Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed

937 views

Published on

Presentatie door Nisa Nurmohamed (Hoogheemraadschap van Delfland) op het "Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen - Nurmohamed

  1. 1. 13 juni 2017 1 POV Kabels en Leidingen Symposium ‘Leidingen in dijken’ 13 juni 2017 Nisa Nurmohamed Doelen vandaag • Informeren • Inzicht verkrijgen in wat speelt • Benutten resultaten symposium voor POV Kabels en Leidingen
  2. 2. 13 juni 2017 2 Waarom een POV Kabels en Leidingen • Toprisico in HWBP projecten • Veel tijd en geld nodig • Twee werelden? HWBP: POV Kabels en Leidingen Hoe of wat • Gestart in 2016 met kwartiermaken • Trekkend waterschap: Hoogheemraadschap van Delfland • Project Start Up 2016 • Plan van Aanpak nagenoeg gereed • Formele start: september 2017 Drie hoofddoelen • Veiligheidsrisico’s optimaliseren en beheersen • Uitvoeringsrisico’s optimaliseren en beheersen • Verbinding creëren tussen werelden
  3. 3. 13 juni 2017 3 Project Start Up • Beweging creëren • Resultaten boeken • Verbinden Acht activiteiten 1. Opstellen Handelingsperspectief veiligheidsrisico 2. Actualiseren Convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ 3. Werelden verbinden 4. Slim data delen 5. Samen sterk beginnen 6. Kennis borgen en onderwijs 7. Slim plannen en bestemmen 8. Optimaliseren LCC waterkeringen en kabels en leidingen
  4. 4. 13 juni 2017 4 Stuurgroep Projectteam Projectmanager: Nisa Nurmohamed Voorzitter: Marcel Houtzager Referentieprojecten HWBP • KIJK • KIS • Ravenstein –Lith • …. • …. • …. Ambtelijke voorbereidingsgroep Voorzitter: Chiel Cuypers Werkgroepen HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA financiering Organisatie POV Kabels & Leidingen Formele start POV K&L Symposium tussenstand POV K&L Eindsymposium POV K&L Vaststellen Plan van Aanpak Subsidie aanvraag Start POV Stuurgroep Tussenstand POV POV klaar! augustus 2017 september 2017 september 2018 Stuurgroep 2e concept PvA 26 juni 201723 sept 2016 30 januari 2017 17 mei 2017 PSU POV K&L Review HWBP PvA POV K&L Startdocument POV in CWK Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Commissie Waterkeringen Unie van Waterschappen 1e concept PvA 1 december 2016 Stuurgroep Stuurgroep Planning POV Kabels & Leidingen Indienen subsidie aanvraag bij HWBP september 2017 september 2019
  5. 5. 13 juni 2017 5 “Kabels en leidingen vormen uitsluitend een toprisico omdat waterkeringbeheerders en netbeheerders zich niet inleven in elkaars belangen.” STELLING

×