Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poveste De Succes.

600 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poveste De Succes.

 1. 1. Din ingredientele secrete ale unei poveşti de succes IULIAN NICULAE broker imobiliar, Victoria Consult
 2. 2. Paşii vânz ă rii unei propriet ă ţi <ul><li>Discuţia iniţial ă </li></ul><ul><li>Colectarea informaţiilor </li></ul><ul><ul><ul><li>Vizionarea propriet ă ţii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Efectuarea imaginilor </li></ul></ul></ul><ul><li>Evaluarea propriet ă ţii </li></ul><ul><ul><ul><li>Stabilirea preţului iniţial </li></ul></ul></ul><ul><li>Promovarea propriet ă ţii </li></ul><ul><li>Leg ă tura cu clienţii </li></ul><ul><li>Finalizarea tranzacţiei </li></ul>
 3. 3. Discuţia ini ţ ial ă
 4. 4. Discuţia ini ţ ial ă Discuţia iniţial ă a fost purtat ă cu reprezentanţii agenţiei Grup de Lux din Cluj cu care am stabilit o colaborare. <ul><li>Avantaje pentru agenţia Victoria Consult din Bucureşti: </li></ul><ul><ul><li>o ofert ă care nu mai este pe piaţa din Bucureşti la alt ă agenţie </li></ul></ul><ul><ul><li>exist ă un vânz ă tor hot ă r â t, cunoscut de agen ţ ia imobiliar ă din Cluj </li></ul></ul><ul><li>Avantajul agenţiei Grup de Lux din Cluj: </li></ul><ul><ul><li>Posibilitatea încheierii unei tranzacţii î n Bucureşti, f ă r ă a face vizion ă ri efective î n acest oraş </li></ul></ul>
 5. 5. Colectarea informaţiilor
 6. 6. Vizionarea propriet ă ţii ş i efectuarea imaginilor: Pozele au fost f ă cute dup ă ce apartamentul a fost eliberat de c ă tre chiriaşi. Înaintea efectu ă rii imaginilor pe care le puteţi urm ă ri mai jos, firma noastr ă a angajat o persoan ă care s ă igienizeze apartamentul. Colectarea informaţiilor
 7. 7. Colectarea informaţiilor
 8. 8. Colectarea informaţiilor
 9. 9. Colectarea informaţiilor
 10. 10. Evaluarea propriet ă ţii
 11. 11. Evaluarea propriet ă ţ ii Stabilirea preţului iniţial: Pentru stabilirea preţului iniţial am trecut la efectuarea unui mic studiu al ofertelor imobiliare similare propriet ă ţii clientului. Am prezentat clientului premizele de la care am plecat în efectuarea acestui studiu (pe care le puteţi urm ă ri mai jos) şi am ales 4 oferte similare, toate fiind a partamente cu 3 camere, situate în zona str. Turda intersecţie cu B-dul Ion Mihalache. Reacţia clientului: favorabil ă
 12. 12. Evaluarea propriet ă ţ ii Studiu privind piaţa apartamentelor de 3 camere, situate în zona Str. Turda intersecţie cu B-dul Ion Mihalache. <ul><li>Premize </li></ul><ul><li>Acest material este întocmit respectând metoda comparaţiei propriet ă ţilor imobiliare. </li></ul><ul><li>Imobilele prezentate au fost selectate conform standardelor de evaluare impuse de ANEVAR. </li></ul><ul><li>Sursele principale de documentare utilizate: www.imobiliare.ro, programul ARGUS </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Criteriile de selecţie care au stat la baza studiului sunt urm ă toarele:  </li></ul><ul><ul><li>Anul construc ţ iei blocului: între 1980-1989, </li></ul></ul><ul><ul><li>Zona: strict imobilele aflate la intersecţia str. Turda cu B-dul Ion Mihalache, </li></ul></ul><ul><ul><li>Împ ă rţirea apartamentului: s-a optat pentru introducerea în căutare a ambelor tipuri, decomandate şi semidecomandate, cu menţiunea că cei interesaţi în achiziţionarea de apartamente au o inclinaţie mai mare ctre cele decomandate, datorită gradului de intimitate sporit. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Poziţionarea blocurilor este dată de imaginea următoare </li></ul>
 13. 13. Evaluarea propriet ă ţii
 14. 14. Evaluarea propriet ă ţii Studiu privind piaţa apartamentelor de 3 camere, situate în zona Str. Turda intersecţie cu B-dul Ion Mihalache. Comparabila A: 02/11/2009 10:03 - INTERNET (p0/c0) 1 MAI, TURDA, vânzare apartament 3 camere, în bloc, confort I, semidecomandat, etaj 6/8, 2 gr.san, suprafaţ ă 72mp. gresie, faianţ ă , parchet, termopan, constr.1986 preţ 95000 EUR, negociabil OBS: cadastru, intabulare, accept garsonier ă sau apartament + diferenţ ă 0724-516.476, 0765-487.351 Comparabila B: 20/10/2009 14:00 - INTERNET 1 MAI, TURDA, vânzare apartament 3 camere, î n bloc, decomandat, etaj 7/8, 2 balcoane, 2 gr.san, preţ 139000 EUR 0722-120.624   “ Apartamentul este situat pe Turda, vis-a-vis de blocul dumneavoastr ă , în blocul 39, cel lipit de galeriile de art ă Gala. Imobilul este decomandat, are 74 mp, 2 grupuri sanitare. Propietarul se afl ă în primele zile de promovare a proprietaţii, ar prefera s ă ofere posibilitatea de a renova el apartamentul, dup ă placul cump ă r ă torului, în banii ceruţi. La prima sugestie de reducere a preţului este de acord cu 130.000 euro. Oferta pare nerealist ă . Accept ă colaborare imobiliar ă . Dup ă p ă rerea mea, aceast ă ofert ă ne va ajuta pe noi s ă vindem mai bine proprietatea dumneavoastr ă , pe principiul «oii negre a vecinului »”
 15. 15. Evaluarea propriet ă ţii Studiu privind piaţa apartamentelor de 3 camere, situate în zona Str. Turda intersecţie cu B-dul Ion Mihalache. Comparabila C:   28/10/2009 - ROMÂNIA LIBERĂ (p5/c2) 1 MAI, ION MIHALACHE, AVERESCU, vânzare apartament 3 camere, în bloc, confort I, mobilat, etaj 9/10, suprafaţ ă 80mp. cu îmbun ă t ă ţiri, constr.1980, preţ 115000 EUR 0745-051.201 “ Imobilul este situat în diagonala intersecţiei, deasupra fostului showroom Autoitalia 4X4, accesul se face prin gang. Apartamentul este decomandat, are o suprafaţ ă de 80 mp, un grup sanitar şi are îmbun ă t ă ţiri generale (faianţ ă , gresie, aer condiţionat, tâmpl ă rie stejar). Propietarul a început formalit ă ţ ile de vânzare acum 3 luni, la preţul de 119000 Euro, ast ă zi , telefonic, las ă din prima la 110 000 euro. Accept ă colaborare imobiliar ă . Oferta este existent ă şi în portofoliul agenţiilor imobiliare: “
 16. 16. Evaluarea propriet ă ţii Studiu privind piaţa apartamentelor de 3 camere, situate în zona Str. Turda intersecţie cu B-dul Ion Mihalache. Comparabila D: 30/10/2009 - ANUNŢUL TELEFONIC (p35/c8) ION MIHALACHE, vânzare apartament 3 camere, în bloc, decomandat, mobilat, etaj 2/8, constr.1983, preţ 125000 EUR, OBS: utilat, aer condiţionat 0740-240.528 În urma discuţiei cu propietarul, am aflat c ă apartamentul are o suprafaţ ă de 72 mp, este decomandat, are dou ă grupuri sanitare, recent renovat, mobilat modern, mobila este inclus ă în preţ. Telefonic, a coborât preţul la 115 000 Euro şi în situaţia în care g ă seşte un cump ă r ă tor cu banii cash mai poate discuta. Pentru a fi cât mai obiectiv, prefer s ă nu comentez ofertele prezentate, în ideea de a nu v ă influenţa. Consider c ă putem pleca în promovarea ofertei dumneavoastr ă cu preţul de 107.000 Euro. * Fragment dintr-un e-mail trimis proprietarului
 17. 17. Promovarea propriet ă ţii
 18. 18. Promovarea propriet ă ţii “ Promovarea propriet ă ţii a fost realizat ă exclusiv online. În primul rând a fost promovat ă ca şi Ofert ă garantat ă pe imobiliare.ro dar şi pe alte site-uri cum ar fi metropola.net, evrika.ro. Totuşi, 5 din cele 7 vizion ă ri pe care le-am efectuat pentru aceast ă proprietate au venit de pe imobiliare.ro Cu ajutorul soft-ului ImoAdmin Pro am realizat o fiş ă a acestei propriet ă ţi pe care am avut-o la Târgul Naţional Imobiliar (TNI). De asemenea, aceast ă fiş ă am depus-o, în urma unui parteneriat, în birourile Credit Zone. Imaginile urm ă toare le-am trimis şi proprietarului. ”
 19. 19. Promovarea propriet ă ţii Credit Zone TNI
 20. 20. Leg ă tura cu clienţii
 21. 21. Leg ă tura cu clienţii <ul><li>Mail cu proprietarul la maxim 2 zile, descriere metode folosite, </li></ul><ul><li>Chat (uneori zilnic) - m ă car câteva rânduri </li></ul><ul><li>O dat ă pe s ă pt ă mân ă telefon în Austria </li></ul><ul><li>Clientul a fost informat despre trendul pieţei şi previziuni </li></ul><ul><li>Ajutor-indicele imobiliar!!! Curba de sc ă dere a preţului </li></ul>Alte informaţii: “ Num ă rul conversaţiilor online pentru vânzarea acestei propriet ă ţi a fost de 70 de e-mail-uri. În acest num ă r intr ă discuţiile cu colegii de la agenţia Grup de Lux din Cluj şi discuţiile cu cump ă r ă torul (aproximativ 15)”
 22. 22. “ Cine st ă mai aproape de client are preţul momentului”
 23. 23. Cine st ă mai aproape de client are preţul momentului “ Chiar dac ă am avut cheia apartamentului, prietenul proprietarului a anunţat alte agenţii! R ă spunsul meu a fost: mai mult ă aplecare asupra ofertei!!! Rezultatul: Când preţul meu era 105.000€, la alte agenţii -115.000€ Când preţul meu era 95.000€, la alte agenţii -115.000 €”
 24. 24. Cine st ă mai aproape de client are preţul momentului “ Clienta care a cump ă rat proprietatea a sunat pe 11 decembrie, iar pe 14 decembrie a avut loc vizionarea”
 25. 25. Finalizarea tranzacţiei
 26. 26. Finalizarea tranzacţiei Preţ final şi ferm: 85.000 € finanţare bancar ă Acordul p ă rţilor la aceast ă sum ă ! “ Având în vedere c ă tranzacţia s-a efectuat la o diferenţ ă mare faţ ă de preţul de pornire (o tranzacţie strâns ă ), ţinând cont de faptul c ă proprietarul mai are inc ă dou ă propriet ă ţi la vânzare, am decis modificarea comisionului de la 3% la 2%.”
 27. 27. Concluzii:
 28. 28. Concluzii <ul><ul><li>Leg ă tura cu clienţii trebuie s ă fie strânsâ: Cine st ă mai aproape de client are preţul momentului </li></ul></ul><ul><ul><li>Calitatea nu se va devaloriza niciodat ă . Ea va r ă m â ne mereu la baza unei rela ţ ii reale ş i stabile cu clien ţ ii </li></ul></ul><ul><ul><li>Exist ă un raport invers î ntre calitate ş i cantitate. Doar gestionarea unui num ă r restr â ns de oferte, poate oferi timpul necesar dezvolt ă rii unor servicii de calitate. </li></ul></ul>

×