Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LBAS Jauniešu padome: Jauniešu karjeras izvēle

504 views

Published on

20.03.2013. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padomes pārstāvji Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē prezentēja trīs priekšlikumus Latvijas jauniešu nodarbinātības situācijas uzlabošanai. www.LBAS.lv

Published in: Education
  • Be the first to comment

LBAS Jauniešu padome: Jauniešu karjeras izvēle

  1. 1. 20.03.2013.
  2. 2. Arodbiedrības satrauc…• Latvijā ir visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis starp Baltijas valstīm – 29,3%; Lietuvā – 25,9%; Igaunijā – 22,8% (Eurostat, 2012)• 17% jauniešu dzīvesvietā nav pieejami karjeras konsultantu pakalpojumi. 45% jauniešu par to nav informēti (IZM aptauja, 2012)• 11,6% jaunieši vecumā no 18 – 24 gadiem ir pārtraukuši mācības un kuru iegūtais izglītības līmenis ir pamatizglītība vai zemāka (CSP, 2011)• Liels priekšlaicīgi izglītību pametušo jauniešu skaits, piemēram, 2012.gadā profesionālajā vidējā izglītībā – 16,3%.• 8,9% jaunieši no 15 – 24 gadiem neizglītojas un nestrādā (NEET, Eurostat, 2011) 2
  3. 3. LBAS jauniešu piedāvātie risinājumi Kvalitatīva un visiem jauniešiem pieejama informācija par darba tirgus pieprasījumu šobrīd un nākotnē.1. Atbildīgo ministriju savstarpējā sadarbība.2. Sociālo partneru iesaiste.Rezultāts:• jauniešiem saprotama informācija;• izglītības izvēle atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām. 3
  4. 4. Karjeras atbalsta pasākumi pamatskolā un informēšana par darba drošību un tiesībām.1. Karjeras atbalsta pasākumu pieejamība skolās, profesiju un darba izmēģinājumi.2. Darba tiesību un darba aizsardzības jautājumu iekļaušana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības saturā.Rezultāts:• izpratne, kur mācīties tālāk un mazāks skolu pametušo skaits;• izpratne par darba tiesiskām attiecībām, mazāki nelegālās nodarbinātības riski un nelaimes gadījumi darbā. 4
  5. 5. Darba devējiem izdevīgu fiskālo stimulu pielietošanu jauniešu nodarbinātības uzlabošanai un jauniešu – praktikantu pieņemšanai darbā.1. Kvalitatīvas mācību prakses nodrošināšana.2. Prakse (darbs) ir vērtība, kuru novērtē darba devēji.Rezultāts:• labākas nodarbinātības / karjeras iespējas;• zemāka jauniešu emigrācija. 5
  6. 6. @lbas_jauniesi

×