Successfully reported this slideshow.

Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea

0

Share

Upcoming SlideShare
Biserica si cultura
Biserica si cultura
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea

 1. 1. Monumente ale Limbii române în COLECŢIILE SPECIALE ale Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor
 2. 2. Concepţia lui Gheorghe Şincai despre folosirea limbii române • „Cine nu vede că, în urma răspândirii aşa de mari a neamului românesc, este foarte necesară folosirea limbii lui pentru aceia care fie pentru a face negoţ, fie pentru a primi şi a îndeplini alte slujbe, fie numai pentru a călători sau a conversa vor dori vreodată să vină la români?”
 3. 3. TRANSILVANIA 1544 - Catehismul romanesc de la Sibiu 1559 - Catehismul romanesc de la Brasov, 1560/61 - Evangheliar 1563 – Apostol 1582 - "Palia de la Orastie " adica Vechiul Testament; 1640- "Catehismul cavinesc“ de la Bălgrad 1641 - "Evanghelia cu invatatura" MOLDOVA 1643-“Cazania lui Varlaam ” 1679 - „Liturghierul lui Dosoftei” ŢARA ROMÂNEASCĂ 1680 Liturghierul bilingv (română şi slavonă) al mitropolitului Teodosie al Targovistelui si Bucurestilor.
 4. 4. I. Tipărituri bisericeşti
 5. 5. Cazania lui Varlaam (1643) • ”Carte romăneascâ de învă ăturăț dumenecele preste an i la prazniceș înpărăte ti. i la Svăn i Mari. Cu zisa i cuș Ș ț ș toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul i Domnul ărăi Moldovei. Di în multeș Ț scripturi tălmăcită. Di în limba sloveniască pre limba romeniascâ. De Varlam Mitropolitul de ara Moldovei înȚ tipariul domnesc.”
 6. 6. “[...]Io Vasile voievod, cu darul lui Dumnedzău ţiitoriu şi biruitoriu şi domnu a toată Ţara Moldovei, dar şi milă şi pace şi spăsenie a toată semenţia românească pretutindere ce se află pravoslavnici întru această limbă, cu toată inima cerem de la Domnul Dumnedzău şi izbăvitoriul nostru Isus Hristos. Dintru cât s-a îndurat Dumnedzău dintru mila sa de neu dăruit, dăruim şi noi acest daru limbii româneşti, carte pre limba românescă, întâi de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iară voi să o primiţi nu ca un lucru pemântesc, ce ca un odor ceresc.” (cuvântul introductiv al voievodului Vasile Lupu)
 7. 7. Noul Testament de la Bălgrad, 1648
 8. 8. • „Noul Testament sau Înpăcarea, sau Leagea Noao. A lui Isus Hristos Domnului nostru. Izvodită cu mare socotin â, denț izvodă Grecescu, iș Slovenescu, pre limbâ Rumăneascâ, cu îndemnaria i porunca,ș denpreunâ cu toatâ cheltuiala, a măriei sale, Gheorghie Racoci, Craiul Ardealului, i procia. Tipăritu-s-au întru a mării sale Tipografie, dentăiu noou, în Ardeal în cetatea Belgradului. Anii de la Întruparea Domnului iș Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1648. Luna lui Ghenuariu 20.
 9. 9. • “Aceasta încâ vă rugăm să lua i aminte căț rumănii nu grăescu în toate ărăle într-un chipț încâ neci într-o arâ to i într-un chipț ț . Pentr- aceaia cu nevoe poate să scrie cineva să în eleagâ to i grăind un lucru unii într-un chip, al iiț ț ț într-alt chip. [...] a aș i cuvintele acealea săntș bune carele le în eleg to i, noi derept aceaiaț ț ne-am silit de încăt am putut, să izvodim a iaș cum să în eleagâ to i iarâ să nu vor în eleageț ț ț to i nu-i de vina noastrâ, ce-i de vina celuia ce-ț au răsfirat rumănii pri într-alte ări, de -auț ș mestecat cuvintele cu alte limbi de nu grăescu to i într-un chipț .” (Din cuvântul introductiv al cărţii)
 10. 10. Ceaslov, Blaj, 1778 • “Rânduiala Paraclisului cătră Prea Sfânta Născătoare de Dumn[e]zău[...]”
 11. 11. • Predice sau Învăţături la toate Duminecile [...] de Petru Maior [...], Buda, 1810.
 12. 12. Orologiulu celu Mare,Orologiulu celu Mare,Blaj, 1869.Blaj, 1869.
 13. 13. Orologiulu celu Mare,Blaj, 1869.
 14. 14. II. Manuale didactice-şcolare
 15. 15. Primul manual de gramatică a limbii române Elementa Linguae Daco-Romanae Sive Valahica, Buda, 1780
 16. 16. Petru Maior, Ortographia Romanae sive Latino- Valachica, Buda, 1819.
 17. 17. Ioan Alexi, Grammatica Daco-romana sive Valachica, Viena, 1826.
 18. 18. III. Lexicoane şi dicţionare
 19. 19. Lexicon romano-latino-ungaro- german, Buda, 1825.
 20. 20. George Bariţiu, Dicţionariu ungurescu-romanescu, Braşov, 1869.
 21. 21. IV. Presă românească
 22. 22. Prezentare realizată de • Dr. Silviu SANA • Bibliotecar • Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor 29 august 2013

×