Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1º A Cor Blog

578 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1º A Cor Blog

  1. 1. A COR
  2. 2. A percepción da cor <ul><li>A cor percíbese gracias á interacción de tres elementos: </li></ul><ul><li>A luz. </li></ul><ul><li>As características das superficies dos obxectos </li></ul><ul><li>O sentido da vista. </li></ul>
  3. 6. COR LUZ
  4. 8. Cores luz complementarias <ul><ul><li>As cores luz complementarias son aquelas nas que a súa mezcla produce luz branca. Son sempre unha luz primaria e unha secundaria que non conteña á anterior. A luz amarela é complementaria da azul violeta, a maxenta é complementaria da verde e a cian da vermella. </li></ul></ul>
  5. 10. COR MATERIA
  6. 14. A interacción das cores <ul><li>As cualidades diferenciadoras das cores son: tono, luminosidade e saturación . </li></ul><ul><li>En función de estas cualidades realízanse escalas cromáticas. </li></ul><ul><li>O círculo cromático é un esquema ordeado das cores: </li></ul><ul><li>As cores primarias non se poden obter de ningunha outra. </li></ul><ul><li>As cores secundarias obtéñense ó combinar as primarias. </li></ul>
  7. 17. Matiz
  8. 21. O valor comunicativo da cor <ul><li>A cor pode transmitir informacións e permite expresar sentimentos e emocións persoais. </li></ul><ul><li>Clasificación das cores baseada no seu nivel comunicativo: </li></ul><ul><li>Asociadas as sensacións térmicas ( fríos, cálidos). </li></ul><ul><li>Baseada en criterios psicolóxicos (verdes e azuis relaxantes). </li></ul><ul><li>Baseada na natureza ( Azul = ceo, auga). </li></ul>

×