Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T2 e2 maldonado-gemma

451 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

T2 e2 maldonado-gemma

  1. 1. ARXIU PES COMPRESSIÓ RESOLUCIÓ DIMENSIONS MIDA CANALS BITS PROPIETATS BÀSIQUES INCONVENIENTS BÀSICS .raw 12.650kb Loss less 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 16 Ajustament càmera No capes/ No canal alfa .jpg 1.929kb Amb pèrdua 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 24 Format en diferents possibilitats de compressió. Compressiò amb. Crea aberracions. No manté ni capes ni canals alfa. .tif 29.277kb Loss less 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 24 Compressiò sense perdua. Pot mantenir capes i canals alfa Al mantenir propietats aumenta molt la mida de l’arxiu. .psd 17.006kb Loss less 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 24 Compressiò sense perdua. Perfecte per mantenir opcions del photosho: capes, canals, (pesa menys que el tif en capes). Format natiu de photoshop. (en gimp seria .xcf). .gif 4.047kb Loss less 240ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color ind 8 Compressiò sense perdua. Pot mantenir canals alfa. Amet animacions. Treballa amb 256 colors com a màxim (8 bits per pixel = 2 = 256 colors) .png 8.348kb Loss less 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 24 Pot mantenir canals alfa i colors en 24 bits. Evolució del .gif Compressiò amb perdua. No manté capes. .bmp 29.242kb Loss less 240ppp 2736x3648 28’96x38’61 RGB 24 No compressió No capes/ No canal alfa .jpg 539kb Amb pèrdua 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 RGB 8 ídem .jpg ídem .jpg .png8 1.299kb Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color Ind 8 ídem .png 8 bits pp = 2 = 256 colors o menys (com .gif) .png24 8.268kb Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 RGB 24 ídem .png (millons de colors) ídem. gif .gif 2 1.49MB Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color Ind 1 ídem .gif 1 bit pp = 2= 2 colors .gif 4 2.10MB Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color Ind 2 ídem .gif 2bits pp = 2 = 4 colors .gif 8 2.67MB Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color Ind 3 ídem .gif 3 bits pp = 2 = 8 colors .gif 16 7MB Loss less 72ppp 2736x3648 96,52x128,69 Color Ind 4 ídem .gif 4 bits pp = 2 = 16 colors

×