Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-Kirjat esitys osastokirjastoille 2009

246 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-Kirjat esitys osastokirjastoille 2009

 1. 1. E-kirjat Mari Aaltonen
 2. 2. Painetun kirjan haastaja? <ul><li>Opiskelijat lainaavat mieluummin painetun kurssikirjan </li></ul><ul><li>Elektronisessa kirjassa on kuitenkin huomattavia etuja: </li></ul><ul><ul><li>Yleensä saatavilla heti, yhtäaikainen käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>Etäkäyttö TKK:laisille </li></ul></ul><ul><ul><li>Yleensä tekstiä voi merkitä, siihen voi lisätä muistiinpanoja ja teoksista voi muodostaa oman kirjahyllyn, josta tarpeellinen materiaali löytyy helposti. </li></ul></ul>
 3. 3. Hankintapolitiikka <ul><li>Kaikki saatavilla olevat kurssikirjat hankitaan elektronisina </li></ul><ul><li>Ip-tunnistuksella, ei käyttäjätunnuksia tai salasanoja </li></ul><ul><li>Walk-in-use sallittu </li></ul><ul><li>Kertaostoina, ei vuotuisella lisenssillä </li></ul><ul><li>Rajaton yhtäaikainen käyttö </li></ul>
 4. 4. Käyttöoikeudet – sallittu käyttö <ul><li>Käyttäjät: Henkilökunta, opiskelijat ja paikallisasiakkaat </li></ul><ul><li>Käyttö vain opiskelu-, koulutus- ja tutkimustarkoitukseen </li></ul><ul><li>Sallittua: </li></ul><ul><ul><li>Tehdä hakuja, selailla, katsella </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulostaa ja tallentaa kohtuullisia määriä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista auktorisoiduille käyttäjille tai paikallisasiakkaille </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi auktorisoidut käyttäjät (henkilökunta, opiskelijat) saavat: </li></ul><ul><ul><li>Käyttää osia aineistosta kurssipaketteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakaa yksittäisiä kopioita tieteellisessä kommunikaatiossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa </li></ul></ul>
 5. 5. Käyttöoikeudet - kielletty <ul><li>Mitä ei saa tehdä: </li></ul><ul><ul><li>Tarjota aineistoa suojaamattoman verkon kautta </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemaattisesti tai huomattavissa määrin tulostaa, kopioida tai tallentaa aineistoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Poistaa tai muuttaa tekijöiden nimiä tai tekijänoikeustietoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Sallia aineiston käyttö ulkopuolisille </li></ul></ul><ul><ul><li>Käyttää kaupallisiin tarkoituksiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkistaa, jakaa tai laittaa saataville aineistoa tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun aineistoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Aineiston muuttaminen, supistaminen, mukauttaminen tai muuntaminen on kiellettyä ja aineiston sanojen tai sanajärjestyksen muuttaminen on kiellettyä. </li></ul></ul>
 6. 6. Käyttöoikeudet – etäkäyttö ja ILL <ul><li>Etäkäyttö kirjautumalla TKK:n verkkoon (vaatii unix-tunnukset) </li></ul><ul><li>Kaukopalvelu sallittua: </li></ul><ul><ul><li>Vain toiselle kirjastolle, joka toimittaa asiakkaalle paperikopion ja tuhoaa muut versiot </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaan henkilökohtaiseen tutkimus- tai opiskelukäyttöön </li></ul></ul><ul><ul><li>Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. </li></ul></ul><ul><li>HUOM! Kaukopalvelua koskevat samat tulostus- ja kopiointi- rajoitukset kuin muutakin käyttöä. </li></ul><ul><ul><li>Kokonaisia kirjoja ei saa toimittaa kaukopalveluna </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksittäiset artikkelit tai kirjan osat </li></ul></ul>
 7. 7. Käyttöoikeudet <ul><li>Lisätietoja palvelujen käyttöehdoista ja –rajoitteista: </li></ul><ul><ul><li>FineElibin kautta tilattu materiaali </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>FinElibin wiki: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28184606 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Itse tilatut materiaalit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>09 451 4139 (Mari Aaltonen) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. FinElib tilaukset - paketit <ul><li>Ebrary ( 35 000) : talous, humanistiset tieteet, sosiaali- ja käyttäytymistieteet, tietotekniikka </li></ul><ul><li>ECCO ja EEBO (150 000) : 1400 - 1700-l humanisti- ja luonnontieteitä, tekniikkaa ja matematiikka </li></ul><ul><li>Knovel (1500) : kemia, prosessi- ja materiaalitekniikka, ympäristötekniikka, kone- ja sähkötekniikka </li></ul><ul><li>Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (5316): tietotekniikka </li></ul><ul><li>Yritysonline ( 25) : taloushallito, verotus, rahoitus, perintä ja markkinointioikeus </li></ul>
 9. 9. FinElib tilaukset - yksittäisvalinnat <ul><li>Ellibs (80) : tietotekniikka, talous ja johtaminen </li></ul><ul><ul><li>Kirjat valitaan ja ostetaan yksi kerrallaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjoja lainataan ja pdf tallennetaan koneelle </li></ul></ul><ul><ul><li>Lukuohjelma: Adobe Digital Editions tai Adobe Reader </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjautuminen kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Etäkäyttö myös ulkopuolisille asiakkaille </li></ul></ul><ul><li>Safari (100) : tietotekniikka </li></ul><ul><ul><li>Teokset itse vaihdettavissa </li></ul></ul><ul><ul><li>3 yhtäaikaista käyttäjää </li></ul></ul>
 10. 10. Suorat hankinnat <ul><li>Elsevier (400) : Energia-, ympäristö- ja neurotieteet, matematiikka </li></ul><ul><ul><li>Oma kertaostos pakettina, ScieneDirect alustalla </li></ul></ul><ul><li>MyiLibrary (95) : monialainen </li></ul><ul><ul><li>Ostetaan yksitellen, lähinnä kurssikirjoja </li></ul></ul><ul><li>DawsonEra : monialainen </li></ul><ul><ul><li>Ostetaan yksitellen </li></ul></ul>
 11. 11. Miten aineiston löytää <ul><li>Kaikki paitsi EEBO ja ECCO luetteloidaan Teemuun </li></ul><ul><ul><li>Nimike- tai tekijähaulla </li></ul></ul><ul><ul><li>Sijaintihaulla: esim. TKK-Ellibs </li></ul></ul><ul><ul><li>Komentohaulla (”e-kirja” AND hakusana) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietueesta linkki teokseen </li></ul></ul><ul><li>Nellissä kaikki e-kirja –palvelut </li></ul><ul><ul><li>Vasemman reunan pikahakulinkit: e-kirjat </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelusta yksittäisiin teoksiin </li></ul></ul>

×