Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ASIGNATURAS TRONCALES
OBLIGATORIAS
ENBORREKO IKASGAI
OROKORRAK
Horas/semana
Ordu/aste
X GEOGRAFÍA E HISTORIA GEOGRAFIA ETA...
NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO
1. Las asignaturas obligatorias que debes cursar están marcadas
con una X. En la columna d...
NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO
1. Las asignaturas obligatorias que debes cursar están marcadas
con una X. En la columna d...
I.E.S. SOPELA B.H.I.
MATRIKULA ORRIA
ASIGNATURAS para el curso 2016/17
2016/17 ikasturterako IKASGAIAK
E.S.O.
D.B.H.
Alumn...
SOPELA INSTITUTUA INSTITUTO SOPELA
IKASLEAREN NORBANAKO DATUAK DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
ABIZENAK/APELLIDOS: IZENA /NO...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matrikula orriak2016-17

146 views

Published on

3ESO a 4ESO

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matrikula orriak2016-17

  1. 1. ASIGNATURAS TRONCALES OBLIGATORIAS ENBORREKO IKASGAI OROKORRAK Horas/semana Ordu/aste X GEOGRAFÍA E HISTORIA GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3 X X MATEMÁTICAS MATEMATIKA 3 X X LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS GAZTELANIA ETA LITERATURA 3 X X LENGUA Y LITERATURA VASCAS EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 3 X X LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) ATZERRIKO HIZKUNTZA (INGELESA) 3 X X TUTORÍA TUTORETZA 1 X X EDUCACIÓN FÍSICA GORPUTZ-HEZKUNTZA 2 X RELIGIÓN CATÓLICA/ OTRA RELIGIÓN( ) ERLIJIO KATOLIKOA/ BESTE ERLIJIO ( ) 1 VALORES ÉTICOS BALIO ETIKOAK 1 ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN AUKERAKO ENBORREKO IKASGAIAK FÍSICA Y QUÍMICA FISIKA ETA KIMIKA 3 ZIENTZIA BATXILERGOABIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGIA ETA GEOLOGIA 3 LATÍN LATINA 3 LETRAZKO BATXILERGOAECONOMÍA EKONOMIA 3 TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 3 LANBIDE HEZIKETA/ FORMACIÓN PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL JARDUERA PROFESIONALARI APLIKATUTAKO ZIENTZIAK 3 TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 3 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL EKINTZAILETZA ETA ENPRESA JARDUEREN HASTAPENA 3 ASIGNATURAS ESPECÍFICAS IKASGAI ESPEZIFIKOAK EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL PLASTIKAKO, IKUSIZKO ETA IKUS- ENTZUNEZKO HEZKUNTZA 3 TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK (IKT) 3 FRANCÉS (2ª LENGUA EXTRANJERA) FRANTSESA (2.ATZERRIKO HIZKUNTZA) 3 TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 3 ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN KONFIGURAZIO LIBREKO IKASGAIAK DRAMA WORKSHOP DRAMA WORKSHOP 2 HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE HISTORIA ZINEMAREN BIDEZ 2 PROGRAMACIÓN: ROBÓTICA CON ARDUINO PROGRAMAZIOA: ROBOTIKA ARDUINOREKIN 2 FRANCÉS: TÍTULO DELF + CULTURA FRANCESA FRANTSESA: DELF TITULUA+KULTURA 2 NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO 1. Las asignaturas troncales obligatorias que debes cursar están marcadas con una X. En la columna de la derecha se indica el número de horas semanales de cada asignatura. Elige entre Religión católica/otra religión ó Valores éticos marcando con una X la opción deseada. 2. Debes cursar 2 asignaturas troncales de opción. Las tienes agrupadas en 4 bloques. Ordena estos bloques del 1(mayor interés) al 4(menor interés) según vayas a realizar estudios de bachillerato de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales o Formación Profesional. De acuerdo a la ley en vigor respetaremos tu elección. 3. Debes cursar 1 asignatura específica a elegir entre las 4 propuestas. Ordénalas del 1(mayor interés) al 4(menor interés). 4. Debes cursar 1 asignatura de libre configuración. Ordénalas del 1(mayor interés) al 4(menor interés). 5. Drama workshop: Obligatorio ser miembro del grupo trilingüe 6. Francés: Obligatorio haberla cursado en niveles anteriores. Fec ha : __ __ de __ __ __ __ __ __ __ _ de 20 16 No mb re de l pa dre, ma d re o t uto r: .............................................................................. Firma del padre, madre ó tutor. INPRIMAKIA BETETZEKO JARRAIBIDEAK 1. Ikasi behar dituzun enborreko ikasgai orokorrak X batez adieraziak dituzu. Eskumako zutabean irakasgai bakoitzaren asteko ordu kopurua ematen da. Aukeratu behar duzu: Erlijio katolikoa / beste erlijio edo balio etikoak ( X batez marka ezazu). 2. Emandako aukerako enborreko ikasgaietatik 2 ikasi behar dituzu. 4 multzotan dituzu metatuta. Lehenestu 1etik(interes gehiena) 4ra( interes gutxiena) burutuko duzun Zientziak batxilergo, Giza eta gizarte zientziak batxilergo edo Lanbide Heziketa ikasketen arabera. Indarrean dagoen legearen arabera zure hautaketa errespetatuko dugu. 3. Emandako Ikasgai espezifikoetatik 1 ikasi behar duzu. Lehenestu 1etik 4ra zure nahiaren arabera. 4. Emandako Konfigurazio libreko ikasgaietatik 1 ikasi behar duzu. Lehenestu 1etik 4ra zure nahiaren arabera. 5. Drama workshop: ezinbestekoa eleaniztasun taldekoa izatea. 6. Frantsesa: Aurreko mailetan landua izatea, derrigorrezkoa da. Data: 2016ko ___________(a)ren ________(e)an Aita, ama edo tutorearen izen-deiturak: …................................................................... Aita, ama edo tutorearen izenpea II..EE..SS.. SSOOPPEELLAA BB..HH..II.. MATRIKULA ORRIA ASIGNATURAS para el curso 2016/17 2016/17 ikasturterako IKASGAIAK E.S.O. D.B.H. Alumno/a:_______________________________________ikaslea Eredua: D 4
  2. 2. NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO 1. Las asignaturas obligatorias que debes cursar están marcadas con una X. En la columna de la derecha se indica el número de horas semanales de cada asignatura. Elige entre Religión católica/otra religión o valores éticos marcando con una (X) la materia de tu elección. 2. Debes cursar 1 asignatura de libre configuración a elegir entre las propuestas. Prioriza del 1(mayor interés) al 4(menor interés) en función de tus afinidades. De acuerdo a la ley en vigor respetaremos tu elección. 3. Press workshop: Obligatoria para alumnos incluidos en el proyecto de Trilingüismo. 4. Francés: Tiene que tener continuación en 4º ESO o haberla cursado en 2º ESO para adquirir el nivel básico. Fecha: _________ de _____________ de 2016 Nombre del padre madre o tutor: …....................................................................................................... Firma del padre, madre o tutor. INPRIMAKIA BETETZEKO JARRAIBIDEAK 1. Derrigorrezko ikasgaiak X batez adieraziak dituzu. Eskumako zutabean irakasgai bakoitzaren asteko ordu kopurua ematen da. Aukeratu behar duzu Erlijio katolikoa/beste erlijio edo balio etikoak ( X batez marka ezazu). 2. Emandako konfigurazio libreko ikasgaietatik 1 ikasi behar duzu. Adieraz itzazu 1etik( interes gehiena) 4ra ( interes gutxiena) zure nahiaren arabera. Indarrean dagoen legearen arabera zure hautaketa errespetatuko dugu. 3. Press workshop: Eleaniztasun proiektuan dauden ikasleentzako derrigorrezkoa da. 4. Frantsesa: DBH4.mailan jarraitu beharko duzu edo DBH2.mailan aukeratua izatea oinarrizko trebakuntza lortzeko. Data: 2016ko ____________(a)ren ________(e)an Aita, ama edo tutorearen izen-deiturak: …...................................................................................................... Aita, ama edo tutorearen izenpea. II..EE..SS.. SSOOPPEELLAA BB..HH..II. MATRIKULA ORRIA ASIGNATURAS para el curso 2016/17 2016/17 ikasturterako IKASGAIAK E.S.O. D.B.H. Alumno/a:______________________________________ ikaslea Eredua : D ASIGNATURAS TRONCALES ENBORREKO IKASGAIAK H/S O/A X GEOGRAFÍA E HISTORIA GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3 X X MATEMÁTICAS MATEMATIKA 3 X X LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS GAZTELANIA ETA LITERATURA 3 X X LENGUA Y LITERATURA VASCAS EUSKARA ETA LITERATURA 3 X X FÍSICA Y QUÍMICA FISIKA ETA KIMIKA 3 X X BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGIA ETA GEOLOGIA 3 X X LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) ATZERRIKO HIZKUNTZA(INGELESA) 3 X ASIGNATURAS ESPECÍFICAS IKASGAI ESPECIFIKOAK X EDUCACIÓN FÍSICA GORPUTZ-HEZKUNTZA 2 X X TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 1 X X EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL PLASTIKAKO, IKUSIZKO ETA IKUS- ENTZUNEZKO HEZKUNTZA 1 X X EDUCACIÓN MUSICAL MUSIKA HEZKUNTZA 1 X X TUTORÍA TUTORETZA 1 X RELIGIÓN CATÓLICA/ OTRA RELIGIÓN( ) ERLIJIO KATOLIKOA/ BESTE ERLIJIO ( ) 1 VALORES ÉTICOS BALIO ETIKOAK 1 ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN KONFIGURAZIO LIBREKO IKASGAIAK FRANCÉS (2ª lengua extranjera) (4) FRANTSESA ( 2. atzerriko hizkuntza) (4) 2 PROGRAMACIÓN: LENGUAJE SCRATCH PROGRAMAZIOA: SCRATCH HIZKUNTZA 2 PRESS WORKSHOP (en inglés) (3) PRESS WORKSHOP ( ingelesez) ( 3) 2 JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS JOKOAK ETA KIROL ALTERNATIBOAK 2 3
  3. 3. NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO 1. Las asignaturas obligatorias que debes cursar están marcadas con una X. En la columna de la derecha se indica el número de horas semanales de cada asignatura. Elige entre Religión católica/otra religión o valores éticos marcando con una (X) la materia de tu elección. 2. Debes cursar 1 asignatura de libre configuración a elegir entre las propuestas. Prioriza del 1(mayor interés) al 4(menor interés) en función de tus afinidades. De acuerdo a la ley en vigor respetaremos tu elección. 3. Press workshop: Obligatoria para alumnos incluidos en el proyecto de Trilingüismo. 4. Francés: Tiene que tener continuación en 4º ESO o haberla cursado en 2º ESO para adquirir el nivel básico. Fecha: _________ de _____________ de 2016 Nombre del padre madre o tutor: …....................................................................................................... Firma del padre, madre o tutor. INPRIMAKIA BETETZEKO JARRAIBIDEAK 1. Derrigorrezko ikasgaiak X batez adieraziak dituzu. Eskumako zutabean irakasgai bakoitzaren asteko ordu kopurua ematen da. Aukeratu behar duzu Erlijio katolikoa/beste erlijio edo balio etikoak ( X batez marka ezazu). 2. Emandako konfigurazio libreko ikasgaietatik 1 ikasi behar duzu. Adieraz itzazu 1etik( interes gehiena) 4ra ( interes gutxiena) zure nahiaren arabera. Indarrean dagoen legearen arabera zure hautaketa errespetatuko dugu. 3. Press workshop: Eleaniztasun proiektuan dauden ikasleentzako derrigorrezkoa da. 4. Frantsesa: DBH4.mailan jarraitu beharko duzu edo DBH2.mailan aukeratua izatea oinarrizko trebakuntza lortzeko. Data: 2016ko ____________(a)ren ________(e)an Aita, ama edo tutorearen izen-deiturak: …...................................................................................................... Aita, ama edo tutorearen izenpea. II..EE..SS.. SSOOPPEELLAA BB..HH..II. MATRIKULA ORRIA ASIGNATURAS para el curso 2016/17 2016/17 ikasturterako IKASGAIAK E.S.O. D.B.H. Alumno/a:______________________________________ ikaslea Eredua : D ASIGNATURAS TRONCALES ENBORREKO IKASGAIAK H/S O/A X GEOGRAFÍA E HISTORIA GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3 X X MATEMÁTICAS MATEMATIKA 3 X X LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS GAZTELANIA ETA LITERATURA 3 X X LENGUA Y LITERATURA VASCAS EUSKARA ETA LITERATURA 3 X X FÍSICA Y QUÍMICA FISIKA ETA KIMIKA 3 X X BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGIA ETA GEOLOGIA 3 X X LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) ATZERRIKO HIZKUNTZA(INGELESA) 3 X ASIGNATURAS ESPECÍFICAS IKASGAI ESPECIFIKOAK X EDUCACIÓN FÍSICA GORPUTZ-HEZKUNTZA 2 X X TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 1 X X EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL PLASTIKAKO, IKUSIZKO ETA IKUS- ENTZUNEZKO HEZKUNTZA 1 X X EDUCACIÓN MUSICAL MUSIKA HEZKUNTZA 1 X X TUTORÍA TUTORETZA 1 X RELIGIÓN CATÓLICA/ OTRA RELIGIÓN( ) ERLIJIO KATOLIKOA/ BESTE ERLIJIO ( ) 1 VALORES ÉTICOS BALIO ETIKOAK 1 ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN KONFIGURAZIO LIBREKO IKASGAIAK FRANCÉS (2ª lengua extranjera) (4) FRANTSESA ( 2. atzerriko hizkuntza) (4) 2 PROGRAMACIÓN: LENGUAJE SCRATCH PROGRAMAZIOA: SCRATCH HIZKUNTZA 2 PRESS WORKSHOP (en inglés) (3) PRESS WORKSHOP ( ingelesez) ( 3) 2 JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS JOKOAK ETA KIROL ALTERNATIBOAK 2 3
  4. 4. I.E.S. SOPELA B.H.I. MATRIKULA ORRIA ASIGNATURAS para el curso 2016/17 2016/17 ikasturterako IKASGAIAK E.S.O. D.B.H. Alumno/a: ____________________________________ ikaslea: Eredua : D ASIGNATURAS TRONCALES ENBORREKO IKASGAIAK H/S O/A X GEOGRAFÍA E HISTORIA GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3 X X MATEMÁTICAS (*) MATEMATIKA (*) 4 X X LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS (*) GAZTELANIA ETA LITERATURA (*) 4 X X LENGUA Y LITERATURA VASCAS (*) EUSKARA ETA LITERATURA (*) 4 X X BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGIA ETA GEOLOGIA 3 X X LENGUA EXTRANJERA(INGLÉS) (*) ATZERRIKO HIZKUNTZA(INGELESA) (*) 4 X ASIGNATURAS ESPECÍFICAS IKASGAI ESPEZIFIKOAK X EDUCACIÓN FÍSICA GORPUTZ-HEZKUNTZA 2 X X TUTORÍA TUTORETZA 1 X X TECNOLOGÍA TEKNOLOGIA 2 X X EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL PLASTIKAKO, IKUSIZKO ETA IKUS- ENTZUNEZKO HEZKUNTZA 1 X X EDUCACIÓN MUSICAL MUSIKA HEZKUNTZA 1 X RELIGIÓN CATÓLICA/ OTRA RELIGIÓN ( ) ERLIJIO KATOLIKOA/ BESTE ERLIJIO ( ) 1 VALORES ÉTICOS BALIO ETIKOAK 1 (*) Ja k intz a ga i ha ue ta n, Hezk u ntza Sa ila k, b ik o iz ke te ta rak o e ma n go d iz k igu n o rd u-k op urue n ara be ra, ira kas le b ik, aste a n be hin, la n e gin go d ute. En e stas ma te rias, e n fu nc ió n de las horas q ue nos ad j ud iq ue e l De pa rta me nt o de Ed uca c ió n pa ra desd ob les, traba ja rá n 2 p ro feso res /as e n un a ses ió n se ma na l. NORMAS PARA RELLENAR EL IMPRESO 1. Las asignaturas obligatorias que debes cursar están marcadas con una X. En la columna de la derecha se indica el número de horas semanales de cada asignatura. Tienes que elegir entre cursar: Religión católica/ otra religión o valores éticos (Márcala con una X). 2. Escribe nombre/apellidos en el lugar correspondiente. 3. NO olvidar firmar el impreso. Fecha: ________ de ___________ de 2016 Nombre / apellidos del padre., madre o tutor: ........................................................................................ Firma del padre, madre o tutor. ORRIA BETETZEKO ARAUAK 1. Ikasi behar dituzun derrigorrezko ikasgaiak X batez adieraziak dituzu. Eskumako zutabean ikasgai bakoitzaren asteko ordu kopurua adierazten da. Aukeratu behar duzu Erlijio Katolikoa/ beste erlijio edo balio etikoak ( X batez marka ezazu). 2. Idatzi izen / abizenak dagozkion lekuan. 3. EZ ahaztu inprimakia sinatzea. Data: 2016ko __________(a)ren _________(e)an Aita, ama edo tutorearen izen /deiturak: ........................................................................... Aita, ama edo tutorearen izenpea 1
  5. 5. SOPELA INSTITUTUA INSTITUTO SOPELA IKASLEAREN NORBANAKO DATUAK DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A ABIZENAK/APELLIDOS: IZENA /NOMBRE: JAI OT ZE DA TA / FEC HA N AC IM IEN TO JAIOTERRIA / LUGAR DE NACIMIENTO NAN / DNI HELBIDEA / DIRECCIÓN HERRIA / POBLACIÓN POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL LURRALDEA / TERRITORIO ANAI /NEBAK Nº HERMANOS AHIZPA / ARREBAK Nº HERMANAS FAMILIAREN DATUAK / DATOS FAMILIARES AMA / MADRE ABIZENAK/APELLIDOS: IZENA /NOMBRE: HELBIDEA/ DIRECCIÓN HERRIA / POBLACIÓN POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL BANANDUTA EDO DIBORTZIATUTA? ¿SEPARADA O DIVORCIADA? NAN / DNI TELEFONO FINKOA/ TELÉFONO FIJO TELEFONO MUGIKORRA/ TELÉFONO MÓVIL LANEKO TELEFONOA/TELÉFONO TRABAJO POSTA ELEKTRONIKOA /CORREO ELECTRÓNICO: Komunikazioak, zelan jaso nahi dituzu? / ¿Cómo quieres recibir las comunicaciones? AITA / PADRE ABIZENAK/APELLIDOS: IZENA /NOMBRE: HELBIDEA/ DIRECCIÓN HERRIA / POBLACIÓN POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL BANANDUTA EDO DIBORTZIATUTA?¿SEPARADO O DIVORCIADO? NAN / DNI TELEFONO FINKOA/ TELÉFONO FIJO TELEFONO MUGIKORRA/ TELÉFONO MÓVIL LANEKO TELEFONOA/ TELÉFONO TRABAJO POSTA ELEKTRONIKOA /CORREO ELECTRÓNICO: Komunikazioak, zelan jaso nahi dituzu? / ¿Cómo quieres recibir las comunicaciones? LEGEZKO TUTOREA / TUTOR/A LEGAL ABIZENAK/APELLIDOS: IZENA /NOMBRE: POSTA KODEA / CÓDIGO POSTAL BANANDUTA EDO DIBORTZIATUTA? ¿SEPARADO/A O DIVORCIADO/A? NAN/DNI TELEFONO FINKOA/ TELÉFONO FIJO TELEFONO MUGIKORRA/ TELÉFONO MÓVIL LANEKO TELEFONOA/ TELÉFONO TRABAJO POSTA ELEKTRONIKOA /CORREO ELECTRÓNICO: Komunikazioak, zelan jaso nahi dituzu? / ¿Cómo quieres recibir las comunicaciones? FAMILIAK EKARRI BEHARKO DITUEN AGIRIAK / DOCUMENTOS QUE TIENE QUE TRAER LA FAMILIA Kopiak,jatorrizko dokumentuekin ekarriko dira egiaztatzeko. Imprescindible traer originales y copias para su verificación. 1.- Ikaslearen gaur egungo argazki bat. Una fotografía actual del alumno/a. 2.- Ikaslearen Nortasun Agiria. DNI del alumno/a 3.- Aita/amaren edo legezko tutorearen NANaren fotokopia. Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor legal. 4.- Familia-liburuaren fotokopia-orriak, aita / ama edo legezko tutorea eta ikasleari dagozkionak. Fotocopias de las hojas del libro de familia correspondientes al alumno/a y a su padre/madre o tutor legal. 5.- Erroldatze agiria (ikaslearena eta aita / amarena). Certificado de empadronamiento (del alumno y del padre/madre). 6.- DBH 1 eta 2.mailak– Osakidetza txartelaren fotokopia. 1º y 2º ESO - Fotocopia tarjeta de Osakidetza. 7.- DBH 3 eta 4. mailak - 1,20 € derrigorrezko asegururako. 3º y 4º ESO – 1,20 € para el seguro obligatorio. 8.- Ikasleak, hezkuntzako premia bereziak baditu, atxikitutako hezkuntza premia berezietako galdeketa bete. Si el alumno/a tiene necesidades educativas especiales, rellenad el cuestionario de necesidades educativas especiales adjunto. BAI/SI EZ/ NO BAI/SI EZ/ NO BAI/SI EZ/ NO Paperez/ En papel Posta elektronikoz/ Por correo Paperez / En papel Posta elektronikoz / Por correo Paperez/ En papel Posta elektronikoz/ Por correo

×