Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Book meacookie.blogspot.com

1,596 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Book meacookie.blogspot.com

  1. 1. Book Me a Cookie czyli rozsmakuj się w książkach! Bookmeacookie.blogspot.com
  2. 2. Kim jestem? <ul><li>Asia Mentel </li></ul><ul><li>Pierwszy blog kulinarno-literacki w polskim Internecie </li></ul><ul><li>Start: 2007 </li></ul><ul><li>Wypieki : ozdabiane, dekorowane i zdrowe </li></ul><ul><li>Książki : niekuchenne </li></ul>+ =
  3. 3. Czytelnicy <ul><li>Kulinarni i książkowi </li></ul><ul><li>Book Me w liczbach: </li></ul><ul><ul><li>UU: 48 129 </li></ul></ul><ul><ul><li>Odwiedziny: 50 562 </li></ul></ul><ul><ul><li>Odsłony: 95 265 </li></ul></ul>
  4. 4. Book Me a Cookie od kuchni <ul><li>Jak? </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Z jakim efektem? </li></ul><ul><li>Co się sprawdza? I co przydaje? </li></ul><ul><li>...a co zupełnie nie? </li></ul>
  6. 6. W tył zwrot! <ul><li>REAL  BLOG  REAL </li></ul>
  7. 7. Kontakt <ul><li>www: bookmeacookie.blogspot.com </li></ul><ul><li>mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Fb: facebook.pl /Kuchareczka </li></ul><ul><li>Twitter: twitter.com / bookmeacookie </li></ul><ul><li>Blip: bookmeacookie.blip.pl </li></ul><ul><li>Google+: Asia Mentel </li></ul>

×