як провідну ідею освіти, що відображає потреби мешканців міста у вихованні молоді на засадах моральних цінностей українського народу, національно - патріотичного виховання, взаєморозуміння поколінь.
 8. 8. 7. Забезпечення права вибору кожного громадянина щодо типу, форми освіти, участі в організації навчально-виховного процесу з метою 100% охоплення навчанням учнів' та ттідтвтків цлохтьн' ого віку. 8. Утвердження здорового способу життя, умовою якого є забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров'я всіх учасників навчально-виховного 5995559, 9. Продовження роботи з обдарованимн дітьми, з метою сптмулювання творчості дітей, надання стипендії міської ради 18 обдарованим дітям; протягом року виділяти кошти для участі в конкурсах фестивалях, змаганнях різного рівня. ІОНалагодркення партнерських стосунків педагогами, учнями, батьками, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їхнього фізичного, психічного, духовного здоров'я, підставки до успішної організаціїжнттєвих планів. 11.Проведення незалежного оцінювання, упровадження моніторингових дослідркетть, що стане запорукою забезпечення кожної особистості якісною освітою впродовж хотя, найповніше забезпечить демократичні та інноваційні зміни в освіті.
 9. 9. 12.0птимізація мережі класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою забезпечення доступносп 1 оезоплатності здобуття якісної освіти. 13.Посилтення іителектуалъно-кддррвото як важливого ресурсу міри». Реалізація положень статті 57 Закону Україтпт "Про освіту", підвищення кваліфікації виклтадачів шкіл міста, проведет-тя конкурсу “Учитель року". Ііфордхщання та нових механізмів фінансово-економічного та штеріалпьно-техт-пчттого розвитку освіти шста. Серед цих напрямів виділені пріоритетні, які дадуть моэклт-твісгь забезпечити подальший розвиток освітньої галузі у вітчизняному та світовому просторі: шлшшйттвшйшщтазшмнки%= бібліотечних навчальних науково-методдщою та художньою давит; виявлення та розвиток постеі італаптів через максимальне охоплення у-п-тів особливо дітей «трутш ризику», Пвердакеиия здорового способу життя молодого покоління, забезпечення психологічного навчалтьно-виховного продажу; подальше в закладах освіти новітніх енергозберігаючих технологій. З метою контролпо за дотриманням виконання вимог законодавства в галузі освіти, надання методичної допомоги закладам освіти, відділом освіти заплановані наступні перевірки роботи доппсільннх, загальноосвітніх та позапікілтьтптх навчальних закладах:
 10. 10. День міськво у ЗОШ - інтернат День міськво у НВК М 7 - реалізація навчальнихпроірам та пілотовіу до , ЩІА березень - система контролю завідвідуваинш уоіишн занять День міськво в НВК К: 3 Державна атестація ДНЗ Ко 16 13.04 - 27.04 - Організоване завершшня 2014-2015 рр. травень - стан підготовіш до роботи шкільних таборів. - підготовка до літньої оздоровчої компанії - достовірність заповнення додатків до документів про освіту до 01.06 - виховну роботу в пришкільнпх таборах відпочинку. - стан харчоблоіів у ПРШІІЙЩППХ таборах - Державну підсумковуатестаііію(за оіремимрозкладом) до 10.06 День місььво в ДНЗ 141224 «Решітка» 04.06 - виконання вимог чинного законодавства про освіту в ЗНЗ вересень навчанням дітей та ііідлтітіів шкільного віку; - організацію обліку дітей дощііліьното віку - відповідність щоденного меніо в закладах освіти перспеьтивиому -відрш і *ваипя ДНЗ вихованцями та иаповніоваиість груп День міськво в ДНЗ 141224 «Росннка» День міськво в ЗОШ М: 15 - організацію ведения особових справ та класних журналів; Протягом місяця - хід виконання заходів щодо організації ДОШШНОЇ освіти літні п'ятирічного вііу у 2015 р. - організацію робот з дітьми 5-го віку в дошкільних навчальних закладах до 30.10.
 11. 11. - дотримання Примірної інстружттіїз діловодства в ДНЗ До 30.10 Державна атестація ДНЗ Аё24«Ростптка» 09.11-23.11.2015 -стан роботизобдарованштнттітыти листопад - організацію профільного та „Щ навчання
 12. 12. ДОБРОЇПЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВЩШЛ ОСВПИ РППЕННЯ Ле 2 КОЛЕГІЇ ВІДШЛУ ОСВІТИ ВІД 20.02.2015Р0КУ Про знэґпя з контролю рішення колеґіївід 20.02.2014 Н! 2 Заслухавши та обґоворивпш інформацію головного спеціаліста відділу освіти Бобровсъкої Н.0. про виконання плану роботи відділу освіти у 2014 році, про план роботи відділу освіти на 2015, основні заходи плану роботи відділу освіти Добропільської міської ради на 2015 рік,
 13. 13. КОЛЕГІЯ ВІДДІЛУ ОСВПИ ВИРІШИІІА: 1. Інформацію головного спеціаліста відділу освіти Бобровської Н.0. взпи до відома. 2. Зняти з контролю рішення колегії відділу освіти від 28.02.2014 р. М: 2 «Про затвердження плану роботи відділу освіти на 2014 рік» як повністю виконане. 3. Затвердити план роботи відділу освіти Добропілъської місъкої ради на 2015 рік (додає-вся). 4. Заслухати виконання плану роботи у 2015 році на колегії відділу освіти у лютому 2016 року. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти Бобровську Н.0. Голова колегії 0.В. Ге*гь. х1ан Секретар колегії Н. О.Бобровська
 14. 14. ДОБРОШЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ВЩПІІ ОСВПИ НАКАЗ М від Про затвердження плану роботи відділу освіти на 2015 рік 3 метою створення умов в закладах освіти для забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти, йереэкення контингенту в школах, дітей в дошкільних закладах, виконання Законів “Про освіту", "Про загальну середню освіту", “Про допткільну освіту", “Про позашкільну освіту" та інших нормативно - правових документів, на виконання рішення колегії відділу освіти від 20.02.2015 К: 2 «Про затвердэкеиня плану роботи відділу освіти на 2015 рік»
 15. 15. НАКАЗУІО: 1. Затвердити план роботи відділу освіти Добропілъсъкої міської раді на 2015 рік (додається). 2. Керівникам закладів освіти: 2.1. Врахувати заходи вищезазначеного плану при плануванні роботи закладів освіти на 2015 - 2016 нд. 3. Заслухати виконання плану роботи на 2015 рік у тпотому 2016 року. 4. Розмістити дії-Пій наказ на офіціїп-іому сайті відділу освіти. 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Бобровську Н.0. Начальник відділу освіти 0.В. Гсть. ман Завізовано: Бобровська Н.0. Надіслано: ЗОШ- 19 ДНЗ- 19 МК - 1 До справи -1 Спеціалісту - 1

×