Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Haiku - zbornik - Ludbreg 2013.

16

Ludbreg 2013.
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Izdavač:
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “DRAGUTIN NOVAK” LUDBREG

Za izdavača:
mr. sc. Branko Dijano...
Željko Funda
	
Haiku, poetski mikrogenerator!

mala i teorijska i praktična analiza

U haiku poeziji vrlo često se događa ...
Evo još nekoliko primjera u kojima je zbog previše glagola indukcija nepravilna,
mušičava, sporadična, turbulentna, ukratk...
Da je D. Janjalija upotrijebio glagol stajati (stoji slamnati šešir), također bi narušio
ravnotežu haikua a isto tako, bud...
6
7
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Đurđa Vukelić Rožić
Nova Godina -			
dva siročića šapuću			
o snovima				

the first morning ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Željka Čakan
Glavicom klima
sa sebe zimu skida,
visibabica.
Potokom
uspavanku pjeva zimi prol...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Željko Špoljar
odsjaji sunca u vodi se gibaju
sjene drveća
mrtve pauke
u srebrnim mrežama
pok...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Štefanija Ludvig
poslije kiše
voda u bari žmirka
na zraci sunca

		
		
	

after the rain
blin...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Aleksandar Obrovski (Srbija)
Prve pupoljke
vozovi ljuljaju
po redu vožnje.
Životinje gledaju
...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ana Dabac
leđa bujice
nizvodno ponijela
gnijezdo gnjuraca

13
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ana Dolenec Truban
na zemlji lanac			
pokraj praznih zdjelica …		
pod mjesečinom			

chain on...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Anica Gečić
Olujni vjetar;
u zatvorenoj sobi
titraju zavjese.

Stormy wind;
in a closed room
...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ante Tičić
Teška vremena.
Vrijeme u kome sam ja
nema ništa s tim.

16
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Blagoje Vujisić (Crna Gora)
Poljupci njeni
Po polju posijani.
Niču makovi.

17
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Božidar Đekić
Hirošima iz ruševina grada proviruju
bijele ruže smrti

Hiroshima white roses o...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Branka Vojinović Jegdić (Crna Gora)
za jednim tuđim
napravim dva koraka
u snijegu

footsteps ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Damir Janjalija (Srbija)
Mirisom mora
odiše prvi sumrak.
Miholjsko leto.

	

Ulični svirač.
P...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Dean Ganza
Plešu na vjetru
Oštre sjene po kamenu
Iglice bora

21
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Dubravka Borić
na otoku su
otkad znodu za sebe
pisma i misec
bori cvatedu
gusinice iz gnjizda...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Goran Gatalica
u zrcalu vode
čita svoju sudbinu
bijela roda

in mirror of the water
reads its...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ivan Mikulinjak
sunčani dan
na drvenoj klupi –
djed, unuk i štap

24
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ivan Mlačić
zaleđeno jezero
pucketa na korak
prestrašenog djeteta

25
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ivica Jembrih Cobovički
Lješnjaci
djeci bruse zube
u čokoladi.

Hazelnuts
sharpen children’s ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jasmina Mužinić
Znojna mu leđa
na koromač mirišu kosac u polju.

His sweaty back
smells of a ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jasminka Predojević
svježe jutro					a fresh morning
preko ruke					her dog switched
prebačen...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jasna Popović Poje
Na suhozidu
zaboravljen ručnik pun
pijeska i soli.

29
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Josip Balaško
Uz zvon bicikla
iz sna se trže ribič
pokraj ribnjaka.

30
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Josip Jakov Planinić
S vrha dimnjaka
galeb otvorenim kljunom motri
sićušni svijet

From the c...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Josipa Braut
Ribar morem
zaplovio
put mjeseca

32
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jovan N. Bundalo (Srbija)
Vrabac sa vrbe
posmatra kišnu glistu.
Jesen dolazi.

33
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jovanka Božić (Srbija)
Šišarka, vetrom
nošena, pred ježom se
zaustavila.

	

a wind-blown con...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Đorđe Klisurić
na krovu
guču dva goluba
nešto dalje treći
ustajala voda
na odbačenoj konzervi...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljudmila Milena Mršić
ljetna žega				summer heat
smotane dlake mazge			
curled hair of a mule...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljiljana Dobra
na vrhu brda				
ogoljelo drveće				
češlja oblake				

on the top of the hill...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljiljana Lukačević
osunčani zid
preko guštera jure
sjene vagona

		

a sun-lightened wall
	 s...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljubica Šporčić
tako lijep dan susjedovo dvorište puno je
dječjega smijeha

	

such a nice da...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Đermano Vitasović
Morskim žalom
sunce je rasprostrlo
svoju tišinu.
Rosnom livadom
crne balege...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Željko Funda
sportski aerodrom
na praznoj pisti
pare se golubovi

sports airport
on the empty...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Živka Kancijanić
Ljetna večer i
zvijezde u bazenu.
Prazne ležaljke.
Ručak na stolu.
Puž u sal...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Stjepan Rožić
ljetni smiraj			
oko tonućeg sunca			
cvrči more				

summer sunset
the sea chi...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ana Ivelja
Miris truleži.
Lopoč na barskoj vodi
iznad oblaka.
Slika u kući.
Još uzburkano mor...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Danica Bartulović
U zagrljaju vjetra
rascvjetana trešnja
pleše

45
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Darko Vidović David
na putniku
konači
prašina puta
planinski potok
voda kamen kleše
kamen vod...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Dinko Sule
Lišaj na kamenu
i lišaj na stablu
udišu čisti zrak.

Lichen on the stone
and liche...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Đuro Jelović
Blaga je večer.
Mjesec kroči visoko.
Čovjek odlazi.

48
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ivanka Kostantino (Slovenija)
ožujsko popodne
blatnjavim putem
vuče se magla

		

plahte cvat...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jadran Zalokar
trčeći za češerom
psić zaboravio na
odlutalog gazdu
uz zvuk zvona
u praznom kl...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Janko Dimnjaković
Visoko nad brijegom
dotiče nebo
kabina žičare.

	 High over the hill
	 touc...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljubomir Radovančević
prazna obala
na pijesku ostala
lopatica

52
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Malvina Mileta
listopadsko jutro
vjetar grli djevojčicu
sve do škole

		

October morning
	 t...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Marija Maretić
promrzli prsti
hitnu pomoć pronašli
ispod pazuha
kuća bez krova
na ulaznim vra...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Marija Pogorilić
školsko dvorište
galamu nadjača
podnevno zvono
u zimskom periodu
oseku gazi
...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Duško Matas
mračna tiha noć
odjednom glas ribara
s ribarice
zakotrljao val
u plićaku praznu b...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ana Mikulić
mačka i pas
motre se preko ulice
oboje tihi

57
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Miloš Panić
na krivoj cesti
čas lijevo čas desno
mladi mjesec

58
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Mira Smerke
Ribareva vesla
u zalasku sunca
pozlaćena.
Hladna noć.
Beskućnika grije
ulična svj...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Mirjana Rajter
Rascvali drijenak
ispod noćne lampe obnažena ljepota.

60
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Mladen Meštrović
na modrom nebu
oblak prekrije sunce
slučajan susret

61
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Nada Jačmenica
sunčano jutro -	
rozeta katedrale
isplela dugu

	

	

a sunny morning -		
cath...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Nenad Glišić (Srbija) 		
ispod prozora
vrabac se bori protiv
televizije
na prozorima
radoznal...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Nikola Đuretić
kažem u web-cam:
„Watashi wa Nikko des!“
kikot u Kyotu

	
	

paukova mreža
izm...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Nina Kovačić
Bućnulo sidro,
poprskalo gušteru
popodnevni san.

65
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Pavle Ađanski (Srbija)
Zrika cvrčaka
meša se s’ otkucajima
merača pulsa.

A chirping of crick...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Radmila Bogojević (Srbija)
Staro drvo.
Povijene grane dodirnu
leđa starca.

67
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Radmila Miodragović
par cipelica
obuzima me sjeta velika noga

	

a pair of fine shoes
	 over...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Rudi Stopar (Slovenija)
Drhtave ruke
u snijegu nestaju 			
mrvice kruha

	

Shivering hands
	...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Slavka Klikovac (Crna Gora)
Mjesec na nebu,
svitac u krošnji breze
ja zurim u mrak.
Za leptir...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Smajil Durmišević (Bosna i Hercegovina)
Jutro. Budim se,
sanjivi pogled sreće
pticu u letu

	...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Smiljka Bilankov
zahladilo je
leptirić se umirio
u toploj sobi

	

suddenly cold
	 a butterfl...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Sonja Buljević
Na goloj grani
šćućurena vrana drhte zajedno.
U pijesku
na obali školjka
doziv...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Milovan Srbinoski (Makedonija)
Čujem te zastajem da te vidim,
ptičice u krošnji!

	
	
	

I he...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Mihael Štebih
Evropski turnir
u predvečerje počinje
koncert slavuja.
Razgovor uz kavu
prekida...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tatjana Stefanović (Srbija)
U jeku kiša …
Mirni tok reke
umiri mi oči.

76
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tatjana Debeljački(Srbija)
pravili sneška			
pored kamina zaspali		
deda i unuk			

they made...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Timjana Mahečić
Čovjek iza mene
čita moje novine
tramvaj štropoće.
Gledaju se oprezno
suhe gr...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tomislav Maretić
proljetno nebo...
svijetli u kanalima
Amsterdama
maestral –
očisti sve pepel...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tonka Lovrić
u plavom vjetru
nebo boje indiga
i perunike
prolaznici
u izlogu galerije
gledaju...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tugomir Orak
U pećini					
In the cave
još uvijek odzvanjaju				
still resounding
zvuci valov...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Vid Vukasović (Srbija)
Trešnja nad rekom
Maticom lati plove
Ka vodopadu
Na kori breze
Sva ime...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Vilma Knežević
na nepcu
jutarnja kava
početak dana

83
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Vladimir Ludvig
jutarnji mraz
na istom cvijetu drhte
dva leptira

	

morning frost
	 two butt...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Živko Prodanović
treperi mjesec
dječju sobu čuva
plišani medo
predvečerje
važno nekud žuri
je...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Zlata Bogović
škripa kolica
staricu pod trešnjom
zasule latice

	

pram creaking
	 old woman ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Zrinka Supek Andrijević
zamah krilima
odraz na opni vode
uzlet u nebo
skoro bu leto
centar sv...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Dubravko Korbus
iz usta peći				
from the stove’s mouth
pjesma					a song
o starom stablu				...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Alenka Zorman (Slovenija)
smiraj uz more
roditelji nose
sina invalida

		

	
	

seaside sundo...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Boris Nazansky
leprša leptir
stojimo nepomični
i cvijet i ja

	

	
	

butterfly
we do not mov...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Brane Grgurovič(Slovenija)
zidni kalendar
osunčano sjećanje
na precrtane dane

		

prijevod s...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Edin Saračević (Slovenija)
panonska ravnica
oblaci se čine
slobodnijima

	

prvi snijeg
jato ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ivo Posavec
Budi se jutro ...
Noć se mirno povlači
u šuplju vrbu.
U ritmu zvona
leptir igra k...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Ljubica Kolarić Dumić
snježne pahulje ...
otvaraju vidike
noćnim satima

snow witnesses ...
o...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Silva Mizerit (Slovenija)
na putu nebom
ne znaju kamo
moj pogled i ptica

		

zapušteno selo
...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Mirko Varga
umjesto sitniša
prosjakinji darujem
prazne limenke
otišao deda
Oreč za pčelama
br...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Vjekoslav Romich
izašlo sunce
na zidu ostao trag
puževe kuće
prošlo je podne
preskočila me sj...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Zdenko Oreč
na praznoj košnici
mrtva ptica kasna jesen

	

dead bird
	 on the empty beehive 	...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Zlatka Levstek (Slovenija)
bezvjetrica
svježe cvijeće u naručju
tih plamen svijeće

calm
fres...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Saša Važić (Srbija)
da mogu da doprem
do tvog daha, plaviću …
. . . suton

if only I
could re...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Silvija Butković
Sat uz postelju
umjesto pijetlova
pozdavlja jutro.
Proljetni pljusak.
Guske ...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Slavica Grgurić Pajnić
Noćne svjetiljke;
zidovi pokriveni
likovima.
Šareni leptir;
načas prek...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Tevž M. Potočnik (Slovenija)
zrele trešnje
paukova mreža
prazna
telefon šuti
par hrušteva zuj...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Darinka Slanovec (Slovenija)
nešto neobično
u ovim jaslicama:
moje djetinjstvo

	
	
	

someth...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Enes Kišević
Pred svitanjem
sve se povuklo
osim zatvorskog mraka.

	Before the light
	everyth...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Marija Trinajstić Božić
U zagrljaju
mora i perunike
zaspalo jutro

106
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

DJEČJI HAIKU
OŠ Milana Langa, Samobor
Voditeljica: Dubravka Mataušić

Juraj Štajcer
Tužna vrb...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Leona Skorić
U suton brod
u daljini plovi
za suncem.
Zaigrani dječarac
gleda svoj odraz
u siv...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Patrik Kopun
U rano jutro
buka crkvenih zvona
tjera ptice.

Petra Vukovinski
Poletio balon
iz...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

More morā
Život je more ne samo jedne vrste. I more ljepote, i more jada, i more briga,
i mor...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

111
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

U sadržaju
Željko Funda

Haiku, poetski mikrogenerator..............................3

Ađansk...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Jačmenica		Nada............................................................62
Janjalija		Dami...
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Orak		Tugomir............................................................81
Oreč		Zdenko........
Haiku zbornik Ludbreg 2013.

Vukasović		Vid............................................................82
Vukelić Rožić
	 ...
Haiku zbornik 2013
Haiku zbornik 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haiku zbornik 2013

1,310 views

Published on

by Tatjana Debeljacki

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haiku zbornik 2013

 1. 1. Haiku - zbornik - Ludbreg 2013. 16 Ludbreg 2013.
 2. 2. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Izdavač: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “DRAGUTIN NOVAK” LUDBREG Za izdavača: mr. sc. Branko Dijanošić Urednici: Željko Funda Boris Nazansky Organizacijski odbor: Branko Dijanošić Željko Funda Zdenko Oreč Grafička obrada: Miroslav Vađunec Fotografije, naslovnica: Miroslav Vađunec Tisak: Nakladnička kuća “Tonimir” Varaždinske Toplice Naklada: 100 primjeraka ISSN 1334-6342
 3. 3. Željko Funda Haiku, poetski mikrogenerator! mala i teorijska i praktična analiza U haiku poeziji vrlo često se događa da prvi stih bude yinovski1, odnosno stator2, rečeno jezikom fizike. U njemu se šturo, uglavnom nepotpunom rečenicom gdje nema glagola, konstatira da nešto jest3 . Navest ću nekoliko primjera iz ovogodišnjeg ludbreškog zbornika: zimsko jutro listopadsko jutro ljetni smiraj sunčeve zrake kližu vjetar grli djevojčicu oko tonućeg sunca smrznutom cestom sve do škole cvrči more Z. Bogović M. Mileta S. Rožić olujni vjetar u zatvorenoj sobi titraju zavjese A. Gečić osunčani zid preko guštera jure sjene vagona Lj. Lukačević sunčani dan na drvenoj klupi djed, unuk i štap I. Mikulinjak Ima primjera gdje je prvi stih kontaminiran, preopširan te djelomično uzima ulogu «yanga/rotora»: Ribar morem zaplovio put mjeseca4. J. Braut Jutro. Budim se, sanjivi pogled sreće pticu u letu5. S. Durmišević Čovjek iza mene čita novine. Tramvaj štropoće6. T. Mahečić U aktivnom, u drugom i trećem stihu7, u pravilu bude jedan glagol koji započinje indukciju struje doživlja(van)ja8: kraj znaka stop divlja ruža cvjeta kroz ogradu A. Zorman maestral – očisti sve pepeljare na stolovima T. Maretić zrika cvrčaka meša se s otkucajima merača pulsa P. Ađanski Kad se u jednom haikuu pojave dva glagola9, ili indukcija bude slaba ili dolazi do kratkog spoja. To se dobro vidi kod haikua S. Durmiševića, koji se zbog previše glagola pretvara u naraciju umjesto da bude satorijsko-epifanijski uvid u bit trenutka u kojem je taj haiku napisan. 1  Yin je ženski, pasivni princip u taoističkoj filozofiji, jednom od temelja haiku poezije općenito. 2  Nepokretni dio indukcijskog motora. 3  Šturost «yinovskog/statorskog» dijela haikua je poželjna što zbog versifikacije 5-7-5, što zbog paradoksa da se potencijalno više osebina može vezati uz nešto što je ono neodređenije. Zato «inducirani» doživljaj može biti jači, bogatiji. 4  Ovo bi očito bilo bolje kao: Ribar/ morem zaplovio/ put mjeseca. 5  Ovdje bi 1. stih mogao bez «Budim se». 6  Zar ne bi bilo čišće: Vožnja tramvajem./ Čovjek iza mene čita/ moje novine? 7  Tako je kod dobrih haikua. 8 Mikrostatori? 9  Bilo da su oba u aktivnom (2. i 3. stih) dijelu, bilo po jedan u pasivnom i aktivnom dijelu. 3
 4. 4. Evo još nekoliko primjera u kojima je zbog previše glagola indukcija nepravilna, mušičava, sporadična, turbulentna, ukratko, «kratkospojna»: zahladilo je leptirić se umirio u toploj sobi S. Bilankov treperi mjesec dječju sobu čuva plišani medo Ž. Prodanović Budi se jutro... Noć se mirno povlači u šuplju vrbu1. I. Posavec Međutim, stvari nisu tako šablonski jednostavne. Može se dogoditi da se u jednom haikuu pojave dva glagola i da unatoč – i baš zbog njih! – indukcija bude cjelovita: leprša leptir stojimo nepomični i cvijet i ja B. Nazansky Zbog prisutnosti/spominjanja cvijeta u yangovskom dijelu glagol «lepršati» nije uljez, nije znak nepoštivanja pravila nego je, naprotiv, znak haikuističke2 profesionalnosti. Jer, da je leptir samo spomenut, da se, dakle, nalazi na kamenu/ zemlji/ žici/ grani, cvijet3 i ja ne bismo bili nepomični. Upravo zbog lepršanja leptira i cvijet i ja iščekujemo, pitamo se na koga će sletjeti, tko će zavrijediti njegov posjet. Odnosno, lepršanje je to što je i cvijet i mene umirilo – zbog njegove gracioznosti mi smo se skupa «ukipjeli», ostali bez daha. Dakle, makar se radi o haikuu koji je na prvi pogled nedovoljno haiku, čak antihaiku, on je zapravo jako, jako haiku! Do haiku indukcije dolazi čak i kad nema glagola. Takva indukcija je, ako je versifikacija dobra i ako su su yinovski i yangovski dio uravnoteženo kontrastni, vrlo jaka, baš haikuovska. Na prvi pogled radi se (tek) o slici/fotografiji, a zapravo riječ je o ontološkom otisku u kojem se autor namjerno žrtvovao. Takve haikue smatram, u načelu, jako uspjelim. sunčani dan Ulični svirač. Za leptirom na drvenoj klupi Pun septembarskog sunca kroz otvorena vrata djed, unuk i štap slamnati šešir4. jutarnji zraci. I. Mikulinjak D. Janjalija S. Klikovac Da je I. Mikulinjak upotrijebio glagol sjediti (sjede djed, unuk i štap), izgubio bi ravnotežu haikua, a indukcija koju bi taj glagol trebao potaknuti ne bi bila ništa jača nego bez njega. 1  Uz malo više haikuističke koncentracije, po mom mišljenju, ovi haikui bi mogli glasiti: zahladilo (ovo je glagolski pridjev radni, ne glagol)/ leptirić se umirio/ u toploj sobi; puni mjesec/ dječju sobu čuva/ plišani medo; Svitanje./ Noć se mirno (bez «mirno» još bolje) povlači/ u šuplju vrbu. 2  Ne koristim pridjev haiđinovski jer ga smatram pretencioznim. Mi smo samo haiku pjesnici, haikuisti, ne svećenici haikua, haiđini. 3  Očito cvijet na zemlji, ne na grani, nikako ne u vazi. 4  Mislim da je zbog gramatički pravilne interpunkcije haiku izgubio na jačini. Na modernosti sigurno. To isto važi i za haiku S. Klikovac. 4
 5. 5. Da je D. Janjalija upotrijebio glagol stajati (stoji slamnati šešir), također bi narušio ravnotežu haikua a isto tako, budući da je potpuno jasno da je upravo taj glagol ispušten, stvorio bi se kontraefekt: spominjanje impliciranog (u haikuu) stvara konflikt, indukcija samu sebe troši. Da je S. Klikovac upotrijebila glagol ulaziti (ulaze jutarnji zraci), gotovo idealna metrika1 bila bi nepovratno izgubljena, pojavilo bi se 8 slogova koji bi svojom količinom haiku indukciju jako prigušili. Glede yangovskog/rotorskog dijela haikua, u puno slučajeva može se primijetiti da je on nedovoljno aktivan, da proizvodi preslabu indukciju zbog loše versifikacije. Evo nekoliko primjera: Nad mrtvim ježom pas laje sve glasnije Dječak se smije. I. Posavec na nepcu jutarnja kava početak dana V. Knežević siva čaplja brižljivo čisti perje nedjelja Ž. Prodanović Ovi haikui bi – zbog jače indukcije – bili puno bolji kao: Dječak se smije. Nad mrtvim ježom sve glasniji pas. početak dana jutarnja kava na nepcu nedjelja čaplja brižljivo čisti perje Zbog pomno izgrađenog/izabranog yina (1. stih), zbog njegove harmonične suprotnosti prema yangu (2. i 3. stih), bilo preko impliciranog bilo eksplicite izraženog glagola2, zbog «statički» precizne versifikacije, zbog izbora «običnih» riječi, zbog doživljaja/događaja koji ne samo da je moguć nego je (gotovo) svakodnevan, dolazi do indukcije3 značenja. Konačno, i najvažnije, u opstojnosti yina i upravo takvog yina, odnosno, u akvitetu yanga i upravo takvog yanga, rađa se haiku, ne vizualna slika, ne sentimentalni izljev, ne skica, ne pjesmičica, nego ontološki otisak trenutka, pjesma koja je zbog odsustva autora i njegove «profesionalnosti» 4više ne-pjesma, ili antipjesma i koja, kao i antidrama u odnosu na («pravu») dramu, može al pari5 stajati uz («pravu») pjesmu6. Evo nekoliko primjera: osunčani zid leprša leptir prve pupoljke preko guštera jure stojimo nepomični vozovi ljuljaju sjene vagona i cvijet i ja po redu vožnje Lj. Lukačević B. Nazansky A. Oborovski 1  2  3  4  5  6  Umjesto 5-7-5 javlja se 4-7-5. Ne dva, ne dva! Jačina indukcije ovisi o kvaliteti haikua. Mislim na «profesionalnu» upotrebu stilskih figura, po kojoj se nekad određivala vrijednost pjesme. «Jednako u vrijednosti». Nadam se da će naši «etablirani» književni kritičari to već jednom shvatiti. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Đurđa Vukelić Rožić Nova Godina - dva siročića šapuću o snovima the first morning two orphans whispering about their dreams moj krojač - zeleni komadi mene na radnom stolu my tailor green pieces of me on his desk tratinčice u prosincu - peti je dan otkako nema našeg mačka December daisies the fifth day without our tom cat prijevod/translated by the author 8
 9. 9. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Željka Čakan Glavicom klima sa sebe zimu skida, visibabica. Potokom uspavanku pjeva zimi proljeće. 9
 10. 10. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Željko Špoljar odsjaji sunca u vodi se gibaju sjene drveća mrtve pauke u srebrnim mrežama pokapa kiša sun’s reflections the trees’ shadows moving in the lake’s water dead spiders in silvery nets burried by the rain prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 10
 11. 11. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Štefanija Ludvig poslije kiše voda u bari žmirka na zraci sunca after the rain blinking water in a pond on a sunbeam prijevod/translated by Vladimir Ludvig 11
 12. 12. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Aleksandar Obrovski (Srbija) Prve pupoljke vozovi ljuljaju po redu vožnje. Životinje gledaju retke posetioce – zima u zoo-vrtu. Na dva dela podeli dan – zvižduk lokomotive. 12
 13. 13. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ana Dabac leđa bujice nizvodno ponijela gnijezdo gnjuraca 13
 14. 14. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ana Dolenec Truban na zemlji lanac pokraj praznih zdjelica … pod mjesečinom chain on the ground beside empty bowls … under moonlight zimsko popodne niz kose zrake sunca trusi se snijeg winter afternoon down slanting sunrays falling snow na vrh brežuljka penju se po snijegu sunčeve zrake at the hilltop ascending over the snow the sunrays djeca mrežama mjesto leptira samo hvataju sunce by their nets instead of butterflies children catch the sun prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 14
 15. 15. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Anica Gečić Olujni vjetar; u zatvorenoj sobi titraju zavjese. Stormy wind; in a closed room curtains vibrate. Jesen u planini; traci sunca, cvrkut ptica žubor potoka. Autumn in the mountain; sun rays, birds chirping, brook mormuring. Ulicom tramvajem; sivi mrgodni balkoni – cvat pelargonija. In the street, on the tram; grey, grim balconies geraniums blooming. prijevod/translated by Iskra Pavlović 15
 16. 16. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ante Tičić Teška vremena. Vrijeme u kome sam ja nema ništa s tim. 16
 17. 17. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Blagoje Vujisić (Crna Gora) Poljupci njeni Po polju posijani. Niču makovi. 17
 18. 18. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Božidar Đekić Hirošima iz ruševina grada proviruju bijele ruže smrti Hiroshima white roses of death popping out of the city ruins. prijevod/translated by Nevenko Dolovski 18
 19. 19. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Branka Vojinović Jegdić (Crna Gora) za jednim tuđim napravim dva koraka u snijegu footsteps in the snow in somebody’s single pace two mine prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 19
 20. 20. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Damir Janjalija (Srbija) Mirisom mora odiše prvi sumrak. Miholjsko leto. Ulični svirač. Pun septembarskog sunca slamnati šešir. The scent of the sea at dusk . . . Indian summer a street musician full of September sun his straw hat prijevod/translated by Saša Važić 20
 21. 21. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Dean Ganza Plešu na vjetru Oštre sjene po kamenu Iglice bora 21
 22. 22. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Dubravka Borić na otoku su otkad znodu za sebe pisma i misec bori cvatedu gusinice iz gnjizda u presecjunu na otoku su otkad znaju za sebe pjesma i mjesec borovi cvatu gusjenice iz gnijezda u procesiji 22
 23. 23. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Goran Gatalica u zrcalu vode čita svoju sudbinu bijela roda in mirror of the water reads its fate the white stork prijevod/translated by the author 23
 24. 24. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ivan Mikulinjak sunčani dan na drvenoj klupi – djed, unuk i štap 24
 25. 25. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ivan Mlačić zaleđeno jezero pucketa na korak prestrašenog djeteta 25
 26. 26. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ivica Jembrih Cobovički Lješnjaci djeci bruse zube u čokoladi. Hazelnuts sharpen children’s teeth in the chocolate. prijevod/translated by Jelena Šamarija 26
 27. 27. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jasmina Mužinić Znojna mu leđa na koromač mirišu kosac u polju. His sweaty back smells of a fennel haymaker in the field. prijevod/translated by Smiljka Bilankov 27
 28. 28. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jasminka Predojević svježe jutro a fresh morning preko ruke her dog switched prebačen pas over her arm iznenada suddenly svi se zakopčavaju everybody buttons up ide dimnjičar - a chimney sweeper prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 28
 29. 29. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jasna Popović Poje Na suhozidu zaboravljen ručnik pun pijeska i soli. 29
 30. 30. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Josip Balaško Uz zvon bicikla iz sna se trže ribič pokraj ribnjaka. 30
 31. 31. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Josip Jakov Planinić S vrha dimnjaka galeb otvorenim kljunom motri sićušni svijet From the chimney top a gull with its open bill observes the minute world prijevod/translated by the author 31
 32. 32. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Josipa Braut Ribar morem zaplovio put mjeseca 32
 33. 33. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jovan N. Bundalo (Srbija) Vrabac sa vrbe posmatra kišnu glistu. Jesen dolazi. 33
 34. 34. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jovanka Božić (Srbija) Šišarka, vetrom nošena, pred ježom se zaustavila. a wind-blown cone stops before a hedgehog 34
 35. 35. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Đorđe Klisurić na krovu guču dva goluba nešto dalje treći ustajala voda na odbačenoj konzervi paukova mreža 35
 36. 36. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljudmila Milena Mršić ljetna žega summer heat smotane dlake mazge curled hair of a mule češljane suhom travom combed with dry grass prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 36
 37. 37. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljiljana Dobra na vrhu brda ogoljelo drveće češlja oblake on the top of the hill the leafless trees are combing the clouds dva labuda leže na smrzloj travi inje se topi two swans are lying on the frozen grass the white-frost is melting 37
 38. 38. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljiljana Lukačević osunčani zid preko guštera jure sjene vagona a sun-lightened wall shadows of train-carriages cross over the lizard prijevod/translated by the author 38
 39. 39. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljubica Šporčić tako lijep dan susjedovo dvorište puno je dječjega smijeha such a nice day the neighbor’s yard is full of children’s laughter 39
 40. 40. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Đermano Vitasović Morskim žalom sunce je rasprostrlo svoju tišinu. Rosnom livadom crne balege dime kravljim životom. 40
 41. 41. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Željko Funda sportski aerodrom na praznoj pisti pare se golubovi sports airport on the empty runway pigeons mating pored ceste sav u prašini ipak – mak beside the road full of dust yet a poppy r’jeka u dolini premošćena sjenkom jablana a valley river being bridged over by a poplar shadow prijevod/translated by the author 41
 42. 42. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Živka Kancijanić Ljetna večer i zvijezde u bazenu. Prazne ležaljke. Ručak na stolu. Puž u salati vadi sive rogove. 42
 43. 43. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Stjepan Rožić ljetni smiraj oko tonućeg sunca cvrči more summer sunset the sea chirping around the setting sun sunčano jutro pod slavujevom pjesmom pupa proljeće sunny morning the spring budding under the nightingale’s song proljetno jutro vrapčji par na anteni emitira ljubav spring morning – two sparrows on an antenna broadcasting love u sjeni kuće na zelenom travnjaku znoji se snijeg in the shade of the house on a green lawn the snow is sweating prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 43
 44. 44. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ana Ivelja Miris truleži. Lopoč na barskoj vodi iznad oblaka. Slika u kući. Još uzburkano more u meni tutnji. 44
 45. 45. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Danica Bartulović U zagrljaju vjetra rascvjetana trešnja pleše 45
 46. 46. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Darko Vidović David na putniku konači prašina puta planinski potok voda kamen kleše kamen vodu 46
 47. 47. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Dinko Sule Lišaj na kamenu i lišaj na stablu udišu čisti zrak. Lichen on the stone and lichen on the tree breathe in fresh air. prijevod/translated by Smiljka Bilankov 47
 48. 48. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Đuro Jelović Blaga je večer. Mjesec kroči visoko. Čovjek odlazi. 48
 49. 49. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ivanka Kostantino (Slovenija) ožujsko popodne blatnjavim putem vuče se magla plahte cvatova strminom se uspinje bazgov miris dodiri sunca zovine se bobice zacrvenjuju March afternoon the fog creeps up a muddy cart track large clusters the fragrance of elder ascends the slope touches of the sun elder berries redden prijevod sa slovenskog Boris Nazansky translated by Alenka Zorman 49
 50. 50. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jadran Zalokar trčeći za češerom psić zaboravio na odlutalog gazdu uz zvuk zvona u praznom klaustoru živkaju vrapci tratinčica u cvatu stari galeb preselio se gegajući na stepenice 50
 51. 51. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Janko Dimnjaković Visoko nad brijegom dotiče nebo kabina žičare. High over the hill touching the sky a cable-car cabin gleda jednim okom uvijek punim boja semafor it gazes with one eye always full of colours traffic lights prijevod/translated by the author 51
 52. 52. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljubomir Radovančević prazna obala na pijesku ostala lopatica 52
 53. 53. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Malvina Mileta listopadsko jutro vjetar grli djevojčicu sve do škole October morning the wind embracing a girl on her way to school sivo nebo krikove galeba guta more za doručak grey sky the sea swallows seagulls screams for breakfast prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 53
 54. 54. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Marija Maretić promrzli prsti hitnu pomoć pronašli ispod pazuha kuća bez krova na ulaznim vratima ključ u bravi 54
 55. 55. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Marija Pogorilić školsko dvorište galamu nadjača podnevno zvono u zimskom periodu oseku gazi berač školjki school yard clamour overridden by the noon bell during winter the shell picker walks over the ebb tide prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 55
 56. 56. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Duško Matas mračna tiha noć odjednom glas ribara s ribarice zakotrljao val u plićaku praznu bocu punu mora 56
 57. 57. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ana Mikulić mačka i pas motre se preko ulice oboje tihi 57
 58. 58. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Miloš Panić na krivoj cesti čas lijevo čas desno mladi mjesec 58
 59. 59. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Mira Smerke Ribareva vesla u zalasku sunca pozlaćena. Hladna noć. Beskućnika grije ulična svjetiljka. 59
 60. 60. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Mirjana Rajter Rascvali drijenak ispod noćne lampe obnažena ljepota. 60
 61. 61. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Mladen Meštrović na modrom nebu oblak prekrije sunce slučajan susret 61
 62. 62. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Nada Jačmenica sunčano jutro - rozeta katedrale isplela dugu a sunny morning - cathedral rosette knitting a rainbow prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 62
 63. 63. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Nenad Glišić (Srbija) ispod prozora vrabac se bori protiv televizije na prozorima radoznali pogledi udišu smrad 63
 64. 64. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Nikola Đuretić kažem u web-cam: „Watashi wa Nikko des!“ kikot u Kyotu paukova mreža između dva čempresa puna burina I say into web-cam: «Watashi wa Nikko des!“ giggles in Kyoto spider web between two cypresses full of bora prijevod/translated by the author 64
 65. 65. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Nina Kovačić Bućnulo sidro, poprskalo gušteru popodnevni san. 65
 66. 66. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Pavle Ađanski (Srbija) Zrika cvrčaka meša se s’ otkucajima merača pulsa. A chirping of crickets is mixing with beatings of pulse measurer. prijevod/translated by the author 66
 67. 67. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Radmila Bogojević (Srbija) Staro drvo. Povijene grane dodirnu leđa starca. 67
 68. 68. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Radmila Miodragović par cipelica obuzima me sjeta velika noga a pair of fine shoes overwhelmed by melancholy my foot too big prijevod/translated by Smiljka Bilankov 68
 69. 69. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Rudi Stopar (Slovenija) Drhtave ruke u snijegu nestaju mrvice kruha Shivering hands the bread crumbs vanish in snow Sunce briše leden cvijet na prozoru veličanstveno The sun is wiping frost flowers on the window spectacular prijevod/translated by the author 69
 70. 70. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Slavka Klikovac (Crna Gora) Mjesec na nebu, svitac u krošnji breze ja zurim u mrak. Za leptirom kroz otvorena vrata jutarnji zraci. Moon in the sky, a firefly in the birch’s top I gaze at the darkness. Followinng a butterfly through the open door the morning sunrays. 70
 71. 71. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Smajil Durmišević (Bosna i Hercegovina) Jutro. Budim se, sanjivi pogled sreće pticu u letu Morning. I wake up, a dreamy look meeting a bird in flight 71
 72. 72. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Smiljka Bilankov zahladilo je leptirić se umirio u toploj sobi suddenly cold a butterfly calmed down in the warm room starac nakon ispovijedi briše suze an old man after confession wipes his tears sakriven u živici šimšira cvijet maka hidden in the box-tree hedge a red poppy prijevod/translated by the author 72
 73. 73. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Sonja Buljević Na goloj grani šćućurena vrana drhte zajedno. U pijesku na obali školjka doziva more. on a bare branch there’s a crow crouching both shiver together In the sand on the shore a seashell is calling the sea. prijevod/translated by Filomena Škare 73
 74. 74. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Milovan Srbinoski (Makedonija) Čujem te zastajem da te vidim, ptičice u krošnji! I hear you I stop to see you bird in the tree! prijevod/translated by Zora Bušovski 74
 75. 75. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Mihael Štebih Evropski turnir u predvečerje počinje koncert slavuja. Razgovor uz kavu prekida nastupom kos u krošnji bora. 75
 76. 76. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tatjana Stefanović (Srbija) U jeku kiša … Mirni tok reke umiri mi oči. 76
 77. 77. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tatjana Debeljački(Srbija) pravili sneška pored kamina zaspali deda i unuk they made a snowman fell asleep by the fireplace grandpa and grandson prosjak nastavlja put teških nogu pre mesečine the beggar continues his trip wading before the moonlight prijevod/translated by Danijela Milosavljević 77
 78. 78. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Timjana Mahečić Čovjek iza mene čita moje novine tramvaj štropoće. Gledaju se oprezno suhe grane i rogovi jelena. 78
 79. 79. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tomislav Maretić proljetno nebo... svijetli u kanalima Amsterdama maestral – očisti sve pepeljare na stolovima otišao kobac – nebo je opet puno lastavica noć Svih svetih – na lampašima šuštanje kišnih kapljica 79
 80. 80. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tonka Lovrić u plavom vjetru nebo boje indiga i perunike prolaznici u izlogu galerije gledaju akt 80
 81. 81. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tugomir Orak U pećini In the cave još uvijek odzvanjaju still resounding zvuci valova. sounds of waves. Proljetna čežnja. Korake sjene prati žuti leptir. prijevod/translated by the author 81 Longing for spring. Yellow butterfly follows the steps of a shadow.
 82. 82. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Vid Vukasović (Srbija) Trešnja nad rekom Maticom lati plove Ka vodopadu Na kori breze Sva imena sveta Zapisana U mraznoj šari Fibonačijev niz Kod tišine Zvezda padalica Nebeskim svodom piše Poruku neba 82
 83. 83. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Vilma Knežević na nepcu jutarnja kava početak dana 83
 84. 84. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Vladimir Ludvig jutarnji mraz na istom cvijetu drhte dva leptira morning frost two butterflies quiver on the same flower prijevod/translated by the author 84
 85. 85. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Živko Prodanović treperi mjesec dječju sobu čuva plišani medo predvečerje važno nekud žuri jedan veliki puž neonski svijet blistave lutke zure u prolaznike siva čaplja brižljivo čisti perje nedjelja 85
 86. 86. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Zlata Bogović škripa kolica staricu pod trešnjom zasule latice pram creaking old woman gets sprinkled with petals under the cherry tree zimsko jutro sunčeve zrake kližu smrznutom cestom winter morning along the frozen road sun rays sliding na stare tačke ispod trešnje u cvatu kolona mrava on an old wheelbarrow under the blooming cherry an ant column zapušteni vrt pod zelenim bršljanom žuti jaglaci an untended garden under the green ivy yellow primroses prijevod/translated by Željko Funda 86
 87. 87. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Zrinka Supek Andrijević zamah krilima odraz na opni vode uzlet u nebo skoro bu leto centar sveta se žari Ludbreg vu podne 87
 88. 88. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Dubravko Korbus iz usta peći from the stove’s mouth pjesma a song o starom stablu about an old tree zvižduk a whistle izazvao oduševljenje to the delight u jatu purana of a turkeys’ flock jutarnji mraz morning frost iza svakog koraka behind each pace zdrobljene iskre stamped sparks prijevod/translated by Đurđa Vukelić Rožić 88
 89. 89. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Alenka Zorman (Slovenija) smiraj uz more roditelji nose sina invalida seaside sundown the parents carry their invalid son prvi travnja snijeg na pupoljcima javora nije šala All Fools’ Day snow on the maple buds is not a joke kraj znaka stop divlja ruža cvjeta kroz ogradu by the stop sign a wild rose blooms through the fence prijevod sa slovenskog Boris Nazansky prijevod/translated by the author 89
 90. 90. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Boris Nazansky leprša leptir stojimo nepomični i cvijet i ja butterfly we do not move flower and I proljetni vjetar jedna kvačica drži mokre gaćice spring breeze only one clothes-peg holds wet panties početak ljeta kratkotrajna kišica puna prašine summer begins brief soft rain full of dust staro zrcalo prva bora nikada ne dođe sama old mirror first wrinkle never comes alone angler in the fog morning overflows the river ribič u magli jutro se prelijeva preko rijeke prijevod/translated by the author 90
 91. 91. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Brane Grgurovič(Slovenija) zidni kalendar osunčano sjećanje na precrtane dane prijevod sa slovenskog Boris Nazansky prijevod/translated by Alenka Zorman 91 wall calendar a sunlit memory of the crossed out days zgodna djevojka ne mogu zaustaviti pastuhe u glavi pretty girl I cannot stop the stallions in my mind
 92. 92. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Edin Saračević (Slovenija) panonska ravnica oblaci se čine slobodnijima prvi snijeg jato vrana i dalmatinac Pannonian plains it seems the clouds have more freedom first snow a flock of crows and a dalmatian prijevod sa slovenskog Boris Nazansky prijevod/translated by Alenka Zorman 92
 93. 93. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ivo Posavec Budi se jutro ... Noć se mirno povlači u šuplju vrbu. U ritmu zvona leptir igra krilima ... Podne u šumi. Nad mrtvim ježem pas laje sve glasnije. Dječak se smije. Svanulo jutro. Sunce se tiho penje po starom zidu. 93
 94. 94. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Ljubica Kolarić Dumić snježne pahulje ... otvaraju vidike noćnim satima snow witnesses ... open the horizons to night s hours prijevod/translated by Katarina Terlević 94
 95. 95. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Silva Mizerit (Slovenija) na putu nebom ne znaju kamo moj pogled i ptica zapušteno selo slijepi prozori plaču zelenim suzama on their way across the sky my look and a bird do not know where to turn deserted village blind windows shed green tears sa slovenskog preveo Boris Nazansky prijevod/translated by the author 95
 96. 96. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Mirko Varga umjesto sitniša prosjakinji darujem prazne limenke otišao deda Oreč za pčelama brzajući (posvećeno Zdenku Oreču, utemeljitelju ludbreških haiku-susreta) 96
 97. 97. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Vjekoslav Romich izašlo sunce na zidu ostao trag puževe kuće prošlo je podne preskočila me sjena sad idem za njom 97
 98. 98. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Zdenko Oreč na praznoj košnici mrtva ptica kasna jesen dead bird on the empty beehive late autumn suza radosnica pala na poruku vidimo se tear of joy on the note see you automobili mačka se podvlači pod tek pristigli cars a cat finds its place under one that just came prijevod/translated by Boris Nazansky 98
 99. 99. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Zlatka Levstek (Slovenija) bezvjetrica svježe cvijeće u naručju tih plamen svijeće calm fresh blossoms on one’s lap silent candle flame sa slovenskog preveo Boris Nazansky prijevod/translated by the author 99
 100. 100. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Saša Važić (Srbija) da mogu da doprem do tvog daha, plaviću … . . . suton if only I could reach your breath, bluebird twilight dusk cvetovi ... šapat u napuštenoj crkvi blossoms . . . in an abandoned church their whispers prijevod/ translated by the author 100
 101. 101. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Silvija Butković Sat uz postelju umjesto pijetlova pozdavlja jutro. Proljetni pljusak. Guske podigle glave kao vojnici. 101
 102. 102. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Slavica Grgurić Pajnić Noćne svjetiljke; zidovi pokriveni likovima. Šareni leptir; načas prekinut let mirisom cvijeta. 102
 103. 103. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Tevž M. Potočnik (Slovenija) zrele trešnje paukova mreža prazna telefon šuti par hrušteva zuji pod mjesečinom ripen cherries a spider’s net empty silent phone only a few bugs buzz in the moonlight sa slovenskog preveo Boris Nazansky prijevod/translated by the author 103
 104. 104. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Darinka Slanovec (Slovenija) nešto neobično u ovim jaslicama: moje djetinjstvo something strange lies in this Christmas crib: my childhood prvi siječnja rano sunce na mom kolačiću New Year’s Day early sunshine on my dry cake prijevod sa slovenskog Boris Nazansky prijevod/translated by Alenka Zorman 104
 105. 105. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Enes Kišević Pred svitanjem sve se povuklo osim zatvorskog mraka. Before the light everything withdrew except the prison darkness. Sjenku dima izbrisa vjetar. Smoke shadow deleted by the wind. prijevod/translated by Svetlana Spaić 105
 106. 106. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Marija Trinajstić Božić U zagrljaju mora i perunike zaspalo jutro 106
 107. 107. Haiku zbornik Ludbreg 2013. DJEČJI HAIKU OŠ Milana Langa, Samobor Voditeljica: Dubravka Mataušić Juraj Štajcer Tužna vrba umorna nakon velike suše. Jurja Vukovinski Zaljubljeni bumbar zagubi se u pupoljcima trešnje - proljeće. Žuti jaglac dobio novog prijatelja pčelu. 107
 108. 108. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Leona Skorić U suton brod u daljini plovi za suncem. Zaigrani dječarac gleda svoj odraz u sivoj bari. Luissa Tassa U svježe jutro kapi rose umile nježnu tratinčicu. Patricija Vegel Na noćno nebo smjestile se male svjetiljke. 108
 109. 109. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Patrik Kopun U rano jutro buka crkvenih zvona tjera ptice. Petra Vukovinski Poletio balon iznad šarenog Samobora fašnik. 109
 110. 110. Haiku zbornik Ludbreg 2013. More morā Život je more ne samo jedne vrste. I more ljepote, i more jada, i more briga, i more nadā, razočarenja, dosade, borbe, iznenađenja... Štoviše, on je more svega toga, more morā. Recimo, koliko puta nam se dogodilo kao, evo, u ovo doba godine, sredinom lipnja, da nas iznenadi prekrasan mak, ruža, božur, ivančica, a odmah zatim dođe val drugog mora, ružnoće, recimo, pregažena mačka, razbita boca, razbacana papirnata ambalaža ... No, ubrzo tu je jedan balkon pun cvijeća, drugi, treći, pa veliki bijeli oblak, još jedan, i još jedan! Sada nas zapljuskuju valovi mirisnog mora, valovi mirisa lipā, a za koji trenutak tu su valovi mirisa akacije, pa pokošenog sijena... Danas, također, sreli smo ne jedno drago lice, a trenutak poslije još jedno, ne manje drago. Da, mora se izmjenjuju, valovi neprestano nadolaze. No, događaju se i neobične kombinacije. Valovi velikih i malih mora se miješaju. Male i gotovo nezamjetne ljepote (ili lijepog iznenađenja) dođu zajedno s velikim, gotovo zastrašujuće lijepim, na sreću, nečim kratkotrajnim, koje zato ne izgleda tako strašno. Te pojave, same za sebe, bez uočene veze sa suprotnim (bilo yinovskim, bilo yangovskim) – makar bile lijepe i potpune – kao da zbog nedostatka suprotnosti gube dio svoje cjelovitosti, kao da postaju oskvrnute vlastitom samotnom divotom. Ipak, ima ljudi koji opažaju takvo događanje, vide gotovo ljubavnu vezu između velikog i malog, lijepog i ružnog, dobrog i lošeg, između valova istoga mora koji nadolaze zajedno i prelijevaju se preko nas katarzički nas osvježavajući. Oni znaju da je ta veza prekrasna i spasonosna, da je tako ovozemaljska (ja bih rekao «našezemaljska»). Budući da haiku bljesak munje iz vida mi nesta ona krijesnica to na najbolji način dokazuje – bez jalovine ovakvog filozofiranja! – dodjeljujem Nagradu Graševina za 2012. godinu njegovoj autorici, gospođi Đurđi Vukelić Rožić. Čestitam! U Ludbregu, 16. 6. 2012. 110 Željko Funda
 111. 111. Haiku zbornik Ludbreg 2013. 111
 112. 112. Haiku zbornik Ludbreg 2013. U sadržaju Željko Funda Haiku, poetski mikrogenerator..............................3 Ađanski Pavle............................................................66 Balaško Josip............................................................30 Bartulović Danica............................................................45 Bilankov Smiljka............................................................72 Bogojević Radmila............................................................67 Bogović Zlata............................................................86 Borić Dubravka...........................................................22 Božić Jovanka............................................................34 Braut Josipa............................................................32 Buljević Sonja............................................................73 Bundalo Jovan N. .............................................................33 Butković Silvija..........................................................101 Čakan Željka..............................................................9 Dabac Ana............................................................13 Debeljački Tatjana............................................................77 Dimnjaković Janko............................................................51 Dobra Ljiljana............................................................37 Dolenec Truban Ana............................................................14 Durmišević Smajil............................................................71 Đekić Božidar............................................................18 Đuretić Nikola............................................................64 Funda Željko............................................................41 Ganza Dean............................................................21 Gatalica Goran............................................................23 Gečić Anica............................................................15 Glišić Nenad............................................................63 Grgurić Pajnić Slavica..........................................................102 Grgurovič Brane............................................................91 Ivelja Ana............................................................44 112
 113. 113. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Jačmenica Nada............................................................62 Janjalija Damir............................................................20 Jelović Đuro............................................................48 Jembrih Cobovički Ivica............................................................26 Kancijanić Živka............................................................42 Kišević Enes..........................................................105 Klikovac Slavka............................................................70 Klisurić Đorđe............................................................35 Knežević Vilma............................................................83 Kolarić Dumić Ljubica............................................................94 Kostantino Ivanka............................................................49 Korbus Dubravko...........................................................88 Kovačić Nina............................................................65 Levstek Zlatka............................................................99 Lovrić Tonka............................................................80 Ludvig Štefanija............................................................11 Ludvig Vladimir............................................................84 Lukačević Ljiljana............................................................38 Mahečić Timjana............................................................78 Maretić Marija............................................................54 Maretić Tomislav............................................................79 Matas Duško............................................................56 Meštrović Mladen............................................................61 Mikulić Ana............................................................57 Mikulinjak Ivan............................................................24 Mileta Malvina............................................................53 Miodragović Radmila............................................................68 Mizerit Silva............................................................95 Mlačić Ivan............................................................25 Mršić Milena Ljudmila............................................................36 Mužinić Jasmina............................................................27 Nazansky Boris............................................................90 Obrovski Aleksandar.........................................................12 113
 114. 114. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Orak Tugomir............................................................81 Oreč Zdenko............................................................98 Panić Miloš............................................................58 Planinić Jakov Josip............................................................51 Pogorilić Marija............................................................55 Popović Poje Jasna............................................................29 Posavec Ivo............................................................93 Potočnik Tevž M. ...........................................................103 Predojević Jasminka............................................................28 Prodanović Živko............................................................85 Radovančević Ljubomir............................................................52 Rajter Mirjana............................................................60 Romich Vjekoslav............................................................97 Rožić Stjepan............................................................43 Saračević Edin............................................................92 Slanovec Darinka..........................................................104 Smerke Mira............................................................59 Srbinoski Milovan............................................................74 Stefanović Tatjana............................................................76 Stopar Rudi............................................................69 Sule Dinko............................................................47 Supek Andrijević Zrinka............................................................87 Špoljar Željko............................................................10 Šporčić Ljubica............................................................39 Štebih Mihael............................................................75 Tičić Ante............................................................16 Trinajstić Božić Marija............................................................34 Varga Mirko............................................................96 Važić Saša..........................................................100 Vidović David Darko............................................................46 Vitasović Đermano............................................................40 Vojinović Jegdić Branka............................................................19 Vujisić Blagoje............................................................17 114
 115. 115. Haiku zbornik Ludbreg 2013. Vukasović Vid............................................................82 Vukelić Rožić Đurđa..............................................................8 Zalokar Jadran............................................................50 Zorman Alenka............................................................89 Dječji haiku .......................................................................................... 107 Željko Funda More morā................................................................ 110 115

×