Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sven Wassenaar PROEFPowerPoint Nederlands

817 views

Published on

PROEFPowerpointen voor het schoolvak Nederlands in opdracht van Janien Benaets: 5 aso schooljaar 2006-2007. PowerPoint als visualisering bij mondeling presenteren. Het gaat hier om een PROEFPowerPoint met een onderwerp naar keuze van de leerling (wel gerelateerd aan behandelde thema's in het vak Nederlands). De PPt kwam in één lesuur tot stand met een mininimum aan opzoekwerk. De gegeven info moest niet volledig of voor 100 procent correct zijn. Het ging in de eerste plaats om een oefening in powerpointen op basis van zeer beperkte content. Vooraf werden met de klasgroep de regels voor en goede PPt verzameld en afgesproken. Elke PPt werd aan de klas getoond en in peer- en leraarevaluatie genomen.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sven Wassenaar PROEFPowerPoint Nederlands

  1. 1. Een LAM Het wat en het waarom Sven Wassenaar 5 MTWE nr. 6
  2. 2. Wat is een LAM niét?
  3. 3. … en wat is een LAM wél? <ul><li>LAM staat voor LiterActuaMap … </li></ul>
  4. 4. <ul><li>… en is een verzameling van de literaire actualiteit </li></ul><ul><li>Dit alles verzameld in 1 map </li></ul><ul><li>Dit noemen we een LAM </li></ul>
  5. 5. Uit wat bestaat een LAM niét?
  6. 6. En uit wat bestaat een LAM wél? <ul><li>- Vaste rubrieken A1 & A2 </li></ul><ul><li>- En een deel met vrije rubrieken </li></ul>
  7. 7. De vaste rubrieken <ul><li>Een rubriek A1: </li></ul><ul><li>waarin 5 tot 10 nieuwe boeken worden voorgesteld </li></ul><ul><li>Een rubriek A2: </li></ul><ul><li> een keuze uit 7 items </li></ul>
  8. 8. De vrije rubrieken <ul><li>Een deel B, dat bestaat uit vrije rubrieken. </li></ul><ul><li>Hierbij kon men kiezen uit: </li></ul><ul><li>- een auteursfoto </li></ul><ul><li>- een e-book </li></ul><ul><li>- een luisterboek </li></ul><ul><li>- een leesbevorderingscampagne </li></ul><ul><li>- een auteurssite of blog. </li></ul><ul><li>- virtueel bezoek aan een boekenbeurs </li></ul><ul><li>- cover van een wereldliteratuurprijs </li></ul>

×