Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

SVYGravityModel Slide 1 SVYGravityModel Slide 2 SVYGravityModel Slide 3 SVYGravityModel Slide 4 SVYGravityModel Slide 5 SVYGravityModel Slide 6 SVYGravityModel Slide 7 SVYGravityModel Slide 8 SVYGravityModel Slide 9 SVYGravityModel Slide 10 SVYGravityModel Slide 11
Upcoming SlideShare
Virus y antivirus guerrero maria tics_cienega (1)
Next

0 Likes

Share

SVYGravityModel

Відкрите програмне забезпечення SVYGravityModel дозволяє в наочній формі розв'язувати гравітаційну задачу N тіл, моделювати і вивчати рух на основі законів класичної механіки, і може бути застосоване в якості навчального посібника в шкільних і університетських курсах фізики, астрономії і інформатики.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

SVYGravityModel

 1. 1. Комп’ютерна модель гравітаційної взаємодії системи матеріальних точок Автор розробки: Сулим Володимир
 2. 2. Основи створення програми Закони Й. Кеплера І. Ньютон Закон всесвітнього тяжіння
 3. 3. Математична модель ∑= −= n i i i i y yy R Gm ta 1 3 )()( Система диференційних рівнянь першого порядку, що описує двовимірний рух матеріальної точки (векторний вигляд) m F a = За другим законом Ньютона ),( YtF dt dY Y ==′               = )( )( )( )( )( tv tv ty tx tY y x               = )( )( )( )( ),( ta ta tv tv YtF y x y x ),,,( 00000 yxyx aavvcolY = 1 2 , де ∑= −= n i i i i x xx R Gm ta 1 3 )()( ix xx y iy y iα im m ia xia yia ∑= = n i iFF 1 , звідки 3 10101 0101001 )2/1()2)(2/3( );2)(2/1(),,( KQKQQ QKYYYxFhK −−+= −+=⋅= 21212 1212102 )211())(211(3 );2)(211(),,2/( KQKQQ QKYYYhxFhK −−−−+= −−+=+⋅= 32323 2323203 )211())(211(3 );)(211(),,2/( KQKQQ QKYYYhxFhK +−−++= −++=+⋅= 43434 3434304 )2/1()2)(6/3( );2)(6/1(),,2/( KQKQQ QKYYYhxFhK −−+= −+=+⋅= 00 =Q Формули чисельного інтегрування системи за модификацією Гілла методу Рунге-Кутта з кроком h 40 QQ =
 4. 4. Інтерфейс програми Головне меню Панель керування Графічна область Вікно “Про програму”
 5. 5. Отримані результати Космічні швидкості та стандартні типи траєкторій
 6. 6. Модель Сонячної системи
 7. 7. Модель системи подвійної зірки Траєкторія руху зірки Сиріус. Її вигляд говорить про наявність у неї масивного супутника Модель аналогічної системи, побудована за допомогою проекту SVYGravityModel. Вигляд Сиріуса
 8. 8. Отримані результати Інші побудовані гравітаційні системи
 9. 9. Отримані результати Захоплення супутника однієї планети іншою
 10. 10. Симетричні системи Система матеріальних точок, розташованих у вершинах правильного 8-кутника Система з 3 тіл “Чудова вісімка”
 11. 11. Дякую за увагу

Відкрите програмне забезпечення SVYGravityModel дозволяє в наочній формі розв'язувати гравітаційну задачу N тіл, моделювати і вивчати рух на основі законів класичної механіки, і може бути застосоване в якості навчального посібника в шкільних і університетських курсах фізики, астрономії і інформатики.

Views

Total views

251

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

143

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×