Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La MàQuina De Vapor2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La MàQuina De Vapor2

  1. 1. La màquina de vapor Nom: Andrea Andrade Andrea Espinoza Curs: 4º “D” 2008-2009
  2. 2. Índex <ul><li>Història .....................................1 </li></ul><ul><li>La màquina de vapor.................2 </li></ul><ul><li>Funcionament............................3 </li></ul><ul><li>Ús ............................................4 </li></ul>
  3. 3. Història <ul><li>La història dels primers passos de la màquina de vapor ens exigeix alguns aclariments previs sobre els principis que està basada i en particular sobre l'evolució de les idees referents a la pressió atmosfèrica. En 1644 Torricelli va enunciar que la pressió de l'atmosfera era igual a l'exercida per una columna de mercuri d'uns 760 mil·límetres d'altura aproximadament. En 1654, Von Guericke, amb el seu famós experiment de Magdeburg, va fer una espectacular va demostrar de la immensa força que l'atmosfera podia exercir. Va mostrar que quan dos hemisferis de 50 centímetres de diàmetre perfectament ajustats eren units de manera que formessin una esfera i es feia el buit en el seu interior, dos tirsde vuit cavalls cadascun no podien Separar-los. </li></ul>
  4. 4. La màquina de vapor <ul><li>És un motor de combustió externa, capaç de transformar energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua, realitzant un treball cinètic o mecànic. Es va emprar de forma activa durant el desenvolupament de la Revolució Industrial, va tenir un paper fonamental ja que s'utilitzava per a moure diverses màquines tals com locomotores, bombes, motors marins, etc. La màquina de vapor alternativa és un motor molt poc empleat per a serveis auxiliars, ja que s'ha vista desplaçada pel que coneixem, en la màquina industrial, com el motor elèctric i pel motor de combustió interna en el transport. </li></ul>

×