Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

08 Testy The Human Brain

499 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
  • Be the first to comment

08 Testy The Human Brain

  1. 1. <ul><li>Li dsk ý moz ek … </li></ul>… n á s klame kdy m ů ž e!
  2. 2. Jestliže se něco točí – jděte domů , potřebujete přestávku !
  3. 3. Po dívejte s e na tento obrázek . C o vidíte ? Vý z kum pr o kázal, že d ě ti nedokáž í identifikova t int i mn í pár, pr o tože nemaj í v pam ě ti podobné scená ře . D ě ti vid í dev ět delfín ů .
  4. 4. Optická iluze a vizuální fenomén Chcete zmást své oči a mozek? Ano? Tak se podívejte na další obrázky . ..
  5. 5. On y ...
  6. 6. … se nehýbají ! !!
  7. 7. Koncentrujte se na křížek ve středu . Po chv í li si v š imnete, ž e se pohybující se fialový bod změní na zelený ! Dívejte se na křížek delší dobu, všimnete si, že všechny body kromě zeleného zmizely.
  8. 8. A nakonec to nejlepší ...
  9. 9. *         Následujte pokyny: *         1) najděte čtyři drobné body ve středu a 30 sekund se na ně upřeně dívejte *         2) potom se podívejte na stěnu před Vámi *         3) jasn á skvrna se objeví *         4) zamrkejte párkrát a uvidíte osobu *         5) koho vidíte ?

×