Pdf

219 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pdf

 1. 1. Brossa i + Brossa l . r . , . . . “HW 'år I Una recreaclo realltzada pels nens l nenes de 3 a 6 anys a partlr “ Å u dels elements mes significatius de l'obra de . Joan Brossa. “Habitar *W* _ m w , entre cadires, lletres i barrets de copa" era el titol d 'aquesta instal-Iaclo ubicada al vestibul del Centre Cultural. '-l Brossa i + Brossa La visita a una exposiciö sobre . Joan Brossa al Centre Cultural de Rlpollet va ser el pretext ideal per a capbussar-nos i impregnar-nos de | '0bra del poeta, |'art i la Cultura dels nostres temps. Esco/ a El Mari/ net
 2. 2. Diálegs amb I'entorn Entesos Com a possibilitat de reoeroa, dinteroanvi, de Creacio i inclus de transformacio, Com a Converses fluides d'interaCCions reciproques: |'esco| a es projeCta cap a | 'exterior i alhora I'entorn l'enriqueix. Els dos territoris, l'interior i l'exterior, es necessiten mütuament i es donen sentit creant limits i fronteres. Dialegs que es defineix per les accions, les inquietuds i la voluntat de les persones quan ens interroguem i busquem els "per que" de diferents realitats i d'alguns engranatges que mouen el mon. Aquestes possibilitats narren experienoies que van més enlla de les percepcions que habitualment posem en joC quan ens apropem a una informacio, a un objecte, a una estructura. .. perque Conviden a enoetar processos de receroa, de debat, d'immersio en el mon de les ldees que tot Compartint i contrastant amb el grup, esdevindran Coneixement, Cultura
 3. 3. 'x' / l . feje va, « En vers x " ' 'i lnstal-lacions, plenes de sensibilltat i bellesa, l escenlllcacions de les idees expiessades pels propis inlants al parc del barn, un legal a compaitir amb els veins | les families. Brossa i + Brossa La mirada de llnlant, la seva interpretaciö, la simbologla i la iepiesenlaciö de les seves pröpies ideas va donai Iloe a “En Vers. Escenillcacions biossianes" a llnstilut del barn Can Mas. Una instaI-Iaciö aërla que durani unes setmanes va vaiiar el ritme i el transit de la vida d'aquell centre.
 4. 4. Cruilles. Rutes de tránsit I De nou en contacte amb I'entorn, un apropament directe, una relacic estreta, de tu a tu amb les textures urbanes del barri amb ulls diniant, no tant de la mirada sinö del lacte. Una lecture táetll dels seus carrers on els iocs dels intants ens tan etuier-noe en alle que per nosaltres és gairebé imperceptible, perque la nostra manera de transitar no ens no permet. Estareu d'ac0rd que sovint el temps dels intants es més plácid i generös que el nostre, La perdue del pessejar i del bader al costat d'ells ens roba la posstbilltat de redescobiir els earrers d'une altra manera. En vers Aquell dia els erbres es vestien amb les idees dels intants. Un epropament a la Cultura amb maluscules i una visualitzacio publlce de la Cultura dlntäncla, une convivencia d'ambdues en equilibrl I equitat.
 5. 5. Crui'lles. Rutes de tránsit l Une seqüencie que pose | 'acceni en ello que interesse als inients, en les seves eccions, alle on s'aturen. en que eiinen le seva mirada, com entren en contecte amb elements fisics i materials que poden passar desepercebuts als nostres ulls, com eleboren els seus pensaments a cevall de les seves idees. percepoions i tentesles, com posen en releclo el ple reel emb el simbolic i iinelment. com son cepeços de representer-ho i com donen forme e les seves creecions. Una texture narrede que meierlalilzeve histories imaginades e pertir de | 'indret que dies ebans hevie ecollit els seus jocs. Cru'i'lIes. Rutes de tránsit l Interesser-se protundament per le historie d'equells que tenim més e Ie vore ens situe en une nova dimensiö oiutadene. Els llocs on vivim adopten une torçe especial en el transcurs de les nostres vides. Recordem els peisetges, les olors, les miisiques. .. i ho fem sovint amb ienyorençe d'equells amb els qui hem compertit algun tregment. La sele d'exposicions del Mertinet ve ineugurer-se amb ReTrats del barri, un trebell de fotoperiodisme tet pels nens i nenes de sis enys de tescole, Amb aqueste exposicio es va inicier une nova eventure el Mertinet, un nou espai que pretén ecollir amb regularitet propostes de ceire cultural i artistic. Una finestre oberie el dieleg i a llenguetges diversos.
 6. 6. Camins. Rutes de transit Il Uaccio de trevessar llespei neix de le riecessitet humane de moures amb le fi de troberlaliments l iniormecions indispensables per e la propia supervivencia. _ _ _ Une vegade setisfetes les exlgëncies primeries, el iet de ceminar ve esdevenir una accio simbolice que ve permetre e | 'h0me hebiter el mon. Aixi doncs, el recorregut es ve Convertir en la primere accio estetica que ve penetrer en el territori del Ceos eonstruint un ordre nou. En l'eCte de ceminer s'hen desenvolupet les relecions mes importents entre | 'h0me i el territori. El Cemi epereix com e constetecio de la seve presencia en el mon. Uexperiencie de fer Cemi Com une manera especial de rnirer i construir el peisetge. Peisetges que es converteixen en una enorme tele blenca sobre le que es dibuixa mentre es Carnina. Una escola feta d'estrofes, versos i rimes assonants Sovint le poesie ens fa pensar en paraules i textos escrits amb sensibilitat i bellese que ens parlen de le vida, del paisetge, de noseltres. .. perö le poesie també pot remetre e accio. Transformer un espai public e través d'une accio poetice es el que ens ve motiver e trobarnos al parc del barri. Una trobede entre infants, mestres, families i veins. L'espei configurat en diferents esceneris, telment com e estrofes d'un poema, perlaven de les paraules que dies abens els nens i nenes de iescole utilitzaven per detinirie, dielegs el voltent del lloc que els acull cede dia, i tembé desigs i imatges que ven més enlle de les seves pareis. Accions que adopten el llenguetge de le poesie, que perlen de construccio i de creixement, de camins i de temps, de llum i colors, del dins i del tore. .. i que prenen forme en quant troben formes dexpresser-se.
 7. 7. La plaça, un lloc de confluéncia Creiem en Faocio dels infants i ei seu dialeg envers I'entorn, la seva gent, la seva Cultura, els seus espais de trobada, Com les places. els museus. .. Com a font de riquesa pel seu Creixement i els situa en un diäleg directe amb altres generacions. R52 m j' __, i q W Una escola feta d'estrofes, versos i rimes assonants Cada escenari conveitit en estrofa aportava una idea despresa de les paraules dels infants. En aquest Cas la permeabilitat, la transparëncia Com una Condicio d'aIIo que es fa public. També com la possibilitat de mirar des de punts de vista diferents veient el mon amb matisos diversos, o convidant a l'altre a mirar-lo. t
 8. 8. Dialogant amb l'obra d'Erice i Kiarostami La visita a Vexposioio es va fer en grups molt reduits de nens i nenes de diferents edats. Va ser un viatge realitzat de la seva ma, Com un caminar darrera de la sorpresa que ens descobria uns vincles especials entre ells i moltes de les projeooions, sobretot en aquelles on els infants hi eren presents, esdevenint Sovint dialegs entre la realitet i la ficciö. Esco/ a El Martinez* Ressonåncies Caminar pel Carrer seguint els rastres de sons i sorolls ens descobreix melodies urbanes quotidianes que segurament es repeteixen dia a dia, tanmateix i per aquesta regularitat el seu "tempo" sinoorpora en el nostre caminar, en el nostre fer diari amb una discrecio tinissima. Batecs de cotxes davant en un semafor en vermell, sorolls llunyans de tabriques en accio, alguns ocells timids, la senyora del davant que llença la brossa. .. i és que talment Com un gran engranatge Cada mati els llocs on vivim, els Carrers per on transitem prenen vida. Dins d'aquesta pulsaciö hi som nosaltres, amb les nostres preses, els nostres encarrecs. .. aturar-se a escoltar sembla reaiment 'un lluxe de despistats, de turistes o d'algun jubilat prenen el sol a a p aça. Esco/ a EI Marr/ net
 9. 9. Ressonáncies. EI paisatge sonor de Can Mas Metal-litzats ha estat una instal-lacio inspirada en el so de les industries i les obres de Can Mas. Un so metal-lie, fred, pesat, poc melödic i força estrident es el que vam recrear en aquest nüvol de rnetalls, un nuvol ple de ferralla, que refleoteix la quotidianitat. Un nüvol amb moviment que anava d'un costat a l'altre seguint el ritme de qui el tocava. Esco/ a E/ Martine! Ressonâncies. El paisatge sonor de Can Mas "El silenci es Cailar, es no dir res, es escoltar el soroll de | 'aire, es quan no hi ha cap soroll". .. diuen els nens i nenes a qui preguntem. Sovint trobem a faltar temps i espais de silenci, en que gaudim d'aquella sensacio magnifica de sentir que tot el mon esta quiet perquë res no batega, que les Coses transcorren amb placidesa, Quan escoltem el silenci només habiten els pensaments, els sons imperceptibles de la vida quotidiana, els records dels sorolls en l'espai buit. Aquesta instaldacio en un Carrer del barri ha simbolitzat el silenci, a través d'un oub, un espai tancat a la vegada que permeable que convidava a aturar-se seure i escoltar. Esco/ a E/ Martinez*
 10. 10. La plaça un lloc de confluëncia L'apropament dels nens i les nenes a les manifestacions culturals es realitza a traves d'acCions desacomplexades, sense topics, accions constructives i socioconstruotives que alimenten i Conformen el seu pensament. Aproximacions naturals que permeten relacionar les parts amb ei tot, desoobrir els details, el que esta amagat, fins i tot allö no intencionat, l'inedit Com a incertesa i la nova mirada a allo ja viscut, ja conegut. Esco/ a E/ Man/ net La plaça un lloc de confluëncia Un dialeg i una presencia que els apropa al moment historic en el que viuen, amb la seva contemporaneitat, i els permet interrogar- lo, qüestionar-lo, reinventar-Io. Esco/ a E/ Martinet

×