Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 24 d'abril de 2013

259 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 24 d'abril de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIMECRESD’ABRILDEL 201324NÚM. 1884RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adPetició de dos anys de presó perl’accident d’un autobús al Serrat‘Història digital d’Andorra’, de Jordi Planellas, i‘El museu de l’elefant’, de Joan Peruga, han estat els dos llibres mésvenuts per Sant Jordi. Entre els autors no andorrans destaquen Sánchez Piñol i Espinosa. //Pàg. 3 // T. M.La FAF no veu viable canviar la pista de l’estadi ComunalLa Federació Andorrana de Futbol no iniciarà cap més projecte fins que l’EstadiNacional no estigui conclòs, ja que és la seva prioritat.FUTBOL// Pàg. 9Minguillón diu que és aviat per valorar la prova pilotEl cònsol menor de la capital creu que cal esperar al doble sentit al carrer de laUnió per valorar els canvis que s’han fet a l’avinguda Meritxell.AVINGUDA MERITXELL// Pàg. 7// Pàg. 6Saboya destaca la cooperació del Con-sell d’Europa amb altres organismes ifa balanç de la presidència andorrana.També signa el Conveni de Budapest.La cooperació delConsell d’EuropaORGANISMES INTERNACIONALS// Pàg. 6//CONSELL D’EUROPAEls estudis realitzats pel Govern posenen relleu una millora dels nivells acús-tics a les zones urbanes i estabilitat a laresta de punts.Els nivells acústicsmilloren al nucli urbàMEDI AMBIENT// Pàg. 7 //T. M.
 2. 2. 2 Dimecres, 24 d’abril del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia Guerrero 2Av. Meritxell, 39Tel.: 801 856Farmàcia del PasC/ Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711I NFOSorteig de dimarts 23 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de diumenge 21 d’abrilSorteig de dimarts 23 d’abrilSorteig de dissabte 20 d’abrilSorteig de dimarts 23 d’abrilEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA4 111 4 7 10 508 0 9 1 0Fracció Sèrie1 70 8 7 3 125 28 31 41 51Núm. clau 5Com. Rei.38 64 10 17 3522 48Com. 22 Rei. 42 18 31 3833 47EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 20Mín. 6ºMàx. 21ºMín. 6ºMàx. 18 ºMín. 4ºAVUIVariableDIJOUS DIVENDRESSant Julià de LòriaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dimecres, 24 d’abril del 2013NOTÍCIESPUBLICACIONSAlbert Villaró presenta el nounúmero d’‘Ex-libris Casa Bauró’Albert Villaró va presentar ahirel número setze d’Ex-libris CasaBauró. Fulls de bibliografia. L’es-criptor va repassar els contin-guts de la revista que edita cadaany la Biblioteca Nacional, queinclou diversos articles sobrejoies que posseeix la biblioteca iacaba amb el recull bibliogràfic.“El mestre” Pere Canturri ana-litza l’obra Libro de los secretos deAgricultura, Casa de campo y pas-toril, escrit per Fra Miquel Agustíl’any 1617. Villaró va explicar queel llibre també parla de la influèn-cia de l’astrologia en la pagesia,del comportament moral i de lesvirtuts del tabac com a infusió.Un segon article és el de Ma-ria Teresa Cairat, en què parla del’article que l’escriptora Montser-rat Roig (1946-1991) va publicara la revista cultural andorranaPosobra, desapareguda fa moltsanys. En l’escrit, Roig reflexiona-va sobre la pràctica d’escriure.Un tercer article que Villaró vaqualificar de “tresor” i “regal” ésel de Casimir Arajol sobre la vidadel traginer Cisco de Sans, i quel’escriptor considera de “lecturaobligada”.Laprimerapartdel’Ex-librisescompleta amb un article de Ma-ria Àngels Vilana sobre els tren-ta anys de la Universitat d’Estiud’Andorra, i amb la col·laboraciódel llibreter Pere Miquel Fono-lleda, que comenta algunes deles obres publicades l’any passat,com Servi de Semma (BONDIA),de Xavier Maymó.L’Ex-libris és la revista querecull la bibliografia anual d’An-dorra. La revista d’enguany reco-pila 346 referències, 267 de lesquals corresponen a publicacionsimpreses o editades a Andorrai 79 a les impreses o editades al’estranger durant l’any 2012. Lapublicació anual ja es pot consul-tar i descarregar gratuïtament a lapàgina web de la Biblioteca Naci-onal, www.bibliotecanacional.ad.També ja està disponible l’al-tra publicació de la biblioteca,el Catàleg de publicacions del Go-vern, amb un recull de tot allòque el Govern va publicar al llargde l’any passat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’escriptor Albert Villaró va presentar l’‘Ex-libris’ ahir a laBiblioteca Nacional. // T. M.SANT JORDI 2013La‘Història digital d’Andorra’i‘El museu de l’elefant’triomfen//Els autors més venuts són Planellas i Peruga, i de fora, Sánchez Piñol i EspinosaHistòria digital d’Andorra (Alo-ma Editors), de Jordi Planellas,i El museu de l’elefant (EditorialAndorra), de Joan Peruga, hanestat els dos llibres més venutsper Sant Jordi.Tot i que Peruga i Planellashan estat els triomfadors, totesles llibreries han comentat al-tres títols d’autors nacionals ques’han venut molt bé. La Puça haafegitLaAndorradeTaxio(edito-rial Milenio), del doctor Alonso.Tant la llibreria Granma com Lli-bre Idees han destacat la novel·laEl clam silenciós de les muntanyes(A4 Edicions), de Joan Janer.Llibre Idees també ha subrat-llat les vendes de La reflexió deldia (Tarannà Edicions), de Car-les Sasplugas, i de La verdaderahistoria de Robinson Crusoe (Um-briel), de Fernando Bontempi iJavier Atero. També ha anome-nat Històries de la nostra història2 (2+1 Editors), d’Alfred Llahí,llibre que també ha ressaltat lallibreria de Pyrénées.Entre els autors no andorransmés venuts, els més sol·licitatshan estat Albert Espinosa, ambBrúixoles que busquen somriuresperduts (Plaza & Janés), i Al-bert Sánchez Piñol, amb Victus(La Campana), coincidint aixíamb el rànquing de vendes deCatalunya.En general, els llibreters i leseditorials han coincidit que lesvendes han augmentat, o al-menys s’han mantingut, respectede l’any passat.La jornada literària va comen-çar amb el tradicional esmorzarliterari, a l’Andorra Park Hotel.L’encarregat d’obrir la diada vaser Jordi Planellas, que va dibui-xar un cavaller Sant Jordi.Durant tot el dia van bullird’activitat les fires muntades ala plaça del Poble, a la plaça Co-prínceps i, per primera vegada,a la plaça Laurèdia. Diversos es-criptors es van arribar a les placesper dedicar les seves obres alsseus lectors.Una de les activitats celebra-des va ser la segona lectura depoemes, que va comptar amb laparticipació de dotze lectors deles federacions de gent gran i depersones amb discapacitat.L’altra protagonista de la jor-nada és la rosa. La més venuda haestat la flor vermella, però tambéla groga i blava.ENQUESTA CULTURALEl titular de Cultura, Albert Es-teve, va anunciar ahir que el mi-nisteri està treballant per acon-seguir dades sobre el consum decultura. Amb la col·laboració deldepartament d’Estadística es re-colliran indicadors sobre la lec-tura i la freqüència de visita alsmuseus o a les sales de cinema,entre altres dades.El Centre de Recerca i EstudisSociològics farà les enquestes,però també s’usaran les dadesque facilitin els agents culturals,com els llibreters i les sales decinema. Esteve espera que entrefinals d’any i principis del que vees pugui iniciar l’estudi.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUna colla de joveníssims lectors gaudeix de la jornada de Sant Jordi.// T. M.
 4. 4. 4 Dimecres, 24 d’abril del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.El blog www.escolaverda.ad, una nova einacomunicativa emmarcada dins el projecteEscolaVerda, ja està disponible a la xarxa!L’Escola d’Art ofereix un curs d’elaboracióde sushi d’autor de la mà de Juan CarlosValladaresCentre Andorra SostenibleComú de Sant Julià de LòriaORDINO ES VIUEN XARXASaboya fa balanç a Estrasburg de les acti-vitats de la presidència andorranaGovern d’Andorra@GovernAndorraCrida a nens i joves de 7 a 16 anys: usanimem a participar en la gravació de lacancó“Comapedrosa”. Info: 736940Comú de la Massana@comudelamassanaPròximament, un nou Repte... http://www.repte70000.org/?cat=4 amb @ForcesElecDAndUnicef_Andorra@Unicef_AndorraRecordeu que per qualsevol encesa defoc, cal omplir i presentar el documentpertinent al Comú corresponent.Banders d’Andorra@BandersAndorra#santjust pren el relleu, de la Festa JoanPetit de la mà de l’alcalde de la Seu d’Ur-gell, on es va fer l’any passatsantjust.cat@santjustcatRutes guiades per #alturgell abril i maig,1a sortida 28 d’abril Un Gulag a la Solanad’AravellTurisme Alt Urgell@alturgellturEns aixecarem fidels al nostre estil. El BCRiver Andorra ha tornat als entrenamentsamb la vista posada als play offUna vintena de persones assiteixen a lespresentacions de“4 relats”d’Imma Ros i“Camins de llet i neu”de Carles DalmauAquest dijous a 2/4 de 10 del vespreactuarà l’Orquestra Pink Martini al Centrede Congressos d’Andorra la Vella.River AndorraComú d’EncampTurisme Andorra la VellaTancament d’un tram de l’avinguda Me-ritxell durant tres hores FÒRUM.adFòrum AdEl conductor drogat que va atropellar el ci-clista és acusat d’un delicte d’homicidi perimprudència http://forum.ad/2013/04/22Fòrum Andorra@forum_adEl PS vol fer un major control al Govern i«oposició rigorosa» http://dlvr.it/3GfTvC#andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDLa falta de vendes posa en risc el projec-te de la trumfa http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraDA demana que la divisió de l’oposicióno demori els projectes de llei a tràmithttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: Balanç de la presidèn-cia andorrana del comitè de ministres delConsell d`Europa http://dlvr.it/3GdNZYRTVA@rtvandorraCreixen els pacients del programa decànnabis de l’UCA durant el darrer anyhttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaLa policia deté un resident portuguès com apressumpte autor d`un delicte de maltracta-ment en l`àmbit domèstic www.rtva.adRTVA notíciesSant Julià convertirà els carrers secunda-ris en zona verda a un preu més baix perfomentar la rotació FÒRUM.adFòrum AdPere López anuncia que el PS farà unaoposició“rigorosa”i“constructiva”www.bondia.adDiari BondiaBartumeu serà el president del grup mixtal Consell www.diariandorra.adDiari ObertTorrentallé nega cobrar dietes per sera societats participades www.elperio-dicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSOrdino s’adhereix a la campanya de se-guretat #1m50 http://www.ordinoesviu.com/?p=3734TENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòsEn el marc de la segona sessióde l’Assemblea Parlamentà-ria del Consell d’Europa, el mi-nistre d’Afers Exteriors, GilbertSaboya, va aprofitar per fer ba-lanç de la presidència andor-rana del consell de ministres.S’han fet diferents activitats alllarg d’aquests mesos, entre lesquals es pot destacar, la set-mana passada, la trobada dejoves ambaixadors per la pau.Aquesta presidència representaun fet important per al país i so-vint passa desapercebuda per lapoblació. S’han fet activitats, éscert, però molts ciutadans en-cara desconeixen que Andorraexerceix aquesta presidència iel que això pot significar per alPrincipat. En aquest sentit, caldestacar que potser hauria estatpositiu que s’haguessin fet mésactes oberts a la ciutadania pertal que poguessin participar iaprofundir en el coneixementdel Consell d’Europa ila repercussió que téper al país formar partd’aquest organisme.
 5. 5. 5Dimecres, 24 d’abril del 2013
 6. 6. 6 Dimecres, 24 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...els cràters de meteorit més grans del món es troben a Sudbury, al’estat d’Ontario, al Canadà, i aVredefort, a Sud-àfrica?800.000 pisos és l’estoc que Espanya preveu que encaraquedi per vendre el 2015.24 d’abril de 1856Neix el militar i polític francès PhilippePétain.CONSELL GENERALTRIBUNAL DE CORTSBartumeu afirma que el seugrup no ha retardat la feinaPetició de dos anys de presó perl’accident d’un minibús al SerratEl president del nou grup parla-mentari mixt, Jaume Bartumeu,va lamentar ahir que el grupparlamentari de Demòcratesper Andorra (DA) els acusi dedemorar la tasca parlamentàriai va assegurar que “per nosaltresno s’ha retardat ni un minut lafeina del Consell”. Bartumeu varecordar que divendres van co-municar al síndic general quedeixaven el grup parlamentarisocialdemòcrata, i que dilluns aprimera hora, “al primer minutlaboral del Consell General”, vanpresentar el reglament del grupparlamentari i la designació decàrrecs. Per tant, considera queahir dimarts ja s’hauria pogutconvocar la junta de presidentsi que la pausa hauria estat nomésde 48 hores, “però a mi ningú nom’ha convocat encara”.El president del nou grup par-lamentari mixt va assegurar que“la meva part de feina l’he fetpuntualíssimament” i que pertant “a mi que no em vinguin a dirque jo he retardat res”. Bartumeucreu que ahir mateix ja s’hauriapogut convocar la junta de presi-dents, però que no s’ha pogut ferperquè encara no s’ha designat lanova presidència del grup social-demòcrata. En tot cas, Bartumeucreu que l’impàs de convocar lajunta de presidents per distribu-ir les presències a les comissions“no alterarà gens aquest ritmefrenètic que coneixem del grupparlamentari demòcrata”.D’altra banda, Bartumeu vaindicar que la intenció dels tresconsellers del grup mixt és con-tinuar treballant en les comissi-ons en les quals ja estaven, i queno hi haurà alteracions, excepteque Sílvia Bonet passarà a tenirpresència a la comissió legislativad’Economia, a banda de continu-ar a la de Sanitat i Medi Ambient.Bartumeu continuarà a les de Po-lítica Exterior i Finances i Pressu-post, mentre que Gerard Barciaseguirà prenent part en la d’Inte-rior i Política Territorial.El grup parlamentari social-demòcrata continuava ahir sensedefinir els càrrecs dels seus inte-grants, tot i que s’esperava que ladecisió fos imminent.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa fiscalia i una de les acusacionsparticulars en el cas de l’accidentd’un minibús al Serrat ha demanatdos anys de presó, part condicio-nal,iquatreanysd’inhabilitacióalstres processats pel sinistre (el capde flota de la companyia d’autobu-sos i el propietari i un mecànic deltallerencarregatdeferlesrevisionsal vehicle accidentat). Així mateix,la parella del conductor del mini-bús, que va resultar mort, ha sol-licitat un any de presó condicionalqualificada a l’abonament de laresponsabilitat civil i una inhabili-taciódedosanys.Lesdefensesvandemanarl’absoluciódelsinculpats.El sinistre va tenir lloc el setem-bredel2007ivadeixardosmortsitretze ferits. Al vehicle hi viatjavenun grup de turistes holandesos iel guia que els va acompanyar afer una ruta pels llacs de Tristaina.L’accident va passar per una falla-da al sistema de frens. Per aquestmotiu, gran part de la vista cele-brada ahir es va centrar a verificarsi les revisions i el mantenimentd’aquest aspecte s’havien fet deforma correcta. Segons va exposarel cap de flota de la companyia detransports, ell mateix havia portata revisar al taller el bus (cosa quecomportava una revisió del líquidde frens) abans de passar la ITV.Cal destacar que el minibúshavia passat la inspecció de formasatisfactòria el 17 de setembre,mentre que l’accident va tenir llocel 19 del mateix mes. L’últim canvidel líquid de frens es va fer l’estiudel 2006. Per tant, aquest mante-niment s’hauria fet dins el terminiaconsellable de dos anys, segonsva explicar un pèrit que va actuarcom a observador en les tasquespericials.El pèrit va indicar que el líquiddels frens estava molt degradati que una plaqueta produïa unfregament, cosa que podia havercomportat la degradació i l’escal-fament del líquid. Ahir es va con-firmar que el conductor circulavaa poca velocitat. El bus només dis-posava de cinturons de seguretaten alguns seients i les butaques esvan despendre en l’impacte. Tot iaixí, el vehicle estava homologat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl sinistre va tenir lloc el 2007 i hi van morir dues persones.// ARXIUPRESIDÈNCIA ANDORRANAÈmfasi en la cooperaciódel Consell d’EuropaElministred’AfersExteriors,Gil-bertSaboya,vadestacarelsesfor-ços pel que fa a la col·laboraciódel Consell d’Europa amb elsaltres organismes internacionals:la Unió Europea, les NacionsUnidesil’OSCE,enelmarcdelasegonasessiódel’AssembleaPar-lamentària del Consell d’Europa,que es va celebrar a Estrasburgdilluns. Durant aquest discurs,Saboya va fer també balanç de lapresidència andorrana del Con-sell de Ministres.Saboya va esmentar les dife-rents activitats de la presidènciaque s’han organitzat, com la dar-rera trobada de joves ambaixa-dors per la pau. Saboya va agrairal secretari general del Conselld’Europa, Thobjorn Jagland, elseu suport aquests cinc mesos,ja que la presidència acaba el16 de maig.Durantl’estadaaEstrasburgelministre ha signat el Conveni deBudapestdecibercrim i el proto-col addicional sobre la penalit-zació d’actes de racisme i xeno-fòbia amb mitjans informàtics.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl ministre durant la intervenció a Estrasburg.// SFGAAVORTAMENT ACCIDENT1.500 firmesrecollidesDetinguda perdonar positiuLa plataforma ciutadana Síals Nostres Drets, que buscasuports perquè es despena-litzi l’avortament en tres su-pòsits mínims o terapèutics,va aconseguir aplegar ahir,durant la Diada de Sant Jordi,més de 300 signatures. Du-rant la primera setmana decampanya divulgativa la pla-taforma va superar les 1.200signatures, de manera queamb les aconseguides ahir sesobrepassaran les 1.500 per-sones. Una de les portaveusde Sí als Nostres Drets, AnnaDolsa, va manifestar que“molta gent sabia de què ana-va i venia decidida a signar”.La recollida de firmes s’allar-garà fins al 30 de juny.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa policia va detenir una re-sident portuguesa de 24 anysimplicada en un accident detrànsit per donar positiu encànnabis. El fet va tenir llocahir al migdia a la carreterasecundària 430 a les Comesde Banyàs (la Massana), quanvan col·lidir un 4x4 Suzuki Vi-tara i una motocicleta HondaXR650, tots dos amb matrí-cula del país. El motorista, unandorrà de 31 anys, va resultarferit i traslladat a l’hospital,on va quedar ingressat ambuna fractura al peu. La donava donar positiu en cànna-bis en els controls, motiu pelqual va ser detinguda i passaràa disposició judicial en lesproperes hores.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 7. 7. 7Dimecres, 24 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...el Partenó d’Atenes s’ha erosionat més en els últims 30 anys quedurant els 2.000 anys anteriors que té d’existència?20.000 milions d’euros en educació és el que promet invertirl’SPD si derrota Merkel i recupera el Govern d’Alemanya.24 d’abril de 1898Espanya declara la guerra als Estats Units.MÚSICAPrimer concert de Sant Jordide l’ONCA i la pianista FangLa virtuosa pianista xinesa YuanFang va actuar ahir per primeravegada a Andorra en el primerconcert de la Diada de SantJordi organitzat per la Funda-ció ONCA (Govern i FundacióCrèdit Andorrà). Fang va actuaren la primera part acompanyadaper l’Orquestra Nacional Clàssi-ca d’Andorra, amb Gerard Claretcom a concertino director, i enla segona part es va lluir amb unainterpretació de Chopin.Per la virtuosa del piano “lamúsica no té fronteres” i el públicamant de la música clàssica ésigual a tot arreu. Fang va qualifi-car Andorra d’un país “molt bo-nic” i va dir que havia viatjat ambla certesa que el públic autòctonés amant de la música clàssica.Claret va aclarir que, de moment,el concert de Sant Jordi no s’esta-bleix com una cita anual.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa pianista Yuan Fang, ahir.// T. M.DANSAL’Esbart Sant Romà estrenael xou‘Mimetismes 2013’L’Esbart Sant Romà, dirigitper Maribela Moreno, presentadiumenge el dotzè espectaclesolidari de dansa Mimetismes.L’entitat representa Mimetis-mes 2013 aquest diumenge, ales sis de la tarda, al ComplexEsportiu i Sociocultural d’En-camp. L’entrada val vuit euros itota la recaptació es destinarà al’ONG Mans Unides per finan-çar projectes de cooperació.L’espectacle consta de duesparts: la primera, de dansa tra-dicional i folklòrica, i la segona,amb dansa moderna i contem-porània, en què s’estrenarantres peces. A la primera part esballarà Festa de Sant Joan (cosde dansa); Jotes de la Terra Alta(juvenils); Festeig (infantils) iD sentir (cos de dansa), peça es-trenada el novembre passat.A la segona part de l’espec-tacle, el cos de dansa estrenaràCopy paste; la secció infantilballarà per primera vegadaAfro Circus-I like to move it; elsjuvenils presentaran una altranovetat, Drop it low (Rio), i fi-nalment, el cos de dansa clouràl’espectacle amb De ment, unapeça que ja havien ballat en unespectacle anterior.Redacció //Encamp@mes_andorraESPECTACLELíquid DansaballaTarantinoLíquid Dansa interpretarà es-cenes de pel·lícules de Quen-tin Tarantino demà dijous alBlues Bar. L’espectacle co-mençarà a les onze de la nit.L’entrada és lliure. Al local escol·locarà una pantalla en quèes projectaran les escenes iels ballarins de Líquid Dansaes mouran segons cada pel-lícula. Els ballarins es disfres-saran dels personatges sorgitsde Kill Bill, Reservoir Dogs oPulp Fiction i convidaran elpúblic a sumar-se a la pista encada performance. Les core-ografies són de Mònica Vega.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraDIA DE LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS EL SOROLLEl Govern constata millores delsnivells acústics en zones urbanesEl Govern ha constatat, a travésdels estudis que s’han dut a ter-me en els darrers anys, una mi-llora dels nivells acústics en zo-nes urbanes i una estabilitat a laresta de punts del país. Aquestaés la dada que es va fer públicaahir des de l’executiu aprofitantque avui se celebra el Dia inter-nacional de la sensibilització en-vers el soroll.Les dades obtingudes, ques’agrupen en tres blocs –rural,urbà i trànsit–, són inferiors a55 decibels en zones rurals (queequivaldria als nivells assolits enuna conversa normal), d’entre55 i 70 decibels en zones urba-nes i superiors a 70 decibels enzones properes a la circulació devehicles.En èpoques de desgel (demarç a maig), el soroll de fonsdel país també s’incrementa acausa del soroll que provoca elriu. La resta de l’any el que pro-voca més soroll són les activitatsantròpiques, com ara els despla-çaments, les activitats i les obres.Un dels mesos amb menyssoroll de l’any és l’agost, quanel riu baixa més calmat i l’acti-vitat a Andorra és més reduïda(sense transport escolar, ambobres parades, molts habitantsde vacances, etcètera), malgratla important afluència de turis-tes. El nucli urbà més silenciósés Canillo, on les dades mostrenla gairebé absència de soroll,probablement pel fet que el riudins el nucli baixa amb poc cabali molt laminat.MÉS SOROLL A LES AVINGUDESA més a més, cal destacar queles dades mostren que els puntsmesurats més sorollosos del paíssón les avingudes amb fort tràn-sit, com ara l’avinguda FrancescCairat de Sant Julià de Lòria il’avinguda Tarragona d’Andorrala Vella.Des de l’executiu recordenque des de l’any 2009 el depar-tament de Medi Ambient realit-za diversos cops l’any una sèriede mesures diürnes de soroll enmés de setanta punts del país,per disposar de dades sobre elsoroll que hi ha a Andorra, lesseves fonts i la seva evolució.El Govern, a través del Cen-tre Andorra Sostenible, posa adisposició de les escoles tallersi recursos per treballar aspectesrelacionats amb el soroll, perconscienciar els escolars sobreaquest problema com a factorde contaminació ambiental ifomentar comportaments salu-dables que afavoreixin el civis-me acústic.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’avinguda Tarragona i Francesc Cairat són dos dels punts méssorollosos del país. // T. M.AVINGUDA MERITXELLMinguillón diu que és aviatper valorar la prova pilotEl cònsol menor d’Andorra laVella, Jordi Minguillón, opinaque s’ha d’esperar a l’obertu-ra del doble sentit del carrerde la Unió per valorar millorels resultats de la prova pilotdel sentit únic de Meritxell.Minguillón va indicar que famolt pocs dies que s’ha fetd’un sol sentit el tram entre laplaça de la Rotonda i el carrerBisbe Iglesias, i que per tantencara no es pot valorar si estàfuncionant o no.Minguillón considera quel’obertura del doble sentit delcarrer de la Unió, prevista entreel 6 i el 8 de maig, servirà perdescongestionar el carrer Pratde la Creu i, per tant, agilitzarel trànsit.La setmana passada es vainiciar la prova pilot del sentitúnic de l’avinguda Meritxell.Des d’aleshores hi ha agentsde circulació regulant el trànsitper guiar els vehicles i s’han co-mençat a moure les pilones queseparen la calçada per ampliarles voreres. De moment, però,Minguillón creu que és massaaviat per fer valoracions.Agències //Andorra la Vella@mes_andorraTEMPORADA D’ESQUÍGrandvalira té oberts 130km l’últim cap de setmanaGrandvalira acomiada aquestcap de setmana la temporadadesprés de 150 dies excepci-onals, segons l’estació. “Haestat un hivern fora de sèrie.Bona prova d’això és que finsal darrer dia de la temporadaGrandvalira mantindrà 130quilòmetres esquiables”, afir-mava el domini. Això represen-ta un total de 66 pistes obertesi el 60 per cent dels remunta-dors (34) en funcionament.Els gruixos de neu continuensent considerables. A les cotesbaixes hi ha 40 centímetres deneu i a les parts més elevadesdel domini encara s’acumulengruixos de fins a 1,40 metres.La baixada de temperatures hapermès que la neu es conservésen bon estat per als últims dies.Pel que fa al temps, s’espera uncap de setmana fresc amb pos-sibles precipitacions lleus enforma de neu.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 24 d’abril del 2013Regalem una entrada per alUrban Gym a tots els assistentsDiumenge:13.45 hRegalem una entrada per alUrban Gym a tots els assistentsDiumenge:13.45 h13.45 hDiumenge:13.45 h
 9. 9. 9Dimecres, 24 d’abril del 2013ESPORTSFUTBOLATLETISMEVictòries per a l’Enfaf sènior icadet, i derrota de l’infantilLa FAF no veu viable canviarla pista de l’estadi ComunalL’Enfaf sènior va vèncer de for-ma còmoda el Puig-reig (7-0),en un partit en què es va mostrarmolt superior al seu rival des delxiulet inicial.En només 19 minuts ja mana-va per tres gols, amb un hat-trickde Marina Fernández. Abansd’arribar al descans Celia Laraampliava diferències amb elquart. En la represa el domini lo-cal va continuar i Ana Rodríguezanotava en dues ocasions i Mar-got Llovera en una. El cadet varemuntar contra el Santa Colomade Cervelló (2-9). Les catalaneses van avançar amb dos gols entan sols dotze minuts. La reaccióde l’Enfaf va ser demolidora. Alminut 28 Alba Cañete retallavadistàncies i a partir d’aquí el do-mini visitant va ser incontestable.Al final de la primera part ja ma-nava per 2-4, en marcar Noe Do-patero i Maria Ruzafa dues vega-des. En la represa el plantejamentva ser el mateix. Bruna Caldeirafeia dos gols, i Ruzafa, MireiaEspuga i Daniela Rodrigues, un.L’infantil va perdre amb el SantQuirze de Besora (3-0).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFins que l’Estadi Nacional no es-tigui conclòs, la Federació Andor-rana de Futbol (FAF) no iniciaràcap més projecte perquè la sevaprioritat és la nova instal·lació, tanllargament esperada.L’ens s’avança a qualsevol ti-pus d’iniciativa que pugui sorgird’algun altre estament i de què espretengui que s’hagi de fer càrrececonòmicament. Un cas és el de laFederació Andorrana d’Atletisme(FAA),queestàal’esperaderebreel pressupost de l’empresa Mondoperalasubstituciódel’actualpistad’atletisme que envolta el terrenyde joc de futbol. El projecte estàideat perquè sigui de quatre car-rils, fent desaparèixer dos dels quehi ha actualment, ja que segons elpresident de la FAA, Eduard Ri-card García, la FAF “té la intencióde fer el camp més gran i és el queens hi cabria”, i remarca que tot iperdre carrils “en un principi noens sembla malament perquè éshomologable”. El pressupost ron-daràels400.000eurosielprojectes’ha d’aprovar en assemblea gene-ral extraordinària de la FAA en casde rebre el sí de la FAF.Però aquest ens no està per lalabor. Té prioritats i aquesta perara no n’és una. Fa mesos, quanestava sobre la taula l’opció quel’estadi Comunal es convertís enel Nacional, les dues institucionses van reunir de manera informal,però un cop es va desestimar i esva decidir pel camp del Consell,no han tornat a seure plegades,així que l’actual situació és ex-ponencialment diferent de la dellavors. “Per a nosaltres està com-pletament descartat. No hi hacap possibilitat de fer-hi res més,perquè la UEFA no vol pensar encap projecte més fins que l’EstadiNacional estigui acabat”, exposaDavid Rodrigo, director tècnic dela FAF, que remarca que la cons-trucciódelanovainstal·lació“éslanostra prioritat absoluta”.L’ens, que té la gestió del ter-reny de joc i la primera planta del’edifici, no té pensat que es rea-litzin més millores. “No tenim ca-pacitat per a res més perquè s’hade presentar els projectes i justi-ficar la inversió, i després et fanuna auditoria de les activitats”, iel màxim organisme europeu noho aprovaria: “No podem fer resmés. No tenim mitjans.” Per tant,“no valorem cap altre projecte finsque l’estadi Comunal sigui opera-tiu”. En un futur, ja es veurà.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl Sant Quirze de Besora va superar l’Enfaf infantil.// FAFLa pista d’atletisme seguirà tenint l’aspecte actual.// ARXIUMOTOCICLISMECyril Despres va tenir paradapròpia a l’Illa Carlemany enla Diada de Sant Jordi. Va sig-nar exemplars del seu llibre 4xDakar, on apareixen 100 foto-grafies del resident francès alraid més prestigiós del món icomentades per ell mateix. Elsbeneficis de la publicació vaníntegrament a l’obra benèficade l’escola Fabrizio i Cyril aDakar, per al funcionamentdel centre educatiu i per asse-gurar l’escolarització de joves.Despres signa el seu llibre solidariamb els estudiants de Dakar// T. M.FUTBOLL’FC Andorra recupera elmatx contra el TorrefortaAquest vespre l’FC Andorrarecupera un dels dos partitsque té pendents. Una victòria liserviria per posar més distànciaamb els de baix. S’enfronta alCDC Torreforta al camp d’Ai-xovall (20.30).“És una oportunitat que nopodem deixar escapar”, indical’entrenador de l’FC Andorra,Justo Ruiz, que veu la possibi-litat d’“allargar encara més ladistància i intentar consolidarla categoria”. Una victòria acla-riria força l’avenir de l’equip.“Els tres punts signifiquen unpas endavant important”, ja queen les jornades que queden hiha d’haver enfrontaments di-rectes entre els conjunts de lazona baixa. Vèncer aportaria“uns punts no definitius, però síimportantíssims”. Els tricolorssumen 35 punts amb vuit par-tits encara per finalitzar la Lliga.Per Ruiz, la permanència “amb42 punts estaria pràcticamentfeta”, però no es refia de la xifrafins que les matemàtiques asse-gurin la salvació.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraSebas Gómez tracta de superar un defensa de l’Amposta.// J. J. B.
 10. 10. 10 Dimecres, 24 d’abril del 2013
 11. 11. 11Dimecres, 24 d’abril del 2013CLASSIFICATSClassificats,breus per paraules A partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31SANT JULIÀ PIS DE 3 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 300 EUROSORDINO PISOS DE 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJA-DOR, SOLEJATS, AMB VISTES,AL CENTRE D’ORDINO.PREU: 450 EUROSENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ MO-BLAT, AMB PQ. I TRASTER, ALS COR-TALS D’ENCAMP. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adSANT JULIÀ DE LÒRIA (64 m2) - REF. 128Pis de 3 habitacions (1 doble), 1 bany,cèntric, cuina equipada, terrassa, safareig,llar de foc, parquet, vistes agradables.400 €ESCALDES 107 m2- REF. 1313 habitacions, 1 bany, cèntric, parquet,vistes agradables, armaris encastats, rebost,safareig, terrassa de 14 m2.700 €IMMOBLESOPORTUNITAT!!Casad’obravista,antiguitat:7anys,a10minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50mindeBarcelonaamb,1.200m2de jardí, reg automàtic amb pis-cina d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Particular lloga pis a Escaldes(Parc de la Mola), 650 €, i pisa Andorra la Vella (av. SantaColoma) d’1 habitació, 400 €.Tel.: 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESES VENAUDI A43.2 S-LINEQUATTRO52.000 kmMatr. K01...Molt bon estatPreu: 24.500 €Tel.: 391 630Es ven HondaPantheon 150Color negre.17.000 kmPreu: 1.200 €Tel.: 32 53 85ANDORRA (80 m2) - REF. 1212 habitacions dobles, 1 bany, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.700 €Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMPImprescindibleexperiència, idiomesi nacionalitatandorrana opermís deresidència i treball.CAMBRERS/ES(Ref. Cambrer)Requisits:Nacionalitat andorrana opermís de residència i treball.Formació en el sector.Experiència en hotels de 5*, preferiblement.Català i castellà parlats correctament.Usuària del paquet Office.Capacitat de lideratge.Oferim:Incorporació immediata.Contracte indefinit.Formar part d’un grup d’empreses sòlidesal país.Salari en funció de la candidatura.Avantatges del Club Anyós.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH,a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.GOVERNANTA(Ref. Governanta)ANYÓSPARK Necessita incorporar
 12. 12. 12 Dimecres, 24 d’abril del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dimecres, 24 d’abril del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCSTROBA LA PARAULA AMAGADADescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: VORADAE _ _ _ _ _ _ _3 9 8 3 7 4 6 78 5 21 8 76 3 91 54 9 85 7 47 3 93 81 67 2 5 95 8 31 7 62 3 6 42 6 37 4 99 2 7 86 9 3 21 2 4 9895726134142893756763541829987634215524918673631257498276389541459162387318475962372854619654192873819763245293578164481926537567431982926317458745689321138245796VENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73
 14. 14. 14 Dimecres, 24 d’abril del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRAv. Carlemany 44, Escaldes-Engordany.Atenció al client: 829 999www.facebook.com/IntimissimiAndorraNero CollectionVine i troba-la a labotiga d’IntimissimiCARTELLERAUN ASUNTO REALUna èpica i dramàtica història d’amorbasada en fets històrics, la veritable his-tòria d’un home normal que va conquis-tar el cor d’una reina i va començar unarevolució.19.00TIERRA PROMETIDAUn executiu d’una gran empresa inten-tarà convèncer els ramaders d’un pobledels beneficis de perforar les seves terresi comprar els drets.19.10, 22.00MEMORIAS DE UN ZOMBIE ADOLESCENTER és un mort vivent existencialment tur-mentat que manté una curiosa relaciód’amistat amb una bella noia, situacióque provoca una transformació no no-més en ell mateix, sinó també en els seuscompanys zombis.19.00, 22.15OBLIVIONAny 2073, Jack Harper és un dels últimsmecànics d’avions no tripulats destinatsa la Terra. Durant una missió rescata unadesconeguda d’una nau enderrocada.A partir d’aquí la seva vida fa un gir sor-prenent.19.15, 22.00TIPOS LEGALESUns veterans criminals gaudeixen d’unaúltima nit de disbauxa. Però un d’ells téun encàrrec molt especial: matar un delsseus companys.22.00EFECTOS SECUNDARIOSEl món d’una parella s’enfonsa quan ellaintenta suïcidar-se. Incapaç de superarla depressió, accepta prendre un fàrmacamb efectes inesperats.19.15, 22.00
 15. 15. 15Dimecres, 24 d’abril del 2013OTel.335009HORÒSCOPTVAVUI US RECOMANEM...22.35 Singulars: Jonathan Tepper: dinervirtual i deutes realsArran de la crisi financera actual,Tepperparlarà de la creació del diner.20.50 Film: The WrestlerUn lluitador professional de wrest-ling intenta refer la seva carrera enun circuit independent.20.45 Téléfilm: Drôle de famille!Comèdia sobre una família de vacances a Mar-ràqueix que descobreix que la seva jove àvias’ha enamorat d’un home 15 anys més jove.22.00 Cine: La sentenciaUn nazi culpable de crims deguerra es refugia a França finsque el troben per jutjar-lo.23.50 Pel·lícula: Pasión obsesivaUna nena rica s’enamora d’un noique, després de les atencions ini-cials, resulta ser d’allò més gelós.22.30 Homeland: Ángulo muertoBrody s’enfronta a l’únic supervi-vent rebel, i Carrie s’adona que lesseves sospites eren certes.22.35 Cine: Reacción en cadenaUns científics descobreixen la fórmula perconvertir l’aigua en una font inesgotabled’energia, i això els posarà en perill.00.00 Pel·lícula: Love sickUna amistat entre dues noies es conver-teix en una relació amorosa. El germàd’una d’elles, gelós, complica la relació.13.45 Film: UnbungalowpoursixDues famílies coincideixen de va-cances a Escòcia ignorant que pererrorelshanassignatelmateixxalet.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇPosseeixes un fi talentper negociar, no deixis tractesdelicats en mans d’altres.Continua pel camí em-près i no t’aturis perquè l’èxit la-boral i afectiu et caurà com pluja.Pensa a practicar unanova activitat que et serveixi percalmar-te i trobar l’equilibri.Hi ha hagut un períoderecent d’estrès que t’ha provocattensions físiques. Relaxa’t.Gir sorprenent en elsnegocis. Hi pot haver canvis dejerarquia i millores en ingressos.Compte amb les parau-les que pronunciïs.Vigila amb lesreaccions que pots causar.Has fet una elecció di-fícil i ara n’assumeixes les conse-qüències. Has fet el correcte.Avui tindràs bones notí-cies d’un amic. Veuràs molt cla-rament el que fins ahir era difícil.L’entorn còsmic t’im-pulsarà a viure aventures sensedonar explicacions.Atreus amb facilitat elsexe oposat. La teva parella esdesviurà per complaure’t.Perspectives d’una mi-llora, un ascens o un canvi quet’afavoriran enormement.Et sentiràs traït per algúestimat que et decebrà profun-dament. Has d’aprendre.LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Espremem el suc d’una de les llimones i ratllem la meitat de la pela. En un bol, barregem el suci la pela amb els dos iogurts, i ho condimentem tot amb una mica de sal i pebre al gust. Piquemel cibulet i l’hi afegim. Coem el salmó a la planxa i el col·loquem al plat cobert amb una part dela salsa i acompanyat per l’arròs salvatge, el basmati i les mongetes verdes.Aquesta salsa suavitza el sabor fort del salmó, a més d’aportar menys greix però igual d’untu-ositat que una maionesa.SALMÓ A LA PLANXA AMB SALSA DE IOGURT· 200 g de mongetes verdes bullides· 4 lloms de salmó sense pell niespines· 2 llimones· 200 g d’arròs salvatge i basmatibullits· 2 iogurts cremosos (baixos engreix)· 10 tiges de cibuletINGREDIENTS (4 PERS.):
 16. 16. EL FOTOREPORTER¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adMontserrat GilSí als Nostres DretsMajoria i oposició al Comú de Sant Juliàde Lòria haurien d’intentar que les rela-cions entre tots dos fossin més fluides itranquil·les.La plataforma Sí als Nostres Drets vainstal·lar-se ahir a la fira de Sant Jordidelacapitalperinformarelsciutadansi va aconseguir 300 signatures.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDimecresNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad24 d’abrildel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclat394832Canvio temps lliure o alguna cosa aconvenir per un hort. No importa par-ròquia. Si disposa d’algun truqui’m363408Canvio bici de freeleng per moun-tainbike663168Canvio Audi A4 TDi 4x4 impecable615098Canvio assecador per rentavaixelles647286Canvio BMW 318 Ti Compact blanc140 cv matrícula C20... revisions al dia,consum normal647286Canvio 2 màquines vending 1 és debegudes calentes marca Bianch Sirio ila 2a és de snacks entrepans golosinesi begudes fredes marca Fas Faster 900324669Busco VW Tiguan automàtic. 140 o170cv en bon estat o BMW X3 3.0 di-esel363408Canvio bici tipus trial Monti nova permountainbike, gràcies323846Canvio Ps2 + 2 comandaments + 1 co-mandament inhalambric + 4 coman-daments buzz + tarja memoria 16 mb+ 38 jocs originals331050Canvio postals antigues d’Andorraper faltes. Des de 1890 fins anys 70. PyOliver, Daspet, ATV, Claverol, Rossell,Labouche...360330Canvio kayak mar i riu Dagger Outlaw612199Canvio Yamaha X Max .I . 125 scooter669642Canvio Suzuki vitara curt del 97 per4x4 llarg Jeep634359Canvio màquina talla embotits bonaper bar restaurant... molt bona634359Canvio motocultor nou amb garantiade la casa, motor Honda663168Canvio dvd Samsung, vídeos de mú-sica, ràdio marca Sony també una col-lecció de cd tot semi nou337077Canvio Audi A1 nou, amb 8.500 km,de color blanc, en perfecte estat, ga-rantia de fàbrica, mat. K6...361880Canvio KTM Superduke 990 120cvmatrícula J0... amb només 4.000 km350311Canvio pneumàtics 195 55 R15 85Hbon estat322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125o moto d’enduro qualsevol cilindrada671486Canvio Playstation 2 amb 1 comanda-ment 2 memory cards i 15 jocs336589Canvio pis a la provincia de Barcelonaper un a Andorra601754Canvio Golf 3 GTi 16v per turisme 4x4322416Canvio Mitsubishi montero llarg mat.J... 80.000 km un sol propietari garat-ge rodes noves328860Regalo bressol convertible en llit petitde 70 x 1,40322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125 omoto enduro qualsevol cilindrada327441Canvio T Max 500, blanca K59... impe-cable 3.000 km336394Canvio descapotable dos places371921Canvio Peugeot 308 J9... 29.000 kmCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilTraduccions (català,espanyol, francès,anglès i portuguès)www.metaescola.cominfo@metaescola.comTel.: +34 664 271 106Motivació, recursos & relacions humanesTaller de constel·lacions a la Seu d’UrgellImpartit per: Rosa Farrés VilarrasaDia, 27 d’Abril de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 hLloc: centre Mandala IogaOrganitza: Ramon Alsina ArtiguesAixí m’agrada, cuidant el medi ambient!// R. F.

×