่กำหนดกำรวำงจำหน่ำยเกม PC ในชวงไตรมำสที่ 4 ของปี 2009Aionกำหนดกำร : 22 กันยายนWatch the Aion Trailer >>Aion คือ เกม Massiv...
สงครามครังทีสองหลายคนเห็นมาพอสมควรแล ้วเราจะมาย ้อนอดีตตามหาจินซี ฮ่องเต ้ มารบกันอีกทีในปี     ้ ่          ...
Call of Duty: Modern Warfare 2กำหนดกำร: 10 พฤศจิกายนWatch Some Modern Wafare 2 Footage >>                 ...
DIRT 2 อีกหนึงเกมขับรถทีหลายคนคงได ้ชมกันผ่านสกรีนช็อตแล ะวิดโอทีดสมจริงสุดๆ ได ้ถูกเลือน       ่     ่    ...
Fallout 3: Game of the Year EditionRelease Date: 13 ตุลาคมSee IGN Strategize for Mothership Zeta >>            ...
League of Legends Clash of Fates เป็ นเกมส์แนวดอทเอทีถกสร ้างโดยทีมงาน Dota ทีแยกตัวออกมา                 ...
Operation Flashpoint: Dragon RisingRelease Date: 6 ตุลาคมSee Video of Operation Flashpoint >>Operation Flashpoint ภาค ต ้น...
Resident Evil 5Release Date: 15 กันยายนSee Video of Resident Evil 5 >>             ่Resident Evil 5 หรืออีกชือ...
เหล่าซิมส์จะได ้พบกับอะไรบ ้าง อาจจะเป็ นศิลปะการต่อสู ้ขนานแท ้ในเมือง Shang Simla ของจีน หรือการค ้นพบวัฒนธรรมและจุดสาคั...
Tropico 3Release Date: 20 ตุลาคมSee The Tropico 3 Trailer >>Tropico 3 เกมแนวบริหารเกาะ โดยคุณจะได ้เป็ นเสมือนพระราชาผู ้ค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กำหนดการวางจำหน่ายเกม Pc ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2009

414 views

Published on

กำหนดการวางจำหน่ายเกม PC

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการวางจำหน่ายเกม Pc ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2009

 1. 1. ่กำหนดกำรวำงจำหน่ำยเกม PC ในชวงไตรมำสที่ 4 ของปี 2009Aionกำหนดกำร : 22 กันยายนWatch the Aion Trailer >>Aion คือ เกม Massively Multiplayer Online Role Playing หรือทีเราเรียกกันคุ ้นปากว่า (MMORPG) มันเป็ น ่เกมทีเกียวข ้องระหว่างการสู ้รบระหว่างเผ่าพันธุ์ เทวดา , ปี ศาจ และมังกร ใน Aion ผู ้เล่นจะพบกับ ่ ่ประสบการณ์ใหม่ๆ ระบบต่อสู ้ทีเปลียนแปลงตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการเล่นทีน่าดึงดูดใจอย่างยิง ไม่วา ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่การกระทาของผู ้เล่นจะเป็ นอย่างไร มันก็จะสามารถเปลียนแปลงโลกของ Aion ให ้เปลียนแปลงไปในสิงทีผู ้ ่เล่นibcได ้กระทา ซึงการกระทาเหล่านีจะเปิ ดประสบการณ์ใหม่ให ้กับผู ้เล่นทีเรียกว่า ?Next Cinema? ้ ่————————————————————————————————————–Battlefield 1943กำหนดกำร: N/AWatch the Battlefield 1943 Trailer >>
 2. 2. สงครามครังทีสองหลายคนเห็นมาพอสมควรแล ้วเราจะมาย ้อนอดีตตามหาจินซี ฮ่องเต ้ มารบกันอีกทีในปี ้ ่ ๋1943 ผลงานล่าสุดของ DICE ทีย ้อนยุคทีมาสร ้างผลงานให ้ดีไม่แพ ้กับ BF2 กับ Effect ตระการตา ่ ่สงครามโลกครังทีสอง ! ผมเชือว่านี่ไม่ใช่เกมส์แรกของทุกๆคนจะได ้พบกับฉากสู ้รบอันดุเดือดของ ้ ่ ่สงครามโลกครังทีสอง และผมกล ้าพนั นหมดหน ้าตักเลยว่า นี่ก็คงไม่ใช่เกมส์สดท ้ายเกียวกับเกมibcbet ้ ่ ุ ่สุดท ้ายในสงครามโลกครังทีสองทีทก คนจะได ้เห็น ้ ่ ่ ุ————————————————————————————————————–BorderlandsRelease Date: 13 ตุลาคมWatch a Borderlands Video > ่ ี้ ่ ้ ่ ่จุดเริมต ้นของแฟรนไชร์ใหม่นเริมขึนเมือทาง Gearbox เองอยากจะสร ้างเกมส์ FPS แนวใหม่ ซึงผลลัพธ์จากสาเหตุนี้เองจึงเกิดเกม Borderlands ขึน ตัวเกมเป็ น FPS ผสมกับการต่อสู ้โดยใช ้ยานพาหนะซึงสามารถ ้ ่ ้ ่ ี ่ตกแต่งติดตังอุปกรณ์ตางๆได ้มาก มาย ทาง Gearbox กล่าวว่าเกมนี้มสวนประกอบทีออกจะแหวกแนว ่ ้ ่ ี ่ ้ ่รวมทังภารกิจทีมหลากหลายรูปแบบ ศัตรู อาวุธ และคาแรคเตอร์ของผู ้เล่นด ้วยซึงเกมนีเป็ นเกมแอ็คชันระดับฮาร์ดคอร์แต่ก็ ยังมีฟีจเจอร์ตางๆทีคล ้ายๆในรูปแบบเกม RPG เช่นการพัฒนาด ้านตัวละคร หรือ พัฒนาอาวุธ ่ ่ไอเทมต่างๆให ้ดีขน หรือเก็บค่า Exp ต่างๆเพือปลดล๊อกความสามารถใหม่ๆ นั นเอง ? อยากเก่งต ้องปั ม Exp ึ้ ่ ้ ้นะ -————————————————————————————————————–
 3. 3. Call of Duty: Modern Warfare 2กำหนดกำร: 10 พฤศจิกายนWatch Some Modern Wafare 2 Footage >> ี ่ ี ่ ่คุณจะได ้รับบทเป็ นทหารหน ้าใหม่มนามว่า ? Roach ? คุณเป็ นเพียงทหารธรรมดาๆคนนึงทีมหน ้าทีรับคาสังจาก ? Soap Mactavish ? ตัวเอกจากภาค Modern Warfare โดยเนื้อเรืองจะเป็ นเหตุการณ์ให ้หลัง 2 ปี ่หลังจากในภาค Modern Warfare- Graphics - ่สิงแรกทีคณจะได ้พบเจอระหว่างทีกาลังเล่นคือ Graphics ทีน่าทึง แต่ในบางภารกิจกลับมีหาฝนระเบิดลง ่ ุ ่ ่ ่ ่รวมถึงกระสุนนั บพันนั ดทีพงผ่านหัวคุณไปมาทาให ้ไม่คอยว่างไปดูฉากสวยๆ เสียเท่าไหร่ ่ ุ่ ่————————————————————————————————————–Dirt 2Release Date: 1 ธันวาคมSee Video of Dirt 2 >>
 4. 4. DIRT 2 อีกหนึงเกมขับรถทีหลายคนคงได ้ชมกันผ่านสกรีนช็อตแล ะวิดโอทีดสมจริงสุดๆ ได ้ถูกเลือน ่ ่ ี ่ ู ่กาหนดการวางจาหน่ายไปเป็ นช่วงเดือนธันวา คมปี 2009 แล ้ว ด ้วยเหตุผลทีต ้องการพัฒนาให ้เกมสามารถใช ้ ่คุณสมบัตก ราฟิ คทีมาใหม่พร ้อมกับ DirectX 11 ได ้ (ส่วนระบบทีเป็ น DirectX 9 นั นก็ยงคงใช ้เล่นได ้อยู) ิ ่ ่ ้ ั ่Codemasters ได ้ออกประกาศอย่างเป็ นทางการผ่านทาง Press ว่าได ้มีการเลือนกาหนดการวางจาหน่ายของ ่ ั่ ่เกม DIRT 2 ในเวอร์ชน PC ออกไป ซึงจากเดิมทีคาดว่าจะออกวางจาหน่ายในเดือนกันยายน ได ้เลือนไปเป็ น ่ ่ ั่ ่เดือนธันวาคม ส่วนเวอร์ชนทีจะออกให ้กับคอนโซลหลัก คือ PS3, Xbox360 นั น ยังมีกาหนดวางจาหน่ายใน ้เดือนกันยายนเช่นเดิม————————————————————————————————————–Dragon Age: Originsกำหนดกำร: 3 พฤษจิกายนSee Video of Dragon Age Origins >>Dragon Age: Origins เป็ นเกมทีได ้รับการสานต่อและสืบทอดจากจิตวิญญาณมาจา กสุดยอดเกมดังของค่าย ่ ื ่BioWare นั่ นก็คอ Baldur?s Gate? ซึงระบบคุณสมบัตและจุดเด่นๆในการปรับแต่งตัวละครแล ะการเล่นใน ิ ่ ่ ุรูปแบบผจญภัย เก็บเลเวล การท ้าทายและทางเลือกในการตัดสินใจเพือให ้ได ้สูจด มุงหมาย ระบบการวาง ่แผนการรบ และระบบการต่อสู ้แบบเป็ นกลุม เพือให ้ได ้ความมั่งคั่งความองอาจ การฝ่ าฟั นในภาระกิจหลักใน ่ ่เนื้อเรืองและภารกิจรองอีก มากมาย เหล่านี้จะทาให ้เกมเป็ นหนึงในเกมทีได ้รับการคาดหวั งเป็ นอย่างสูงของ ่ ่ ่ระบบพี ซีและคอนโซลในช่วงของปี 2009 นี้————————————————————————————————————–
 5. 5. Fallout 3: Game of the Year EditionRelease Date: 13 ตุลาคมSee IGN Strategize for Mothership Zeta >> ่ ่มองดูเผินๆแล ้วภาพในเกม Fallout 3 สวยงามมากๆ และมีระบบทีน่าสนใจมากมาย ซึงไม่ใช่ใครทีไหน ่บริษัทBethesda Softworks ได ้สร ้างสรรค์ผลงานจากภาคก่อนหน ้านั นได ้ตรึงตาตรึงใจ จนมาถึงภาค ้ล่าสุดทีล้าสมัยก ้าวหน ้าพร ้อมกันกับเกมทัวๆไป และมีเกม Oblivion มาประกันความสุดยอดตังแต่ได ้รับ ่ ่ ้ ั่รางวัล Game of the Year ในปี 2007 เวอร์ชน Game of the Year Edition สาหรับแฟนๆ Fallout3 ที่อยากจะสะสมนี่คอโอกาสของคุณ !! ื————————————————————————————————————–League of LegendsRelease Date: 6 ตุลาคมSee A Video Walkthrough For League of Legends >>
 6. 6. League of Legends Clash of Fates เป็ นเกมส์แนวดอทเอทีถกสร ้างโดยทีมงาน Dota ทีแยกตัวออกมา ่ ู ่ความสนุกของมันอยูทกางวางแผนและการจัดการคูต ้อสู ้ หากคุณเป็ นสาวก Dota แล ้วละก็พลาดไม่ได ้ทีเดียว ่ ี่ ่ครับ สาหรับเกมเกมนี้————————————————————————————————————–Left 4 Dead 2Release Date: 17 พฤษจิกายนSee Video of Left 4 Dead 2 >>เกมภาคต่อของการหนีตายจาก Zombie ของค่าย Value เกมแนว First-Person Shooting ทีหลายๆคนรอ ่คอย โดดเด่นทังในโหมดเล่นคนเดียวและ Multi-Player ทีต ้องช่วยกันเพือเอาชีวตรอดจากเหล่า Zombie ้ ่ ่ ิภาคนี้กลับมาพร ้อมตัวละครและฉากใหม่ นอกจากนั นยังมีเหล่าศัตรูหน ้าใหม่โผล่มาไล่ลา จะหมูหรือจ่าต ้องไม่ ้ ่พลาดเกมนี้ครับ————————————————————————————————————–
 7. 7. Operation Flashpoint: Dragon RisingRelease Date: 6 ตุลาคมSee Video of Operation Flashpoint >>Operation Flashpoint ภาค ต ้นตารับเป็ นเกมจาลองการต่อสู ้บนสมรภูมทใหญ่ยักษ์และยากระดับสุดขัว การ ิ ี่ ้ห้าหันระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาในครังนันเต็มไปด ้วยความสมจริง แบบไร ้เมตตา จนทาให ้ยอดขายทะลุ ่ ้ ้สองล ้านกล่อง (กระสุนเพียงแค่นัดเดียวอาจเป็ นจุดจบของคุณ) มาคราวนี้คณเองก็คงไม่แปลกใจถ ้ารู ้ว่า ุ ่ ้ ่ ี ัOperation Flashpoint 2: Dragon Rising จะ เต็มไปด ้วยรายละเอียดทางทหารทีแน่นเอียด เครืองพีซอนทรงพลานุภาพของคุณจะถูกบีบและกดดันด ้วยกองทัพทหาร AI ทีแจ่มแจ๋วยิงกว่าเก่า ่ ่————————————————————————————————————–Order of WarRelease Date: 22 กันยายนSee Video of Order of War >>จุดเด่นของเกม Order of War คือเป็ นการต่อสู ้ระหว่างฝ่ ายพันธมิตรและเยอรมันสุดอลังการในปี 1944 ผู ้เล่นสามารถควบคุมกองทัพเช่น พลทหารราบ, รถถัง, รถหุ ้มเกราะ และเครืองบินจานวนถึง 1,000 นาย ทีน่าสนใจ ่ ่คือเป็ นเกม 1 ใน 3 ของสัญชาติตะวันตก ผลิตโดยบริษัท Square Enix รวมไปถึงเกม SupremeCommander 2 เกมวางแผนการรบจากบริษัท Gas Powered Games และเกม Front Mission Evolved เกมวางแผนสงครามหุนยนต์จากบริษัท Double Helix ่————————————————————————————————————–
 8. 8. Resident Evil 5Release Date: 15 กันยายนSee Video of Resident Evil 5 >> ่Resident Evil 5 หรืออีกชือ Biohazard 5 นั นเกิดขึนในปี 2008 ( 10 ปี หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก ) คริส ้ ้เรดฟิ ล พร ้อมกับคูหคนใหม่ ชีวา อโลม่า ทังสองได ้ได ้ถูกส่งตัวไปทีแอฟริกาเพือไปทาภารกิจจับตัว เออวิง ่ ู ้ ่ ่ ่ ่ ิ ่ ี ื่นั กธุรกิจลักลอบค ้าขายอาวุธชีวภาพทีผดกฎหมายทีมชอเรียกว่า อูโลโบลอส ภารกิจทีสาคัญของคริสไม่ใช่ ่ ่ ี ิแค่จับตัว เออวิง แต่เป็ นการตามหาตัว จิล วาเลนไทน์ ทีคริสเชือว่าเขายังมีชวตอยู่ แต่ปริศนาของอาวุธ ่ ่ชีวภาพอูโลโบลอสและคนทีบงการเรืองนีทังหมดคือใครกัน แน่ ห ้ามพลาดกับเกมนี้ครับ Resident Evil 5 ่ ่ ้ ้————————————————————————————————————–Sims 3 World AdventuresRelease Date: 17 พฤษจิกายนSee The Sims 3 World Adventure Trailer >>เดอะ ซิมส์3 ผจญภัยรอบโลกนั น เป็ นการให ้เหล่าซิมส์ในการดูแลของเราเป็ นเหมือนนั กเดินทางมือใหม่ทจะ ้ ี่ ่ ื่ได ้ไป สัมผัสสถานทีชอดังจริงๆเป็ นครังแรก ขณะทีเรากาลังเดินชมแหล่งท่องเทียวอยูนั่น ก็จะไม่มการบอกว่า ้ ่ ่ ่ ี
 9. 9. เหล่าซิมส์จะได ้พบกับอะไรบ ้าง อาจจะเป็ นศิลปะการต่อสู ้ขนานแท ้ในเมือง Shang Simla ของจีน หรือการค ้นพบวัฒนธรรมและจุดสาคัญของเมือง Champs Les Sims ในฝรั่งเศส และการเข ้าไปใต ้สุสานโบราณใน AlSimhara ประเทศอียปต์ ิ————————————————————————————————————–The Force Unleashed — Ultimate Sith EditionRelease Date: 17 พฤษจิกายนSee The Ultimate Sith Edition Rewind Theater >>Aspyr Media และ LucasArts จะนาเกม Star Wars ภาคล่าสุดบน Console อย่าง Star Wars: The ForceUnleashed ลงให ้ชาว PC และ Mac ได ้ลิมลองเป็ นครังแรก ไหนๆก็มาช ้ากว่าของ Console งานนี้ก็เลยมา ้ ้เป็ น Star Wars The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition ซะเลยแถมจะวางจาหน่ายช่วงฤดูใบไม ้ร่วงปี นี้เสียด ้วย เกมบนเครือง PC และ Mac จะมี Aspyr เป็ นผู ้จัดจาหน่ายที่ North America, Star Wars The ่Force Unleashed: Ultimate Sith Edition จะรวม original Star Wars The Force Unleashed, ฉากพิเศษทัง 3 และตัวละคร DLC ทังหมดจากภาค Console นอกจากนี้ยังมี DLC ตัวล่าสุดทียังไม่ได ้วางจาหน่ายบน ้ ้ ่Console มาก่อน ได ้มาอยูใน Package นี้อกด ้วย ่ ี————————————————————————————————————–
 10. 10. Tropico 3Release Date: 20 ตุลาคมSee The Tropico 3 Trailer >>Tropico 3 เกมแนวบริหารเกาะ โดยคุณจะได ้เป็ นเสมือนพระราชาผู ้ครอบครองเกาะคุณต ้องควบคุมทุกอย่าง ไม่วาจะการเงิน การก่อสร ้าง การป้ องกัน และบริหารเกาะ ่ของคุณให ้อยูรอด และเจริญรุงเริง เกมนี้กาหนดวันจาหน่ายในเดือน ตุลาคม 2009 นี้ ่ ่

×