Successfully reported this slideshow.
^THEOLOGIiE DOGMATICiE
AUCTORE
AD. TANQUEREY
COOPERANTIBUS
E.-M. QUEVASTRE ET L HEBERT.
EDITIO TERTIA
Typis Societatis San...
JUS PROPRIETATIS AUCTORES SIBI VINDICANT
ANGELICO DOCTORI
SCHOLARUM THEOLOGICARUM PATRONO
QUI AD ERUDITIONEM INCIPIENTIUM
THEOLOGI^ COMPENDIUM
SCRIBERE NON DUBITAV...
Nova editio Brevioris Synopsis Dogmaticce et Moralis (19 19)
auctoribus Ad. Tanquerev,
E. M. QUEVASTRE et L. Hebert.
Nihil...
PROPOSITUM DECLARATUR
Breviori synopsi morali jam benigno favore
exceptse Breviorem synopsim dogmaticam adjun-
gimus ut mo...
MONITUM IN TERTIAM EDITIONEM
Saeva hostium industria penitus destructis omni-
bus nostri operis exemplaribus, necesse fuit...
INDEX ANALYTICUS
INTRODUCTIO IN THEOLOGIAM ..... I
PARS PRIOR.
InttoDuctio in ypfteologiam.
Prolegomena in Apologeticam .....
INDEX ANALYTICUS.
' §
De miraculis Christi in ordine intellectuali
De miraculo resurrectionis Christi
IV. Eadeni prohatiir...
INDEX ANALYTIGUS. XI
CAPUT II. De Ecciesise constitutioae .... 104
ART. I. De ECCLESliE POTKSTATE IO4
ART. II. DE EXERCITI...
xii, INDEX ANALYTIGUS.
De veritatibus fidei catholicas
De revelationibus privatis
Art. II. Df: actu fide[ .
§ I. De ipso^ ...
213
213
215
217
2l8
INDEX ANALTTIGUS. xiii.
De objecto scientiae divinae 208
De dotibus scientiae divinas . . . . .211
De ...
xiY. INDEX ANALYTIGUS.
De dotibus Angelorum naturalibus . . .281
De Angelorum grati^ et lapsu . . . .281
De ordinibus Ange...
INDEX ANALYTIGUS. XV.
§
ArT. III. CONSECTARIA UNIONIS HYPOSTATIC^ QUOAD
NATURAM ASSUMPTAM. 3^6
§ I. De doiibus intellectil...
xvi. INDEX ANAI.YTIGUS.
TRACTATUS IX. DE GRATIA.
PRyENOTANDA
CAPUT I. De Gratia actuali
Prcevice notiones ......ArT. I. DE...
INDEX ANALYTIGUS. xvu.
TRACTATUS X. DE SACRAMENTIS
CAPUT I. De Sacramentis in genere
Art. I. De existentia Sacramentorum
A...
xviii. INDEX ANALYTIGUS.
De modo quo Christus existit sub speciebus
De permanenti praesenti^ Cbristi .
De cultu Eucharisti...
INDEX ANALYTIGUS. XlX.
Appendix de Indulgentiis
CAPUT VI. De Extrema Unctione
ArT. I. DlVINA INSTITUTIO .
Art. II. De mate...
3tX. lNDE:5t ANALYTIGUS.
§ II. De naturd ccelestis beatitudinis
De beatitudine essentiali ... *
De beatitudine accidentali...
PROGEMIUM. -
1. Theologia supernaturalis definiri potest : Scientia
quce revelationis et rationis ope disserit de Deo et a...
PARS PRIOR.
nrijeologta generalfe
SEU
IntroDuetio (n Tt)eologtam*
Ciim pars prior complectatur veritatis catholicse de-
mo...
4 PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM.
et supponit bonam voluntatem : ergo ut quis ad fidem
ducatur, praebenda sunt ei motiva cred...
PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. 5
tatis simul et miseriae humange naturae, quin tamen praeter-
mittat argumenta externa divin...
6 PROLEGOMENA IN APOLOGETlGAM.
san(5litate fundatoris, realitate et numero miraculorum ut ejus
divinitatem agnoscere debea...
PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. 7
non omnibus mentibus accommodatur : nam multi non expe
riuntur in se has nobiles aspiration...
8 PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM.
cognitae, et quandoque etiam juvat assensum intelle6tus
veritati jam apprehensae ut verae, ...
TRACTATUS I.
DE VERA RELIGIONE
l6. Scopus. Existentiam fa6lorum religiosorum
nemo est hodie qui negare possit. — Sed putan...
10 CAPUT I.
Quidquid est de origine vocis, Religio, si a priori spec-
tatur vX oxCio hominis ad Deum, tria comple6ti debet...
DE RELIGIONE IN GENERE. 11
Thesis duplici argumento probatur, historico-psycholo-
gico^ et metaphysico. Prius viam parat d...
12 CAPUT I.
b) Inter Gentes Ext^^emi Orieittis : i) Siiienses triplicem
habebant cultum, leste Confucio, scilicet Entis su...
DE RELIGIONE IN GENERE. 13
saria dicenda sii^ scilicet necessaria est homini in eo
sensu quod homo tota sua natura rationa...
14 CAPUT I.
nem vis coercitivae, non autem obligationis moralis^
Praeterea tote?ms?nus^ cui innititur h^c explicatio, non ...
DE RELIGIONE IN GENERE. 15
31. c) Cordis hiunani aspirationes intimce non satian-
tur nisi Religione, Tendimus enim ad fel...
16 GAPUT I.
II. ArgiLinento inetaphysico demonstj^atur
dire£le singulis hominibus inesse obligationeni
moralem Religionem ...
DE RELIGIONE IN GENERE. 17
b) ratione cultus internt — quia cultus internus, si sin-
cerus sit, necessario exprimendus est...
18 GAPUT I.
Hujus autem convenientise cognitio vel ex se superat
rationem humanam; vel, si ratione percipitur, nobis mani-...
DE RELIGIONE IN GENERE. 19
ceptiis Revelationis supernaturalis non sit contradi6lo-
rius; (b) potefitia relativd, quia Rev...
20 CAPUT I,
i^ pars. Non repug?tat^ ex parte Dei, qui multa novit
rationi humanae impervia, et potest ea. sicut alia nobis...
DE RELIGIONE IN GENERE. 21
Thesis explicatur : a) agitur de genere humano col-
leftive sumpto, quale nunc existit in prses...
22 GAPUT I.
— immortalitas animae aut negabatur aut dubitanter afrirma-
batur, — vita futura etiam bonis satis injucunda p...
DE RELIGIONE IN GENERE. 23
Ergo longe abest quin possit moraliter genus humanum
in statu praesenti reiigionem naturalem pr...
24 GAPUT I.
imponi nequit quin simul et media ad linem necessaria
imperentur.
Ergo gravis cuique incumbit obligatio utendi...
DE RELIGIONE IN GENERE. 25
§ V. De Methodo in investigatione
Revelationis sequenda'.
54. 1° Status quaestionis. A) Revelat...
26 GAPUT I.
b) Modernistarum^ qui, rejeflis miraculis et prophetiis,
docent experientiam intimam esse solam notam Revela-
...
DE RELIGIONE IN GENERE. 27
Quam methodum sequemur ia secunda parte Trac-
tatas.
SCHOLION. DOCTRINA CATHOLICA DE REVELATION...
28 CAPUT II,
CAPUT II.
I
De Religione Christiana.
Praenotanda^
59. Status qu^stionis. Ex didis in priori parte,
gravis cui...
DE RELIGIONE GHRISTIANA. 29
certo revelatam; 3° quod confirmabimus comparatmie
instituta inter hanc praecipuasque alias re...
30 GAPUT II.
65. Probatur^ per partes :
A) Religio Christiano-catholica legitimis intellectus
hiwiani aspirationibus optin...
DE RELIGIONE GIIRISTIANA. 31
officia quisque cognoscere desiderat, simul et tutam obli-
gationis normam.
2) sanBionem siif...
32 GAPUT II.
commercium et industriam tuetur, — indirecfle etiam progres-
sum materialem promovet studio progressus spirit...
DE RELIGIONE GHRISTIANA. 33
a) Noti ftiit mutuata a Judaeis doHoribus,
Licet multa sint communia in utraque do6lrina, et
C...
34 GAPUT II.
explicandum manet. Si Jesus a Deo missus est ad
docendos homines veram religianem, omnia intelliguntur :
Chri...
AJmkoMii (MidlhMilTval^ct^^xtu^^
OWUwiA- ^UOMWL dUAjjjtJVU^ ViO^ IfXVuMijL
TviotHb CuAM aA^JfYijMicMtihrum) ^ciufm,5c_
A
Bfi FtELlGlONiS GHRISTIAKA 35
requiritur ut sint i) genuitii, 2) integri ^2.^x substantia-
liter, 3) et revera historici...
36 GAPUT II.
tiana qualis a Synopticisexponitur inveniri potuerit aut subs-
tantialiter immutari? et quinam. adulterare po...
DE RELIGIONE GHRISTIANA. 37
Atqui testimonium Jesu Nazareni de seipso est omni
fidc dignum.
Ergo Jesus Nazarenus vere fuit...
38 GAPUT II.
mones ejiciendi et morbos curandi^ — Legem mosaicam a
traditionibus expurgavit, ac proprio nomine complevit, ...
DE RELIGIONE GHRISTIANA. 39
91. Conclusiones. A) Admitti nequit has declarationes
non esse verba genuina Jesu. sed primse ...
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Sinopsis de la teología de Tanquerey
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinopsis de la teología de Tanquerey

2,086 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sinopsis de la teología de Tanquerey

 1. 1. ^THEOLOGIiE DOGMATICiE AUCTORE AD. TANQUEREY COOPERANTIBUS E.-M. QUEVASTRE ET L HEBERT. EDITIO TERTIA Typis Societatis Sancti Joannis Evangel Desclee Sc Socii ROM^ — TORNACl iBclg;.) — PARISIIS 1919
 2. 2. JUS PROPRIETATIS AUCTORES SIBI VINDICANT
 3. 3. ANGELICO DOCTORI SCHOLARUM THEOLOGICARUM PATRONO QUI AD ERUDITIONEM INCIPIENTIUM THEOLOGI^ COMPENDIUM SCRIBERE NON DUBITAVIT BREVIOREM HANC SYNOPSIM AUCTORES HUMILLIME DEDICABANT
 4. 4. Nova editio Brevioris Synopsis Dogmaticce et Moralis (19 19) auctoribus Ad. Tanquerev, E. M. QUEVASTRE et L. Hebert. Nihil obstat. A. Berrue. iMPRIMATUR : Parisiis, die 6^ Aprilis 191 9. t LEO-ADOLPHUS CARD. AMETTE Arch. Paris. Nihil obstat. V. Cantineau Can., Cens. libr. Imprimatur. Tornaci, die 14 Augusti 1919. t A. M. Epiis Tornacen.
 5. 5. PROPOSITUM DECLARATUR Breviori synopsi morali jam benigno favore exceptse Breviorem synopsim dogmaticam adjun- gimus ut morem geramus multorum exspeftationi. Ad quod praestandum nobis sane animum addi- derunt praeclarissima exempla SS. Augustini suum Enchiridion^ Thoma^ Compendium theologice^ Bona- venturae Breviloqnium conscribentium, quorum ves- tigiis, a longe tamen, insistere tentavimus. Nobis enim persuasum est hujusmodi compen- dium alicujus emolumenti fore sive seminariorum alumnis, sive sacerdotibus curam animarum agen- tibus : his ad citius et exaftiiis in memoriam revo- canda dogmata quibus informentur mentes pue- rorum et fidelium, illis ad facilius discernenda do6lrinae principah*ora capita eaque seduHus memo- riae commendanda. Omnes vero, hac pra^hbatione Theologiae inescati ac praeparati, promptos sese sentient ad evolvenda et perlegenda egregia theo- logorum volumina quae tantas afferunt delicias et utiHtates. Huic elaborandae Synopsi concordi animo stu- duerunt L. Hebert pro parte apologetica^ E. M, Que- vastre pro parte proprie dogmaticd, et Ad, Tanqiierey pro utrdque, ah'orum etiam professorum consiHis haud parum adjuti. AUCTORES. ^^—
 6. 6. MONITUM IN TERTIAM EDITIONEM Saeva hostium industria penitus destructis omni- bus nostri operis exemplaribus, necesse fuit, non obstantibus hodiernis angustiis, novam editionem hujus Brevioiis Synopsis theologice dogmaticce statim publici juris facere, iis tantum mutatis quse ex Codice et recentioribus decretis reformanda erant. Monemus autem benevolos lectores sex volu- mina Synopsis theologice dogmaticce et moralis jam sub pr^lo esse, ut redeuntes e bello clerici mox eis uti valeant. AUCTORES.
 7. 7. INDEX ANALYTICUS INTRODUCTIO IN THEOLOGIAM ..... I PARS PRIOR. InttoDuctio in ypfteologiam. Prolegomena in Apologeticam .... 3 Notio et historia Apologeticce «... 3 De certitudine morali in Ajiologetica ... 7 TRACTATUS I. DE VERA RELIGIONE. CAPUT I. De Religione in genere. Art. I. De CONCEPTU et necessitate religionis De conceptu religionis De necessitate alicujus religionis . . > Art. II. De Religione revelata De conceptu revelationis divinas . De possibilitate hujus revelationis. De ejus necessitate . . . . . De morali obligatione in eam inquirendi De methodo in hac investigatione sequenda. SchoHon : Doctrina catholica de revelatione. CAPUT II. De Religione christiana ART. I. DlVINITAS CHRISTIAN/E religionis ex ejus excellentia suadetur ReUgio christiana hominis legitimis aspirationibus optime respondet Exinde ejus supernaturaHtas infertur . ArT. II. DiVINITAS CHRISTIANiE RELIGIONIS HISTO RICE DEMONSTRATUR § , De Credibilitate Evangelioriim . § II. Divinitas religionis christiance ex Testimo?iio Christi probatur § III. Eadem ex miraciilis Christi probattir . De miraculis in genere De miracuHs Christi in ordine physico . 9 10 J7 17 18 20 23 25 27 28 29 29 32 34 34 36 40 41 46
 8. 8. INDEX ANALYTICUS. ' § De miraculis Christi in ordine intellectuali De miraculo resurrectionis Christi IV. Eadeni prohatiir ex jnird propagatlone chri sfianisini .....Ex ipsa propagatione ....Ex heroica martyrum consiantia . V. Conftrmatiir messianicis prophetiis . Praedicatione prophetica Praedictionibus prophetarum ArT. III. DlVINITAS CHRISTIAN.E RELIGIONIS EX COM PARATIONE CUM ALIIS Cum Budhismo Cum Mahumetismo ....ErGO RELIGIO CHRISTIANA AB OMNIBUS EST AMPLEC TENDA . . . . . . TRACTATUS II DE ECCLESIA CHRISTI. CAPUT I. De inventione verae Ecclesise Christi De christianis societatibus acathollcis . De Ecclesia catholici . . . . De natura et vi argumentorum hic adhibendorum ArT. I. DlVINA ECCLESI^ INSTITUTIO RATIONE SUA- DETUR Moralis necessitas audloritatis infalhbilis Moralis necessitas magisterii viri . ArT. II. DlVINA ECCLESIvE INSTITUTIO HISTORICE PRO- BATUR . . . . . . § I. Christus institidt societatem hierarchicam. Triplex potestas ApostoHs collata Eadem Episcoporum collegio transmittitur . Potestas docendi coUegio Apostolorum et Episco porum coUata inffiUibiUs est . § II. Christus instituit societatem monarchicam Primatus Petro collatus .....Primatus successoribus Petri datus . . Infalhbilitas primatui annexa. . . CONCLUSlO : Sola Romana Ecclesia est Ecclesia Christi ART. III. DlVINA ECCLESI/E INSTITUTIO NOTIS EXTER NIS PROBATUR Catholici unitate invictaque stabilitate. Eximia sanctitate et fecunditate . CONCLUSIO : Necessitas vera^n Ecclesiam amplectendi^ seu extra Ecclesiam nulla salus ..... 103
 9. 9. INDEX ANALYTIGUS. XI CAPUT II. De Ecciesise constitutioae .... 104 ART. I. De ECCLESliE POTKSTATE IO4 ART. II. DE EXERCITIO HUJU3 POTESTATIS . . . 106 § , De exercitio*potestatis pontificm . . .106 I II. De exercitio potestatis episcopalis . . .107 § III. De membris EcclesicB . . . . .112 ArT. III. De RELATIONIBUS ECCLESIAM INTh.R ET STA- TUM . .113 Principia generalia 114 Applicatio quoad catholicas regiones . . ..115 Quoad Statum non catliolicum . . . .116 De modo agendi quoad modernas liberlates . .116 CONCLUSIO Tractatus : ^r^/^.vvV? ^/^//;//V^ . . .118 TRACTATUS iil de fontibus revelationis. Art Art I. De Traditione. Ejus existentia ....Ejus organa De solemni Ecclesice Magisterio . De ordinario et universali Magisterio II. De Scriptura sacra . . De canonicitate et inspiratione Scripturse De extensione inspiraiionis . De modo utendi libris inspiratis . CONCLUSIO : Comparatio inter Scripturam et Tradi iionem ......... . 119 . 120 . 122 . 122 124 . 127 128 129 7Vv////- 134 PARS ALTERA. TRACTATUS IV. DE FIDE Definitio et divisio fidei. Art. I. De fidei objecto § I. De objeflo formali seii motivo fidei De signis seu motivis credibilitatis § II. De objeflo materialifidei . De veritatibus formaliter revelatis. De veritatibus virtualiter revelatis. L3S 136 136 139 142 H3 144
 10. 10. xii, INDEX ANALYTIGUS. De veritatibus fidei catholicas De revelationibus privatis Art. II. Df: actu fide[ . § I. De ipso^ adu fidei De triplici caus^ subjecSliv^ atfbus fidei De processu psychologico fidei § II. De proprietatibiis a^us fidei De certitudine fidei De obscuritate fidei § ll. De subje^o fidei ArT. III. DE PORMULIS FIDEI SEU DOGMATIBUS § I . De naturd dogmatuvi § . De incremento dogmatu7n. De stabilitate dogmatum De profedlu dogmatum ....§ III. De habitu inter dogmata et theologiam De fontibus theologicis ....De methodo theologica. TRACTATUS V. DE DEO UNO. CAPUT I. De Dei existentia ....I. De demonstrabiiitate et cognoscibilitate Dei . De argumentis quibus existentia Dei demonstra- tur , De divinis nominibus CAPUT II. De natura et attributis Dei Art. I. De essentia Dei Art. II. De attributis divinis . % . De attributis Dei negaiivis De simplicitate Dei De immutabilitate. De asternitate De immensitate De infinitate § II. De attributis Deipositivis De sapientia Dei . De potentia . De san6litate. De bonitate et misericordia Dejustiti^ Art. III. De operationibus divinis %, . De scientid divind
 11. 11. 213 213 215 217 2l8 INDEX ANALTTIGUS. xiii. De objecto scientiae divinae 208 De dotibus scientiae divinas . . . . .211 De speciebus et medio scientiae divinse. . .212 § II. De voluntate divifid . De objedlo divinae voluntatis. De libertate divinae voluntatis Divisiones divinae voluntatis . § lll. De Providentid Dei § IV. De prcedestinatione et reprobatio7ie . . .220 De voluntate salvifici Dei docflrina catholica . 221 Theologorum systemata de praedestinatione . . 224 TRACTATUS VI. DE DEO TRINO. Notio mysterii SS. Trinitatis . . . .230 Art. I. De SS. Trinitatis mysterio quatenus ex FONTIBUS REVELATIONIS EXPONITUR. . . . 232 ^ l. De Trinitate personarum in ii^iitate essenticB . 233 § II. De divinis processionibus 243 De processione Filii per generationem . . . 244 De processione Spiritus sancfli . . . . 246 De circumincessione divinarum personarum. . 250 § . De missio7iibus divinis . . . . .251 De missionibus in genere 251 De missione invisibili . •. • . . . 253 De missione visibili 254 ArT. II. SCHOLASTICA EXPOLITIO MYSTERII SS. TrI- NITATIS 254 § I. Mysterium SS, Trinitatis est supra^ non contra rationem. . . . . . . .255 § II. Mysterium SS. Trinitatis suadetur analogiis et appropriationibus . . . . .257 § III. Mysterium SS. Trinitatis ope philosopkice declaratur 258 Regulae ad recte loquendum de SS. Trinitate . 262 Corollaria pietatis 263 TRACTATUS VII. DE DEO CREANTE ET ELEVANTE. Art. I. De opificio mundi . . . . . .265 § I. De Cosmogonid Mosaicd . . T . . 265 % W. De origine vitcB et transformismo . . .272 Art. II. De Angelis 276 g I. De Angelis in genere 276 A-ngelorum existentia 276
 12. 12. xiY. INDEX ANALYTIGUS. De dotibus Angelorum naturalibus . . .281 De Angelorum grati^ et lapsu . . . .281 De ordinibus Angelorum . . . . . 283 § W. De Angelis ctistodibtis . . .- . . 284 Existentia Angelorum custodum .... 284 Angelorum custodum erga homines obsequia ' . 285 Officia nostra erga Angelum custodem . . . 286 § III. De angelis malis ...... 286 De tentatione diabolica 286 De obsessione et possessione .... 287 De magia, magnetismo, spiritismo et hypnotismo 289 Art. III. De HOMiNE 294 § I. De hominis origine 294 De protoparentum creatione 294 De unitate generis humani . . . . . 297 De natura hominis . . . . . . 298 De propagatione generis humani . . . . 300 § 11. Da hominis elevatio7ie ad statum supernatura- lem. 301 Prasviae notiones 302 Existentia grati^ in Adamo . . . . . 305 De dono integritatis 308 § . De hominis lapsu . . . . . . 313 De protoparentum lapsu et existentia peccati ori- nalis . . . . . . . . . 313 De effectibus peccati originalis . . . . 3^^ De naturi originalis peccati 323 TRACTATUS VIII. DE VERBO INCARNATO ET REDEMPTORE. CAPUT I. Mysterium Incarnationis seu Christologia . 329 ArT. I. DE UNIONE HYPOSTATICA 329 § I. De genuino conceptu unionis hypostaticce § II. Thesis fundamentalis de unione hypostaticd §111. Corollaria . . . . . De duplici voluntate in Christo . De unica fihatione . . . . . De communicatione idiomatum . . . § IV. Concordia unionis hypostaticcs cum ratione 329 333 344 344 345 346 347 ART. II. CONSECTARIA UNIONIS HYPOSTATICiE QUOAD PERSONAM ASSUMENTEM 352 Quaenam sit persona assumens . . . . 35^ Num persona assumens unione aliquid amiserit . 353 Dotes unionis hypostaticae ... . 354
 13. 13. INDEX ANALYTIGUS. XV. § ArT. III. CONSECTARIA UNIONIS HYPOSTATIC^ QUOAD NATURAM ASSUMPTAM. 3^6 § I. De doiibus intellectils seu de scientid htima?ui Christi 356 II. De doiibus voluniaiis Chrisii .... 360 De sanctitate Christi 360 De libertate Christi 365 De potentii Christi 367 § . De appetitu se7isiiivo Chrisii . . . . 367 § IV. De corpore Christi ...... 368 369CAPUT II. De mysterio Redemptionis seu Soteriologia Notis Redemptionis ....Hypothetica necessitas Redemptionis . ART. I. EXISTENTIA ET DOTFS REDEMPTIONIS § I. Thesisfimdamentalis de Redemptione • § I. Corollaria de dotibus Rede?nptionis . De Redemptione per satisfactionem et meritum De universalitate Redemptionis . De perfectione Redemptionis Art. II. De muneribus Christi Redemptoris § I. De Sacerdotio Christi I , De munere Christi prophetico . § III. De Christo capite ....§ IV. De Christo rege ....Controversia de motivo finali Incarnationis De consectariis Incarnationis et Redemptionis Art. I. De cultu Christi ....§ , De cultu humanitati Christidebito . § , De culiu Sacratissimi Cordis Jesu . Art. II. De cultu B. Mari;^ Virginis % , De dignitate Mairis Dei . § II. De sanctitate B, Marice Virginis . De Immaculato Conceptu De perpetua virginitate Mariae De gratia et sanctitate B. Virginis. § III. De officiis B. Marice erga homines. § IV. De cultu B. MaricB exhibendo. Art. III. De cultu Sanctorum . Art, IV. De cultu Reliquiarum et Imaginum De cultu Reliquiarum ....De cultu Imaginum ....De cultu Crucis .....
 14. 14. xvi. INDEX ANAI.YTIGUS. TRACTATUS IX. DE GRATIA. PRyENOTANDA CAPUT I. De Gratia actuali Prcevice notiones ......ArT. I. DE GRATIiE NECESSITATE . . . . %. De necessitate gratice actualis ad opera superna turalia . . . . . § II. De necessitate graticE actualis ad actus bonos ordinis naiuralis . Art. II. De dispensatione grati^ actualis . Art. III. De natura gratle actualis § ,ProtestantiUm et Jansenistarum errores co?ifu tantur . . . . . . . . § II. Theologorum opl?iio?ies de esseniid graticE actualis ........§ III. Theologortmi systemata de concordid libertatis cum gratid CAPUT II. De Gratia habituali seu justificante ArT. I. De NATURA JUSTIFICATIONIS SEU DE EXISTEN TIA GRATIvE HABITUALIS IN JUSTIS . ART. II. DE ADEPTIONE GRATI^ JUSTIFICANTIS . De dispositionibus ad justificationem . De proprietatibus gratiae justificantis . Art. III. Theologica expolitio doctrin^ de GRATIiE ESSENTIA § I. Degratid increatd seu de i^thabitatione Spiritils Saficti in animd justi ....§ II. De gratid creatd, virtutibus et do?iis De gratii habituali .....De virtutibus infusis De donis Spiritus Sancti ....De viti supernaturali Scholion. De gratiis gratis datis . . CAPUTIII. Demerito § I. De naturd et conditionibus^ meriti § , De existentid meriti , . . . , § III. De objecto meriti . . . . Quid pro se mereri possit homo . Quid pro aliis mereri possit homo De bonis temporahbus ...
 15. 15. INDEX ANALYTIGUS. xvu. TRACTATUS X. DE SACRAMENTIS CAPUT I. De Sacramentis in genere Art. I. De existentia Sacramentorum Art. II. De Sacramentorum effectibus § I. De Gratid Quomodo producitur gratia . Qualis producitur gratia. De quantitate hujus gratiae . De reviviscentia Sacramentorum . § II. De Charactere .... Art. III. De ministro . ... § I. Defide et sanctitate in mi?iistro § II, De intentione in ministro. Art. IV. De subjecto Sacramentorum CAPUT II. De Baptismo Art. I. De existentia et essentia Baptismi Art. II. de effectibus Baptismi De gratia De charactere Art. III. De ministro Baptismi Art. IV. De subjecto Baptismi § I. De necessitate Baptismi De necessitate Baptismi aquae De mediis quibus suppletur Baptismus aqua^ § W. De Baptismo infantium . CAPUT III. De Confirmatione Existentia sacramenti Confirmationis Mate7'ia et forina Confirmatio7iis . De efiectibus Confirmationis . De ministro Confirmationis . De subjecto Confirmationis . CAPUT IV. De SS. Eucharistia . ArT. I. DE MYSTERIO PRiESENTI^. REALIS § I. Veritas prcesentice realis . Scriptura probatur. Traditione probatur § W. De modo prcBsentix realis De modo quo Christus fit praesens seu de transsub- stautiatione 505
 16. 16. xviii. INDEX ANALYTIGUS. De modo quo Christus existit sub speciebus De permanenti praesenti^ Cbristi . De cultu Eucharistise debito III. Concordia hujtis ^nysterii cum ratione Scholastica expositio mysterii Dogma catholicum rationi non repugnat Realis prsesentia suadetur ArT. II. De SACRAMENTO EUCHARISTIiE § I. De existentid et naturd hujus Sacramenti § II. De materid etformd § III. De effectibus De gratia De efFecftibus Eucharistiie quoad peccata De effectibus Eucharistias quoad corpus Art. III. De sacrificio miss^. Prcenotanda .....§ I. De existentid Sacrificii Missce . § II. De essentid Sacrificii Missce . § III. De effe^ibus Sacrificii Missce. CAPUT V. De sacramento Paenitentue . Praenotanda de paenitentia ut virtute Art. I. De potestate clavium . § . De ipsa potestate clavium . Ex Scriptura .....Ex Traditione . . § II. De ministro potestatis clavium De potestate Ordinis in ministro . De potestate jurisdi(ftionis ART. II. DE PiENITENTIS ACTIBUS . § I. De confessione peccatoricm . § II. Dc contritione ....Natura et necessitas contritionis . De efficacia contritionis. § . De satisfa6lione Art. III. De ipso sacramento . %. De ejus existentid § II. De elementis constitutivis hujus sacramenti seu de materid et formd. § . De effe6libus sacramefiti . De remissione peccatorum mortalium De remissione poenae peccato debitae De meritorum reviviscentia .
 17. 17. INDEX ANALYTIGUS. XlX. Appendix de Indulgentiis CAPUT VI. De Extrema Unctione ArT. I. DlVINA INSTITUTIO . Art. II. De materia et forma Art. III. De effectibus Art. IV. De ministro . CAPUT VII. DeOrdine. ART. I. DE EXISTENTIA SaCRAMENTI ORDINIS Scholion. De materii et forma Art. II. De effectibus Art. III. De ministro Art. IV. De subjecto CAPUT VIII. De Matrimonio Art. I. De matrimonio ut contractu § I. De malrimonii origine § W. De finibus 7natrimonii § III. De consensu matrimoniali § IV. De proprietatibus 7natrimonii. De matrimonii unitate et de polygamia sive siaiul tanea sive successivi ....De matrimonii indissolubilitate De privilegio Paulino ....De dissolutione matrimonii rati fidelium Art. II. De matrimonio ut sacramento . § I. De existentid Sacramenti matri?nonii De honestate matrimonii De prascellentia coelibat^s et virginitatis § II. De essentid Sacrame?tti matrifnonii De inseparabilitate sacramenti a contracH^u De ministro matrimonii De materia et formci ....De effedl:ibus sacramenti matrimonii . De potestate leges ferendi circa matrimonium 572 574 575 577 579 582 583 584 588 589 591 592 593 594 594 595 596 598 598 boi 608 610 612 612 615 616 617 617 619 620 622 623 TRACTATUS XI. DE DEO REMUNERATORE. Prolegomena de morte et judicio particulari . . 627 ART. I. De CiELO 630 % . De existe?itid cceli 630
 18. 18. 3tX. lNDE:5t ANALYTIGUS. § II. De naturd ccelestis beatitudinis De beatitudine essentiali ... * De beatitudine accidentali . . De caelestis beatitudinis inamissibilitate Art. II. De inferno § I. De existentid et ceternitate pcetiarum inferni. § II. De naturd et gradu poenaru?n inferni, De pcena damni De poeni sensus Art. III. De purgatorio ....Existentia Purgatorii . . . . JDe naturd poenaru^n Purgatorii . CONCLUSIO : De consurmnatione universali , De resurretflione corporum . De judicio universali ....Conclusio generalis . De Sanflorum coinjmmione Index rerum alphabeticus 635 635 639 641 641 642 646 646 648 651 651 654 655 656 658 660 667
 19. 19. PROGEMIUM. - 1. Theologia supernaturalis definiri potest : Scientia quce revelationis et rationis ope disserit de Deo et axaturis quatenus ad Eum referuntur, ^ . 2. Ratione /netkodi, theologia potest esse : a) positiva, quae singulas veritates credendas e fontibus revelationis eruit, exponit, et demonstrat argumentis ex Scriptura et Traditione desumptis; b) scholastica^ quae dogmata fidei scientifice et philosophice scrutatur, eorum sensum cla- rius definiendo, conclusiones aperiendo, nexum qui inter veritates revelatas existit ostendendo, easdem cum ratione conciliando et in unum corpus dcdlrinae coadunando; c) mixta^ qu2e methodum tum positivam tum scholasti- cam harmonice consociat. Haec a Pio X commendatur* et nobis sequenda est in toto hujus operis decursu. 3. Dividitur theologia in dogmaticam et moralem. Dogmatica circa veritates credendas versatur, et dicitur regula credendorum^ — Moralis circa agenda, et dicitur regula agendorum. Theologia dogmatica dividitur in generalem, quae tres Traftatus compledlitur, Tr. de Verd Religione, de Ecclesid Christi, de Fontibus Revelationis, et specialem, quae singula dogmata exponit. rr., , . r De vera Reliejione. ^ ^ ^ ^ l De fontibus Revelationis. Theologia^ speciahs De Fide. De Deo uno. De Deo trino. * De Deo Creante et Elevante. De Verbo Incarnato. De Deo SanaificantejP^'' ^'^''^"^- , Iper sacramenta. ^De Deo Consummatore. ' Plenior dodlrinae explicatio, ac variorum audlorum consulendorum recensio invenientur in Sy?i. maj., n. 1-12. In Breviori Synopsi ununi tantum vel alterum librum de unaquaque quaestione indicabimus. N° 672. --I
 20. 20. PARS PRIOR. nrijeologta generalfe SEU IntroDuetio (n Tt)eologtam* Ciim pars prior complectatur veritatis catholicse de- monstrationem, quae dicitur Apologetica, de ea pauca prsenotemus oportet. PROLEGOMENA IN APOLOGETICAM. I. NOTIO APOLOGETIC^i. 4. Theologia fundamentalis, seu Introdu6lio in theo- Ipgiam duas habet partes, priorem apologeticam, poste- riorem dog?natica7Ji, 5. Apologetica est scientia motivorum credibiiitatis, Diftert ab apologiis quae sunt defensiones dogmatum sin- gulatirn sumptorum, quia positive credibiHtatem totius Revelationis demonstrat. Ejus scopus est ostendere veritatem rehgiosam esse credilniem fide divind quia de fadto revelata est a Deo, et ita hominem ad fidem praeparare. Fides, de qua agitur, non est scientia, aut opinio, aut sensus religiosus, sed firma mentis adhaesio qua credimus ea qu^ a Deo revelata sunt propter au61:oritatem ipsius Dei revelantis qui nec falli, nec fallere potest^. Apologetica ex se non sufficit ad gignendam fidem, nam fides est primario donum Dei, ^ Sy7t. maj.,w. 14, 30-42, Cf. Gakdkil, Zrt CrMibiliti et l Apologc- tiqve. 2 Vaticaman, sess. III, cap. 3 de Fide, Denzingkr-Bannwart, n. 1789.
 21. 21. 4 PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. et supponit bonam voluntatem : ergo ut quis ad fidem ducatur, praebenda sunt ei motiva credibilitatis, et simul movendus est ut humiliter Deum deprecetur, ac toto corde nitatur percipere valorem argumentorum quibus constat doctrinam Christi posse et debere ut a Deo reve- latam accipi. Apologetica includit Tr, de Vera Religione^ et primam partem Tr. de Ecclesia Christi. IL HiSTORiA Apologetic^^ 6. Apologetae varia adhibuerunt argumenta secundum varias adversariorum impugnationes, diversamque mentem eorum quorum conversio exoptabatur. A) Methodus apologetica Patrurn. 7. Inter Patres nominandi sunt : II°saeculo, S. Justinus, Min. Felix^ Tertullianus. Calumnias paganorum repellunt, et veritatem christianas religionis demonstrant ex ejus antiqui- tate, excellentia, prophetiis in Christo impietis, et miraculis a Christo editis. Tertio saeculo, in schola Alexandrina, CtemenSy qui habet philosophiam velut paedagogum ad Christum, — Origenes qui contra Celsum pugnavit. Quarto sseculo La^antius^ — S. Augicstinus qui Provi- dentiae divinae vias scrutatur in opere De Civitate Dei. B) Methodtis apologetica Scholasticorum. Contra iverroi[stas, S. Thomas veritates philosophicas et theologicas lucide exponit, soHdeque probat; in Summd Theotogicd^ concordiam dogmatum cum ratione praeclare declarat. C) A teinpore reformationis ad scec. XIX. Bossuet^ in opere Discours sur t^ Histoi^e universellc^ osten- dit interventum Dei in ortu, progressu, diffusione et duratione christianismi. — Huet^ in Demonstratione Evafigeticd^ divi- nitatem religionis christianae ex prophetiis diserte probat. Pascal^ in opere quod complere nequivit Les Pensees^ ostendit religionem solam posse expHcationem afferre nobili- Syn. 7naj., n. 42-90.
 22. 22. PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. 5 tatis simul et miseriae humange naturae, quin tamen praeter- mittat argumenta externa divinae revelationis, scilicet pro- phetias et miracula. Nimis indulget pessimismo et fideismo. D) Methodus adhibita scec, XIX. 8. Chdteaubriand, divinitatem christianae religionis poetice ostendit in Le Genie du Christia?tisme; F. de Lamennais^ indifferentismum impugnat in Essai sur Vlndifference, vim humanae rationis nimis deprimendo; — Frayssinous^ in Con- fe?'ences^ et Auo^. Nicotas^ in Etudes philosophiqties S7ir te CJiristianisine., criteriis internis simul et externis veritatem rehgionis christianas demonstrant; Balmes., in Le Protesta?i- tistne compa?'e au Catholicis?ne dans ses rapports avec ta civitisation europee?i?ie., probat cathoHcismum, sub respedtu sociah, Protestantismo multum pr^estare. Lacordaire Ecclesiam contemplatur cujus au6loritatem doctrinalem, et efficaciam eloquenter exponit; ascendit ad ejus fundatorem Christum cujus divinitatem probat ipsius testimonio. Denique cetera dogmata declarat horum con- venientiam cum ratione patefaciens. — Sequitur methodum socialem et psychologicam. Ozana??i mirabiles effedlus rehgionis christianae in ordine intehecftuah et morah evolvere coepit, in opere Histoire de ta Civitisation au V^ siecte^ etc. Brugh^e traditionalem methodum nostris temporibus ac- commodavit. Bougaud necessitatem rehgionis methodo quam vocat intima probat. Card. Decha?nps duphci fa6lo innititur, interno, scilicet necessitate quam sentimus ahcujus aucftoritatis cui plane fidere possimus in rebus rehgiosis, — et externo, i. e., existentia Ecclesiae cathohcae qu^e aufloritatem infalhbilem sibi vin- dicat. New??ia?i ostendit rehgionem christianam esse conformem rehgioni naturah quam veram esse conscientia testatur, addit argumenta historica quibus seorsim sumptis non inest nisi valor probabiiis. -— Non negat credibihtatem revelationis sohdis argumentis niti, sed exponit qua via ad fidem ipse pervenit. E) De prcecipuis nicthodis hodieimce Apologeticce. 9. I" Alii methodum traditionalem sequuntur, v.g., de Bro- glie^ qui criteriis internis et externis addit argumentum t?'ans- cende?itice^ quo apparet Christianismum, ceteris rehgionibus comparatum, has omnes ita superare excehentia do(?trinae,
 23. 23. 6 PROLEGOMENA IN APOLOGETlGAM. san(5litate fundatoris, realitate et numero miraculorum ut ejus divinitatem agnoscere debeamus. 2° Alii novas methodos quas efficacioi-es existimant propo- suerunt. a) Olle-Laprime ostendit christianismum esse necessarium ad vitae intelle6luahs et moralis recftam institutionem, simul> que monet certitudinem in rebus religiosis non haberi absque perfecfla sinceritate et redla voluntate. b) Foftsegrive docet vitam integram et perfe61am non obti- neri sine religione christiana quae sola potest implere deside- ria multa nostrse naturse; adjungit hanc religionem signa divinitatis haud incerta prae se ferre, nempe miracula. c) Brunetiere putat fidem esse rationabilem quia homo, conscius suae impotentiae ad inveniendam regulam morum, percipit obligationem credendi tanquam conditionem vitse re6le ordinand^, ordinisque sociaiis promovendi. — In hoc systemate, plus aequo deprimitur humana ratio quas, teste Vaticano, motiva credibilitatis certa praebet. 10. 3*^ Alii tandem methodiun inifnanenticE propugnant : ita M, Blondel^ Laberthonniere^ Mano^ Tyrrell^ aliique non pauci, aliter tamen et aliter. Sic procedit Blondel. Non ab extrinseco imponi potest religio, sed ostendendum est supernaturale, etsi humanae naturae indebitum, aliquo modo tamen postulari ab intrinseco, ad perfecflam evolutionem nostrarum facultatum, ita ut illud amplecfti teneamur. Adtio hom.inis non potest perfectionem suam adipisci absque cooperatione et auxilio Entis Infiniti, et in ordine supernaturali : quibus positis, manet ut historice fa(5um revelationis demonstretur. Animadvertendum est hanc methodum non prohiberi, modo debitis adhibeatur limitibus^ scilicet : a) haec methodus ex se non sufficit ad probandum fadum Revelationis absque argumentis historicis; — b) nec absoluta, sed moralis tantum est necessitas revelationis alicujus; — c) nec supernaturale proprie di(flum vere exigitur a natura humana. His excessibus vitatis, methodus immanentias viam parare potest historicae demonstrationi, ac opus utile perficere, sed ^ In Litt. Encyc. Pascendi, reprehenduntur catholici homines quj " quamvis immanentice dodlrinani ut dodlrinam rejiciunt, ea tamen pro apologesi utuntur; idque adeo incauti faciunt, ut in natura humana non capacitalem soliim et convenientiam videantur admittere ad ordineni supernaturalfcm, quod quidem apologetse catholici, opportunis adhibitis temperalionibus demonstrarunt semper, SQd.,germana7n, verique7iomi7iis exi^entiaviy — A fortiori damnantur " qui integrahstas appellari queunt : - ii hotnini nondmn credenti ipsn^n germen in ipso latens demonstrari volunt, quodin Christi x&7iscientici fuit atque ab eo hominibtis tra7tS7nis- su77i'est.' 'Den7Inger-Bannvvart, n. 2103).
 24. 24. PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. 7 non omnibus mentibus accommodatur : nam multi non expe riuntur in se has nobiles aspirationes quas Blondel in suo opere suggerit. III. De Certitudine MORALI iN Apologetica^ 11. Notio. Certitudo in genere est fir?na mentis adhcesio alicui cognoscibili sine errandifonnidine. In omni certitudine vera excluditur dubium, et habetur positiva ac firma mentis adhsesio. In rebus quss ad mores pertinent certitudo non acqui ritur absque concursu redlae voluntatis, ex quo dicitur certitudo proprie fnoralis. Certitudo proprie moralis definiri potest : " Firma metitis adhcesio veritatibus (historicis aut metaphysicis) in vitam moralem injluentibus^ quse datur sub i^ifluxu dispo- sitionum ?noraliu?n et cu?n voluritatis concursu : non tamen eo sensu quod hse dispositiones et voluntatis concursus vicem supplent motivorum, quippe quae sint per se suffi- cientia ^ In ea inveniuntur duo elementa certitudinis verae, nempe exclusio dubii et firma mentis adhsesio, ac proinde accurate distinguenda est a certitudine practica de qua agitur in 7V. de Conscie?itia. 12. Objectum. MoraU certitudine tenentui in pri mis i) veritates ordinis moralis quibus assentimur propter testimonium divinum aut humanum; 2) veritates meta- physicae quae ad mores re6le instituendos conferunt, qua- les sunt existentia legis moralis, Dei existentia ejusque circa homines Providentia, animae humanse spiritualitas, et immortahtas". 13. Causae. Multa^ sunt caus^e quae, praeter motiva intelle6luaha, ssepe intelle6lum juvant ad assentiendum, scihcet : i) innata propensio ad credendum ea quse nobis proponuntur, 2) imaginatio, quae, similitudinum ope, veritatem lucidiorem efficit, 3) varii motus passionum, quatenus veritatem delectabiliorem reddunt, 4)experientia intima, 5) voluntas ipsa qu^e studium promovet, necnon consensum totius mentis praebet veritati ab intelledlu ^ Syti. maj., n. 17-29. ' Cf. Olli^-Lapkune, I a ("efHtude vtorak.
 25. 25. 8 PROLEGOMENA IN APOLOGETIGAM. cognitae, et quandoque etiam juvat assensum intelle6tus veritati jam apprehensae ut verae, removendo videlicet obstacula quae ex inordinatis propensionibus oriuntur. His causis determinatus intelle6lus saepe adhaeret veri- tati quam percipit imperfefte, et ita explicari possunt fides (les croyances) multorum tum in rebus metaphysicis, tum in rebus moralibus et religiosis^ Ne sub influxu harum causarum intelle6tus ad falsum inclinetur, requiruntur: i) viotiva ordi7iis i7itelle6lualis quo- rum vis percipiatur, et 2) dispositiones ^norales^ videlicet a) mens sana, neque scepticismo debilitata, neque praeju- diciis deformata, b) passionum mortificatio, praesertim voluptatis et superbiae, c) veritatis amor sincerus. 14. Legitimitas. Praefatae dispositiones obje6livo valori certitudinis moralis minime nocent, quia eo solum tendunt ut a77iovea?itur obstacula quae veritatem obnubila- rent, et habeatur illa facultatu7n re^itudo qua aptae fiunt ad veritatem tuto perspiciendam^. Nec imperio volunta- tis vis infertur intelle6lui, cum assensus non detur nisi adsint motiva intelle61;ualia quae veritatem obje6livam demonstrent. 15. Convenientia. IUa certitudo, quae est certitudo vere et proprie di6la, sola qucerenda est in Apologetica : obje6l;um enim hujus scientiae maxime ad mores attinet cum versetur circa religionem, et argumenta sumuntur vel ex aspirationibus mentis quas experiri potest nemo non bene morigeratus, vel ex fa6lis historicis quae sine probi- tate accipi nequeunt. Sed omnino convenit hanc evidentiam solam requiri in rebus religiosis quse omnibus obviae esse d^bent et in primis iis qui bona voluntate gaudent. Praeterea, fides libera esse debet, et ideo religio niti debet argumentis quidem in se validis^, sed non necessario cogentibus assensum intelle6lus statim ac proponuntur. ^ Cf. Harent, in DtCi. de Thiol. Cath. ( Vacant-Mangenot) voce Croyance. « Cf. Olle-Laprune, 1. c, p. 413-414- 3 Danmata est in Decreto Lamentabih prop. 25. " Assensus ftdei ultim6 innititur in congerie probabilitatum ". (Denzinger-Bannwakt, n. 2025).
 26. 26. TRACTATUS I. DE VERA RELIGIONE l6. Scopus. Existentiam fa6lorum religiosorum nemo est hodie qui negare possit. — Sed putant multi religiones omnes ex instin6lu caeco quem vocant *' sensum religiosum " ortas esse, variasque formas induisse juxta gradum evolutionis uniuscujusque populi, ac mox abo- lendas esse. Quaerendum ergo manet num revera Religio aliqua sit homini necessaria^ quibusnam signis dignosci possit vera Religio, et qucB7iam sit illa vera Religio ab omnibus amplecSlenda. Nemo non videt momentum hujus quaestionis : agitur enim de fine nostro ultimo, et de re6la ordinatione totius vitae nostrse : quod valde nostra mterest. Divisio. In primo capite, de religione in genere agemus, nempe de ejus notione et necessitate^ necnon de religionis revelatcB conceptu, necessitate et discernibili- tate; in secundo, de religione christiana, cujus divinita- tem demonstrabimus intrinsece^ ex ejus dodlrinae super- eminentia, extrinsece seu historice^ et comparative ex eo quod ceteras religiones transcendit. CAPUT I. De Religione in genere. Art. I. De Conceptu et Necessitate Religionis. § I. De ConceptuTleligionis^ 17. Definitio. De etymologia vocis " Religio ' non concordant au6lores : — alii a relegendo, alii a reeligendo, vel religando, eam venire autumant. ^ Brugere, De Verd Relioiofie; MzzKi.., T>q Religioncet Ecclesid; WlLMERS, De Religione Revelatd; Pesch, De Christo legato divino; Ottiger, Theologia fiinda??ienfalis I, aliique quos in Syn. maj. recen- semus. - Syn. ma]., n. 95 T07. Cf. Abr^ de Rroglie, Religion et Critique, P- 3-T05.
 27. 27. 10 CAPUT I. Quidquid est de origine vocis, Religio, si a priori spec- tatur vX oxCio hominis ad Deum, tria comple6ti debet : a) dog?nata^ seu do6lrinam de Ente Supremo i. e. de Deo, ejusque perfe6tionibus, necnon de homine qui ab eo procedit et ad eum reverti tenetur; b) regulam morum^ seu viam qua homo libere ad finem sibi a Deo impositum graditur; c) cultum quo homo supremum Dei dominium propriamque dependentiam sponte profitetur. Si a posteriori, nempe ex diligenti observatione fa6lo- rum religiosorum infertur notio religionis, eadem elementa in ejus conceptu reperimus. Si sumitur obje^ive, potest ergo definiri : Complexus veritatum et officiorum quibus vita nostra in Deum ordi- natur, Si sumitur subje^live^ est voluntaria mentis dispositio qua homo^ sciens aliquod esse Nu?nen Supremum^ inclinatur ad exhibendum ei cultum propter ejus excellentiam et domi- nium. — Supponit quidem a6lum intelle6lus, sed prima- rio consistit in voluntatis dispositione imperante a6lus diversos quibus officia erga Deum implemus, v. g., adora- tionem, gratiarum a6lionem, petitionem, paenitentiam, imo et amorem. 18. Divisio. Duplex concipi potest religio : a) natu- ralis^ quae in ipsa rerum natura fundatur, solius rationis ope sine revelationis lumine comparari potest, et ad finem naturalem tendit; b) supernaturalis^ quae revelatione posi- tiva manifestatur, continet dogmata et praecepta expressa Dei voluntate manifestata, et ad finem supernaturalem ducit. § II. Religionis,alicujus necessitas^ 19. Status qusestionis. Necessitatem alicujus Re- ligionis negant Athei, Materialistae, Positivistae, Agnostici, Pantheistae^ et se6latores Indifferentismi absoluti. — Con- tra quos sequentem thesim statuemus. Thesis : Singulis hominibus inest obligatio moralis religione?n profitendi^ i. e., Deum agnoscendi tanquam principium a quo pendemus eique cultum exhibendi. ' Syn, maj,f n. 109-149.
 28. 28. DE RELIGIONE IN GENERE. 11 Thesis duplici argumento probatur, historico-psycholo- gico^ et metaphysico. Prius viam parat demonstrationi, ostendendo direHe hominem indigere religione, — et indi- refie obligari ad cultum Deo reddendum; — posterius dire^le ipsam ohligatioriem demonstrat, I. Argumento historico-psychologico probatur necessitas Religionis. Argumenta ex historid et psychologid petita ad unum reducuntur, quia uno eodemque fa6lo nituntur, scilicet inclinatione religiosa riaturse humanae, considerata tum in genere humano colle^live sumpto, tum in singulis homi- nibuSj et ad eamdem ducunt conclusionem. 1° Facta religiosa exponuntur'. 20. Fa6tum religiosum esse universale nemo inter eruditos hodie negat aut negare potest. Tum apud populos quorum historia cognoscitur, tum apud incultas tribus quae dicuntur Frimitivi^ invenitur ahquis cultus rehgiosus : ubique reperiuntur dogmata, saltem fides in existentiam alicujus Numinis, homini superioris, de ho- mine curantis, eique nocere aut prodesse valentis, quod proinde debet placari, adorari, ac propitium reddi, — ubique dantur praecepta moralia quae, licet in multis diversa, prohibent semper impietatem erga Deos et paren- tes, necnon injustitiam erga ceteros homines, — ubique dii coluntur ritibus minutim determinatis qui scrupulose observandi sunt. 21. Ouo melius intelligatur natura hujus fadli reiigiosi pauca breviter referemus de religione i° primitivorum, 2° Gentium Extremi Orientis, 3° Orientis, 4° Occidentis. a) Primitivi admittunt dependentiam hominis ab Ente supremo quod omnia fecit; existentiam spirituum et animas humanse immortaUs; distindlionem boni et maH moraiis; habent ritus, sacrificia, ceremonjas, quse ut obligatoria agnoscunt. '^ HUBY, Christus, Manuel d! histoire des Religions, Paris, Beauchesne. 1912; BricouT, Oit en est Vhistoire des Religions, Paris, Letouzey, 1912. Alia opera nuper conscripta de historia Religionum tum apud Catholicos, tum apud Liberales et Rationahstas indicantur in Maj. Synopsi, p. 68 et seq.
 29. 29. 12 CAPUT I. b) Inter Gentes Ext^^emi Orieittis : i) Siiienses triplicem habebant cultum, leste Confucio, scilicet Entis supremi, geniorum qui per orbem mira operantur, et majorum qui post mortem geniis annumerantur. 2) Indi antiqui Brahmanis- mum profitebantur qui continetur in vetustissimis libris diclis Vedas : divinitatem concipiebat, obscure tamen, ut Ens supe- rius cui sacrificia offerebantur. — In Neo- BraJunanismopop7i- lari QXQwii deorum numerus pluribus- capitibus et brachiis ornatorum; ethica ascetismum rigidum docet, simul et baccha- naha impura promovet. — Sceculo VI ante Christum, ortus est Buddhismus^ de quo postea. 3) Pef^see et Medi religionem Zoroastri sequebantur quae duplex agnoscit principium, boni sciHcet et lucis, mali et tenebrarum, utrumque leternum et independens. Deus purus colendus est, ideoque non solum a6liones, sed verba ^t cogitationes pura esse debent. c) In Oriente : 1) Semitce^ id est, Assyrii et Babylonii, Cana- naei, Aramsei, Arabes, Edomitj^, Moabitae, Ammonitas (de Isra<Jlitis infra dicetur), Ens aliquod Supremum admitte- bant quod vocabant Et^ seu //ypostea tamen Baalim, Moloch et Astaroth muUipllcati sunt quibus diversa sacrificia offere- bantur. 2) jEgyptii antiqui notionem habebant unius Supremi Numinis, invisibiHs, cui additi sunt dii varii, Ra, Thot, Osiris. Animalia ipsa adorata sunt. Floruit etiam apud ^gyptios cultus mortuorum. 22. d) In Occidente .• i) a Grcecis colebantur Zeus^ divum pater atque hominum rex, providus, ad quem alii dii recursum habere debebant, —et simul vires natur^ et viri eminentissimi seu heroes. Cultus f^milialis et nationalis erat. 2) Romani antiquitus Janum venerabantur quem principium omnium rerum habebant; postea, Grsecia capta, Graecorum deos adoraverunt. Religiosissimi erant Romani, tum in familia cui prneerant Lares et Penates, tum in gente quae cultum gentilicium celebrabat, tum in civitate quae suos habebat lares, Romulum et Remum, suum Numen Vestam cui speciale templum dedicabatur in quo ignis sacer perpetuo a virginibus accensus servabatur. 3) Galti^ tempore Caesaris, erant poly- theist^; cultus a Druidis perficiebatur. 4) Scandinavi tres pr^ecipuos habebant deos, quibus adjungebantur deae, et multi dii secundarii, quibus sacrificia etiam humana a sacer- dotibus pfferebantur. 5) Germani Numen supremum in sylvis colebant quod neque pi6luris neque statuis 'repraesen- tabant, et praeterea eosdem ffere deos ac Scandinavi. Mult^ superstitiones atque magicae artes necnon impuri atque cru- deles ritus cultum religiosum deturpabant. 2° FaCTA RELIGIOSA BREVITER EXPLICANTUR. 23. Dicimus : Ex historia religionum merito infertur reliYionem ita esse naturce hu7nanoe connaturalem ut neces-
 30. 30. DE RELIGIONE IN GENERE. 13 saria dicenda sii^ scilicet necessaria est homini in eo sensu quod homo tota sua natura rationali movetur ad reddendum cultum Enti Supremo cujus existentiam quasi sponte cognoscit. Quod duplici modo probabimus : i) confutando hypo- theses adversariorum, 2) veram solutionem statuendo. 24. A) Rejiciuntur hypotheses falsce aut incompletce. Tres praecipuae hypotheses proponuntur ab adversariis : a) Fositivistce docent ignorantiam legum naturae esse causam conceptiis Entis Supremi cui redditur cultus. Religio scihcet progressiva evolutione varias formas induit, naturismum, animismum, fetichismum, idololatriam, poly- theismum, et ultimo loco monotheismum, qui et ipse mox praelucente Scientia evanescet. Quae hypothesis : i) historice nonnulHs fadlis contraria apparet, v. g., permanentiae fa6li rehgiosi praesertim apud do6lissimos homines; 2) impar est exphcandis fru6libus morahbus ideae rehgiosae, — imo et notionibus cuique rehgioni essentiahbus, v.g., notionibus juris, officii, obHga- tionis morahs. 25. b) Fsychologistce putant reh*giosum sensum e sub- conscientid oriri in quibusdam circumstantiis, et primiim esse quamdam emotionem rehgiosam; ex hac autem emo- tione inteUedlus paulatim quoedam conceptus eruit secun- dum ideas jam acquisitas; ita modo immanenti obtinetur conceptus divinitatis, qui postea, pro variis experientiis rehgiosis subjedli, legibus evohitionis subjacet. Cui hypo- thesi favent Modernistce, Haec hypothesis non exphcat ea quae sunt sensus reh- giosi distinftiva : nam incertum remanet quid sit subcons- cientia, quomodo emotio proprie rehgiosa surgat e sub- conscientia hominis, et quidem in omnibus temporibus et locis, ac semper sit occasio creandi conceptum Entis Supremi cui debeatur cuUus ^ 26. c) Sociologistce dicunt religionem oriri e quo- dam sensu dependentice a colle^ivitate quae concipitur a rudibus tanquam Ens quoddam Superius reHgiose colendum. Haec expHcatio insufficiens est, nam societas dat notio- * Cf. MlCHELET, Dieu ei l' agnosticisme contemporain, p. 154-182.
 31. 31. 14 CAPUT I. nem vis coercitivae, non autem obligationis moralis^ Praeterea tote?ms?nus^ cui innititur h^c explicatio, non est fadlum universale nec penitus exploratum, et jam a mul- tis non habetur ut prima forma socialis Religionis. 27. Coficludendum esi ergo has hypotheses non suffi- cere ad explicandam originem ipsius Religionis. Conce- dimus tamen adversarios fa6la multa collegisse quibus ostenditur quam multum conferant ad conservandam Religionem phaenomena extraordinaria naturse, sensus rehgiosus et societas humana. 28. B) Causa fadi religiosi vera in homine toto^ quce- renda est : in intellehu,^ qui sponte assurgit ad causam sui ipsius et totius mundi prirnariam, cujus conceptum postea ratiocinatio explicita perficit; in voluntate^ quae quaerit bonum quod nonnisi in Ente Infinito invenit; in sensibi- litaie, quae variis affe^tibus ad Ens Supremum intellecTtu cognitum et voluntate quaesitum fertur. — Ita homo, totus quantus est, in Deum enititur, ideoque religione seu divino cultu eget. Quod paulo fusius declarare oportet e psychologica analysi aspirationum animae humanse.^ 29. a) Inteilenus humani aspirationes intimce non satiantur nisi Reiigione. Sunt enim quaestiones maximi momenti quas necessario ponit, quibus non soiutis inquie- tus manet, quas solvere potest scientia positiva nulla, sed religio sola. Quaerimus enim utrum finis noster ultimus in nobismetipsis sit, an extra nos? utrum in vita prsesenti, an in futura? quibusnam mediis, utrum propriis viribus, an Deo juvante obtineatur? 30. b) Voluntatis humance aspirationes intimce non satiantur nisi Reiigione. Nam in perficiendo bono volun- tas duo postulat quae inveniri nequeunt absque Religione, scilicet : i) reguiain morum institutam a Legislatore prae- dito au6loritate ad imponendam obligationem, et potestate ad afferendam san6lionem efficacem; 2) auxiiium cujus ope bonum cognitum homo indesinenter operetur, quia, ob innatam infirmitatem experientia comprobatam, etiam bonum quod cognoscimus, propriis viribus perfe6te implere non valemus. ^ Cf. MicHELET, 1. c, p. 1-46. 2 Cf. MiCHELET, 1. c, p. 313-350. — 3 Syn, piaj,, n. 149-166.
 32. 32. DE RELIGIONE IN GENERE. 15 31. c) Cordis hiunani aspirationes intimce non satian- tur nisi Religione, Tendimus enim ad felicitatem stahi- lem et perfe^am^ quam consequi nequimus in bonis crea- tis, sed in solo bono infinito quod in aeternitate perfe6lam beatitudinem largietur fidelibus suis, imperfecStam, sed jam realem, in praesenti vita iis qui religionem profitentiir. 32. Sic igitur ratiocinari licet : Ex di6lis, homo non potest implere aspirationes legiti- mas, imo et altissimas, suarum facultatum nisi Religione. Porro quae requiruntur ad implendas aspirationes legi- timas et altissimas facultatum hominis, ipsa naturahumana postulantur. Rrgo ipsa natura humana religione indiget, et ita expli- catur quomodo religio in spatio et tempore sit universalis. 33. Sed inde concludendum est : genus humanum non potest motu spontaneo, constanti et universali suae natur^e trahi ad concipiendum Ens Infinitum quo mens quietatur, ad prosequendum Bonum quo quisque melior efticitur et in quo exoptat ultimo beatificari, si non existit Deus : secus enim homo esset ens contradi6lorium, inintel- h'gibile, miserum, et quidem eo magis quo nobiliores et puriores experiretur aspirationes : quod repugnat^ Ergo, quia homo natura sua ducitur ad colendum Deum religione, dicendum est Deum revera existere ^.^ Si Deus est, homo tenetur ei cultum exhibere, ut infra dicetur n. 35. Hoc argumentum direfle ostendit hominem indigere religione, indire^e autem obHgari ad cultum Deo reddendum. 34. Ex hoc argumento apparetnon ipsam Religionem esse homini innatam^ sed propejtsioneni ad Religionem, Haec praedispositio potest vohmtate Hbera impugnari, vel e contra ampliari. Ita facile inteHigitur quod multi reHgionem nullam profitentur, et quam utile sit educationem puerorum esse reHgiosam. ^ Quam eamdem conclusionem infert G. Huby, Christus, p. loii : " A qui voudra considerer de sang-froid rensemble des faits d^crits dans ce Mamiel, il apparaitra sans doute clairement, que la religion ^tant une part essentielle, permanente et la plus haute de la vie superieure de rhumanite, il faut en admettre la legitimit^ ou douter express^ment que Tad^ivit^ humaine ait un sens et un but ". "^ Quod argumentum simile est ei quod in Institutionibus philosophicis ( Theodirea) ex dcsideriis mentis humanae et ex consensu populorum desumitur.
 33. 33. 16 GAPUT I. II. ArgiLinento inetaphysico demonstj^atur dire£le singulis hominibus inesse obligationeni moralem Religionem profitendi^, 35. Fundamentum obligationis cujuscumque estordi- natiocujuslibetentis adsuum finem ultimum, seu ordoquem re^a ratio sequi prcecipit^ sive in exercitio propriarum facultatum, sive in relationibtis cum aliis entibus. — Ubi- cumque ergo est relatio quam servandam jubet natura rationalis, ibi exurgit obligatio moralis^. 36. Atqui re6la ratio eas relationes inter Deum et homines praescribit quae nomine religionis comprehendun- tur. Siquidem homo : a) utpote a Deo creatus, in suo esse conservatus^ divinoque concursu adjutus, totus ab Eo pendet, ideoque debet, ad servandum ordinem mora- lem, supremum Dei dominium adoratione agnoscere; b) cum ab Eo gratuito acceperit existentiam, vitam ratio- nalem, innumeraque beneficia, gratiarum a^iones Ei per- solvere debet; c) quia insuper, plerumque saltem, conscius est se peccatis Deum offendisse, re6ta ratio exigit ut offen- sam irrogatam sAncerkpcenitentid compenset; d)et ciim per- petuo novis auxihis et beneficiis indigeat, ratio omnino suadet ut ad omnium bonorum Audlorem oratione recur- rat; Deus enim precibus nostris acquiescere potest quin consilium mutet, cum eas prseviderit, et vidt^ quia summe bonus est et benefa(5lor eximius. Ergo homini cuique gravis incumbit obh*gatio rehgio- nem profitendi, i. e., Deum agnoscendi tanquam princi- pium a quo pendet, eique cultum exhibendi. Proinde non solum utihssima homini dicenda est Rehgio ut impleantur aspirationes suae naturae, sed obligatoria sensu stri6lo ita ut Deus jus habeat ut ab unoquoque homine colatur. 37- Corollarium. Deo debetur cultus non solum internus^ sed etiam externus et publicus seu socialis. 1° Cultus externus Deo debetur : a) ratione sui, Corpus sicut et anima a Deo venit et ideo Deus glorificandus est quatenus audlor corporis, quod fit maxime in cultu externo. ^ Syn. maj.^ n. 166-174. 2 Quod philosophi exponunt ubi de fundamento obligationis moralis.
 34. 34. DE RELIGIONE IN GENERE. 17 b) ratione cultus internt — quia cultus internus, si sin- cerus sit, necessario exprimendus est gestu, verbis, variis- que adlibus externis, — ac multum augetur exterioribus signis et ceremoniis, ut constat experientia. 38. 2^ Deo debetur cultus socialis, a) Deus enim est conditor et benefa6tor societatis humanae sicut et cujusvis individui : societas ergo, qua talis, Deum ut supremum Dominum agnoscere debet eique cultum praebere. b) Societas ipsa religionem publice promovere debet, quia hoc est optimum medium quo apud populum com- mendetur religio, sine qua tollitur Dei metus, despicitur principum au6toritas, moxque omnia evertuntur. 39. Conclusio hujus primi Articuli. Hinc homo non potest indifferenter religionem profiteri aut non, prput ei placuerit, sed tenetur^ et quidem sub gravi, religionem aliquam ample6li. Qucgnam vero inter varias Religiones sit vera et ab omnibus ample6lenda ? Id sane investigare maximi est momenti. Jamvero multae religiones profitentur se a Deo revelatas esse. Si una sit re ipsa revelata, est certe vera. Itaque nobis inquirendum est de religione revelata. Art. II. De Religione revelata. De Religione revelata quaerimus : 1° quid sit; 2° num sit possibilis ; 3° num necessaria; 4° num obligatoria 5*^ quibusnam c^nteriis dignoscenda. § I. De Gonceptu Revelationis divinae^ 40. 1° Notio. a) Revelatio (amotio veh) est mani- festatio rei ignotie. Hic agitur tantum de Revelatione a Deo fa6ta, modoque supernaturali, i. e., de Revelatione divina proprie di6ta. — Definiri ^ potest : Mariifestatio aiicujus veritatis a Deo nobis faBa per supernaturalevi ?ne?itis nostrce illuminationein, b) Veritas quae manifestatur a Deo in Revelatione est eonveniefitia inter duos coficeptus jam naturaliter cognitos. _ * Syn maj., 11. 191-198. * CT. Gardeil, Le donni revdd et la tlUologie, p. 41.
 35. 35. 18 GAPUT I. Hujus autem convenientise cognitio vel ex se superat rationem humanam; vel, si ratione percipitur, nobis mani- festatur praeter naturales sciendi modos, quatenus nempe Deus ipse eam nobis testatur illuminatione positiva mentis concursum ordinarium longe superante. — Hinc apparet Revelationem supernaturalem esse donum omnino gratui- tum quod, sive ex se, sive ex parte modi, transcendit exi- gentias et vires naturae humanae. c) Accurate servanda est haec notio Revelationis, ut detegantur errores Protestantium Liberalium et Modernis- tarum qui vocem retinent, sed cum sensu prorsus alieno. — Ita Loisy dicit revelationem esse acquisitam ab homine suae ad Deum relationis conscientiam ^ 41. 2° Species. Revelatio supernaturalis est iin^ne- diata quando Deus veritatem manifestat per se vel per Angelum sine interventu hominis, — secus est mediata, Revelatio immediata fit externe vel interne^ prout veri- tas manifestatur adlione praeternaturali Dei in sensibus externis, vel in imaginatione et intelledlu tantuna. Revelatio supernaturalis est publica^ si primario et per se ob utihtatem generis humani editur, aut magnae socie- tatis, — secus privata dicitur. § II. De possibilitate divinae Revelationis^. Hanc possibiHtatem triphci modo impugnatam in tri- plici thesi demonstramus. 42. Thesis P: Revelatio supernaturalis in se fiullam involvit repugnantiam, sed plane convenit. — Philosophice certum, theologice de fide^. I» pars. Non repugnat : A) ex parte Dei, — qui revelare potest (a) potentid absolutd^ cum sit omnipotens, et con- ^ Cf. Decretum Lameiitahili, prop. 20 : Revelatio nihil esse potuit quam acquisita ab homine suse ad Deum relationis conscientia. — Prop. 22 : Dogmata quae Ecclesia perhibet tanquam revelata, non sunt veritates e caelo delapsse, sed sunt interpretatio quoedam fadlorura reiigiosorum quam humana mens laborioso conatu sibi comparavit. — Prop. 26 : Dogmata fidei retinenda sunt tantummodo juxta sensum pradlicum, 1. e., tanquam norma praeceptiva agendi, non vero tanquam norma credendi. — Denzinger-Bannwart, n. 2020, 2022, 2026. — Cf, Encyc, Pascendi, Denzinger-Bannwart, n. 2075. ^ Syn. inaj., n. 199-210. 3 CONC. Vatic, sess. III, can. 2. de Revelat.
 36. 36. DE RELIGIONE IN GENERE. 19 ceptiis Revelationis supernaturalis non sit contradi6lo- rius; (b) potefitia relativd, quia Revelatio supernaturalis nec majestati, nec sapientiae, nec alicui attributo divino opponitur. B) ex parte komims, — qui potest percipere convenien- tiam inter conceptus jam naturaliter acquisitos, cum hsec aclione illuminativa Dei extrinsece evidens appareat non niinus clare quam humana locutione, — simulque cer- tior fieri hanc convenientiam a Deo doceri. Immerito objicitur antonomia rationis humanae, quae ideas ab extrinseco immissas accipere nequit : nam si hasc autono- mia non impedit quin homo ab homine aHquid discat, ut experientia constat, a fortiori prohibere nequit ne homo ali- quid a Deo sive immediate sive mediate recipiat ^ 2^ pars. Convenit^ quia in Revelatione attributa divina amplius manifestantur, et homo, multis obnoxius erroribus, securius docetur. 43. Thesis ^ Rtvelatio mediata, nedum repugnet^ plane convenit. Convenit Deo, qui, nedum miracula multipHcet sine necessitate, solet mundum gubernare juxta leges unitatis et simplicitatis : voluit enim in ordine naturali vitam, scientiam et virtutem a parentibus filiis communicari, et ita cun6los in societate multiplici vinculo inter se con- ne6li. Decet pariter ut in ordine supernaturaH doctrina revelata paucis manifestetur qui eam ceteris tuto trans- mittant. — Convenit homini, cui naturale est ab alio doceri, quin pereat certitudo, aut aequaHtas inter homi- nes servanda. 44. Thesis IIP : Revelatio mysteriorum^ nedum repugnet^ valde expedit. Philosophice certum, theologice de fide^ Mysterium hic theologicum proprie didlum intehigen- dum est, — sciHcet veritas quam ratio per se invenire nequit^ nec revelatam intelligere aut intrinsece demonstrare, V. g., Mysterium SS. Trinitatis, quod ratione inveniri nequit, nec divinitus revelatum ratione intelHgi. ^ Cf. PORTALI^, Le dogme et VHistolre, in Bulletin eccUs. de Tou- louse, 1904, p. 70-80. 2 CONC. Vatican, sess. III, can. i, de Fide et Ratione.
 37. 37. 20 CAPUT I, i^ pars. Non repug?tat^ ex parte Dei, qui multa novit rationi humanae impervia, et potest ea. sicut alia nobis manifestare, — ex parte hominis^ qui inteliigere potest convenientiam inter duos conceptus jam habitos sibi a Deo affirmari, h'cet hanc convenientiam nec detegere, nec demonstrare intrinsece, nec videre possit. Credere qui- dem possumus reni sic esse, quamvis non percipiamus quomodo ita sit. 2^ pars. Expedit, quia mysterium est veritas quas intel- le6lum ditat, nobisque occasionem praebet plures exercendi virtutes, scilicet humilitatem, fidem, et religionem : v. g., Incarnatio est objedtum fidei et exemplar humiHtatis. , 45. Coroltariuin, Deus potest revelare prcecepta posi- tiva; nam : 1° cum sit supremus hominum Dorninus, jus habet multa eis praecipiendi quibus dirigantur in vita praesenti quin opprimatur eorum libertas; 2° voluntatem suam iisdem modis manifestare potest ac veritates speculativas. § III. De Necessitate divinae Revelationis^ 46. I'' Status quaestionis. Quaestio haec duplici sensu inteUigi potest : i) de necessitate divinae revelationis quoad mysteria supernaturalia et prcBcepta positiva : tunc necessitas Reve- lationis est absoluta^ nam nemo potest medio naturali ahquid supernaturale invenire. — Ita omnes. 2) de necessitate divinae Revelationis quoad veritates et prcecepta legis naturalis : hic errant : a) Traditionalistce et Fideistce qui docent revelationem esse absolute necessa- riam etiam quoad has veritates, quia ratio humana eas attingere nullo modo valet; b) Rationalistce^ qui negant necessitatem revelationis, quia ratio humana potest phy- sice et moraHter cognoscere certo quae ad rehgionem naturalem pertinent. Inter hos excessus, stat thesis nostra : 47. 2° Thesis : Genus hwnanum^ in prcesenti condi- tione nonpotest ?noralitcr propriis viribus {seu absque speciali auxiiio Dei^ qualis est reveiatio)^ cognoscere expedite, firma certitudine et nullo admixto errore^ summam veritatum re- ligiosarum quce ad re^am vitce institutionem desideratur^. ' Syii. maj., n. 211-228. 2 Cf. CoNCiL. Vatican,, sess. III, cap. 2.
 38. 38. DE RELIGIONE IN GENERE. 21 Thesis explicatur : a) agitur de genere humano col- leftive sumpto, quale nunc existit in prsesenti rerum ordine. b) agitur de impoteniia morali^ quae supponit physicam potentiam a6lum ponendi, sed tot obstaculis impeditam ut, attentis moribus hominum, difficile in a6tum transire possit. — Minime negamus homini inesse potentiam phy- sicam cognoscendi veritates et praecepta Religionis natu- ralis, et sic a Fideistis et TraditionaHstis dissentimur. c) ... absque speciali Dei auxilio^ seu interventu inde- bitOy quahscumque sit ille interventus. Alius concipi potest ac revelatio, sed si de fa6lo Deus ehgit revelatio- nem ut medium quo homini succurrat, haec fit neces- saria. d) ... cognoscere expedite... nam genus humanum indi- get hac cognitione facih, certa, et tuta Religionis naturahs qua finemi suum prosequatur. e) ... summam veritatum... quae sunt : cognitio Dei unius et providi, creatoris et remuneratoris, immortahtatis animae, praecipuorumque officiorum legis naturalis. 48. Thesis probatur dupUci argumento, uno historico, altero psychologico. A) Historice^. Genus humanum vere in impotentia moraU jacet cognoscendi expedite, certo, et tuto veritates Rehgionis naturaUs si popuU omnes, extra revelationem positi, in pessimos errores circa reUgionem et mores lapsi sunt quibus ratio sola mederi nequivit. — Siquidem potentia quae numquam aftum eUcit merito dicitur impo- tens moraUter ad hunc a6lum eUciendum. ' Atqui constat historia populos omnes, extra revela- tionem positos, in pessimos errores circa reUgionem et mores lapsos esse, quibus ratio sola mederi nequivit. — Ergo stat thesis. 49. Minor probatur expositione factorum, a) Historia constat populos omnes extra revelationem positos in pessi- mos errores lapsos esse : i) circa retigionem. Notio divinitatis aduUerata fuit poly- theismo, duaUsmo, idololatrla, — dii fato subjiciebantur, vitiis et cupiditatibus indulgebant, cultus saepius Ucentiam fovebat. ^ Cf. Abbi^ de Broglie, Les fondements intelle6tuels de la foi chri- tienne, p. 83-96
 39. 39. 22 GAPUT I. — immortalitas animae aut negabatur aut dubitanter afrirma- batur, — vita futura etiam bonis satis injucunda putabatur. 2) circa inores. Multa prava, nedum vetarentur, potius ut iicita permittebantur: ita, fornicatio, peccata contra naturam, expositio infantium... b) His erroribus ratio sola mederi non potuit. l^sipktloso- phi illustrissimi non coilegerunt summam veritatem necessa- riam ad recflam vitae institutionem, pessimos errores professi sunt : no7t potiierunt ergo alios veritatem integram docere, — imo noluerunt quia plerique profanum vulgus despiciebant, — et si voluisse?it^ numquam auctoritatem necessaria^n habuissent, Nec dicatur philosophos niodernos majori gaudere auclori- tate quam antiquos : scepticismum, subje6livismum, pantheis- mum, — positivismum, materialismum, agnosticismum docue- runt, ipsam Ethic^m naturalem everterunt, imo sensum religiosum ut infirmitatem habuerunt. Nec disciplincE naturales veritatem religiosam nobis prse- bere possunt, ut constat ex peritorum affirmationibus. Ergo merito conckiditur aliquod auxilium divinum esse morahter necessarium. Confirmatur conclusio ex eo quod omnes fere religiones tanquam divinitus revelatas sese exhi- buerunt. 50. B) Psychologice, idem constat ex debilitate huma- fice naturoi in prsesenti ordine. Ut genus humanum possit moraliter cognoscere facile, certo et tuto veritates ad redlam vitae institutionem neces- sarias, requiritur : a) uLsmt omnium etiam rudium captui accommodatae; b) ui sine mord^ et c) sine errore gravi ab omnibus acquirantur. Atqui desunt conditiones requisitae. Siquidem : a) ne- dum sint omnium captui accommodatae, a multis ignoran- tur defedlu ingenii, vel temporis, vel industriae; b) tam altae sunt ut nonnisi post longum tempus, et . praesertim post juventutem, a viris maturae aetatis attingantur;c) deni- que propter debilitatem intelle6lus nostri, necnon phan- tasmatum permixtionem scepe non percipiuntur et ideo multi in errorem labuntur aut in dubio remanent^ — Nec dicatur indo6los a docftioribus praefatas veritates discere posse. Docti enim et ipsi, experienta teste, in pessimos errores lapsi sunt et hodie etiam labuntur, et insuper audloritate carent ad plebem docendam. ' Cf. S. Thomas, C. Gent, 1. I, c. 4.
 40. 40. DE RELIGIONE IN GENERE. 23 Ergo longe abest quin possit moraliter genus humanum in statu praesenti reiigionem naturalem propriis viribus sufficienter cognoscere. — Necesse est ergo necessitate morali ut Deus humanitati succurrat nliquo inedio^ qualis est Revelatio supernaturalis. Hsec est methodus traditionalis qua demonstratur necessi- tas Revelationis. — Quidam Moderni ahter procedunt : v. g., Card. Dechamps arguit ex duplici facflo, fa6lo interno, cons- cientia quam habemus indigentias nostrae, et fa6lo externo Ecclesiae; Blojtdel necessitatem auxihi supernaturaHs pro quovis homine demonstrare conatus est methodo immanen- tias, ut supra di(flum est, n. lo. 51. Conclusio. Ex di6lis, conckidere licet Deum generi humano auxilium aliquod valde prohabiliier prcEs- tiiisse quo ReHgio naturahs possit cognosci ab omnibus expedite, certo, et tuto : Deus enim summe sapiens et bonus in necessariis non deficit. — Nunc igitur nobis agendum est de obligatione inquirendi quale sit illud auxi- lium^ num Revelatio proprie di6la, et quae ?nethodus sequenda sit in investigatione Revelationis, § lY. De morali obligatione inquirendi quale sit auxilium humano generi praestitum ad cognoscendam Religionem naturalem^ 52. 1° Contra Rationalistas qui negant obligationem^ inquirendi et ample6lendi Revelationem, primam thesim statuimus. Thesis : Posita morali necessitate alicujus auxilii ad cognoscendam Religionem naturalem^ gravis cuique obli- gatio incumbit inquirendi num illud auxilium sit reapse revelatio proprie di^a. Etenim ex didtis in thesi praecedenti, ahquod auxilium- speciale ex parte Dei est medium necessarium ad acqui- rendam cognitionem expeditam, certam et tutam veritatum quae ad Rehgionem naturalem pertinent. Atqui, sicut gravis cuique incumbit oWigatio ReHgio- nem profitendi, ita et mediis utendi necessariis ad acqui- rendam cognitionem veritatum verae Rehgionis, nam finis- * Syn. maj., n. 229-234.
 41. 41. 24 GAPUT I. imponi nequit quin simul et media ad linem necessaria imperentur. Ergo gravis cuique incumbit obligatio utendi auxilio speciali a Deo dato, et proinde inquirendi quodnam sit, nam eo uti nequimus nisi prius illud cognoscamus. Hominibus autem semper persuasum fuit hujusmodi auxilium esse Revelationem proprie di6lam, nec desunt argumenta ad faftum Revelationis stabiliendum allata.. — Ergo homo inquirere debet num illud auxilium sit reapse Revelatio, cum hsec sit hypothesis a priori mi- nime spernenda. Nec dicatur Revelationem esse doniim Dei gratuitmn^ et ideo respui posse. — Hasc enim est gratuita quidem eo sensu quod Deus non tenetur aliquid nobis revelare, — sed obliga- toria tamen, si Deus velit, quippe qui jus habeat prascepta positiva homini imponendi. — Porro, de faclo voluit, ut val- de probabiliter constat ex eo quod genus humanum hac Reve- latione indiget ad redlam vitas suae ordinationeni. — Insuper, posila elevatione hominis ad statum supernaturalem, absolute necessaria est revelatio ad finem cognoscendum '. 53. 2*^ Contra Indifferentistas qui putant omnes reH- giones esse aequaUter bonas, et cuique Hcere ei adhaerere in qua natus est^ vel aliam sibi magis accommodatam ample6li, sit secunda thesis : Thesis : Homo nvn potest indifferenter quamlibet reli- gionein quce se dicit 7'evelatam projiteri^ sed veram Religio- nem inquirere et ampie^i tenetur ^. Probatur : ^'^''ex unita-te religiosce veritatis, — Si Deus aHquam ReHgiQnem hominibus revelavit, haec reHgio certo una est, sicut veritas. — Ergo una, et quidem sola est ab omnibus inquirenda et ampledlenda. 20 ex ipsa Dei naturd. — Deus non potest aequaHter coH veritate et errore. Porro ReH"giones inter se discre- pantes, non possunt esse simul verae, ergo non sunt aequa- liter bonae, ac proinde non Hcet quamHbet ampledti. » Cf. Mgr Pie, lnsU'u6tion Synodale du j J uillet iSj^. « Cf. Lamennats, Essai sur Vindiffifence.
 42. 42. DE RELIGIONE IN GENERE. 25 § V. De Methodo in investigatione Revelationis sequenda'. 54. 1° Status quaestionis. A) Revelatio debet rationabiliter recipi, i. e., propter motiva credibilitatis quae evidenter probent Deum revera locutum fuisse. — Sunt ergo notae, seu criteria quibus divina Revelatio a falsis revelationibus secerni possit. 55- B) Quae criteria sumuntur ex do6lrin| revelata, et dicuntur interna^ — vel ex fadis quae Revelationem comi- tantur, et dicuntur externa. a) Criteria iiiterna sunt negativa vei posiiiva. i) Ex negativis nihil concludi potest nisi possibilitas Revelatio- nis divinae : liis enim ostenditur nihil obstare quominus illa Revelatio sit divina. Hujusmodi sunt inwmnitas ab errore^ ab onini contradifliojie., a fraude. Si simul adsunt hae noiae negativ^, exurgit praesumptio de divinitate hujus Revelationis. 2) Fositivce notce cum majori vel minori certitudine ostendunt religionem, in cujus gratiam dantur, esse a Deo revelatam. Hujusmodi sunt perfeHa confornii- tas do^rince cuni ratione.^ ejusque excetlentia tum in se, tum in suis effe6libus, quae tanta sit ut humanae naturae aptissi- me conveniat, nihilque omittat quod ad vitas lionestatem sit necessarium. Argumentum validius erit si, comparatione instituta inter praecipuas religiones, una ex eis omnino transcendens appareat, praesertim si haec praestantia tanta sit ut sine speciali divino interventu explicari nequeat. b) Externa criteria sunt negativa, v. g., honestas et sanc- titas pr(EC07iis; — vel positiva^ qualia sunt miracula et vaticinia^ de quibus infra, n. 98. 56. 2° Errores. De naturd criteriorum Revelationis duplex error vitandus est : a) Rationalistarum qui docent unicum Revelationis criterium esse ejus conformitatem cum pri?icipiis rationis, — Hoc criterium probare quidem potest dodrinam esse veram, non autem revelatam; nam fa6lum historicum reve- lationis diligenti historica inquisitione investigari debet, non sola consideratione speculativa. ^ Syn. viaj., n. 235-2^14.
 43. 43. 26 GAPUT I. b) Modernistarum^ qui, rejeflis miraculis et prophetiis, docent experientiam intimam esse solam notam Revela- tionis, ac proinde Apologeticam eo tendere ut umisquisque experiatur in se veritatem Christianismi. — Experientia religiosa cujusque credentis merito respuitur a Pio X, nam ad subjecftivismum ducit, et, si accipitur^ omnes religiones erunt aequaliter bonae ac revelatae quia quisque experiri credit veritatem religionis quam profitetur ^ 57. s"" Vera methodus. Omnes catholici agnoscunt veritatem revelationis ex notis tum intrinsecis, tum extrin- secis investigandam esse, — dissentiunt vero de niethodo anteponenda : alii methodum historicam quae notis extrinse- cis innititur fere exclusive adhibendam volunt, aUi metho- dum philosophica?n quae intrinsecis fundatur argumentis^. Dicendum videtur methodum historicam esse brevio- rem, faciliorem ac tutiorem, — methodum philosophicam ex se insufficientem, utilem tamen ad removenda praeju- dicia. Cavendum est ne methodus philosophica nimis extollatur utpcte aetati nostrse magis accommodata, et despiciatur methodus historica et traditionalis : experientia enim constat non paucos, nostris etiam diebus, ad fidem catholicam duci studiis historicis. 58. 4^ Conclusiones practicse. A) Si agitur de aliquo incredulo ad fidem convertendo^ sapiens apologeta ejus mentem detegere sataget ut inter motiva credibiUta- tis ea prpponat quse aptiora videntur ad eum movendum. Nec unum tantum argumentum exponat, sed, si necesse sit, plura, quae vim cumulativam prae se ferent et mutuam vim sibi invicem praestabunt. B) Si autem quaeritur methodus i?itegra ex se sufficiens ad suadendos hodiernorum animos, putamus argumenta intrinseca et extrinseca socianda esse. a) Via paratur argumento intrinseco quo apparet rehgionem naturae humanae apprime consonare; b) demonstratio efficitur argumentis historicis quibus interventus divinus in luce ponitur; c) confirmatur tandem argumentatio compara- tione instituta inter varias rehgiones. ^ Cf. Encyc. Pascendi, denzinger-Bannwart, n. 2101. 2 Le Bachelet, De L' Apologitique traditionnelle et de VApologdtique moderne; De Poulpiquet, L' Objet intdgral de l' Apologdtlque, p. 425-465.
 44. 44. DE RELIGIONE IN GENERE. 27 Quam methodum sequemur ia secunda parte Trac- tatas. SCHOLION. DOCTRINA CATHOLICA DE REVELATIONE. Docet Ecclesia i) Revelationem supernaturalem non esse etiam in statupraesenti generis humani absohite 7ieces~ sariam ad cognoscendas veritates religionis naturalis^ sed valde utilem^, 2) Revelationem niysterioricm esse utilem^ licet sint supra intelle(5tum humanum^. De fide est ex Vatica?to : i) Revelationem supernatura- lem quoad modum esse possibilem^ — imo expedire^ licet Deus ratione humana certo cognosci possit; 2) Revela- tionem supernaturale^n quoad substantiam esse possibilem; 3) in Revelatione de fa6lo contineri vera et propria Myste- ria; 4) Revelationem divinam externis signis credibitem fieri posse 3. ' " Huic divinae revelationi tribuendum quidem est utea quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in prsesenti quoque generis humani conditione, ab omnibus expedite, firma certitudine et nuUo admixto errore cognosci possint. Non hac tamen de caus^ reve- latio absolute.»necessana dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem..." Denzingek-Bann- WART, 1786. CONC. Vatic, sess. III, cap. 2. 2 " Ac ratio quidem fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quoerit, ahquam Deo dante mysteriorum inteUigentiam eamque frucluosissimam assequitur, tum ex eorum quae naturaliter cognoscit anaiogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis uliimo; num- quam tamen redditur idonea ad ea perspicienda instar veritatum quse proprium ipsius objecum constituunt. Divina enim mysteria su^pte natur^ inteUe(5lum creatum sic excedunt ut etiam revelatione tradita et fide suscepta, ipsius tamen fidei velamine contecSla, et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac vitamortaU peregrinamur..." CONC. Vatic, sess. TII, cap. 4. — Denzinger-Bannwakt, 1796. 3 " Si quis dixerit Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum per ea quae facla sunt naturali rationis humange lumine certo cognosci non posse, anathema sit. Si quis dixerit, fieri non posse aut non expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo cultuque ei exhibendo doceatur, anathema sit. Si quis dixeril hominem ad cognitionem et perfedlionem quae natura- lem superet divinitus evehi non posse..., anathema sit. Si quis dixerit revelationem divinam externis signis credibilem neri non posse..., anathema sit. Si quis dixerit in revelatione divin^ nuUa vera et proprie diila myste- ria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excul- tam e naturahbus principiis inteUigi et demonstrari, anathema sit." (CoNciL. Vatic, sess. III. — Denzinger-Bannwak r, 1806, 1807, 1S08. 1812, 1816).
 45. 45. 28 CAPUT II, CAPUT II. I De Religione Christiana. Praenotanda^ 59. Status qu^stionis. Ex didis in priori parte, gravis cuique incumbit obligatio inquirendi num et quae- nam sit vera religio divinitus revelata. Porro tres prse- cipuae sunt in mundo religiones de quibus investigatio fieri possit, Chfistianismus^ Islamisinus et Brahmanismus. 60. A religione christiand incipimus tum quia nobis magis nota est, tum quia inter ceteras ita eminet, ut, si qu^ sit Revelatio, primum in Christianismo inquiri debeat. 61. Christianismus tria veluti stadia historice com- ple6litur : i) Religionem primcevam^ protoparentibus et patriar- chis revelatam, ad totum genus humanum destinatam, qu?e mox corrupta est. Docebat Deum esse unum, creato- rem, providum et remuneratorem; hominem esse immor- talem; continebat prsecepta naturalia, paucis additis prie- ceptis positivis. 2) Religionem mosaicam^ divinitus per Moysen soii populo IsraeUtico impositam, quae instauravit religionem primaevam, et christianam revelationem praeparavit. Mo- notheismum praedicabat, cuftumque minutissime deter- minabat. IUa religio complenda et abroganda erat per Christum seu Messiam. 3) Religionem christianam proprie diBam^ per Christum Jesum praedicatam, ad omnes populos dire6lam, et usque ad consummationem s^cuii duraturam. De hac sola hic agemus. 62. Divisio. In triplici articulo ostendemus eam esse divinitus revelatam, et ideo ab omnibus ample6ten- dam : 1° argumento philosophico exponemus Religionem christianam legitimis aspirationibus animae humanae optime respondere; 2^ argumentis historicis probabimus eam esse » Syn. 7naj,, n. 245-253.
 46. 46. DE RELIGIONE GHRISTIANA. 29 certo revelatam; 3° quod confirmabimus comparatmie instituta inter hanc praecipuasque alias religiones. Art. I. DiviNiTAS Christian/e religionis EX EJUS EXCELLENTIA SUADETUR.^ 63. Hoc argumentum primum exponimus, licet ?nag?ia?n tantum prQbabilitaton afferat, quia viam parat historiox de??ionstrationi : remotis enim praejudiciis qu^ in mentibus multorum existunt de ipso Christianismo, melius appre- hendetLir vis argumentorum quae ex historia desumuntur. Doftrinam christianam exponimus qualis in Ecclesia catholica proponitur, quia ibi invenimus christianismum completum, methodice et -authentice a magisterio vivo propositum. Sic argume?ttu??i^ enuntiari potest : Reb*gio Christiano-catholica in se spe6lata, apprime respondet legitimis aspirationibus facultatum nostrarum. Atqui rehgio quse tam apprime respondet legitimis aspirationibus facultatum nostrarum merito supernaturahs dicitur. Ergo religio Christiano-cathohca merito dicitur superna- turalis. 64. 1° Religio Christiano-catholica in se spe^ata ap- prime respondet aspirationibus legitimis facultatu??i nostra- rimi, 3 Explicatur, Jam diximus homini inesse nobihssimas aspirationes, sciHcet ad verum detegendum, ad bonum honestum faciendum, ad beatitudinem obtinendam : quae quidem omnino legiti^me sunt quia ex ipsa natura rationah hominis oriuntur, et eo vividius percipiuntur quo quisque magis secundum rationem vivere nititur. De his sohs hic agitur, non de inordinatis aspirationibus mentis nostra^ qr.ae nonnisi perversam naturam denuntiant. Affirmamus has legitimas aspirationes naturse humanae apprime satiari rehgione christiana, non negatis tamen difficultatibus qu^e ex mysteriis et praeceptis oriuntur. ^ Syn. 7?taj., n. 254-286. 2 Syllogismo utimur in exponendis argumentis quo facilius percipiatur vis ratiocinii apologetici. 3 Cf. Lacordaike, Confirences, 14-37.
 47. 47. 30 GAPUT II. 65. Probatur^ per partes : A) Religio Christiano-catholica legitimis intellectus hiwiani aspirationibus optinie' respondet^ — non exigitur quidem, nec stricle postulatur ab intelledtu nostro, sed intelledtum mirabiliter quietat. a) Eteniin intelle^us humanus anxius qucerit do^rinam : i) completam^ de origine mundi, de existentia et natura Entis Supremi, de hominis origine et natura, de fine ultimo et mediis ad illum attingendum necessariis. Quae cupit mens humana cognoscere saltem tam clare ut vita modo rationabili ordinari possit. 2) nulli certce. veritati adversam^ etiam in ordine scienti- fico, quia veritas veritati contradicere nequit; 3) harmopAce unmn^ i. e., do6lrinam cujus part^s inter se coadunantur. 4) omnium i^igenio accommodatam^ auia omnes rationis usum habentes religionem profiteri debent. 66.' b) Atqui religio Christiaito-catholica his aspirationi- bus intelleSltls humani respondet. Nam praebet doftrinam : i) completam : mundum esse ex nihilo creatum docet, — de natura Entis Supremi mira exponit, — naturam hominis, exis- tentiam mali physici expiicat, — finem nostrum ultimum dicit esse visionem beatificam; — quibus cognitis non mysteria om- nia toUuntur, sed sufficienter edocemur quanti sit vita pras- sens, et qusenam sint nobis facienda ut ad Deum perducamur. 2) nulli cerice veritati adversam : nam multis abhinc sasculis nuUus error inveniri unquam potuit in doclrina christiana. Inanis autem hujus contradicflionis (inter scientiam et docftri- nam catholicam) j-^^^/^i" inde potissimum oritur quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesia^ intelledla et exposita non fue- rint, vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. 3) harmonice unam : nam omnia dogmata ita inter se connecfluntur ut unum ex altero fluat, nec unum negari possit quin alia labefa6lentur. Prseterea ethica christiana absque dogmatibus stare nequit. 4) 07n?iium ingenio accommodatam : quia, ut constat expe- rientia, sua profunditate m^ateriam subministrat investigatio- nibus dodlorum, et sua simphcitate tam paucis verbis exponi potest, ut pueri et rudes sciant de necessariis ad saiutem ea omnia qua^ requiruntur. 67. B) Religio Christiano-catholica legitimis volun- tatis aspirationibus respondet. a) Etenim voluntas requirit et quidem tegiti?ne : ) regulam age?tdi tutam et coinpielam^ quia homo bonum non potest adimplere nisi prius iUud cognoscat : singuia sua
 48. 48. DE RELIGIONE GIIRISTIANA. 31 officia quisque cognoscere desiderat, simul et tutam obli- gationis normam. 2) sanBionem siifficie^item qua ad bonum trahatur, et a malo dimoveatur. 3) stimiilos efflcaces ad legem servandam et eo efficaciores quo lex difficilior est. 68. b) Atqui reli^io Christiano-catholica has legitimas voltmtatis aspirationes adimplet. — Nam praebet : i) regulam ageiuii tutayn, cujus nonestatem simul et nobi- litatem omnes confitentur, — completam, quag compledlitur omnia officia hominis erga seipsum, proximum et Deum, simulque rationem dat obligationis, scilicet volunlatem Dei creantis et ad ordinem supernaturalem elevantis. Haec regula morum licet praxi difficilis, dici nequjt naturae humanae destrudiva, nec vitae praesenti nociva, quia omnes virtutes naturales et supernaturales quibus perfedlionem divi- nam imitemur praedicat, mortificationem non ut finem sed ut medium ad vitam moralem augendam praecipit, et vitam aeternam nonnisi omnibus officiis in praesenti impletis obti- nendam nionet.- 2) san^iione7?i sufficie7item : vitam aeternam in caslis justis promittit, supplicia aeterna in inferno malis minatur. Nec dicatur christianas virtutes exinde esse opus merce- narium; nam propter honestatem simul et praemium colun- tur, — et praemium ipsum nihil ahud est quam amor Dei quo nihil honestius excogitari potest. 3) stimulos efficaces ad legem servandam, nempe exempla Christi et san(florum omnium, — necnon gratias actuales qui- bus Deus adjuvat nos ut semper officium explere valeamus. 69. C) Religio C/irlstia?io-catholica legitimis aliarum facultatum aspirationibus respondet. a) Siquide^n indiget homo : i) ut e rebus sensibiHbus et exterioribus ad divina manu- ducatur, nam anima et corpore constat; 2) ut solatium in aerumnis vitae praesentis ei praestetur; 3) ut exercitium suse a6livitatis excitetur et sandlificetur. 70. b) Atqui 7'eligio Christiano-catholica his propensioni' bus saiisfacit. i) exteriori cultHs exercitio^ sacrificio Missae, et tota Litur- gia qua^ cantibus, precibus, caeremoniis, concionibus absolvi- tur, hominem ad divina ducit, ut patet experientia. ' 2) soiatium praebet, docendo miserias hujus vitae poenam esse peccati, utilem probationem, virtutis et praemii incre- mentum, viamque tutissimam ad aeternam beatitudinem. 3) a^ivitatem humanam excitat, inculcando laboris legem omnibus impositam, et ita direcfle fovet scientias et artes,
 49. 49. 32 GAPUT II. commercium et industriam tuetur, — indirecfle etiam progres- sum materialem promovet studio progressus spiritualis. Ergo stat major, scilicet Religio Christiano-catholica in se spedlata apprime respondet aspirationibus facultatum nostra- rum. Hoc argumentum confirmari posset effe6ibus religionis christianas, de quibus infra, n. 146. 71. 2° Religio^ quce tam apprime respondet aspira- tionibus facultatum nostrarum ^ merito supernaturalis dicitur. Haec propositio, licet non omnino certa, valde proba- bilis dici debet. — Nam, ex di6lis supra n. 47, homines non possunt moraliter propriis viribus, absque auxilio divino indebito, summam veritatum invenire quae ad re(5lam vitae institutionem sufficiant : ergo, afortiori^ non possunt, sine Dei interventu, invenire do6lrinam religio- sam qu9e omnibus legitimis aspirationibus naturse rationa- lis tam perfe6le satislaciat. Nec dicatur merum hominem praeclaro ingenio praedi- tum potuisse forsan talem do6lrinam invenire. Nam, experientia teste, praeclarum ingenium, nisi circumstantise loci, temporis et educationis faveant, vix ultra mediocri- tatem assurgit; porro Jesus Nazarenus qui rehgionem Christiano-cathoUcam praedicavit, numquam in schoHs scientiae studio vacavit. — Ergo stat thesis. Confrmari polest duplici fa6lo : 72. A) Solus Christianismus aspirationibus animce humance tali gradu satisfacit ^ Transcendit ergo cetera systemata philosophica et religiosa : quomodo explicari possit illa transcendentia? — Admissa hypothesi revela- tionis divinae, illud singulare fa6lum intelligitur : nam idem Deus qui mentem humanam condidit do6lrinam hurnanae naturae accommodatam revelavit; —-hac hypothesi remota, habemus inscrutabile mysterium : do6lrina, cui invenien- dfe impares fuerunt philosophi omnes etiam maximi, prae- dicata est in Judaea ab opifice scientiarum ignaro et a piscatoribus et publicanis turbas alloquentibus. 73. B) Do^rina christiana non fuit mutuata ab aliis reiigionibus, aut a philosophis, ^ De Broglie, Problhnes et conclusions de Vhistoire des Religions, ch. IX et X.
 50. 50. DE RELIGIONE GHRISTIANA. 33 a) Noti ftiit mutuata a Judaeis doHoribus, Licet multa sint communia in utraque do6lrina, et Christianismus sit complementum mosaismi, — tamen tot sunt discriviina ut ille non potuerit ex hoc naturahter evolvi sine speciali et novo interventu Dei. Ita, mosaismus est religio uni populo propria, Christianis- mus est universalis; — Messias a Judaeis exspedlatus, erat Rex temporalis, Jesus fuit iMessias spiritualis. — Quoad dog- mata, Trinitas, Incarnatio, Redemptio per crucem,justificatio per fidem et bona opera, ignota erant Judseis ; — quoad ethi- cam, valde differunt praecepta Christi a traditionibus Seniorum et Pharisawum. 74. b) Nonfuit viutuata a Grsecis aut Latinis. Fatemur multa apud paganos reperiri quse dodrinae christianae consonant, nam ratio humana quasdam verita- tes in re morah aut religiosa adipisci potest. — Sed tot et tanta sunt discriniina inter religionem Christi et philoso- phorum placita, ut moraUter impossibile sit illam ab his evolutam fuisse sine speciali Dei intervefitu. Nam,quoad doomata,pagani ignorantTrinitatem,Redemp- tionem, sandlificationem per gratiam, imo multi inter prae- stantiores dubitant de immortalitate anima^, de Providentia. Quoad ethicam, nonnulla sunt praecepta fere identica quoad verba, sed motiva quibus innituntur longe diversa apparent. 75. c) Non fuit mutuata a religionibus orienta- libus. Non a mithriacismo^ nam licet sint ritus forsan similes, dogmata et praecepta valde diversa sunt; nec a buddhisnio^ — de quo infra dicemus. 76. d) Nec est sy?iihesis {sy?icretismus^) cultuum orientalium simul et hellenicae sapieniiie. Nam i) Christianismus jam ab initio apparet omnino unus, et transcendens omnia syste- niata philosophica. Si syncretismus et ipse religionem uni- versalem simul et itidividualem promovit, non sane eodem sensu, nec eodem spiritu ac christianismus. 2) Aliunde Ecclesia, jam a tempore S.. Pauli, iis semper obstitit qui, ut Gnostici, christiana dogmata cum extraneis religionibus mis- cere tentarunt, eosque, quando pertinaces, e sinu suo expulit. 77. Conclusio. Ergo concludere licet Religionem Christianam esse do6lrinam vere novam, non ab aliis mutuatam, sed a Jesu Nazareno conceptam. Quod * Allo, LPlvangile en face du syucrdtisme paien. N° 672. — 2
 51. 51. 34 GAPUT II. explicandum manet. Si Jesus a Deo missus est ad docendos homines veram religianem, omnia intelliguntur : Christiana religio sola^ licet vere originalis, iiaturce huma- nc& apprime consonat^ quia ejus au6tor suprahumano Imnine adjutus est; secus autem, incomprehensibile habe- tur mysterium, nempe effeilus sine causa sufficienti. Ratio igitur vehementer suadet^ rehgionem Christianam esse divinam. Nobis proinde incumbit obHgatio historice investigandi, cum sincero veritatis amore, num defaHo sit divinitus revelata. ArT. II. DlVlNITAS CllRISTIANyE RELIGIONIS HISTORICE DEMONSTRATUR2. 78. Fa6lum Divinse Revelationis historicis argumentis probatur quae quatuor numerantur : i) ipsum testimonium /esu Nazare?zi de ^^&i^^^o^ 2) miracula ab ipso patrata, et prascipue ejus resurreflio, 3) mirabilis Christianismi pro~ pagatio^ 4) vaticinia messianica in Christo adimpleta. Fontes e quibus praecipua testimonia depromuntur sunt Hbri Novi Testamenti, praesertim Evangelia^ A^us Apostolorum et Epistolce S. Pauli, — Genuinitas et histo- rica auftoritas praecipuarum Epistolarum, et A(5luum Apostolorum ab ipsis acathoUcis criticis agnoscuntur 3; — de EvangeHis soHs pauca dicemus. § I. De Gredibilitate Evangeliorum^. 79.' Credibilitas EvangeUorum est eorum aufloritas humana : quaeritur num referant fa6la quibus plena fides humana dari possit. Ut plena (ides iis Ubris dari possil ^ Dicimus *' suadet" , nam hoc argumentum nonnisi probabilitatem magnam Revelationis adstruere potesi. — Nec nimis exaggerendse sunt convenientiae christianismi cum natura humana, quia si mulii his con- venientiis trahuntur, non desunt ahi qui christianihmi mysteriis ct auisteria praeceptis repellantur. 2 Syn. 7naj., n. 287. 3 Cf. Pkat, La TMologie de St Paul, I, p. 9-16; Brassac, Manuel bibliqiie, N. Testamenti; Cotnmissio de Re biblicd, i2Jun. 1913. ^ Syn. niaj., n. 288-340. De audlore, tempore compositionis et histo- ric^ veritate Evangeliorum secundum Matthasum, secundum Marcum et secundum Lucam, necnon de relationibus mutuis inter tria priora Evangeha, responsa dedit CommissiQ de Re biblicd, 19 junii 191 1 e^ 26 junii 1912.
 52. 52. AJmkoMii (MidlhMilTval^ct^^xtu^^ OWUwiA- ^UOMWL dUAjjjtJVU^ ViO^ IfXVuMijL TviotHb CuAM aA^JfYijMicMtihrum) ^ciufm,5c_
 53. 53. A Bfi FtELlGlONiS GHRISTIAKA 35 requiritur ut sint i) genuitii, 2) integri ^2.^x substantia- liter, 3) et revera historici^. 1° De Genuinitate Evangeliorum. 80. Argumejiiis extrinsecis probatur quatuor Evangelia : a) circa finem II' sasculi communiter tribui au(^toribus quorum nomine vulgata sunt, ut constat ex testimoniis Irejicei f 202, Tertulliani^ Tatiani, et ^y. fragmento Muratoriano; — b) jam nota fuisse inter Christianos in priori parte secundi sasculi : allegantur enim 2,Justino^ Papia, Herma^ in epistold Poiy- carpi^ in epistoiis Ignatii^ Clementis Roma?tiy et BarnadcE; — c) ab hsereticis ipsis et paganis genuina haberi. — Quomodo h^c Evangelia sola, exclusis apocryphis, ab Ecclesiis diversis et dissitis ut genuina recipi, in coetibus liturgicis legi potue- rint, nisi tempore Apostolorum fuerint conscripta? Confirmatur genuitas Evangeliorum criteriis internis^ nam minutissimas referunt circumstantias (ea fulgentes veritate quam coasvi soli obtinere possunt in descriptione locorum, morum, rerum et personarum) quas brevi, Jerusalem captd dirutoque templo, omnino mutatas sunt. 2° De Integritate Evangeliorum. 81. Agitur de sola integritate substantiali quoad do(flri- nam praecipuaque facfta vit^ Christi, cum haec tantum requi- ratur ad demonstrandam divinitatem ejus missionis. Porro fatentur ipsi Acatholici nos hodie invenire in quatuor Evangeliis, pr^sertim in Synopticis, quae Christiani circa finem primi saeculi de vita et do(ftrina Christi credebant. — Utrum necne ea qu^ ibi narrantur sint historice vera expen- dere sufficit : pauca siquidem loca, de quorum genuinitate dubitatur, ad demonstrandam veritatem Christianismi neces- saria non sunt. 3° De Historicitate Evangeliorum. 82. A) Evangelistarwn sinceritate?n critici plerique agnoscunt, sed putant gesta et verba Jesu Nazareni pau- latim t^-ansfigurata fuisse fide discipulorum inter tempus quo Magister obiit et tempus quo Evangelia scripta sunt^ Contendimus hanc idealisationem : a) verisimiie?n no7i esse,^ quia Synoptici veram historiam narrare intendunt, et historice vera narrant de statu politico, morali et religioso Judaeorum; — b) moraiiter impossibilem^ nam quomodo docH^rina chris- ^ Rrassac, Manuel biblique; Lepin, Di£lionnaire Apoiogdtiqiit A. d' Alh), voce Rvangiles, t. I, c. 1598. ~ ^ Cf. Lepin, 1. c, c. 1684.
 54. 54. 36 GAPUT II. tiana qualis a Synopticisexponitur inveniri potuerit aut subs- tantialiter immutari? et quinam. adulterare potuerint facfla quorum testes multi supererant? — c) faftis contrariam : si gesta et didla Christi paulatim transfigurata fuissent eo fine ut Magister primum purus homo, dein Messias a Deo dele- gatus, verusque Deus incarnatus successive crederetur, Evan- gelia non infirmitates, dolores, tristitiam et anxietates Jesu narrassent, sed clare et explicite divinitatem ejus et vim satisfa6oriam mortis exposuissent, cum haec dogmata jam fide reciperentur tempore quo libri nostri scripti sunt. Ergo Synopticis tanqtuim documentis historicis^ uti possu- mus, pra^sertim si non unum aut alterum textum tantummodo allegamus, sed pkira testimonia ad unum et idem probandum concordantia. 83. B) Dicunt critici liberales fa(51;a narrata i7t Qiiarto Evangelio esse confi6la, allegorias vel symbola ad aliquam do6lrinam inculcandam, sermones ibi Christo ascriptos non esse ipsius Domini sermones, sed compositiones theologicas scriptoris^ — Non diffitemur quartum EvangeHum esse dog- maticum simul ac historicum : ex quo inferri potest au^lorem selegisse ea fa6la et didla quae divinitatem Christi efficacius demonstrarent, negamus autem eventus relatos meras esse allegorias et sermones Christo adscriptos non esse sahem quoad substantiam a Domino prolatos^. Nihil igitur prohibet quin fidem adhibeamus quarto Evan- geho sicut et ceteris. Attamen in Apologetica, Synopticis frequentius utemur ut argumenta majorem vim habeant apud incredulos. § 11. Divinitas Religionis Christianae ex testimonio Ghristi de seipso probatur^. 84. Argumentum generale. Primum argumen- tuni historicum quo probatur Jesum Nazarenum a Deo missum esse ad docendos homines veram religionem, ex ejus testimonio de seipso desumitur, quippe qui ipse optime noverit quis esset. Sic enuntiari potest : Jesus Nazarenus testatus est se esse a Deo missum ad docendos homines veram reiigionem. ^ R. I.EVESQUE, Nos Quatre Evangiles, Paris, 1917. » Cf. 1 -EPIN, Vahvr historique du 4^ Evangile. 3 Commissio de Re biblicd docet retinendam esse veritatem historicam quarti Kvangelii in decisione die 29 maii 1907 data. * Syn. maj., n. 340-363.
 55. 55. DE RELIGIONE GHRISTIANA. 37 Atqui testimonium Jesu Nazareni de seipso est omni fidc dignum. Ergo Jesus Nazarenus vere fuit a Deo missus ad docendos homines veram religionem, — et ideo religio quam Jesus praedicavit est vere divina et ab omnibus ample6lenda. I. Testivioiiinin Jesu Nazareni de seipso exponitur, 85. 1° Status quaestionis. CathoHci affirmant Jesum Nazarenum suam missionem divinam toto decursu vitae publicae docuisse, sed gradatim explicasse^ ut mentes Judaeorum sensim disponeret ad suum regnum spirituale recipiendum. RationalistcE vero negaiit Jesum dixisse se esse Mes- siam, affirmant declarationes messianicas in Evangeliis relatas ex idealisatione primge generationis christianse provenire. — Quidam Liberales et Modernistce putant Jesum dixisse se fore tantum Messiam regni eschatologici proxime futuri, quod reapse non advenit. Erravit ipse, et discipuh, frustra parousia exspe6lata, Ecclesiam cons- tituerunt. 86. 2*^ ThesiS : Jesus Nazarenus scepissime testatus est se esse Messiam a Deo specialiter missuni ad docendos homines veram religionem'^, Messias (i. e., unftus, vocabulum idem sonat ac Chris- tus) a prophetis nuntiatus, triplicem missionem habere debebat regis, sacerdotis et prophetae. Jesus hunc titu- lum usurpavit, et speciahter missionem do6lrinalem Mes- siae adimplevit. Probatur historice^ ex Evangeliis, Quo melius appareat testimonium Jesu de seipso, quatuor sta- dia chronologice distinguemus in publica ipsius vita. 87. A) Initio vitcB publiccE, Christus missionem suam mes- sianicam et do6rinalem declaravit : a) aorendi raiione, nam vices egit Messiae, et docuit religio- nem tanquam a Deo missus. — Praedicavit regnum messia- nicum a prophetis annuntiatum appropinquasse^ — et dodlri- nam suam^in vicis, plateis et synagogis tanquam potestatem habens sparsit^. — Discipulos elegit et instruxit quos misit ad prasdicandum adventum regni messianici, cum potestate dae- » Cf. Lepin, Jhns, Messie et Fils de Dieu. ' Marc, I, 15. — 3 Marc, I, 22.
 56. 56. 38 GAPUT II. mones ejiciendi et morbos curandi^ — Legem mosaicam a traditionibus expurgavit, ac proprio nomine complevit, dicens '* Dicflum est antiquis... Ego autem dico vobis. .^" Simul- que miracula patravit ad suam divinam missionem confir- mandam. b) cequivalentibiis verbis^ — quando asseruit se esse Domi- num sabbati^, majorem David, Jona et Salomone^ ~ Eum qui venturus est^, — et super quem requiescit Spiritus Domini^. Tunc enim prophetias messianicas in se adimpletas esse affirmavit. c) apertis verbis^ —jam, quando locutus est cum Nicodemo^, — cum muliere Samaritana^, — post curationem paralytici ad probaticam piscinam in Jerusalem^ 88. B) Ultimo a?ino vitce suce explicite locutus est : a) Discipulis. Caesareae Philippi, ab eis quaesivit '* Quem me esse dicitis?'' Respondit Simon Petrus *' Tu es Chris- tus '^, et Jesus hanc declarationem approbavit^^ b) Populo. Legantur capita Joannis VII, VIII, X et appa- rebit Jesum non potuisse suam missionem messianicam et religiosam disertius affirmare. Item, Jesus ingressus est sicut Rex Messias in Jerusalem, clamantibus pueris *' Hosanna filio David", et Pharisaeis minantibus respondit ita impleri Prophetias. Diebus sequen- tibus docebat in templo sicut Messias, ut aperte dixit magis- tratibus interrogantibus in qua potestate hoc faceret". 89. C) Tempore passionis sucf^ quando surgens Princeps Sacerdotum ait illi : '* Adjuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus filius Dei vivi.^" — respondit illi Jesus " Tu dixisti"'^. Sciebat Jesus hanc declarationem condem- nationis causam fore, sed tamen expHcite locutus est, et postea libenter mortem accipiendo testimonium proprio san- guine sigillavit. 90. D) Tandem,/^^/ ^^esurre^ione^n suani^ discipulis de divina ipsius missione dubitantibus apparuit, ut eos in fide confirmaret. '* Nonne oportuit itapati Christum et ita intrare in gloriam suam'"^. Ergo constat historice Jesum Nazarenum affirmasse se esse Messiam a Deo specialiter missum ad dorendos homines veram religionem '1 ' Matth., IV, 18-22. — 2 Matth., V, 21-22. — 3 Matfh., XII, 8. — ^ Marc, XII, 35-37. —^Matt., XI, 4-5. —^Luc, IV, 21-25. —7 Joan., III, 13-18. - 8 Joan., IV, 26. —9 Joa?t., V, 19.46. --- ^o Matth. XVI, 13.19. _ II Matth., XXI, 23. — ^2 Matth., XXVI, 62-66. — ^3 [^uc, XXIV, 13-53. ^^ Damnata est propositio sequens : " Jesus cum ministerium suum exercebat, non in eum finem loquebatur ut doceret se esse Messiani,
 57. 57. DE RELIGIONE GHRISTIANA. 39 91. Conclusiones. A) Admitti nequit has declarationes non esse verba genuina Jesu. sed primse Christianorum gene- rationis inventa, nam : a) ita cum integri narratione connec- tuntur ut illis sublatis tota Evangelii tela descissa maneret, — et pauca quae superessent fragmenta inintelligibilia omnino forent : ita mors Jesu non posset historice explicari; b) insu- per, certum est Apostolos jam a die Pentecostes docuisse Jesum esse vere Messiam ^, et ita deficit tempus ad ideaiisa- tionem vitae Jesu necessarium. Paulus etiain praedicat in synagogis Judaeorum Jesum esse Messiam a prophetis prse- nuntiatum^ 92. B) Neque dici potest, cum Loisy^ Jesum affirmasse se fofe timtiiin Messiam sensu eschatologico. — Messianicum regnum quasi duplex stadium habere debebat, prius in terra, ])osterius in cselis post ultimum adventum Messiae. Jesus dixit se jam esse Messiam in primo sensu, jam vices agere Messiae, ut constat ex superius di(5lis; et fore Messiam in secundo sensu quando omnia consummabuntur^. II. Testiinonium Jesu Nazareni de seipso fide dignuin est. 93. Thesis : SpeHatis fesu Nazareni ingenio et indole^ testimo?uum quod de sua divina missione messianicd et doc- trinali reddidit est omni fide dignum ^. Ut testimonium Jesu Nazareni de seipso sit fide dignum, duo requiruntur et sufficiunt, scilicet ut Jesus neque deceptor, neque deceptus fuerit. Atqui haec duo constant. — Ergo... 94. Prob. mi7tor : — A) Jesus non fuit deceptor. — Omnes hoc concedunt. Jesus ergo vere persuasus fuit sese a Deo missum esse tanquam Messiani ad docendos homines veram religionem. B) Jesus non fuit deceptus. — Quidam Rationalistae cum Renan contendunt Jesum fuisse aliquatenus decep- tum, et hanc persuasionem nihil aliud esse nisi vividam suas cum Deo unionis conscientiam. Id prorsus rejiciendum est. Nam Jesus ab initio su?e vitiJi publicae affirmavit se a Deo missum esse ad docendos neque ejus miracula eo spedlabant utiddemonstrarent." Decret. Lainen- iabili, prop. 28. Denzingl:r-Bannvvakt, 2028. ^ C/. Ad., 11,36. - 2 Aa., XIII, 27. 3 Cf. DE LA Briere, lu Didio7i. Apologitique (A. cCAlds), voce E^lise, X. I. 0. 1230. — 4 Cf. PlCARD, La Transce?uiance de J.-C, I.

×