Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PresentacióN Del Curso De FormacióN.

281 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PresentacióN Del Curso De FormacióN.

  1. 1. Iniciación a la web 2.0 desde una perspectiva educativa (TIC) Andrés Herreras Ferrero CEIP La Pinaeta 2007/08. CEFIRE de Sagunt                                                             
  2. 2. Objectius: <ul><li>- Afavorir l´ús de les TIC entre el professorat </li></ul><ul><li>- Confluència d´internet com a ferramenta per a la programació d´aula. </li></ul><ul><li>- Iniciar estratègies d´aprenentatge col.laboratiu en xarxa. </li></ul><ul><li>- Comprendre la mediació tecnològica en els processos d´ensenyament-aprenentatge. </li></ul>
  3. 3. Continguts <ul><li>Correo electrónico: GMAIL. </li></ul><ul><li>Tratamiento de imágenes a través de diferentes programas: PICASA . </li></ul><ul><li>Información e iniciación en la creación de páginas web : WEBQUEST . </li></ul><ul><li>Creación de un BLOG . </li></ul><ul><li>Iniciación en las presentaciones digitales de POWER POINT. </li></ul>
  4. 4. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES <ul><li>Inicio e información sobre las posibilidades de los WEBQUEST. </li></ul><ul><li>Difusión de enlaces interesantes sobre recursos para insertar en el blog. </li></ul><ul><li>EVALUACIÓN DEL CURSO. </li></ul><ul><li>Programa de tratamiento de imágenes: PICASA. </li></ul><ul><li>Posibilidades de dicho programa para el blog. </li></ul><ul><li>Iniciación a la creación de POWER POINT. </li></ul><ul><li>Inserción de los mismos en el blog personal. </li></ul><ul><li>Explicación de los diferentes apartados del blog. </li></ul><ul><li>Creación de entradas. </li></ul><ul><li>Adjuntar imágenes y vínculos. </li></ul><ul><li>Posibilidades de un Blog. </li></ul><ul><li>Creación de un Blog personal. </li></ul><ul><li>Explicación diferentes apartados del blog. </li></ul><ul><li>Presentación del Curso. </li></ul><ul><li>Creación de cuenta con GMAIL. </li></ul><ul><li>Posibilidades educativas del BLOG: “Pasos Compartidos” </li></ul>8 Nov 25 Oct 18 Oct 4 Oct. 27 Sept 20 Sept

×