Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GENERAL. Rafi Cáceres, Lola Narvaez

441 views

Published on

El projecte CLEANLEACH (CIP-Ecoinnovation) de la UE:
“Tractament de lixiviats dels vivers, mitjançant la combinació d’un sistema de filtració lenta horitzontal amb sorra i aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal”.
Rafaela Cáceres i Lola Narváez. IRTA

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GENERAL. Rafi Cáceres, Lola Narvaez

 1. 1. Jornada tècnica: Aiguamolls artificials per a la depuració de lixiviats de l’horticultura fora de sòl Cabrils, 18 novembre 2013 ElMetodo CLEANLEACH (CIP-Ecoinnovation) de la • projecte UE: “Tractament de lixiviats dels vivers, mitjançant la combinació d’un sistema de filtració lenta horitzontal amb sorra i aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal” Rafaela Cáceres i Lola Narváez
 2. 2. CLEANLEACH (CIP-Eco-Innovation): “Tractament de lixiviats dels vivers, mitjançant la combinació d’un sistema de filtració lenta horitzontal amb sorra i aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal” 1. Per què es va plantejar? 2. Quins objectius té? 3. Qui hi participa? Quant dura? 4. Quines activitats es faran per assolir-los?
 3. 3. CLEANLEACH (CIP-Eco-Innovation): “Tractament de lixiviats dels vivers, mitjançant la combinació d’un sistema de filtració lenta horitzontal amb sorra i aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal” 1. Per què es va plantejar? • Problemàtica en la generació de lixiviats amb nitrats/P (contaminació d’aigües subterrànies) • Recuperar i/o depurar els lixiviats. • Experiències pilot al IRTA: filtre horitzontal i aiguamolls construïts. • Proposar-lo als diferents sectors com a eina útil. • Millorar el procés de tractament • Eficàcia dels aiguamolls artificials
 4. 4. Combinació de filtre horitzontal i aiguamoll de flux subsuperficial per a vivers de planta en contenidor Recirculació de lixiviats (Filtre de sorra) •. Tractament de lixiviats (aiguamoll construït)
 5. 5. 80 70 60 7 Eficàcia dels aiguamolls artificials 50 80 70 7 50 9 40 16 30 35 20 10 0 2-FG 2-FGV 1-FGV 94.0 mg L-1 sa de eliminación de DQO (%) 60 ab 50 40 30 20 ab a a a ab ab b 7 9 16 a b a a 10 80 70 60 50 40 30 20 10 0 35 2-FGV 90 80 70 60 50 40 30 20 1-FGV a a a 70 60 ab 50 ab a a 7 a b 30 9 16 b a 16 35 a 20 7 a ab 9 ab 40 35 10 b 0 2-FGV 2-FG 1-FGV2-FGV 1-FG 1-FGV Tratamientos a a a a 100 a b 90 80 a 240 mg a a a a a a b 30 20 10 50 40 30 20 10 0 2 100 a a 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50 % a 100 b c b 7 c d b 60 2 b 50 40 L-1 c b 70 d) b b 80 1-FG Tratamientos b b 70 60 a 90 b) 90 80 100 1-FG Tratamientos c) 100 C:N-1.5:1 0 481 mg La-1 a a 70 90 99 % 90 a 20 100 2-FG 100 80 100 b) 0.6 mg L-1 35 a) 1-FG Tratamientos a) 30 2-FG Tasa de eliminación de PT (%) 60 16 Tasa de eliminación de N-NH4+ (%) 90 40 Metanol Tasa de eliminación de DQO (%) 100 de eliminación de N-NH4+ (%) Tasa de eliminación de N - NO3- (%) Acetato sódico Tasa de eliminación de N - NO2- (%) C:N-3:1 C:N-1.5:1 9 Tasa de eliminación de N - NO2- (%) 90 9 7 d 9 16 16 35 35 Tasa de eliminación de K+ (%) Tasa de eliminación de N - NO3- (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 a
 6. 6. b 40 28 b 35 30 42 b 20 10 0 * 2-FGV 1-FGV 70 60 50 b b 40 b b b 20 * * 2-FG a) 7 28 b 35 42 b 10 10 ** 1-FG 2-FG 2-FG 2-FGV 2-FGV 70 80 70 60 60 50 50 40 b ** b ** 2-FG 2-FG Tasa de eliminación de PO4- (%) Tasa de eliminación de N-NO2- (%) 90 100 80 90 a a * 2-FGV 2-FGV c) a) a 100 90 a 90 80 70 L-1 60 44.6 mg 50 21 7 28 14 35 51 42 65 49 40 30 b 20 63 % * 10 * b* 0 * 2-FG 1-FG 1-FG a Tratamientos Tratamientos e) a 7 b b cb * c d* 1-FG 2-FG 1-FG 2-FG c) 21 7 28 14 35 51 42 65 49 d 90 90 80 b 80 b 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 1-FGV a a 90 80 80 a 70 70 60 60 50 50 40 40 30 a a b b a b bc b b b bc a -1 c c a100a b a a a a 7 35 14 49 51 30 20 20 10 10 0 0 * b c 2-FGV a a 28 a 60 70 50 60 a b 735 14 49 b 30 40 20 30 c c 51 65 e eiminación de DQO (%) sa de eliminación de PO4- (%) eliminación de N-NO2- (%) a 90 a * b b 60 50 40 30 a a b 7 10 *c 14 51 a 65 a ab 7 28 b 35 14 49 2-FGV a ab 14 51 65 327 mg L-1 51 42 b 1-FGV Tratamientos b 972 mg L-1 a c 65 66 % 1-FG 1-FG 2-FG 93 % 1-FG 1-FG *b 1-FGV 0 28.2 mg L-1 21 c 40 *b a 7 c *c b c 60 50 a ba 70 a a 21 7 28 14 35 51 42 65 49 a aa b a bc b a a 70 b 2-FGV 1-FGV 2-FGV 1-FGV Tratamientos Tratamientos a b b a *b 2-FG 1-FG 2-FG ba 80 381 mg L-1 aa 49 a a bc b b c 7 20 a 7 42 80 2-FGV 1-FGV Tratamientos a a 35 Tratamientos d) 100 a 70 80 40 50 a a 7 100 90 100 80 90 b 21 a b 30 *b 2-FG 1-FG 1-FG 2-FG 90 a 65 49 % ** 2-FGV 1-FGV 2-FGV 1-FGV d) Tratamientos Tratamientos b) a 1-FG c a d) b) a 100 1-FGV a a a a a b b a a a a b b b bc b bc 100 100 a a c c Tratamientos 59.0 mg L-1 ** 2-FGV Tratamientos 2-FGV 100 116 mg L 90 90 80 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 b * 10 0 1-FGV 0 1-FGV 0 b 70 70 7 1-FGV 1-FGV a a 80 70 70 60 49 10 b) a100 a 122 amg L-1 a 100 a a 42 20 2-FG b) Tratamientos Tratamientos a) 40 30 30 20 20 10 10 00 49 * *b Tratamientos c) 100 Tasa de eliminación de N-NO2Tasa de eliminación de N-NO3- (%) (%) a 21 60 50 50 40 40 30 30 20 20 0 0 1-FGV 2-FGV a a de eliminación de N-NH4+ (%) Tasa Tasa de eliminación de DQO (%) 0 a 80 b 70 70 60 b 30 10 80 ba 90 35 30 Tasa de eliminación de DQO (%) Tasa de eliminación de N-NH4+ (%) ba ba b 80 a a a aa Tasa de eliminación de N-NH4+ (%) 90 Tasa de de eliminación de N-NO2- (%) Tasa eliminación de N-NO3- (%) Tasa de eliminación de N-NO3- (%) 100 a 28 40 1-FG Tratamientos 90 100 aa a 21 50 Eficàcia dels aiguamolls artificials a) a 49 * 2-FG 100 60 21 b Tasa de eliminació 50 b Tasa de eiminación de DQO (%) Tasa de eliminación b b 60 1-FG
 7. 7. 2. Quins objectius té? • Comercialitzar una planta de tractament de lixiviats desenvolupada en el IRTA per a incrementar la sostenibilitat dels vivers. •Desenvolupar variacions del sistema per tal de fer-lo més eficient, més sostenible i controlar-lo adequadament. •Replicar el producte en el mercat. • Extendre la idea a nous camps d’aplicació més enllà dels vivers de planta en contenidor. • Aglutinar PIMEs de diferents sectors per tal de comercialitzar el sistema
 8. 8. 3. Qui hi participa? Quant dura? Arquitectura vegetal http://www.buresinnova.com/ Bioenginyeria i paissatge http://www.naturalea.eu/ Recerca http://www.irta.cat Octubre 2013 a Març 2016 Bioenginyeria i paissatge http://salixrw.com//
 9. 9. 4. Activitats previstes (WP) • WP2. Millores en el sistema (IRTA) • WP3. Replicats del sistema a escala real en dos vivers (Catalunya i Anglaterra): Naturalea i Salix. •WP4. Extensió a d’altres camps d’aplicació (Buresinnova) •WP1, WP5, WP6. Paquets d’activitats de coordinació, plà de negoci, difusió dels resultats.

×