Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мосетс и Мобио

932 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Мосетс и Мобио

  1. 1. Mosets & Mobio<br />Иво Апостолов<br />Джумла! Ден 2010, 27 юни, София<br />
  2. 2. Как, какво и защо?<br />Mosets Tree е компонент за обяви, директории и каталози.<br />Mobio (www.mobio.bg) предлагат интеграция на SMS базирани услуги в интернет.<br />Два различни подхода, сходен резултат.<br />Втората интеграция все още не е публична.<br />
  3. 3. Подход 1 – 3D Web Design<br />Отделен компонент, URL, което обработва обратно подадената заявка от Mobio.<br />Прави обявите ВИП при изпращане на SMS.<br />Обявите стават ВИП след като са добавени.<br />Изисква минимални промени по шаблона на Mosets Tree.<br />www.3dwebdesign.org<br />Демо: www.smolian.org<br />
  4. 4. Подход 2 – Иво Апостолов<br />Специални благодарности на Пламен Ботев.<br />Хакване на компонента.<br />Обявата може да бъде направена ВИП по време на добавяне и редакция.<br />В момента се разработва и вариант, при който ще се плаща и за добавянето на обявата, а не само да бъде ВИП.<br />Демо: www.yantra.biz/ads<br />
  5. 5. Разликите<br />Подход 1 ползва “Известяване за плащане”, тоест автоматичен скрипт, при пращане на SMS.<br />Подход 2 ползва “Проверка на код”, тоест при самото добавяне се проверява дали кода е валиден.<br />
  6. 6. Предимства<br />Онлайн разплащанията са слабо застъпени в България.<br />При добре таргетиран сайт, можете да монетизирате приходите си от допълнителни услуги чрез SMS.<br />Удръжките от дохода са високо (около 50%), но изисква минималния усилия и техническа поддръжка.<br />
  7. 7. Други интеграции<br />Интеграции на разплащания през Мобио са възможни и за други компоненти.<br />Има различни подходи за имплементация, но са относително лесни.<br />
  8. 8. Благодаря Ви!<br />Въпроси...<br />

×