Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fuerza Bruta

498 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fuerza Bruta

 1. 1.
 2. 2. Fuer • za Bru • ta f’where – za - broe– ta <br />1: Brute kracht<br />2: The hit van de internationaalbekende producers van<br />- DE LA GUARDA <br />3: Een opzwepende, grensverleggende 360° theaterbeleving<br />
 3. 3. o FUERZA BRUTA =<br />Geenalledaagsetheatervoorstelling….. <br />In deze non-verbale 360 gradentheaterbelevingwaarin het onmogelijkemogelijkwordt<br />en het onwerkelijkewerkelijkheidwordt. Worden wereldenbijelkaargebracht<br />o FUERZA BRUTA =<br />De opvolger van het succesvolle DE LA GUARDA.<br />Dezevernieuwende show is zevenjaarlanguitverkocht in New York en is de helewereld over getourd.<br />Van London tot Tokio tot Tel Aviv is de theaterproductie van Argentijnsebodemgoedontvangen<br />
 4. 4. v<br />o FUERZA BRUTA = <br />Een luide, sexy, grensverlegende theater experience. part Cirque du Soleil, part<br />dance-party.<br />o FUERZA BRUTA =<br />Momenteelvoor het tweedejaaruitverkocht in New York,<br />gevolgd door een record-brekende Multi-week overeenkomst In London. Ook op het <br />Eurovisiesongfestivalzijn de acts uit de show erg goedontvangen, waaruitpositieveberichten<br />in de media volgden. De perfomance was in de onderstaandestedeneengrootsucces:Buenos Aires, Lisabon, Londen, Cordoba, Bogota, Edinburgh, Berlijn, Mexico stad, en SãoPaulo.<br />
 5. 5. PRE/AFTERPARTY<br />
 6. 6. v<br />Amsterdam1: Hoofdstad<br />2: Internationalekarakter<br />3: Creatievecultuurstad<br />4: Affiniteit met dancecultuur<br />5: Hedonistisch<br />
 7. 7. v<br />NDSM – Werf Amsterdam - Broedplaats voor cultureel festijn<br /> - Industriële Sfeer<br />
 8. 8. Locati<br />Primairedoelgroep: - 18 – 35 jaarAffiniteit met dance & cultuurTrendzettende & hedonistischelevenstijl<br />Secundaire doelgroep:<br /><ul><li>25 – 45 jaarhoger opgeleid HBO+</li></ul>Tertiaire doelgroep:<br /> - Zakelijke markt<br />
 9. 9. v<br />Doelstellingen<br />1: High Quality Event<br />
 10. 10. v<br />Sponsorship/ Deals<br />Package 1: X aantal V.I.P Tickets<br />Special V.I.P LoungeV.I.P Entrance<br />Package 2:<br />X aantal V.I.P Tickets<br />
 11. 11. v<br />Promotie<br />
 12. 12. v<br />Communicatie<br /> - RTV Barter<br /> - PR campagne<br /> - Database campagne (diverse opties)<br /> - Media<br /> - Promotionele acties: <br />
 13. 13. v<br />Budget<br />
 14. 14. v<br />Ticketservice:<br />
 15. 15. v<br />Samenwerkingspartners:<br />
 16. 16. v<br />Vragen ?¿<br />

×