Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Latvijas Izglītības un zinātnes   darbinieku arodbiedrībasinformatīvais izdevums              Skaitļi  ...
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESPirmsskolas izglītības iestāžu skaits no 2007. – 2011. gadam       700        ...
Pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā) no 2007. – 2011. gadam       9 800       9 600           ...
VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESVispārējās izglītības iestāžu skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g.           ...
Pedagoģisko darbinieku skaits vispārējās izglītības iestādēs no 2007./2008. – 2011./2012.m.g.       40 000     ...
Skolēnu skaita sadalījums pēc mācību valodas vispārējās izglītības iestāžu dienas skolās no2007./2008. – 2011./2012. m.g. ...
Beiguši vidusskolu, %                      Mācības turpina augstskolās un koledžās          ...
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESProfesionālās izglītības iestāžu un audzēkņu skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g.  ...
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2011./2012. m.g., %                    ...
AUGSTSKOLAS UN KOLEDŽASAugstskolu un koledžu skaits pēc juridiskā statusa no 2007./2008. – 2011./2012. akad.g.      ...
Augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 2011./2012. akad.g., %                    ...
ZINĀTNEIestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētnieciskais darbs no 2007. – 2011.gadam   500   472 ...
KOPSAVILKUMSIzglītības iestāžu un izglītojamo skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g.             Pirmsskola...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 2012.gada oktobris

575 views

Published on

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 2012.gada oktobris

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 2012.gada oktobris

 1. 1. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībasinformatīvais izdevums Skaitļi izglītībā 2012.gada oktobris
 2. 2. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESPirmsskolas izglītības iestāžu skaits no 2007. – 2011. gadam 700 564 570 586 591 605 600 500 412 418 437 394 399 400 Pavisam 300 Pilsētās 170 171 174 173 168 Laukos 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs no 2007. – 2011. gadam, tūkst. 1 100 88,2 90,9 90 79,3 82,2 83,2 80 70 66 68,1 62,3 63,1 60,4 60 Pavisam 50 Pilsētās 40 Laukos 30 18,9 19,9 20,1 22,2 22,8 20 10 0 2007 2008 2009 2010 20111 Norādītajos datos ieskaitīta obligātā pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana skolaipirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas grupās vispārizglītojošās izglītības iestādēs uninterešu izglītības iestādēs.LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 1 / 12
 3. 3. Pedagoģisko darbinieku skaits (pamatdarbā) no 2007. – 2011. gadam 9 800 9 600 9 635 9 400 9 386 9 200 9 298 9 000 9 051 8 800 8 836 8 600 8 400 2007 2008 2009 2010 2011 Pedagoģisko darbinieku skaits2 Tikai valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes.Pirmsskolas izglītības iestādes reģionu ietvaros laika posmā no 2008. – 2011. gadam PedagoģiskoStatistiskais Iestāžu skaits Bērnu skaits darbinieku skaits reģions (pamatdarbā) 2008 2010 2011 2008 2010 2011 2008 2010 2011KOPĀ 570 591 605 82169 88226 90859 9 298 9 386 9 635Rīga 165 185 198 25332 27775 28689 3 229 3 259 3 331Pierīga 83 94 97 14209 16591 17315 1 395 1 540 1 607Vidzeme 77 66 64 9178 9497 9488 1 039 998 999Kurzeme 86 88 87 11380 11931 12116 1 276 1 303 1 334Zemgale 66 62 62 10399 10463 11138 987 967 1 031Latgale 93 96 97 11671 11969 12113 1 372 1 319 1 333LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 2 / 12
 4. 4. VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESVispārējās izglītības iestāžu skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. Dienas skolas tai skaitā: Vakar- Mācību gads Pavisam Sākum- Pamat- Vidus- Speciā- skolas skolas skolas skolas1 pavisam skolas lās 2007./2008. 992 958 46 470 379 63 34 2008./2009. 982 948 45 463 377 63 34 2009./2010. 877 846 35 374 374 63 31 2010./2011. 858 830 35 365 367 63 28 2011./2012. 839 814 37 354 362 61 251 Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Speciālo skolu skaitā tiekieskaitītas sanatoriju internātskolas.Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. Dienas skolas tai skaitā: Vakar- speciālās Mācību gads Pavisam Sākum- Pamat- Vidus- skolas skolas skolas pavisam skolas skolas1 2007./2008. 263944 250941 5 773 60 153 175 952 9 063 13 003 2008./2009. 249446 236223 5 736 56 176 165 551 8 760 13 223 2009./2010. 239845 226034 5 189 50 361 161 578 8 906 13 811 2010./2011. 229039 216307 5 131 47 462 155 279 8 435 12 732 2011./2012. 218442 206440 5 428 45 772 147 269 7 971 12 0021 Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Speciālo skolu skaitā tiekieskaitītas sanatoriju internātskolas.LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 3 / 12
 5. 5. Pedagoģisko darbinieku skaits vispārējās izglītības iestādēs no 2007./2008. – 2011./2012.m.g. 40 000 33 605 33 321 35 000 32 471 32 236 28 162 28 801 28 843 30 000 27 250 27 910 28 036 25 000 20 000 Pavisam 15 000 Dienas skolās 10 000 Vakarskolās 5 000 1 134 1 085 912 891 807 0Skolotāju skaits vispārējās izglītības iestādēs 2007./2008. – 2011./2012. m.g. 30 000 26 537 26 695 25 567 25 751 469 23 938 23 796 23 25 000 22 629 23 108 23 057 Pavisam 20 000 15 000 Dienas skolās 10 000 5 000 Vakara (maiņu) 970 944 840 830 739 skolās 0Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2011./2012.m.g., % 6,2 29 gadi un jaunāki 26,6 21,8 30 - 39 gadi 40 - 49 gadi 50 - 59 gadi 23,2 22,2 60 gadi un vairākLIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 4 / 12
 6. 6. Skolēnu skaita sadalījums pēc mācību valodas vispārējās izglītības iestāžu dienas skolās no2007./2008. – 2011./2012. m.g. 1 Mācību valoda Mācību Skolēnu latviešu un gads skaits latviešu krievu krievu cita (jaukta) 2007./2008. 241 878 162 237 56 237 21 972 1 432 2008./2009. 227 463 153 471 52 753 19 750 1 489 2009./2010. 217 128 146 239 49 149 19 635 1 505 2010./2011. 207 872 139 942 46 782 19 614 1 534 2011./2012. 198 469 133 826 45 389 17 073 2 181 1 Bez speciālajām skolām un klasēmVispārējās izglītības iestāžu beigušo audzēkņu skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. 1 Beiguši pamatskolu Beiguši vidusskolu Gads pavisam dienas vakara pavisam dienas vakara 2007./2008. 29 882 28 718 1 164 20 740 17 607 3 133 2008./2009. 28 167 27 005 1 162 20 328 17 408 2 920 2009./2010. 25 106 24 176 930 20 030 16 920 3 110 2010./2011 22 344 21 399 945 18 964 15 701 3 263 2011./2012 20 177 19 429 748 18 238 15 058 3 180 1 Bez speciālajām skolām un klasēmPamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes beigušo turpmākā izglītība no2007. – 2011. gadam, % Beiguši pamatskolu, % Mācības turpina vispārējās vidējās izglītības iestādēs Mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs Mācības neturpina 2011 60,7 33,9 5,4 2010 60,9 33,8 5,3 2009 68,4 28,1 3,5 2008 62,7 32,7 4,6 2007 62,1 30,4 7,5LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 5 / 12
 7. 7. Beiguši vidusskolu, % Mācības turpina augstskolās un koledžās Mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs Mācības neturpina 2011 58,3 5,3 36,4 2010 58,9 4,2 36,9 2009 66,4 2,3 31,3 2008 75 2,8 22,2 2007 74,4 2,8 22,8 Vispārējās izglītības iestāžu un skolēnu skaits reģionos no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. Skolu skaits Skolēnu skaits 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Reģions KOPĀ 992 982 877 858 839 263 944 249 446 239 845 229 039 218 442 Rīgas 162 162 153 149 148 77 498 73 775 72 183 69 907 67 675 reģions Pierīgas 150 148 137 138 128 39 632 38 035 36 960 35 727 34 443 reģionsVidzemes 173 171 155 150 149 32 214 29 887 28 168 26 273 24 448 reģionsKurzemes 158 156 136 135 134 38 789 36 644 34 910 33 100 31 369 reģionsZemgales 149 148 126 125 122 35 484 33 375 31 694 30 005 28 323 reģions Latgales 200 197 170 161 158 40 327 37 730 35 930 34 027 32 184 reģions LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 6 / 12
 8. 8. PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESProfesionālās izglītības iestāžu un audzēkņu skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. Gads Iestāžu skaits Audzēkņu skaits 2007./2008. 92 38 876 2008./2009. 92 38 819 2009./2010. 85 36 660 2010./2011. 83 35 767 2011./2012. 66 34 618Profesionālās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku skaits un pedagoģisko likmju skaitsno 2007./2008. – 2011./2012. m.g. 6 500 5863,74 6192,58 5 500 4545,24 4525,73 4356,06 4 500 4 837 4 918 4 250 4 261 4 168 3 500 2 500 1 500 500 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. Pedagoģisko darbinieku skaits * Pedagoģisko likmju skaits * Pamatdarbā + līgumdarbāLIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 7 / 12
 9. 9. Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu sadalījums pēc vecuma 2011./2012. m.g., % 6,2 26,6 29 gadi un jaunāki 21,8 30 - 39 gadi 40 - 49 gadi 50 - 59 gadi 23,2 22,2 60 gadi un vairākProfesionālās izglītības iestādēs uzņemto un beigušo audzēkņu skaits no 2007./2008. –2011./2012. m.g. 16 000 14 000 13 745 13 883 11 367 11 914 11 920 12 000 10 000 9 427 8 911 8 689 9 124 8 983 8 000 6 000 Uzņemti 4 000 Beiguši 2 000 0LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 8 / 12
 10. 10. AUGSTSKOLAS UN KOLEDŽASAugstskolu un koledžu skaits pēc juridiskā statusa no 2007./2008. – 2011./2012. akad.g. Juridisko Juridisko Valsts Valsts Mācību personu personu Pavisam dibinātās dibinātās gads dibinātās dibinātās augstskolas koledžas augstskolas koledžas 2007./2008. 60 19 15 18 8 2008./2009. 60 19 15 18 8 2009./2010. 58 19 13 18 8 2010./2011. 55 17 15 17 7 2011./2012. 57 17 16 17 7Studējošo skaits augstskolās un koledžās pēc iestādes juridiskā statusa 2007./2008. –2011./2012. akad.g.1 Juridisko Juridisko Valsts Valsts Mācību personu personu Pavisam dibinātās dibinātās gads dibinātās dibinātās augstskolas koledžas augstskolas koledžas 2007./2008. 114 998 80 763 34 235 6 254 5 798 2008./2009. 112 089 77 606 34 483 6 783 6 478 2009./2010. 100 060 70 688 29 372 7 005 5 490 2010./2011. 91 907 66 332 25 575 6 957 4 918 2011./2012. 97 035 62 084 22 634 7 080 5 2371 Profesionālās izglītības iestādes, kuras nodrošina 1. līmeņa profesionālās augstākāsizglītības ieguvi, tiek skaitītas pie augstskolām un koledžām.Akadēmiskais un vispārējais personāls augstskolās un koledžās no 2007./2008. –2011./2012. akad.g.1 16 000 14 000 12 913 13 362 12 083 12 000 11 006 11 434 Kopā 10 000 7459 7558 6720 6681 8 000 Vispārējais 6 290 6 000 personāls 5804 4 000 4753 5454 5360 4716 Akadēmiskais 2 000 personāls 01 Profesionālās izglītības iestādes, kuras nodrošina 1. līmeņa profesionālās augstākāsizglītības ieguvi, tiek skaitītas pie augstskolām un koledžām.LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 9 / 12
 11. 11. Augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 2011./2012. akad.g., % 6,2 29 gadi un jaunāki 26,6 21,8 30 - 39 gadi 40 - 49 gadi 50 - 59 gadi 23,2 22,2 60 gadi un vairākAugstskolās un koledžās uzņemto un grādu vai kvalifikāciju ieguvušo audzēkņu skaits no2007./2008. – 2011./2012. akad.g. 43 860 45 000 41 577 40 000 35 000 31 529 31 012 31 945 30 000 26 752 24 170 26 007 26 545 24 853 25 000 20 000 Uzņemti 15 000 Beiguši 10 000 5 000 0Studējošie augstskolās un koledžās sadalījums pēc finansējuma veidiem no 2007./2008. –2011./2012. akad.g. 120 000 95 827 100 000 Valsts 91 965 78 359 budžeta 80 000 68 446 līdzekļi 62 244 60 000 33 395 35 410 Personīgie 40 000 līdzekļi 31 933 34 208 34 797 20 000 0LIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 10 / 12
 12. 12. ZINĀTNEIestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētnieciskais darbs no 2007. – 2011.gadam 500 472 463 468 Pavisam 403 400 393 400 321 319 300 267 Augstākās izglītības 264 iestādēs 1 200 Valsts iestādēs 100 38 55 47 41 37 22 22 19 15 20 0 Uzņēmējdarbības 2007 2008 2009 2010 2011 iestādēs 1 Iekļautas arī augstskolu un koledžu pārziņā esošās zinātniskās iestādes.Zinātnisko darbinieku skaits no 2007. – 2011. gadam 4 500 4 223 4 370 3 896 3 947 Pavisam 4 000 3 621 3 500 3 016 3 032 3 000 2 596 2 629 2 708 Augstākās izglītības 2 500 iestādēs 1 2 000 Valsts iestādēs 1 500 851 635 686 1 000 477 708 463 487 632 553 500 317 Uzņēmējdarbības 0 iestādēs 2007 2008 2009 2010 2011 1 Iekļautas arī augstskolu un koledžu pārziņā esošās zinātniskās iestādes.Zinātņu doktoru skaits atbilstoši pa vecuma grupām 2011. gadā, % 6,2 <35 gadi 26,6 21,8 35 - 44 gadi 48 - 54 gadi 55 - 64 gadi 23,2 22,2 65 - 69 gadiLIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 11 / 12
 13. 13. KOPSAVILKUMSIzglītības iestāžu un izglītojamo skaits no 2007./2008. – 2011./2012. m.g. Pirmsskolas Vispārējās Profesionālās Augstskolas un izglītības izglītības izglītības koledžas Mācību gads iestādes iestādes iestādes iestāžu bērnu skolu skolēnu skolu audzēkņu iestāžu studentu skaits skaits skaits skaits skaits skits skaits skaits 2007./2008. 564 79 253 992 263 944 92 38 876 60 127 760 2008./2009. 570 82 169 982 249 446 92 38 819 60 125 360 2009./2010. 586 83 237 877 239 845 85 36 660 61 112 567 2010./2011. 591 88 226 858 229 039 83 35 767 58 103 856 2011./2012. 605 90 859 839 218 442 65 34 638 59 97 041Avoti: CSP, IZMŠis ir informatīvs materiāls jebkuram interesentam, kurudrīkst brīvi kopēt un pārpublicēt nekomerciāliem nolūkiem.http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/Pārskatu sagatavoja:Ilze Priževoite, LIZDA biroja speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos(ilze.prizevoite@lizda.lv, 27857525)© LIZDA, 2012.gada oktobriswww.lizda.lvLIZDA informatīvais izdevums "Skaitļi izglītībā" 10.2012. 12 / 12

×