Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació WP2. Oriol Marfà

442 views

Published on

Accions per a la millora mediambiental del sistema.
Oriol Marfà. IRTA

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació WP2. Oriol Marfà

 1. 1. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema En quines qüestions es preten incidir? Eficiència en l’ús de l’aigua i els nutrients en vivers i altres cultius fora sòl 1700 ha 600 ha 250 ha & Contaminació d’aigües per nitrats i ubicació de vivers Contaminació de les aigües subsuperficilas (extensió al conjunt de la UE) H2O NO 3 P, K
 2. 2. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Quins elements del sistema desenvolupat cal millorar? Filtre de flux lent de sorra horitzontal (HSSF) Aiguamoll artificial de flux subsuperficial horitzontal(SSHCW)
 3. 3. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema Filtre de flux lent de sorra horitzontal (HSSF) 0,10 0,05 0,27 0,12 4 5º 4 5º Aiguamoll artificial de flux subsuperficial horitzontal (SSHCW) PLANTA PILOT
 4. 4. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema Seqüència fotogràfica de la construcció del HSSF 1 2 3 4 5 6 7 8
 5. 5. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Esquema funcional del HSSF en un sistema tancat en un viver Vàlvula motoritzada de 3 vies sol.lucions mares concentrades d’adobs Homogeneïtzador A B C M Vàlvula de retenció EC EC Bomba Computador de fertirrigació Sol.lució nutritiva final MCU pH Aigua neta Capçal d’injecció Filtre Bomba D Bomba E Z Canonada de reg per goteig -1% Àcid -2% Lixiviats de reg
 6. 6. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Planta pilot SSHCW en Cabrils: Seqüència fotogràfica de la construcció 1 5 3 2 6 7 4 8
 7. 7. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Esquema de la planta pilot SSHCW
 8. 8. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Esquema funcional de HSSF i de SSHCW Solució nutritiva Font de carboni Cultiu en contenidors Filtre de sorra de flux lent horitzontal Aiguamoll artificial de flux subsuperficial Tanc de lixiviats Injector de nutrients Lixiviats depurats Aigua neta
 9. 9. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema the system Views of the functional scheme of the HSSF and the SSHCW sol.lucions mares concentrades d’adobs Homogeneïtzador Z EC EC Vàlvula de retenció Computador de fertirrigació MCU pH Capçal d’injecció Aigua neta Bomba Sol.lució Filtre nutritiva final Bomba Bomba -2% Canonada de reg per goteig -1 % Àcid A B C D E Vàlvula motoritzada de 3 M vies Lixiviats de reg
 10. 10. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema WP2 the system tasques de millora (I) •Millores microbiològiques (T. 2.1) (grup GIRO) Detecció de potencial patògen Dinàmica microbiana i efectes supressius • Millora de l’eficiència del sistema (T. 2.2) (grup E&A i Naturalea)  Ús de fonts alternatives de carboni procedents de l’agro-industria (industria cervesera) Subproductes com a prefiltre (triturats de la construcció i Xylit) • Augment de la vida útil del sistema, mitjançant la prevenció de la colmatació del substrat (T. 2.3) (grup E&A) •Substitució del substrat dels aiguamolls a base de graves per subproductes de la industria de la construcció (T. 2.4) (grup E&A i Naturalea)
 11. 11. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema WP2 tasques de millora (II) •Ús de la biomassa dels aiguamolls (T.2.5) (grup E&A i Naturalea) Diversificació d’espècies dels aiguamolls Compostatge de la biomassa •Energia solar per al funcionament dels sistemes de bombeig (T. 2.6) (grup E&A) •Disminució de les emisions contaminants (CH4 and N2O) (T. 2.7) (grup GIRO) •Control i funcionament del sistema (T. 2.8) (grup E&A) Implementació de sensors per a la mesura de paràmetres químics Monitoratge i control en línea del sistema i transmisió Wi-fi
 12. 12. WP2. Accions per a la millora medioambiental del sistema WP2 cronograma M1 M12 M6 M18 M24 Millores microbiològiques (Task 2.1) Millora de l’adició de la font carbonada (Task 2.2.1) Prefiltre: xylit & subp. constr. Prevenció colmatat (T 2.3) Substitució substrat (T2.5) Ús biomasa (Task 2.5): Composting & espècies vegetals Disminució emissió contaminants (Task 2.7) Funcionament i control del sistema (Task 2.8) Ús d’energia solar (Task 2.6) Deliverables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

×