Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea

Biblioteci Bihorene
Biblioteci BihorenePresident at Biblioteci Bihorene
Monumente ale Limbii române
în COLECŢIILE SPECIALE
ale Bibliotecii Judeţene
“Gheorghe Şincai” Bihor
Concepţia lui Gheorghe Şincai
despre folosirea limbii române
• „Cine nu vede că, în
urma răspândirii aşa
de mari a neamului
românesc, este foarte
necesară folosirea
limbii lui pentru aceia
care fie pentru a face
negoţ, fie pentru a
primi şi a îndeplini alte
slujbe, fie numai
pentru a călători sau a
conversa vor dori
vreodată să vină la
români?”
TRANSILVANIA
1544 - Catehismul romanesc de la
Sibiu
1559 - Catehismul romanesc de la
Brasov,
1560/61 - Evangheliar
1563 – Apostol
1582 - "Palia de la Orastie "
adica Vechiul Testament;
1640- "Catehismul cavinesc“ de la
Bălgrad
1641 - "Evanghelia cu invatatura"
MOLDOVA
1643-“Cazania lui
Varlaam ”
1679 - „Liturghierul
lui Dosoftei”
ŢARA ROMÂNEASCĂ
1680 Liturghierul bilingv (română şi slavonă) al
mitropolitului Teodosie al Targovistelui si
Bucurestilor.
I. Tipărituri bisericeşti
Cazania lui Varlaam (1643)
• ”Carte romăneascâ de învă ăturăț
dumenecele preste an i la prazniceș
înpărăte ti. i la Svăn i Mari. Cu zisa i cuș Ș ț ș
toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul
i Domnul ărăi Moldovei. Di în multeș Ț
scripturi tălmăcită. Di în limba
sloveniască pre limba romeniascâ. De
Varlam Mitropolitul de ara Moldovei înȚ
tipariul domnesc.”
Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea
“[...]Io Vasile voievod, cu darul lui Dumnedzău ţiitoriu şi
biruitoriu şi domnu a toată Ţara Moldovei, dar şi milă şi
pace şi spăsenie a toată semenţia românească
pretutindere ce se află pravoslavnici întru această
limbă, cu toată inima cerem de la Domnul Dumnedzău
şi izbăvitoriul nostru Isus Hristos.
Dintru cât s-a îndurat Dumnedzău dintru mila sa de
neu dăruit, dăruim şi noi acest daru limbii
româneşti, carte pre limba românescă, întâi
de laudă lui Dumnedzău, după acea de
învăţătură şi de folos sufletelor
pravoslavnici.
Să iaste şi de puţin preţ, iară voi să o primiţi nu ca un
lucru pemântesc, ce ca un odor ceresc.”
(cuvântul introductiv al voievodului Vasile Lupu)
Noul Testament de la Bălgrad, 1648
Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea
• „Noul Testament sau
Înpăcarea, sau Leagea
Noao. A lui Isus Hristos
Domnului nostru. Izvodită
cu mare socotin â, denț
izvodă Grecescu, iș
Slovenescu, pre limbâ
Rumăneascâ, cu
îndemnaria i porunca,ș
denpreunâ cu toatâ
cheltuiala, a măriei sale,
Gheorghie Racoci, Craiul
Ardealului, i procia.
Tipăritu-s-au întru a mării
sale Tipografie, dentăiu
noou, în Ardeal în cetatea
Belgradului. Anii de la
Întruparea Domnului iș
Mântuitoriului nostru Isus
Hristos 1648. Luna lui
Ghenuariu 20.
• “Aceasta încâ vă rugăm să lua i aminte căț
rumănii nu grăescu în toate ărăle într-un chipț
încâ neci într-o arâ to i într-un chipț ț . Pentr-
aceaia cu nevoe poate să scrie cineva să
în eleagâ to i grăind un lucru unii într-un chip, al iiț ț ț
într-alt chip. [...] a aș i cuvintele acealea săntș
bune carele le în eleg to i, noi derept aceaiaț ț
ne-am silit de încăt am putut, să izvodim a iaș
cum să în eleagâ to i iarâ să nu vor în eleageț ț ț
to i nu-i de vina noastrâ, ce-i de vina celuia ce-ț
au răsfirat rumănii pri într-alte ări, de -auț ș
mestecat cuvintele cu alte limbi de nu grăescu
to i într-un chipț .”
(Din cuvântul introductiv al cărţii)
Ceaslov, Blaj, 1778
• “Rânduiala
Paraclisului cătră
Prea Sfânta
Născătoare de
Dumn[e]zău[...]”
• Predice sau
Învăţături la toate
Duminecile [...]
de Petru Maior
[...], Buda, 1810.
Orologiulu celu Mare,Orologiulu celu Mare,Blaj, 1869.Blaj, 1869.
Orologiulu celu Mare,Blaj, 1869.
II. Manuale didactice-şcolare
Primul manual de gramatică a limbii române
Elementa Linguae Daco-Romanae Sive Valahica, Buda, 1780
Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea
Petru Maior, Ortographia Romanae sive Latino-
Valachica, Buda, 1819.
Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea
Ioan Alexi, Grammatica Daco-romana sive
Valachica, Viena, 1826.
III. Lexicoane şi dicţionare
Lexicon romano-latino-ungaro-
german, Buda, 1825.
George Bariţiu, Dicţionariu ungurescu-romanescu,
Braşov, 1869.
IV. Presă românească
Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea
Prezentare realizată de
• Dr. Silviu SANA
• Bibliotecar
• Biblioteca Judeţeană “Gheorghe
Şincai” Bihor 29 august 2013
1 of 27

Recommended

Biserica si cultura by
Biserica si culturaBiserica si cultura
Biserica si culturaFlori Grecu
2.2K views10 slides
Sfântul Niceta de Remesiana şi Te Deum laudamus (7 ianuarie /24 iunie) by
Sfântul Niceta de Remesiana şi Te Deum laudamus (7 ianuarie /24 iunie)Sfântul Niceta de Remesiana şi Te Deum laudamus (7 ianuarie /24 iunie)
Sfântul Niceta de Remesiana şi Te Deum laudamus (7 ianuarie /24 iunie)Stea emy
112 views4 slides
Lecturi de vara 2014 by
Lecturi de vara 2014Lecturi de vara 2014
Lecturi de vara 2014Biblioteci Bihorene
2.9K views83 slides
Pravila cea mare de la targoviste by
Pravila cea mare de la targovistePravila cea mare de la targoviste
Pravila cea mare de la targovisteIonescu Claudiu
2.2K views15 slides
antim by
 antim antim
antimbratu nic
133 views17 slides
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălan by
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie BălanPatericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălan
Patericul romanesc_Arhim.Ioanichie Bălanadyesp
774 views838 slides

More Related Content

More from Biblioteci Bihorene

Podul Prieteniei Interculturale by
Podul Prieteniei Interculturale Podul Prieteniei Interculturale
Podul Prieteniei Interculturale Biblioteci Bihorene
55 views18 slides
The Europe Challenge_Narrowcasting.pptx by
The Europe Challenge_Narrowcasting.pptxThe Europe Challenge_Narrowcasting.pptx
The Europe Challenge_Narrowcasting.pptxBiblioteci Bihorene
120 views51 slides
Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii by
Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii
Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii Biblioteci Bihorene
158 views40 slides
Oferta ANBPR 2023_v2.pdf by
Oferta ANBPR 2023_v2.pdfOferta ANBPR 2023_v2.pdf
Oferta ANBPR 2023_v2.pdfBiblioteci Bihorene
228 views9 slides
Influenta pandemiei de coronavirus by
Influenta pandemiei de coronavirus Influenta pandemiei de coronavirus
Influenta pandemiei de coronavirus Biblioteci Bihorene
153 views58 slides
Programul Național Code Kids 2023 by
Programul Național Code Kids 2023Programul Național Code Kids 2023
Programul Național Code Kids 2023Biblioteci Bihorene
94 views14 slides

More from Biblioteci Bihorene(20)

Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii by Biblioteci Bihorene
Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii
Importanța comunicării vizuale în promovarea bibliotecii
Foaia de istorie a Liceului Teoretic Aurel Lazăr 2022 by Biblioteci Bihorene
Foaia de istorie a Liceului Teoretic Aurel Lazăr 2022 Foaia de istorie a Liceului Teoretic Aurel Lazăr 2022
Foaia de istorie a Liceului Teoretic Aurel Lazăr 2022
Surse de informații pentru cercetătorii istoriei locale by Biblioteci Bihorene
 Surse de informații pentru cercetătorii istoriei locale Surse de informații pentru cercetătorii istoriei locale
Surse de informații pentru cercetătorii istoriei locale
Biblioteca-școlară-în-pandemie-2022-B.J. (1).pptx by Biblioteci Bihorene
Biblioteca-școlară-în-pandemie-2022-B.J. (1).pptxBiblioteca-școlară-în-pandemie-2022-B.J. (1).pptx
Biblioteca-școlară-în-pandemie-2022-B.J. (1).pptx
Grațiere regală în contul bunelor relații cu ungurii by Biblioteci Bihorene
 Grațiere regală în contul bunelor relații cu ungurii Grațiere regală în contul bunelor relații cu ungurii
Grațiere regală în contul bunelor relații cu ungurii
Viktor E. Frankl a Mégis mondj igent az életre! by Biblioteci Bihorene
Viktor E. Frankl a Mégis mondj igent az életre!Viktor E. Frankl a Mégis mondj igent az életre!
Viktor E. Frankl a Mégis mondj igent az életre!
Omul în căutarea sensului vieții- Victor Frankl by Biblioteci Bihorene
Omul în căutarea sensului vieții- Victor FranklOmul în căutarea sensului vieții- Victor Frankl
Omul în căutarea sensului vieții- Victor Frankl

Limba romana in colectii speciale ale Bibliotecii Judetene ”Gheorghe Sincai ”Oradea

 • 1. Monumente ale Limbii române în COLECŢIILE SPECIALE ale Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor
 • 2. Concepţia lui Gheorghe Şincai despre folosirea limbii române • „Cine nu vede că, în urma răspândirii aşa de mari a neamului românesc, este foarte necesară folosirea limbii lui pentru aceia care fie pentru a face negoţ, fie pentru a primi şi a îndeplini alte slujbe, fie numai pentru a călători sau a conversa vor dori vreodată să vină la români?”
 • 3. TRANSILVANIA 1544 - Catehismul romanesc de la Sibiu 1559 - Catehismul romanesc de la Brasov, 1560/61 - Evangheliar 1563 – Apostol 1582 - "Palia de la Orastie " adica Vechiul Testament; 1640- "Catehismul cavinesc“ de la Bălgrad 1641 - "Evanghelia cu invatatura" MOLDOVA 1643-“Cazania lui Varlaam ” 1679 - „Liturghierul lui Dosoftei” ŢARA ROMÂNEASCĂ 1680 Liturghierul bilingv (română şi slavonă) al mitropolitului Teodosie al Targovistelui si Bucurestilor.
 • 5. Cazania lui Varlaam (1643) • ”Carte romăneascâ de învă ăturăț dumenecele preste an i la prazniceș înpărăte ti. i la Svăn i Mari. Cu zisa i cuș Ș ț ș toată cheltuiala lui Vasilie [Lupu] Voivodul i Domnul ărăi Moldovei. Di în multeș Ț scripturi tălmăcită. Di în limba sloveniască pre limba romeniascâ. De Varlam Mitropolitul de ara Moldovei înȚ tipariul domnesc.”
 • 7. “[...]Io Vasile voievod, cu darul lui Dumnedzău ţiitoriu şi biruitoriu şi domnu a toată Ţara Moldovei, dar şi milă şi pace şi spăsenie a toată semenţia românească pretutindere ce se află pravoslavnici întru această limbă, cu toată inima cerem de la Domnul Dumnedzău şi izbăvitoriul nostru Isus Hristos. Dintru cât s-a îndurat Dumnedzău dintru mila sa de neu dăruit, dăruim şi noi acest daru limbii româneşti, carte pre limba românescă, întâi de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iară voi să o primiţi nu ca un lucru pemântesc, ce ca un odor ceresc.” (cuvântul introductiv al voievodului Vasile Lupu)
 • 8. Noul Testament de la Bălgrad, 1648
 • 10. • „Noul Testament sau Înpăcarea, sau Leagea Noao. A lui Isus Hristos Domnului nostru. Izvodită cu mare socotin â, denț izvodă Grecescu, iș Slovenescu, pre limbâ Rumăneascâ, cu îndemnaria i porunca,ș denpreunâ cu toatâ cheltuiala, a măriei sale, Gheorghie Racoci, Craiul Ardealului, i procia. Tipăritu-s-au întru a mării sale Tipografie, dentăiu noou, în Ardeal în cetatea Belgradului. Anii de la Întruparea Domnului iș Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1648. Luna lui Ghenuariu 20.
 • 11. • “Aceasta încâ vă rugăm să lua i aminte căț rumănii nu grăescu în toate ărăle într-un chipț încâ neci într-o arâ to i într-un chipț ț . Pentr- aceaia cu nevoe poate să scrie cineva să în eleagâ to i grăind un lucru unii într-un chip, al iiț ț ț într-alt chip. [...] a aș i cuvintele acealea săntș bune carele le în eleg to i, noi derept aceaiaț ț ne-am silit de încăt am putut, să izvodim a iaș cum să în eleagâ to i iarâ să nu vor în eleageț ț ț to i nu-i de vina noastrâ, ce-i de vina celuia ce-ț au răsfirat rumănii pri într-alte ări, de -auț ș mestecat cuvintele cu alte limbi de nu grăescu to i într-un chipț .” (Din cuvântul introductiv al cărţii)
 • 12. Ceaslov, Blaj, 1778 • “Rânduiala Paraclisului cătră Prea Sfânta Născătoare de Dumn[e]zău[...]”
 • 13. • Predice sau Învăţături la toate Duminecile [...] de Petru Maior [...], Buda, 1810.
 • 14. Orologiulu celu Mare,Orologiulu celu Mare,Blaj, 1869.Blaj, 1869.
 • 17. Primul manual de gramatică a limbii române Elementa Linguae Daco-Romanae Sive Valahica, Buda, 1780
 • 19. Petru Maior, Ortographia Romanae sive Latino- Valachica, Buda, 1819.
 • 21. Ioan Alexi, Grammatica Daco-romana sive Valachica, Viena, 1826.
 • 22. III. Lexicoane şi dicţionare
 • 24. George Bariţiu, Dicţionariu ungurescu-romanescu, Braşov, 1869.
 • 27. Prezentare realizată de • Dr. Silviu SANA • Bibliotecar • Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Bihor 29 august 2013