Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum 3

329 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resum 3

  1. 1. Ainhoa Martínez y Sara Vallejo 09/09/2011Tema 3.- Tractament d’imatge1.Diferents formats, diferents propòsitsEls sistemes de disseny per ordinador treballen amb dos formats bàsics: el vectorial iel mapa de punts. Dibuixos vectorialsEls fitxers de dibuix que s’elaboren a partir de formulacions matemàtiquess’anomenen fitxers vectorials o formats de dibuix vectorial.En un dibuix vectorial es poden triar els objectes individualment.Podem escollir una peça de fruita i manipular-la, enviar-li canviar-li el color, etc.Els dibuixos vectorials aporten avantatges diversos:•No perden qualitat quan els fem mes grans o be els reduïm.•Els fitxers generats son de dimensions petites.•Les parts diferents del dibuix es poden modificar fàcilment.Però no tots són avantatges , a partir de formes bàsiques es difícil aconseguir imatgesque reflecteixin la realitat amb detall. Mapes de puntsEls mapes de punts, a diferencia dels dibuixos vectorials els formen uns puntsanomenats píxels. Cada punts queda definit pel seu color i la seva lluminositat.La densitat de punts de la quadricula es mesura en punts pel polsada i rep el nom deresolució.S’anomena profunditat de color, també rep el nom de color veritable.
  2. 2. Ainhoa Martínez y Sara Vallejo 09/09/2011Dibuixa formes amb l’Inkscape:Dibuix formes amb Gimp:
  3. 3. Ainhoa Martínez y Sara Vallejo 09/09/2011Organitza la imatge en capes:Aplica degradats de color:
  4. 4. Ainhoa Martínez y Sara Vallejo 09/09/2011Crea una brotxa amb el Gimp:

×