Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notascorte1617

890 views

Published on

Notas de corte SUG

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notascorte1617

  1. 1. A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado. * Titulacións con prazas vacantes SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA OFERTA DE PRAZAS 2016-2017 - NOTAS DE CORTE 2016-2017 UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMPUS DE CORUÑA PRAZAS 2016 - 2017 NOTA de CORTE 2016 – 2017 Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBR 6001 Administración e Dirección de Empresas 180 5,922 6003 Bioloxía 70 8,500 6004 Ciencias Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 120 8,012 6005 Ciencias Empresariais 90 7,208 6006 Comunicación Audiovisual 50 9,264 6007 Dereito 114 7,470 6008 Economía 90 5,114 6009 Educación Infantil 120 7,214 6010 Educación Primaria 120 7,400 6011 Educación Social 80 6,294 6012 Enfermaría (Centro Adscrito) 60 10,00 6013 Enxeñaría de Obras Públicas 80 5,000 6014 Enxeñaría Informática 240 7,028 6015 Tecnoloxías Mariñas 50 5,400 6016 Náutica e Transporte Marítimo 50 5,038 6017 * Arquitectura Técnica 90 6,021 6018 * Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 50 6,178 6019 Fisioterapia 60 10,400 6020 * Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 50 5,610 6021 * Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 100 5,486 6022 Logopedia 55 6,400 6023 Química 50 6,656 6024 * Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrito con condicións económ. esp.) 95 5,102 6025 Socioloxía 95 6,161 6026 * Tecnoloxías da Enxeñaría Civil 80 5,350 6027 Terapia Ocupacional 50 7,790 6028 * Turismo (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 80 5,008 6036 * Estudos en Arquitectura 200 5,000 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 6029 Dereito + Administración e Dirección de Empresas 60 10,132 6030 Ciencias Empresariais + Turismo (Centro Adscrito) 30 5,450 6031 Bioloxía + Química 10 11, 470 6032 * Ciencias Empresariais + Arquitectura Técnica 20 6,828 6033 Inglés + Español 20 5,644 6034 Inglés + Galego e Portugués 5 8,425 6035 Español + Galego e Portugués 5 5,530 CAMPUS DE FERROL 7002 Enfermaría 60 9,076 7003 * Enxeñaría Eléctrica 60 5,094 7004 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 50 5,000 7005 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 70 7,220 7007 * Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 60 5,614 7008 Enxeñaría Mecánica 48 5,000 7009 * Humanidades 45 5,162 7010 * Información e Documentación 45 6,930 7011 Podoloxía 50 6,400 7012 * Relacións Laborais e Recursos Humanos 66 5,252 7013 * Enxeñaría Naval e Oceánica 45 5,320 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 7101 * Enxeñaría Mecánica + Enxeñaría Naval e Oceánica 12 5,614
  2. 2. A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado. * Titulacións con prazas vacantes UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CAMPUS DE SANTIAGO PRAZAS 2016 - 2017 NOTA de CORTE 2016- 2017 Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBR 4001 Administración e Dirección de Empresas 200 6,342 4002 Bioloxía 125 9,000 4003 Ciencia Política e da Administración 125 7,536 4004 Comunicación Audiovisual 50 9,858 4005 Dereito 170 8,374 4006 Economía 150 5,324 4007 Educación Social 71 6,830 4008 Enfermaría 150 9,700 4009 Enxeñaría Informática 55 9,958 4010 Enxeñaría Química 60 9,160 4011 Farmacia 200 9,412 4012 * Filoloxía Clásica 50 5,000 4013 * Filosofía 65 5,056 4014 Física 90 9,882 4015 Historia 100 7,070 4016 Historia da Arte 100 6,058 4017 Lingua e Literatura Españolas 50 5,204 4018 * Lingua e Literatura Galegas 50 5,410 4019 Lingua e Literatura Inglesas 100 6,774 4020 Linguas e Literaturas Modernas 75 5,774 4021 Matemáticas 104 8,718 4022 Medicina 360 12,278 4023 Mestre en Educación Infantil 72 7,991 4024 Mestre en Educación Primaria 126 7,928 4025 Odontoloxía 50 11,850 4026 Óptica e Optometría 60 8,108 4027 Pedagoxía 71 7,172 4028 Psicoloxía 150 8,594 4029 Química 105 7,520 4030 Relacións Laborais e Recursos Humanos 90 5,028 4031 * Traballo Social (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 80 5,002 4032 * Xeografía e Ordenación de Territorio 55 5,040 4033 Xornalismo 75 10,530 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 4101 Comunicación Audiovisual - Xornalismo 10 12,360 4102 Dereito - Relacións Laborais 20 10,027 4103 Enxeñaría Informática - Matemáticas 10 12,930 4104 Matemáticas - Física 10 13,310 4105 Química - Bioloxía 20 11,622 4106 Química - Física 10 12,064 CAMPUS DE LUGO 5001 * Administración e Dirección de Empresas 119 5,010 5002p* Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Presencial) 40 5,314 5002s* Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Semipresencial) 25 5,760 5004 Enfermaría (Centro Adscrito) 68 8,994 5006 * Enxeñaría Civil 45 5,038 5008 * Enxeñaría en Xeomática e Topografía 45 5,800 5009 * Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 45 5,670 5010 * Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 50 5,074 5011 Mestre en Educación Infantil 85 6,030 5012 Mestre en Educación Primaria 85 6,250 5013 Nutrición Humana e Dietética 60 7,982 5014 * Relacións Laborais e Recursos Humanos (Centro Adscrito con condicións económ. esp.) 61 5,460 5015 Veterinaria 110 10,592 5016 * Lingua e Literatura Españolas 25 5,194 5017 * Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 45 5,742 5018 * Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 45 5,292 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 5101 * Xeomática e Topografía + Enxeñaría Civil 10 5,400 5102 * Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria + Enx. Forestal e do Medio Natural 10 5,058 5103 Mestre en Educación Infantil – Mestre en Educación Primaria 10 9,736
  3. 3. A NOTA de CORTE correspóndese coa nota do último alumno matriculado. * Titulacións con prazas vacantes UNIVERSIDADE DE VIGO CAMPUS DE OURENSE PRAZAS 2016 - 2017 NOTA de CORTE 2015- 2016 Cód. GRAO OFERTA XUÑO SETBRO 1001 * Administración e Dirección de Empresas 100 5,000 1002 Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 45 5,444 1003 Ciencias Ambientais 45 5,000 1005 Dereito 50 6,785 1006 Educación Infantil 75 7,100 1007 Educación Primaria 75 6,900 1008 Educación Social 75 5,028 1009 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 9,160 1010 * Enxeñaría Agraria 45 5,102 1011 Enxeñaría Informática 90 6,532 1012 Traballo Social 75 5,000 1013 Turismo 60 5,000 1014 * Xeografía e Historia 45 5,018 1015 Enxeñaría Aeroespacial 50 10,178 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 1101 Administración e Dirección de Empresas + Enxeñaría Informática 20 5,932 1102 Administración e Dirección de Empresas + Dereito 20 8,315 CAMPUS DE PONTEVEDRA 2001 Belas Artes 130 5,890 2002 Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) 100 7,500 2003 Comunicación Audiovisual 45 8,882 2004p Dirección e Xestión Pública (Presencial) 20 5,454 2004s Dirección e Xestión Pública (Semipresencial) 25 5,400 2005 Educación Infantil 75 7,390 2006 Educación Primaria 75 7,424 2007 Enfermaría (Centro Adscrito) 50 9,218 2008 * Enxeñaría Forestal 45 5,268 2010 Fisioterapia 50 10,244 2011 Publicidade e Relacións Públicas 100 8,076 CAMPUS DE VIGO 3001 Administración e Dirección de Empresas 210 5,228 3002 * A.D.E. – Caixanova (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) (Proba Específ.) 60 5,058 3003 Bioloxía 75 8,234 3004 Ciencias do Mar 70 5,280 3005 * Comercio 110 5,000 3006 Dereito 70 7,048 3007 Economía 60 5,000 3008 * Educación Infantil – (Centro Adscrito) 75 5,000 3009 Educación Primaria – (Centro Adscrito) 75 5,002 3010 Enfermaría – Meixoeiro (Centro Adscrito) 50 9,400 3011 Enfermaría – Povisa (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) 70 8,514 3012 Enxeñaría da Enerxía 50 5,000 3013 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións 150 5,478 3014 * Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 50 5,000 3015 Enxeñaría Eléctrica 50 6,384 3016 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 90 6,486 3017 Enxeñaría en Organización Industrial 73 5,000 3018 Enxeñaría en Química Industrial 50 5,660 3019 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 100 5,282 3020 Enxeñaría Mecánica 140 5,862 3022 Linguas Estranxeiras 50 6,488 3023 Química 60 6,116 3024 Relacións Laborais e Recursos Humanos 80 5,613 3025 Tradución e Interpretación (Español -Inglés) 50 10,846 3026 Tradución e Interpretación (Español -Francés) 20 5,594 3027 Tradución e Interpretación (Galego -Inglés) 40 5,730 3028 Tradución e Interpretación (Galego -Francés) 10 5,218 3029p * Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Presencial) 40 5,248 3029s * Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Semipresencial) 10 5,334 SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS - GRAOS EN 3101 Administración e Dirección de Empresas + Dereito 40 9,814

×