Cyflwyniad diwrnod ymweld ucas 2011 12

577 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cyflwyniad diwrnod ymweld ucas 2011 12

 1. 1. Prifysgol Abertawe Ysgoloriaethau Rhagoriaeth gwerth £3000 i unrhyw ymgeisydd dewis cadarn sy’n ennill 3 gradd A/A* ar lefel Safon Uwch
 2. 2. Prifysgol Abertawe: Cyflwyniad ar gyfer ymgeiswyr UCAS a’u rhieni Dr Michelle Davies
 3. 3. Y Brifysgol <ul><li>Sefydlwyd ym 1920 </li></ul><ul><li>Campws ar lan y môr rhwng dinas a gwlad </li></ul><ul><li>14,000 fyfyriwr o bob cornel y Deyrnas Unedig </li></ul><ul><li>350 o bwyntiau UCAS yw’r cynnig safonol </li></ul><ul><li>Prifysgol amlddisgyblaethol gyda dysgu rhagorol ym mhob maes </li></ul>
 4. 4. Amgylchedd Astudio <ul><li>Complete University Guide – 5ed yn y DU ar gyfer diogelwch myfyrwyr </li></ul><ul><li>WhatUni.com – Cafodd Abertawe ei enwi fel yr ail brifysgol orau yn y DU </li></ul><ul><li>Daeth Abertawe yn y deg uchaf ym mhedwar o’r categoriau eraill yn ogystal, gan gynnwys Undeb y Myfyrywyr a llety </li></ul><ul><li>84% boddhad myfyrwyr yn Arolwg Boddhad Myfyrwyr – sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol </li></ul><ul><li>Amgylchedd ymchwill ffynnianus </li></ul><ul><li>Ymchwil o safon-byd ar draws nifer o feysydd </li></ul><ul><li>50% o’r staff sy’n cynnal ymchwil o arwyddocad rhyngwladol </li></ul><ul><li>Datblygiadau newydd sy’n cynnwys: </li></ul><ul><li>£50m Sefydliad Gwyddor Bywyd </li></ul><ul><li>Academi Hywel Teifi </li></ul><ul><li>Prosiect ‘Bloodhound’ </li></ul>
 5. 5. Polisi Llety <ul><li>Mae gan y Brifysgol - </li></ul><ul><ul><li>Dros 3,200 o lefydd yn ei phreswylfeydd: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>9 o breswylfeydd ar y campws </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan oddi ar y campws </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ceisio am lety </li></ul></ul><ul><ul><li>Myfyrwyr sy’n derbyn Abertawe fel eu Dewis cadarn (CF) yn cael e-bost gyda’u rhif ID ynghŷd â linc i’r ffurflen gais am lety ar-lein </li></ul></ul><ul><ul><li>Gallu ceisio am lety dechrau mis Mai </li></ul></ul><ul><ul><li>Cynnig llety yn cael ei gadarnhau ar ôl canlyniadau Lefel A ym mis Awst </li></ul></ul><ul><ul><li>Myfyrwyr Dewis cadarn (CF) a’r rhai sy’n gwneud cais yn gynnar fydd yn cael eu gosod yn gyntaf </li></ul></ul><ul><li>Rydyn ni’n gwarantu llety i’r rheiny sy’n - </li></ul><ul><li>Ein dewis fel CF ac yn cwblhau’r cais am lety cyn Mehefin 30 </li></ul>
 6. 6. Llety ar y Campws: Preswylfeydd wedi’u harlwyo’n rhannol: Kilvey a Rhossili <ul><li>95 o ystafelloedd gyda sinc ac oergell mini </li></ul><ul><li>Cynllun neuadd traddodiadol gyda 17-20 o ystafelloedd ar bob llawr </li></ul><ul><li>Ystafelloedd ymolchi i’w rhannu (ratio o 1:2 neu 1:5) </li></ul><ul><li>Cegin </li></ul><ul><li>Pris un pryd o fwyd y dydd (£24.50 y.w.) yn cael ei gynnwys ar gerdyn bwyta i breswylwyr all gael ei ddefnyddio ym mhob ganolfan arlwyo ar y campws </li></ul><ul><li>Ffôn a band eang di-wifr am ddim ym mhob ystafell wely </li></ul><ul><li>Cytundeb 40 wythnos </li></ul><ul><li>£103.00 - £109.00 yr wythnos </li></ul>
 7. 7. Llety ar y Campws: Preswylfeydd hunan-arlwyo gyda chyfleusterau en-suite <ul><li>Langland, Caswell, Oxwich, Preseli, Horton a Penmaen </li></ul><ul><li>811 o ystafelloedd hunan-arlwyo </li></ul><ul><li>Fflatiau o 8 myfyriwr </li></ul><ul><li>Ceginau modern </li></ul><ul><li>Ffôn a band eang di-wifr am ddim ym mhob ystafell </li></ul><ul><li>Cytundebau 36 wythnos (gadael dros y Pasg) a 40 wythnos (blwyddyn academaidd lawn) </li></ul><ul><li>£92 - £108 yr wythnos </li></ul>
 8. 8. Llety ar y Campws: Preswylfeydd hunan-arlwyo gyda chyfleusterau i’w rhannu <ul><li>Cefn Bryn sydd â 171 o ystafelloedd sengl </li></ul><ul><li>Cynllun neuadd traddodiadol </li></ul><ul><li>Sinc ac oergell mini ym mhob ystafell </li></ul><ul><li>Ystafelloedd ymolchi i’w rhannu – 1 i bob 2 fyfyriwr </li></ul><ul><li>Cegin </li></ul><ul><li>Ffôn a band eang di-wifr am ddim ym mhob ystafell wely </li></ul><ul><li>Cytundebau 36 wythnos (gadael dros y Pasg) a 40 wythnos (blwyddyn academaidd lawn) </li></ul><ul><li>£87.00 - £92.00 yr wythnos </li></ul>
 9. 9. Llety oddi ar y Campws: Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan <ul><li>1.5 milltir i’r gogledd-orllewin </li></ul><ul><li>1644 o ystafelloedd mewn llety hunan-arlwyo </li></ul><ul><li>Ystafelloedd sengl mewn fflatiau/tai o tua 4-11 myfyriwr </li></ul><ul><li>Ystafell ymolchi i’w rhannu – tua 1 i bob 4 myfyriwr </li></ul><ul><li>Ceginau </li></ul><ul><li>Ffôn a band eang di-wifr am ddim ym mhob ystafell </li></ul>
 10. 10. Llety oddi ar y Campws: Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan <ul><ul><li>Siop, golchdy, bar, bwyty a meddygfa ar y safle </li></ul></ul><ul><ul><li>Gwasanaeth Unibus rheolaidd i’r campws ac i’r ddinas: Pas bws myfyriwr tua £300 am y flwyddyn academaidd </li></ul></ul><ul><ul><li>Lle i barcio ceir </li></ul></ul><ul><ul><li>Wardeniaid lles ar y safle </li></ul></ul><ul><ul><li>Cytundebau 40 wythnos (blwyddyn academaidd lawn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cytundebau 47 wythnos ar gael i fyfyrwyr iechyd </li></ul></ul><ul><ul><li>£73 - £78 yr wythnos </li></ul></ul>
 11. 11. Llety: Sector Breifat <ul><li>Dewis da o lety sector breifat yn Abertawe a’r Mwmbwls </li></ul><ul><li>Rhestr ar gael o landlords sydd wedi’u cymeradwyo gan Wasanaethau Preswyl </li></ul><ul><li>Gwasanaethau Preswyl yn rhedeg gwefan sy’n helpu myfyrwyr chwilio am dŷ o’r enw Studentpad </li></ul><ul><li>Rhent rhwng tua £60-£75 yr wythnos </li></ul>
 12. 12. Cyllid Myfyrwyr: Ffioedd Dysgu, Grantiau a Benthyciadau <ul><li>Ffioedd Dysgu ar gyfer mynediad yn 2012 i fyfyrwyr o Gymru fydd £3,465 y.f. </li></ul><ul><ul><li>Gellir gohirio talu’r ffioedd trwy gymryd benthyciad ffioedd dysgu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ad-dalu pryd mae’r cyflog dros £21,000 y.f. </li></ul></ul><ul><li>2. Grant </li></ul><ul><li>Hyd at £5,000 yf (myfyrwyr o Gymru) </li></ul><ul><ul><li>I holl fyfyrwyr o deuluoedd incwm canolig-isel (dim angen ei ad-dalu) </li></ul></ul><ul><li>3. Benthyciad Cynhaliaeth </li></ul><ul><ul><li>Hyd at £4,745 y.f. sy’n dibynnu ar incwm y teulu </li></ul></ul><ul><ul><li>Grant o £3,673 os ydych yn bwriadu byw adref gyda’ch rhieni tra’n astudio </li></ul></ul><ul><ul><li>Ad-dalu pryd mae’r cyflog dros £21,000 y.f. </li></ul></ul><ul><ul><li>www.studentfinancewales.co.uk / www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk </li></ul></ul>
 13. 13. Cyllid Myfyrwyr – ffynonellau arian eraill <ul><li>Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau: </li></ul><ul><ul><li>Ysgoloriaethau Rhagoriaeth £3,000 ar gael i bob myfyriwr sy’n ennill 3 gradd A/A* ar lefel Safon Uwch (neu gyfwerth) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £1000 neu £500 dros 3 blynedd </li></ul></ul><ul><ul><li>Ysgoloriaethau Chwaraeon £1,000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Swyddfa Cymorth Ariannol: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn </li></ul></ul><ul><ul><li>Cyngor a Chymorth </li></ul></ul><ul><li>Gwasanaeth JobShop yn y Ganolfan Gyrfaoedd : </li></ul><ul><ul><li>Hysbysebu amrywiaeth o swyddi gwag ar y campws ynghŷd ag oddi ar y campws </li></ul></ul><ul><ul><li>Gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau </li></ul></ul><ul><ul><li>Abertawe yw un o’r llefydd rhataf i fyw fel myfyriwr, gyda lefelau dyled myfyrwyr o dan y cyfartaledd cenedlaethol </li></ul></ul>
 14. 14. Bwrsariaethau Prifysgol Abertawe <ul><li>Bwrsariaethau sy’n gysylltiedig ag incwm </li></ul><ul><li>Mae bwrsariaethau sydd ddim yn cael eu had-dalu ar gael ar gyfer holl fyfyrwyr y DU o gartrefi lle mae incwm y cartref o dan £30,000 y flwyddyn </li></ul><ul><li>Mae bwrsariaethau ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio Peirianneg, Mathemateg, Cyfrifiadureg, Biowyddoniaeth, Ffiseg, Ieithoedd Modern a Chyfraith </li></ul>www.abertawe.ac.uk Incwm y Cartref Bwrsariaeth Bwrsariaeth Pwnc Blaenoriaeth Cyfanswm Bwrsariaeth Posibl <£15,000 £3,000 £1,500 £4,500 £15,000 - £25,000 £2,000 £1,500 £3,500 £25,000 - £30,000 £1,000 £1,500 £2,500
 15. 15. Cyfleusterau i fyfyrwyr <ul><li>Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth sydd â dros 800,000 o lyfrau, 1400 ardal astudio a 500 o PCs ac ar agor tan 2.00yb rhan fwya’r amser </li></ul><ul><li>Defnydd e-bost a gwe am ddim i fyfyrwyr </li></ul><ul><li>Gwasanaeth Gyrfaoedd sy’n cynnig cyngor a chyflwyniadau ar yrfaoedd i raddedigion ac sy’n gallu trefnu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr </li></ul><ul><li>87% ydy’r cyfradd Cyflogaeth Graddedigion </li></ul><ul><li>Pentref Chwaraeon sydd â thraciau athletau dan do ac awyr agored, campfa a phwll nofio cenedlaethol 50m </li></ul>
 16. 16. Abertawe, Y Mwmbwls a Gŵyr <ul><li>Abertawe </li></ul><ul><li>Ail ddinas Cymru -1 milltir i’r ddwyrain o’r campws </li></ul><ul><li>Tafarnau a chlybiau, tai bwyta a chaffis – llawer yn y Café Quarter newydd </li></ul><ul><li>Amgueddfeydd, theatrau ac orielau celf </li></ul><ul><li>Datblygiad Waterfront £250m </li></ul><ul><li>Y Gweilch a’r Elyrch </li></ul><ul><li>Y Mwmbwls </li></ul><ul><li>Tai bwyta, a pharlyrau hufen iâ a thai myfyrwyr </li></ul><ul><li>Gŵyr </li></ul><ul><li>Ardal o Harddwch Eithriadol 1af y DU </li></ul><ul><li>Safleoedd hanesyddol, syrffio, seiclo, beicio mynydd, cerdded … </li></ul>
 17. 17. Ac yn olaf … <ul><li>Diolch am ymweld â ni </li></ul><ul><li>Gallwch gwblhau ffurflen adborth ar-lein: www.survey.swansea.ac.uk/adborth_ymwelwyr </li></ul><ul><li>Os oes angen help neu wybodaeth pellach arnoch, gofynnwch wrth y dderbynfa yn y Techniwm Digidol </li></ul>
 18. 18. Prifysgol Abertawe Ysgoloriaethau Rhagoriaeth gwerth £3000 i unrhyw ymgeisydd dewis cadarn sy’n ennill 3 gradd A/A* ar lefel Safon Uwch

×