Tạo sơ đồ trang web

510 views

Published on

Google có thể chấp nhận Sơ đồ trang Web trong một số định dạng, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo ra một Sơ đồ trang web dựa trên giao thức Sơ đồ trang web bởi vì cùng một tập tin có thể được gửi đến các công cụ tìm kiếm khác, chẳng hạn như Bing và Yahoo!, là thành viên của sitemaps.org.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tạo sơ đồ trang web

 1. 1. Tạo Sơ đồ trang web
 2. 2. • Google có thể chấp nhận Sơ đồ trang Web trong một số định dạng, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo ra một Sơ đồ trang web dựa trên giao thức Sơ đồ trang web bởi vì cùng một tập tin có thể được gửi đến các công cụ tìm kiếm khác, chẳng hạn như Bing và Yahoo!, là thành viên của sitemaps.org.
 3. 3. • Dưới đây là một ví dụ về Sơ đồ trang web cơ bản với một mục duy nhất cho một URL bao gồm hình ảnh và video (cho thuận tiện, chỉ một tập hợp các thông tin video có sẵn được hiển thị).• <Xml phiên bản = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Urlset xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns: image = "http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns: video = "http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> <url> <loc> http://www.example.com/foo.html </ loc> <image:image> <image:loc> http://example.com/image.jpg </ image: loc> </ Hình ảnh: hình ảnh> <video:video> <video:content_loc> http://www.example.com/video123.flv </ video: CONTENT_LOC> <Video: PLAYER_LOC allow_embed = "yes" autoplay = "ap = 1"> http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123 </ video: PLAYER_LOC> <video:thumbnail_loc> http://www.example.com/thumbs/123.jpg </ video: thumbnail_loc> <video:title> Lò nướng thịt nướng cho mùa hè </ video: title> <video:description> Get hoàn toàn thực hiện nướng mỗi lần </ video: description> </ Video: video> </ Url> </ Urlset>
 4. 4. • Bạn có thể tạo Sơ đồ trang web của bạn bằng tay. Ngoài ra, có một số công cụ của bên thứ ba mà có thể giúp bạn tạo ra Sơ đồ trang web. Ngoài định dạng tiêu chuẩn nêu trên, Google cũng chấp nhận những điều sau đây như Sơ đồ trang web:• RSS, MRSS, và Atom 1.0: Google chấp nhận RSS (Real Simple Syndication) 2.0 và Atom 1,0 nguồn cấp dữ liệu. Nếu bạn có một blog với một nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, bạn gửi URL của nguồn cấp dữ liệu như là một Sơ đồ trang web. Hầu hết các phần mềm blog của tạo ra nguồn cấp dữ liệu của bạn cho bạn. Lưu ý rằng các nguồn cấp dữ liệu chỉ có thể cung cấp thông tin về các URL gần đây. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một MRSS (phương tiện truyền thông RSS) nguồn cấp dữ liệu để cung cấp cho Google thông tin chi tiết về nội dung video trên trang web của bạn. Tập tin văn bản: Đối với cơ bản Web Sơ đồ trang web Sơ đồ trang web bao gồm chỉ URL của trang web, không phải hình ảnh, video, hoặc dữ liệu specalized khác, bạn có thể cung cấp cho Google với một tập tin văn bản đơn giản có chứa một URL trên mỗi dòng. Ví dụ:• http://www.example.com/file1.html http://www.example.com/file2.html
 5. 5. • Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo các hướng dẫn sau: Bạn phải xác định đầy đủ các URL, như Google cố gắng để thu thập dữ liệu chính xác theo quy. Các tập tin văn bản phải sử dụng UTF-8 mã hóa. Các tập tin văn bản có chứa gì, nhưng danh sách các URL. Bạn có thể đặt tên cho file văn bản bất cứ điều gì bạn muốn. Google khuyến cáo cho một tập tin txt (ví dụ, sitemap.txt).• Khi Sơ đồ trang web của bạn hoàn tất, bạn có thể gửi nó đến Google bằng cách sử dụng Công cụ Quản trị Trang web.• Hướng dẫn cho Sơ đồ trang Sơ đồ các phần mở rộng (video, hình ảnh, Tin tức ...) Sơ đồ nghĩa thẻ
 6. 6. • Hướng dẫn cho Sơ đồ trang• Một tập tin Sơ đồ trang web có thể chứa hơn 50.000 URL và không được lớn hơn 50MB khi được giải nén. Nếu Sơ đồ trang web của bạn lớn hơn này, phá vỡ nó thành các Sơ đồ trang web nhỏ hơn. Những giới hạn này giúp đảm bảo rằng máy chủ web của bạn không bị quá tải phục vụ các tập tin lớn cho Google. Nếu bạn có nhiều hơn một Sơ đồ trang web, bạn có thể liệt kê chúng trong một tập tin chỉ mục Sơ đồ trang web và sau đó gửi các tập tin chỉ mục Sơ đồ trang web Google. Bạn không cần phải gửi từng tệp Sơ đồ trang web cá nhân. Xác định tất cả các URL bằng cách sử dụng cú pháp tương tự. Ví dụ, nếu bạn chỉ định vị trí trang web của bạn như http://www.example.com/, danh sách URL của bạn không nên chứa các URL bắt đầu bằng http://example.com/. Không bao gồm các ID phiên trong URL. Tệp Sơ đồ trang web của bạn phải xác định không gian tên XML sau: xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9". URL Sơ đồ trang web phải được mã hóa UTF8, và mã hóa cho dễ đọc bởi các máy chủ web mà trên đó nó được đặt. Nếu trang web của bạn có thể truy cập trên cả hai phiên bản có www và không có www của tên miền của bạn, bạn không cần phải gửi một Sơ đồ trang web riêng biệt cho mỗi phiên bản. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chọn hoặc là www hoặc phiên bản không- www, và bằng cách sử dụng các phương pháp canonicalization đề nghị thông báo cho Google phiên bản mà bạn đang sử dụng.
 7. 7. • Nếu bạn đang xem xét việc thuê một chuyên gia tư vấn để giúp bạn tối ưu hóa Sơ đồ trang web của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các khuyến nghị của chúng tôi làm việc với Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO). Ngoài ra, bạn nên quen thuộc với các Nguyên tắc Quản trị Trang web của chúng tôi và Hướng dẫn khởi xướng SEO của chúng tôi. Nó cũng có thể hữu ích để kiểm tra với các đồng nghiệp với các trang web hoặc các doanh nghiệp tương tự. Một tập tin Sơ đồ trang web độc lập của ngôn ngữ của nội dung. Để chắc chắn rằng mỗi phiên bản ngôn ngữ có thể được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, sử dụng các URL duy nhất. URL Những tất cả có thể được bao gồm trong các tập tin Sơ đồ trang web của bạn.• Sơ đồ các phần mở rộng (video, hình ảnh, Tin tức ...)• Cũng như thông tin URL cơ bản, Sơ đồ trang web có thể chứa thông tin chi tiết về các loại hình cụ thể của nội dung trên trang web của bạn, bao gồm cả video, hình ảnh, điện thoại di động, Tin tức, và mã nguồn phần mềm.• Tùy thuộc vào loại nội dung bao gồm trong Sơ đồ trang web của bạn, bạn nên xác định không gian tên thích hợp (s), được liệt kê trong bảng dưới đây. Hãy chắc chắn để xác định không gian tên cho tất cả các loại thông tin bao gồm trong Sơ đồ trang web của bạn. URL xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" Hình ảnh xmlns: image = "http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" Video xmlns: video = "http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1" Điện thoại di động xmlns: điện thoại di động = "http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0" Tin tức xmlns: news = "http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" Google khuyến cáo, tuy nhiên, bạn tạo Sơ đồ trang web riêng biệt cho nội dung tin tức, các Sơ đồ trang web sẽ được thu thập thông tin rất thường xuyên để kiểm tra mới. bài viết. Xem thêm thông tin về tin tức Sơ đồ trang web.
 8. 8. • Sơ đồ nghĩa thẻ• Bảng sau đây phác thảo các thẻ cần thiết cho Sơ đồ trang web liệt kê các URL. Để thêm thông tin chi tiết hơn về các loại nội dung cụ thể, xem video, hình ảnh, điện thoại di động, Tin tức, và mã nguồn phần mềm. Tag Yêu cầu? Mô tả <urlset> yêu cầu bao quanh tất cả các thông tin về các thiết lập của URL trong Sơ đồ trang web. <url> yêu cầu bao quanh tất cả các thông tin về một URL cụ thể. <loc> yêu cầu Chỉ định URL. Đối với các hình ảnh và video, xác định trang đích (aka chơi trang, giới thiệu trang). Phải là một URL duy nhất. Ngày <lastmod> Tùy chọn URL đã được modifed cuối, trong định dạng YYYY-MM-DDThh: mmTZD (giá trị thời gian là tùy chọn). <changefreq> Tùy chọn Cung cấp một gợi ý về trang có thể thay đổi thường xuyên như thế nào. Các giá trị hợp lệ là:• luôn luôn. Sử dụng cho các trang thay đổi mỗi khi chúng được truy cập. giờ hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm không bao giờ. Sử dụng giá trị này cho URL được lưu trữ.• <priority> Tùy chọn Mô tả những ưu tiên của một URL có liên quan đến các URL khác trên trang web. Ưu tiên này có thể dao động từ 1,0 (rất quan trọng) đến 0.1 (không quan trọng).• Không ảnh hưởng đến xếp hạng trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google. Bởi vì giá trị này là liên quan đến các trang khác trên trang web của bạn, chỉ định một ưu tiên cao (hoặc xác định các ưu tiên tương tự cho tất cả các URL) sẽ không giúp tìm kiếm xếp hạng của trang web của bạn. Ngoài ra, thiết lập tất cả các trang cùng một ưu tiên sẽ không có hiệu lực.
 9. 9. • Tạo Sơ đồ trang web• Google có thể chấp nhận Sơ đồ trang Web trong một số định dạng, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo ra một Sơ đồ trang web dựa trên giao thức Sơ đồ trang web bởi vì cùng một tập tin có thể được gửi đến các công cụ tìm kiếm khác, chẳng hạn như Bing và Yahoo!, là thành viên của sitemaps.org.• Dưới đây là một ví dụ về Sơ đồ trang web cơ bản với một mục duy nhất cho một URL bao gồm hình ảnh và video (cho thuận tiện, chỉ một tập hợp các thông tin video có sẵn được hiển thị).•• <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> <url> <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> </image:image> <video:video> <video:content_loc>http://www.example.com/video123.flv</video:content_loc> <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123</video:player_loc> <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc> <video:title>Grilling steaks for summer</video:title> <video:description>Get perfectly done steaks every time</video:description> </video:video> </url> </urlset>
 10. 10. • Bạn có thể tạo Sơ đồ trang web của bạn bằng tay. Ngoài ra, có một số công cụ của bên thứ ba mà có thể giúp bạn tạo ra Sơ đồ trang web. Ngoài định dạng tiêu chuẩn nêu trên, Google cũng chấp nhận những điều sau đây như Sơ đồ trang web:• RSS, MRSS, và Atom 1.0: Google chấp nhận RSS (Real Simple Syndication) 2.0 và Atom 1,0 nguồn cấp dữ liệu. Nếu bạn có một blog với một nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, bạn gửi URL của nguồn cấp dữ liệu như là một Sơ đồ trang web. Hầu hết các phần mềm blog của tạo ra nguồn cấp dữ liệu của bạn cho bạn. Lưu ý rằng các nguồn cấp dữ liệu chỉ có thể cung cấp thông tin về các URL gần đây. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một MRSS (phương tiện truyền thông RSS) nguồn cấp dữ liệu để cung cấp cho Google thông tin chi tiết về nội dung video trên trang web của bạn. Tập tin văn bản: Đối với cơ bản Web Sơ đồ trang web Sơ đồ trang web bao gồm chỉ URL của trang web, không phải hình ảnh, video, hoặc dữ liệu specalized khác, bạn có thể cung cấp cho Google với một tập tin văn bản đơn giản có chứa một URL trên mỗi dòng. Ví dụ:•• http://www.example.com/file1.html http://www.example.com/file2.html• Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo các hướng dẫn sau:• Bạn phải xác định đầy đủ các URL, như Google cố gắng để thu thập dữ liệu chính xác theo quy. Các tập tin văn bản phải sử dụng UTF-8 mã hóa. Các tập tin văn bản có chứa gì, nhưng danh sách các URL. Bạn có thể đặt tên cho file văn bản bất cứ điều gì bạn muốn. Google khuyến cáo cho một tập tin txt (ví dụ, sitemap.txt).
 11. 11. • Khi Sơ đồ trang web của bạn hoàn tất, bạn có thể gửi nó đến Google bằng cách sử dụng Công cụ Quản trị Trang web.• Guidelines for Sitemaps• Sitemap extensions (video, images, News ...)• Sitemap tag definitionsHướng dẫn cho Sơ đồ trangMột tập tin Sơ đồ trang web có thể chứa hơn 50.000 URL và không được lớn hơn 50MB khi được giải nén. Nếu Sơ đồ trang web của bạn lớn hơn này, phá vỡ nó thành các Sơ đồ trang web nhỏ hơn. Những giới hạn này giúp đảm bảo rằng máy chủ web của bạn không bị quá tải phục vụ các tập tin lớn cho Google. Nếu bạn có nhiều hơn một Sơ đồ trang web, bạn có thể liệt kê chúng trong một tập tin chỉ mục Sơ đồ trang web và sau đó gửi các tập tin chỉ mục Sơ đồ trang web Google. Bạn không cần phải gửi từng tệp Sơ đồ trang web cá nhân. Xác định tất cả các URL bằng cách sử dụng cú pháp tương tự. Ví dụ, nếu bạn chỉ định vị trí trang web của bạn như http://www.example.com/, danh sách URL của bạn không nên chứa các URL bắt đầu bằng http://example.com/. Không bao gồm các ID phiên trong URL. Tệp Sơ đồ trang web của bạn phải xác định không gian tên XML sau: xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9". URL Sơ đồ trang web phải được mã hóa UTF8, và mã hóa cho dễ đọc bởi các máy chủ web mà trên đó nó được đặt. Nếu trang web của bạn có thể truy cập trên cả hai phiên bản có www và không có www của tên miền của bạn, bạn không cần phải gửi một Sơ đồ trang web riêng biệt cho mỗi phiên bản. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chọn hoặc là www hoặc phiên bản không- www, và bằng cách sử dụng các phương pháp canonicalization đề nghị thông báo cho Google phiên bản mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang xem xét việc thuê một chuyên gia tư vấn để giúp bạn tối ưu hóa Sơ đồ trang web của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các khuyến nghị của chúng tôi làm việc với Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO). Ngoài ra, bạn nên quen thuộc với các Nguyên tắc Quản trị Trang web của chúng tôi và Hướng dẫn khởi xướng SEO của chúng tôi. Nó cũng có thể hữu ích để kiểm tra với các đồng nghiệp với các trang web hoặc các doanh nghiệp tương tự. Một tập tin Sơ đồ trang web độc lập của ngôn ngữ của nội dung. Để chắc chắn rằng mỗi phiên bản ngôn ngữ có thể được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, sử dụng các URL duy nhất. URL Những tất cả có thể được bao gồm trong các tập tin Sơ đồ trang web của bạn.
 12. 12. • Sơ đồ các phần mở rộng (video, hình ảnh, Tin tức ...)• Cũng như thông tin URL cơ bản, Sơ đồ trang web có thể chứa thông tin chi tiết về các loại hình cụ thể của nội dung trên trang web của bạn, bao gồm cả video, hình ảnh, điện thoại di động, Tin tức, và mã nguồn phần mềm.• Tùy thuộc vào loại nội dung bao gồm trong Sơ đồ trang web của bạn, bạn nên xác định không gian tên thích hợp (s), được liệt kê trong bảng dưới đây. Hãy chắc chắn để xác định không gian tên cho tất cả các loại thông tin bao gồm trong Sơ đồ trang web của bạn.
 13. 13. xmlns="http://www.sitemaps.org/schemGeneral URL as/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/scImages hemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/scVideo hemas/sitemap-video/1.1" xmlns:mobile="http://www.google.com/sMobile chemas/sitemap-mobile/1.0" xmlns:news="http://www.google.com/sc hemas/sitemap-news/0.9".Google recommends, however, that you create separate Sitemaps for news content;News these Sitemaps will be crawled very frequently to check for new articles. More information about news Sitemaps.
 14. 14. • Sơ đồ nghĩa thẻ• Bảng sau đây phác thảo các thẻ cần thiết cho Sơ đồ trang web liệt kê các URL. Để thêm thông tin chi tiết hơn về các loại nội dung cụ thể, xem video, hình ảnh, điện thoại di động, Tin tức, và mã nguồn phần mềm.
 15. 15. Tag Required? Description Bao quanh tất cả các thông tin về các thiết lập<urlset> Required của URL trong Sơ đồ trang web. Bao quanh tất cả các<url> Required thông tin về một URL cụ thể. Chỉ định URL. Đối với các hình ảnh và video, xác định trang đích (aka<loc> Required chơi trang, giới thiệu trang). Phải là một URL duy nhất. Ngày URL đã được cài đặt sẵn, in YYYY-MM-<lastmod> Optional DDThh:mmTZD format (time value is optional).
 16. 16. Cung cấp một gợi ý về trang có thể thay đổi thường xuyên như thế nào. Các giá trị hợp lệ là:luôn luôn. Sử dụng cho các trang thay đổi mỗi khi chúng được truy cập.<changefreq> Optional giờ hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm không bao giờ. Sử dụng giá trị này cho URL được lưu trữ.
 17. 17. Mô tả những ưu tiên của một URL có liên quan đến các URL khác trên trang web. Ưu tiên này có thể dao động từ 1,0 (rất quan trọng) đến 0,1 (không quan trọng). Không ảnh hưởng đến xếp hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google. Bởi vì<priority> Optional giá trị này là liên quan đến các trang khác trên trang web của bạn, chỉ định một ưu tiên cao (hoặc xác định các ưu tiên tương tự cho tất cả các URL) sẽ không giúp tìm kiếm xếp hạng của trang web của bạn. Ngoài ra, thiết lập tất cả các trang cùng một ưu tiên sẽ không có hiệu lực.

×