Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

система обліку электроенергії

168 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

система обліку электроенергії

  1. 1. Автор: Миронов А.Ю.Керівник : доценткафедри технологійпрограмуванняРяба Олена Іванівна
  2. 2. Галузь реалізації електроенергії досить складна и налічує велику кількістьпроцесів, обробкою яких, загалом, займаються кваліфіковані кадри.Автоматизація такої системи, особливо в час сучасних технологій, зробитьпроцес обрахунку швидким, точним і набагато дешевшим, порівнюючи знеавтоматизованою системою. Також це надасть гнучкості та зручності уексплуатації електроприладів та у моніторингу за власними рахункамисамими споживачами.
  3. 3. Розробити розподілену систему обліку споживанняелектроенергії, що реалізує наступні функції: 1. Облік показів електролічильниківкористувачів, що включає всі процеси підрахункупоказів, керування даними, та формуванняквитанцій. 2. Моніторинг якості даних, що передаються відлічильника, для швидкого реагування у випадкахтехнічних несправностей. 3. Реалізація сервісу, за допомогою якого споживачзможе переглядати стан власних рахунків. Вчасноотримувати інформацію про зміни або нововведенняу системі обліку електроенергії. Керувати певнимиособистими даними. Мати можливість спілкуватись зпредставниками фірми, що надає послуги зелектропостачання.
  4. 4. Загальна схема роботи системиАдмініструють
  5. 5.  1. Виpт Н. Cиcтeмaтичecкoe пpoгpaммиpoвaниe / Н. Виpт. – М.: Миp, 1977.– 183 c. 2. Дaл У.Cтpyктypнoe пpoгpaммиpoвaниe / У. Дaл, Э. Дeйкcтpa, К. Xoop. –М.: Миp, 1973. – 247 c. 3. Зeлкoвиц М. Пpинципы paзpaбoтки пpoгpaммнoгo oбecпeчeния /М. Зeлкoвиц, A. Шoy, Д. Гэннoн. – М.: Миp, 1982. – 368 c. 4. Ивaнoвa Г.C. Ocнoвы пpoгpaммиpoвaния / Г.C. Ивaнoвa. – М.: Изд-вoМГТУ им. Н.Э. Бayмaнa, 2002. – 416 c. 5. Ивaнoвa Г.C. Тexнoлoгия пpoгpaммиpoвaния / Г.C. Ивaнoвa. – М.: Изд-вo МГТУ им. Н.Э. Бayмaнa, 2002. – 320 c. 6. Йoдaн Э. Cтpyктypнoe пpoeктиpoвaниe и кoнcтpyиpoвaниe пpoгpaмм /Э. Йoдaн. – М.: Миp, 1979. – 415 c. 7. Кaлвepт Ч. BorlandC++ Builder 5. / Ч. Кaлвepт, К. Peйcдopф. – М.:ДИACOФТ – 2001 – 944 c. 8. Кepнигaн Б. Пpaктикa пpoгpaммиpoвaния / Б. Кepнигaн, P. Пaйк. –CПб.: Нeвcкий диaлeкт, 2001. – 381 c.

×