Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšana                    Informācijas pārvaldības studiju progr...
2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšana                    Informācijas pārvaldības studiju progr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LU SZF Informācijas pārvaldības studiju programmas 2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiks

900 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LU SZF Informācijas pārvaldības studiju programmas 2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiks

 1. 1. 2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšana Informācijas pārvaldības studiju programmā Aizstāvēšana notiek 406. auditorijā Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas informācijas pārvaldības studiju programmā:Komisijas priekšsēdētāja: Daina Pakalna, Dr.philol.;Priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Zanders, Dr.philol.;Sekretāre: Vineta Gerkena, Dr.philol.;Locekļi: Līga Krūmiņa, Dr.philol., Baiba Holma, Dr.philol. 2012. gada 4.jūnijā, sākums plkst. 9.00N.p.k. Uzvārds, Bakalaura darba nosaukums Bakalaura darba Recenzents vārds vadītājs1. Audare Diāna Preiļu informācijas vide Lekt. V.Gerkena Lekt. I.Kalniņa2. Bērziņa Elva Bibliotēkas atspoguļojums 2010. un 2011. gada Latvijas preses izdevumos Lekt. I.Kalniņa Doc. B.Holma3. Eiduka Zane Uzziņu bibliotekāra darba specifika Lekt. V.Gerkena Lekt. I.Kalniņa4. Gorško Diāna Pētniecības metodes Latvijas Universitātes Sociālo Doc. B.Holma zinātņu fakultātes studentu noslēgumu darbos Doc. L.Krūmiņa5. Knāviņa Lasīšanas un bibliotēku apmeklēšanas tradīcijas Doc. D.Pakalna Baiba ģimenēs Lekt. V.Gerkena6. Knostenberga Brīvpieejas digitālie informācijas resursi studijām Mārgareta un pētniecībai: kvalitātes problēma Doc. L.Krūmiņa Lekt. I.Kalniņa7. Ločmele Alise Jaunākā skolas vecumposma bērnu bibliotēkas Doc. D.Pakalna lietošanas paradumi Lekt. V.Gerkena8. Mora Dace Nejaušības nozīme informācijas ieguvē Doc. B.Holma Doc. L.Krūmiņa9. Priedniece Interneta informācijas resursu ceļvežu Agnese izmantošana Lekt. I.Kalniņa Doc. L.Krūmiņa10. Rīgas centrālās bibliotēkas sadarbība ar Doc. D.Pakalna Turla Anta pirmsskolas izglītības iestādēm Lekt. V.Gerkena11. Vībāne Laisve Vībānu un Vuškānu dzimta mutvārdu vēstures Doc. D.Pakalna liecībās Lekt. V.Gerkena12. Vilciņa Ilze Mālpils novads iedzīvotāju atmiņu stāstos Lekt. I.Kalniņa Prof. V.Zanders
 2. 2. 2011./2012.a.g. bakalaura darbu aizstāvēšana Informācijas pārvaldības studiju programmā Aizstāvēšana notiek 406. auditorijā Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas informācijas pārvaldības studiju programmā:Komisijas priekšsēdētāja: Daina Pakalna, Dr.philol.;Priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Zanders, Dr.philol.;Sekretāre: Vineta Gerkena, Dr.philol.;Locekļi: Līga Krūmiņa, Dr.philol., Baiba Holma, Dr.philol. 2012. gada 5.jūnijā, sākums plkst. 9.00N.p.k. Uzvārds, Bakalaura darba nosaukums Bakalaura darba Recenzents vārds vadītājs1. Dmitrijeva Vidzemes reģiona galveno bibliotēku mācību Lekt. B.Mūze Jūlija pakalpojumi Doc. B.Holma2. Dzerkale Latvijas jauniešu atbilstība Google paaudzes Katrīna raksturojošajām īpašībām Lekt. B.Mūze Doc. B.Holma3. Grīnberga UNESCO- Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīva Doc. D.Pakalna Maruta "Stāstu bibliotēkas" Lekt. V.Gerkena4. Ivdre Benita Bibliotēku telpu iekārtojuma atbilstība pusaudžu Doc. D.Pakalna interesēm Lekt. V.Gerkena5. Jansone Inese Skolu bibliotēku iekļaušanās VVBIS Lekt. B.Mūze Doc. B.Holma6. Malēja Sanita Konferenču organizēšana jaunajiem informācijas speciālistiem Doc. B.Holma Lekt. B.Mūze7. Markauss Akadēmiskā komunikācija sociālajos tīklos Ansis Doc. L.Krūmiņa Doc. B.Holma8. Plēsuma Doc. D.Pakalna Elīna Rites pagasts mutvārdu vēstures liecībās Prof. V.Zanders9. Salzemniece Tūrisma Informācijas centri Latvijā Ilze Doc. B.Holma Lekt. V.Gerkena10. Stikute Dana Latvijas tūrisma informācijas resursi digitālajā vidē: lietotājorientēta kvalitāte Doc. L.Krūmiņa Prof. V.Zanders11. Švesa Inga Skolas bibliotēkas krājuma izmantošana Doc. D.Pakalna Lekt. B.Mūze12. Voropajeva Lugu izdevumi latviešu grāmatniecībā kopš Prof. V.Zanders Linda 1991.gada Doc. L.Krūmiņa

×