Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.

734 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.

 1. 1. Довідка по відділу освіти Добропільської міської ради від 25.09.2015 року Про вивчення та аналіз стану викладання інформатики в 5-11 класах в ЗНЗ м. Добропілля в 2015 році Відповідно до плану роботи методичного кабінету на 2015-2016 н.р., наказу відділу освіти Добропільської міської ради № 87 від 10.03.2015 р. “ Про вивчення та аналіз стану викладання інформатики в 5-11 класах в ЗНЗ м. Добропілля в 2015 році ”, на виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання інформатики в 2014-2015 н.р. з березня по травень 2015 року вивчався стан викладання інформатики в 5-11 класах в НВК №3, НВК-ліцей, ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 10, 11, 15,18, 19. Програма роботи включала наступне: - вивчення кадрового складу вчителів інформатики, їх фахової підготовки; - вивчення матеріально-технічного, методичного забезпечення кабінетів інформатики та його використання; забезпечення підручниками учнів; - аналіз організації методичної роботи, стан ведення шкільної документації (календарні, поурочні плани; журнали; матеріали з позакласної роботи; знання вчителями програмних вимог, інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання інформатики); - аналіз забезпечення базового рівня знань, умінь і навичок з інформатики в учнів 10-11 класів (проведення тестових зрізів знань у 9,11 класах; відвідування уроків); - аналіз позакласної роботи з інформатики. Вивчення стану викладання проводилося комісією в складі Костенко О.І., Гнилицької Л.В.– – методистів методичного кабінету, Дементьєва П.І. – керівника ПНМК, вчителів інформатики Поліщук О.А. (НВК № 7), Кулік Н.В. ( НВК №4), Літовченко В.В.( ЗОШ №16). В місті Добропіллі створено умови для системного впровадження та активного використання інформаційних і комунікаційних технологій у роботі навчальних закладів. Освітні заклади на 55 % забезпечені комп'ютерною та офісною технікою, а також 100% підключені до мережі Інтернет. В ЗНЗ станом на 01 січня 2015 року кількість персональних комп’ютерів, які задіяні в навчальному процесі становить 315 од. ( 15 учнів на 1 комп’ютер 1-11 класи, за сучасними вимогами - 23). Показник покращився в порівнянні з минулими роками у зв’язку з тим, що в 2013 році 64 ПК сім навчальних закладів міста (по 10 ПК отримали НВК №3, ЗОШ № 10, 18, 17, 11, 19 та 4 ПК НВК-ліцей ) отримали за проектом соціальних ініціатив компанії ДТЕК. Також разом з комплектом комп’ютерної техніки школи одержали 6 мультимедійних проекторів та дошок, відкрито 6 нових комп'ютерних класів для навчання дітей початкової школи.
 2. 2. В 2014 - 2015 навчальному році значно покращилась навчально- матеріальна база кабінетів інформатики. Так, НВК №7 отримали 10 ПК для використання в навчально-виховному процесі, для НВК №4, НВК-ліцею, було придбано 15 нових комп’ютерів на суму 99,9тис. грн..На кожному з комп’ютерів встановлено ліцензійне програмне забезпечення. На сьогодні в кожній школі є комп’ютери, але частина з них використовується понад 5 років 148 ПК (46,25%) . До міжнародної інформаційної мережі Інтернет підключені 18 загальноосвітніх навчальних закладів (100%). Відділом освіти створена перспективна програма оснащення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, яка узгоджена з міським головою. За програмою щороку планується придбання ПК, заміна застарілої техніки, створення шкільних медіатек, придбання мультимедійних проекторів, інтерактивних дошок. У І півріччі 2015 року придбано 15 комп'ютерів для НВК №4 та НВК-ліцей, планується придбати ще 60 ПК і довести показник кількості учнів на 1 комп’ютер до 10. Навчальні заклади міста мають 7 інтерактивних дошок. На момент перевірки експертною комісією було встановлено, що процес інформатизації закладів дає можливість для творчого розвитку учнів і вчителів, допомагає підвищити результативність навчально-виховного процесу. Інформація про забезпеченість навчальних закладів комп’ютерами на початок 2015 - 2016 н.р. Навчаль ний заклад Усьо го учнів Усьо го ПК техніч но неспра вні Викори стову ються понад 5 років викорис товують ся в упр.- госп. діяльн. Вико ристо вуються учнями Загаль на кількіс ть учнів на 1 ПК Кількість ПК, підключе них до Інтернет Середня швидкіс ть підклю чення (мегабіт на сек.) Кількі сть НКК в ЗНЗ % забезпе ченості комп’ю терами ЗНЗ НВК №1 327 24 6 24 6 20 12 1 24 4 2 19 НВК №3 192 16 0 6 4 15 12 12 12 3 2 90 НВК №4 689 35 0 6 5 30 30 25 30 10 2 19 НВК-ліцей 525 23 1 5 1 21 20 25 12 100 1 31 НВК №7 214 15 0 0 2 12 12 42 15 1 1 39 ЗОШ №6 507 7 3 6 1 6 6 4 1 100 1 10 ЗОШ №8 233 6 0 6 1 5 5 39 6 10 1 33 ЗОШ №9 265 9 0 9 3 7 6 37 9 2 1 30 ЗОШ №10 302 31 0 6 6 25 25 12 16 10 2 23 ЗОШ №11 133 18 0 8 1 17 15 9 18 10 2 20 ЗОШ №13 509 7 0 7 1 6 6 22 7 10 1 20 ЗОШ №14 267 7 3 7 1 6 3 60 4 100 1 2 ЗОШ №15 243 6 0 5 1 5 5 41 2 100 1 3 ЗОШ №16 301 9 0 9 4 5 5 60 2 10 1 30 ЗОШ №17 268 22 5 7 1 15 15 18 6 10 2 79 ЗОШ №18 383 38 3 9 4 33 31 10 31 100 2 100 ЗОШ №19 516 16 0 6 1 15 15 34 6 10 2 93 ЗОШ- інтернат 321 31 7 22 9 15 15 21 18 100 2 35 Всього: 6195 320 28 148 46,25% 52 238 265 15 219 27 55%
 3. 3. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2014 2015 план 199 315 375 31 20 1518 18 18 кількість ПК в загальноосвітніх навчальних закладах кількість учнів на один ПК кількість ЗНЗ підключених до мережі Інтернет Кадровий склад вчителів інформатики дозволяє забезпечити якісне викладання предмету. Всього педагогів – 23, (з них основних -22, сумісників - 1); • по стажу роботи: до 5 років- 3; більше 5 років- 17; більше 20 років- 3; • по освіті: вища - 23 • по категоріям: - спеціаліст – 6 - ІІ категорія – 4 - І категорія - 8 - вища категорія – 5 - Звання «Старший учитель» - 1 Учителі вчасно проходять курсову перепідготовку, наполегливо працюють над підвищенням власного кваліфікаційного рівня, активно працюють у шкільних методичних об’єднаннях та міській ПНМК. ПІБ Навчальний заклад Педстаж, як вчителя інформати ки КПП, рік проход ження Категорія, рік присвоєння 1 Цьома Вікторія Олександрівна НВК №3 10 років 2014 І категорія, 2015р. 2 Кур’янінова Наталя Ігорівна НВК-ліцей 18 років 2014 І категорія, 2014р. 3 Воронов Олександр Валерійович ЗОШ №10 6 років 2014 І категорія, 2015р. 4 Бєлова Вікторія Олександрівна ЗОШ №11 4 роки 2014 І категорія, 2013р 5 Жулькова Світлана Анатоліївна ЗОШ №15 5 років 2014 ІІ категорія, 2014р 6 Самарська Марія Василівна ЗОШ №18 20 років 2013 Вища, 2012 р. 7 Стешенко Марина Анатоліївна ЗОШ №19 16 років 2013 Вища, 2013 р. Для забезпечення викладання інформатики в навчально-виховних закладах міста створено відповідну матеріально-технічну базу: обладнано кабінети інформатики згідно санітарно-гігієнічних вимог, де зосереджено основні фонди та засоби навчання. У них в достатній кількості додаткова література, дидактичний та роздатковий матеріал, створена картотека використання матеріально-технічної бази, плани роботи кабінетів.
 4. 4. В кабінетах в наявності педагогічні програмні засоби навчального призначення: 1. Педагогічний програмний засіб “Інформатика 10-11 клас”. 2. Електронний посібник “Операційна система Windows”. 3. Електроні ППЗ з різних шкільних предметів. 4. Електронні підручники. У НВК №3, ЗОШ №10,11,18,19 функціонує по 2 кабінети інформатики, в яких обладнано по 10 (9+1) або 15 комп'ютерів (1+14) для учнів 2-11 класів. Комп'ютерні класи обладнано згідно санітарно-гігієнічних норм, у яких вистачає площі для обладнання одного комп'ютера: за нормою 6 кв. метрів, а фактично 6,2 кв. метра у кабінеті в ЗОШ №11 (зав. кабінетом Бєлова В.О.) та 6 кв. метрів у кабінеті ЗОШ №19 (зав. кабінетом Стешенко М.А.). НВК-ліцей, ЗОШ №8, 15 мають 1 кабінет інформатики. Слід відзначити недостатню кількість ПК в кабінетах ЗОШ №8( 6 комп'ютерів для учнів 2-11 класів - 233 ос.) та ЗОШ №15( 6 комп'ютерів для учнів 2-11 класів - 243 ос.), кабінети створено у 1990 році загальною площею до 60 кв. метрів. Але ці комп'ютерні класи обладнано згідно санітарно-гігієнічних норм, вистачає площі для обладнання одного комп'ютера: за нормою 6 кв. метрів, а фактично 5,97 кв. метрів. При певних обставинах допускається не менше 4,5 кв. метрів площі на 1 комп'ютер. Планується дооснащення комп’ютерною технікою дані навчальні заклади по можливості найближчим часом. У 2015 році всі нові кабінети інформатики (НВК №3, ЗОШ №10, 11, 18, 19) укомплектовані сучасними шкільними меблями, ураховуючи вікові особливості учнів. Для НВК-ліцей та ЗОШ №15 заплановано придбання обладнання. Тижневе навантаження кабінетів інформатики в середньому складає: 4 год /тиждень у 2-4 класах, 10 год/ тиждень у 5-9 класах, 7 год/ тиждень у 10-11 класах. З метою об’єктивної оцінки діяльності вчителів було вивчено рівень навчально-матеріальної бази та можливості, які надає вчителю обладнання кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення виконання вимог навчальних програм. За результатами перевірки визначено, що обладнання кабінетів дозволяє забезпечувати організацію навчально-виховного процесу для виконання програмних вимог. Навчальні кабінети функціонують відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407 “Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, від 12.06.2009 № 507 “Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, листа Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів». Санітарні паспорти кабінетів затверджено головним державним санітарним лікарем м. Добропілля.
 5. 5. Комісією перевірявся стан ведення документації по кабінету інформатики в ЗНЗ. В НВК-ліцеї, ЗОШ №18, 19,11 наявні перспективні плани розвитку на три роки та плани роботи на поточний рік, в повному обсязі відповідають вимогам до ведення документації. Вчителі цих шкіл (Кур’янінова Н.І., Самарська М.В., Стешенко М.А., Бєлова В.О. ) свідомо, продумано підійшли до планування придбання електронних матеріалів, необхідних для вивчення окремих тем і розділів програм з предмета, наборів наочних роздаткових та дидактичних матеріалів. Але в інших навчальних закладах плани треба доопрацювати. Учителі ведуть журнали з безпеки життєдіяльності учнів в кабінеті, журнали інструктажів при проведенні практичних робіт. Папки кабінету містять документи згідно наказу №3/1 від 21.06.07р. «Про реалізацію Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006- 2010 рр.» , акт-дозвіл проведен ня занять в кабінеті, посадову інструкцію завідувача кабінетом. У відповідності до Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи в кабінетах інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій загальноосвітніх закладів, затверджених листом Міністерства науки і освіти України від 17.07.2013 №1/9-497, учителі інформатики проводять наступні інструктажі з безпеки життєдіяльності: - перед початком роботи учнів у кабінеті - первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який знайомить їх з правилами поведінки в кабінеті, про що свідчать наявні в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, який зберігається в кабінеті, записи про проведення інструктажу, підписи учнів 9-11-х класів та підписи вчителя інформатики в разі ознайомлення учнів 5-х класів; - первинний інструктаж перед кожним практичним заняттям у кабінеті за інструкціями з безпеки життєдіяльності відповідно до виконуваних робіт, який реєструється в класному журналі на сторінці предмета у розділі про зміст уроку: «Інструктаж з БЖД». В наявності папки самоосвіти вчителів, в яких вказані проблема школи та проблема, над якою працює педагог. Методичні проблеми, які опановують вчителі, відзначаються актуальністю та сучасністю. Так протягом останніх років активізувалась робота методичної комісії вчителів інформатики, урізноманітнились форми проведення заходів під час проведення предметних тижнів: - цікаві інтерактивні уроки; - семінари; - вікторини та інше. Слід звернути увагу, що вчителі мають можливість проводити уроки у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій з використанням мультимедійного проектора, мультимедійної дошки, Інтернет - ресурсів. Проаналізувавши ведення документації по кабінетам та наявну матеріально-технічну базу по ЗНЗ, можна зробити такі висновки: • Матеріально-технічна база кабінетів інформатики періодично поповнюється сучасною комп’ютерною технікою.
 6. 6. • В кабінетах інформатики немає штучної вентиляції повітря, не створено медіатеку для викладання інформатики за новими стандартами. • В подальшому вчителям інформатики всіх навчальних закладів необхідно вносити записи в журналі обліку використання ПК , журналі реєстрації випадків зупинки машин та організації їх ремонту, вести інвентарну книгу та книгу обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики на 2014, 2015 рік. Навчально-виховний процес на уроках інформатики здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально- виховного процесу в 2014/2015 навчальному році. Педагоги мають достатній рівень науково-теоретичної, фахової підготовки, володіють методикою викладання предмета, враховують вікові особливості учнів, упроваджують в навчальний процес інноваційні методи, прийоми, елементи технологій та інформаційно-комунікаційні засоби навчання. Встановлено, що педколективи всіх навчальних закладів, реалізуючи вимоги Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, нормативні та директивні документи щодо викладання інформатики вжили заходів, спрямованих на подальше вдосконалення навчально-виховного процесу з інформатики. Адміністрацією закладів освіти здійснюється контроль за станом викладання інформатики: НВК №3 Протягом жовтня – березня 2010-2011н.р. слухалось питання на нараді при директорі “Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з інформатики” . НВК-ліцей Протягом 2014-2015 н.року вивчався стан викладання інформатики, виконання практичної частини навчальних програм. Слухалось питання на засіданні педагогічної ради “Про стан викладання інформатики в школі”. ЗОШ №10 У 2012-2013 навчальному році вивчався стан викладання інформатики. З підсумковою довідкою педагоги школи ознайомлені на засіданні педагогічної ради 23.05.2013 року. ЗОШ №11 Протягом 2011-2012 навчального року вивчався стан викладання інформатики, питання слухалось на нараді при директорові. ЗОШ №19 У квітні 2013 року перевірено стан викладання інформатики, виконання практичної частини навчальних програм. Слухалось питання на засіданні педагогічної ради “Про стан викладання інформатики в школі” . Порушувались питання: - -забезпечення практичної спрямованості курсу інформатики; - -активізація роботи зі здібними учнями (підготовка науково-дослідницьких робіт, участь у предметних олімпіадах, Інтернет-олімпіадах); - -постійне поліпшення матеріально-технічного забезпечення викладання інформатики; - -використання інноваційних освітніх технологій навчання.
 7. 7. Навчально-методичне забезпечення предмета ґрунтується лише на основній та додатковій літературі з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, яка зазначена в переліку програм, підручників та навчально- методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2014/2015 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 23.08.2013 №1/9-573 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів»). З метою вивчення рівня самоосвітньої компетентності учнів та вчителів під час перевірки членами комісії було відвідано та проаналізовано 10 уроків у школах 4 освітніх округів. За результатами відвідування уроків визначено, що вчителі інформатики проводять уроки на високому та достатньому науково-методичному рівні, впроваджують інноваційні форми та методи роботи, здійснюють диференційований підхід до учнів із різними рівнями навчальних досягнень та різними можливостями, у своїй діяльності кваліфіковано реалізовують дидактичні принципи, уроки мають розвивальний характер. Багато уваги вчителі приділяють активізації пізнавальної діяльності. Для організації самостійної роботи використовують групові форми роботи, враховують вікові, психічні та фізіологічні особливості учнів 5-х та 9-11-х класів для створення сприятливого психологічного мікроклімату, виконують санітарно-гігієнічні вимоги під час проведення практичних робіт. Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій МОН України, в них передбачені самостійні та практичні роботи, тематичний облік знань. Відповідні сторінки класних журналів заповнюються охайно та вчасно, записи тем уроків відповідають календарним планам. Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критерій оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики. Хочеться позитивно відмітити адміністрації НВК – ліцей (директор Кужель Олена Володимирівна), ЗОШ №19 (Жук Лариса Андріївна .), ЗОШ №10 (Куліш Тетяна Олександрівна), ЗОШ №18 (Зоріна Оксана Вікторівна), які виділяють для опанування учнями курсу «Інформатика» додаткові години (факультативи, спецкурси, години на поглиблене вивчення предмету). Такий підхід дозволяє вчителям інформатики поглибити та урізноманітнити знання з предмету. Так, в НВК –ліцеї вчителем Куряніновою Н.І. в 9- 11 класах протягом 3-х років ведеться курс за вибором «Web-дизайн», гурток «Інформаційно -технологічна студія», в ЗОШ №19 Стешенко М.А. – факультатив в 9-11 класах, в ЗОШ №18 Самарською М.В. ведеться міжшкільний факультатив «Intel». В ЗОШ №10 протягом двох років учні 10-11 класів вивчали інформатику за навчальною програмою поглибленого вивчення, інформаційно-технологічний профіль (5 год/тиж), учитель Воронов О.В. Вчителями розроблено та систематизовано багатий роздатковий і наочний дидактичний матеріал, який вони в комплексі використовують під час
 8. 8. проведення уроків, що сприяє свідомому опануванню знань учнями. Приділяється достатньо уваги інтелектуальному розвитку учнів, їхньому логічному мисленню, пам’яті, увазі, вмінню аналізувати, класифікувати, узагальнювати. Педагоги володіють методикою проведення самоаналізу уроку на належному рівні, але при проведенні занять їм потрібно дотримуватися чіткості, правильної методичної структури уроку, нових підходів до використання групових, колективних та індивідуальних форм роботи, науковості. Перевіркою передбачалось проведення контрольних робіт з інформатики. Контрольна робота складалась із практичної частини, яку учні виконували на комп’ютері та теоретичної частини (тестові питання). Запропоновані контрольні завдання відповідали чинним програмам з інформатики, оцінювання відбувалось за 12-бальною шкалою. Контрольними роботами охоплено учнів 9, 11-х класів. Рівень навчальних досягнень учнів з інформатики за результатами контрольних робіт: Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки: 9 класи: з теоретичною частиною учні справились на достатньому та високому рівнях. В цій частині учні найчастіше допускали помилки у питаннях про форматування і редагування тексту та друк документа. Більшість учнів представили практичне завдання на високому рівні, тільки 6 учнів (31,6%) справились із завданням на достатньому рівні. Практичні роботи учнів показали, що діти вміють редагувати та форматувати текстові фрагменти, працювати з таблицями у MS Word та оформляти текст у вигляді списків. 11 класи: з теоретичною частиною учні справились на достатньому (31,5%) та високому (69,5%) рівнях. В цій частині учні найчастіше допускали помилки у 8 питанні про анімацію, а також у питанні про встановлення кольорової схеми слайдів презентації. Більшість учнів представили практичне завдання на високому рівні (89%), тільки 2 учні (11%) справились із завданням на достатньому рівні. Практичні роботи учнів показали, що діти вміють створювати презентації у середовищі MS Power Point, вдало застосовують різноманітні шрифти, об’єкти Word Art, гармонійно поєднують анімаційні ефекти тексту з графікою. Основною рекомендацією до всіх робіт учнів є: здійснювати вдале використання кольорової гами презентації (не більше 3 кольорів) та дотримуватися основних принципів дизайну презентації і слайдів (композиції, колористики та ергономіки). Узагальнена оцінка якості знань учнів 9 класів: № з/п Навчальний заклад Якість знань 9 кл. 2014-2015 н.р. І семестр ІІсеместр Розбіжн 1 НВК №1 90,00% 90,00% 0,00% 2 НВК №3 67,00% 67,00% 0,00% 3 НВК №4 67,00% 61,00% -6,00% 4 НВК-ліцей 90,40% 98,10% 7,70%
 9. 9. 5 ЗОШ №6 86,00% 96,00% 10,00% 6 ЗОШ №7 83,00% 87,00% 4,00% 7 ЗОШ №8 80,00% 81,00% 1,00% 8 ЗОШ №9 78,00% 87,00% 9,00% 9 ЗОШ №10 100,00% 100,00% 0,00% 10 ЗОШ №11 89,00% 88,00% -1,00% 11 ЗОШ №13 100,00% 97,00% -3,00% 12 ЗОШ №14 46,00% 64,00% 18,00% 13 ЗОШ №15 79,00% 84,20% 5,20% 14 ЗОШ №16 74,00% 59,00% -15,00% 15 ЗОШ №17 82,35% 82,35% 0,00% 16 ЗОШ №18 100,00% 99,00% -1,00% 17 ЗОШ №19 66,60% 72,40% 5,80% 18 ЗОШ - інтернат 84,00% 75,00% -9,00% 19 ВЗОШ №2 77,00% 33,00% -44,00% Всього по місту 81,02% 80,06% -0,96% Узагальнена оцінка якості знань учнів 11 класів: № з/п Навчальний заклад Якість знань 11кл. 2014-2015 н.р. І семестр ІІсеместр Розбіжн 1 НВК №1 91,00% 93,00% 2,00% 2 НВК №3 62,00% 63,00% 1,00% 3 НВК №4 61,00% 73,10% 12,10% 4 НВК-ліцей 61,50% 67,90% 6,40% 5 ЗОШ №6 6 ЗОШ №7 57,00% 59,00% 2,00% 7 ЗОШ №8 80,00% 80,00% 0,00% 8 ЗОШ №9 100,00% 100,00% 0,00% 9 ЗОШ №10 67,80% 58,30% -9,50% 10 ЗОШ №11 73,00% 75,00% 2,00% 11 ЗОШ №13 100,00% 100,00% 0,00% 12 ЗОШ №14 13 ЗОШ №15 61,00% 72,70% 11,70% 14 ЗОШ №16 58,00% 63,00% 5,00% 15 ЗОШ №17 63,16% 65,00% 1,84% 16 ЗОШ №18 82,60% 91,00% 8,40% 17 ЗОШ №19 64,00% 71,00% 7,00% 18 ЗОШ - інтернат 85,00% 81,00% -4,00% 19 ВЗОШ №2 70,00% -70,00% Всього по місту 72,77% 75,81% -1,42% Отримані дані говорять про те, що в учнів сформовані основні навички роботи з операційною системою, з електронними таблицями в форматі “Excel”та прикладним програмним забезпеченням. Певні труднощі виникають в учнів при роботі з архіваторами.
 10. 10. В цілому 94% учнів 9 класів та 96% учнів 11 класів виконали контрольну роботу на високому та достатньому рівнях. Під час перевірки були відвідані уроки вчителів інформатики. Аналіз відвіданих уроків свідчить про те, що вчителі добре володіють різними формами та методами навчання. Поруч із традиційними методами навчання використовують інтерактивні, із 10 відвіданих уроків інформатики вчителі використовували мультимедійне обладнання та педагогічні програмні засоби на 8 уроках інформатики. На інших уроках вчителі працювали над відпрацюванням навчального матеріалу заданої теми та формуванням умінь і навичок засобами стандартних прийомів і методів навчання у поєднанні з інтерактивними. Вчителі формують в учнів належний рівень практичних вмінь і навичок, алгоритмічної культури, вчать учнів раціональним методам і прийомам міркувань, знайомлять з основами сучасних інформаційних технологій та галузями їх застосування, основами роботи в мережі Інтернет, програмування. В НВК-ліцеї, ЗОШ №18,19 (учителі Кур'янінова Н.І., Самарська М.В., Стешенко М.А.) проводиться плідна робота зі здібними та обдарованими дітьми. Головним показником цієї роботи є результативність участі школярів в олімпіадах з данного предмету. Протягом трьох останніх років учні цих шкіл стають переможцями ІІ та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та ІКТ. не введено факультативи та курси за вибором для більш глибокого вивчення предмету, лише у 10 класі ЗОШ №19 викладається курс за вибором «Безпека при роботі з комп’ютером», 1 година на тиждень. Не допрацьовують вчителі інформатики НВК №3, ЗОШ №8,10,11,15 при підготовці учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. За останні 3 роки не було призерів з даних шкіл у ІІ- ІІІ етапі олімпіад з інформатики, лише 1 призер ІІ етапу з інформаційних технологій у 2014 р. Протягом 3-х останніх років учні ЗНЗ не беруть участь в роботі МАН з інформатики. Методист відділу освіти О.І. Костенко

×