Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nutrició 3er

216 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Nutrició 3er

  1. 1. La Dieta- IMC Fet per: Andrea Sànchez, Marc Gonzalez, Axel Torrens i Roger Queral.
  2. 2. Definició: -L'Índex de massa corporal (IMC) és una xifra que permet avaluar la corpulència d'una persona tot relacionant-ne la seva massa amb la seva talla. -Va ser desenvolupat pel belga Adolphe Quételet mentre elaborava el seu sistema de "física social" entre els anys 1830 i 1850 (per tant, també es coneix com a Índex de Quételet).
  3. 3. Càlcul: -IMC (Kg/metresº2) Interpretació -menys de 18 Magror. -18 a 25 Corpulència normal. -25 a 30 Sobrepès. -30 a 40 Obesitat. -Més de 40 Obesitat mòrbida.
  4. 4. A 1,63 58,89 22,21 B 1,68 43,94 15,59 C 1,75 54,34 17,63 D 1,82 58,98 17,51 E 1,57 46,66 19,07 F 1,65 69,83 18,37 G 1,70 55,27 19,03 H 1,78 80,45 25,25 (Taula) Exemples:
  5. 5. Comentem exemples: A Corpulència normal. B Magror. C Magror. D Magror. E Corpulència normal. F Corpulència normal. G Corpulència normal. H Sobrepès.

×