Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eugen Nagy - Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe

2,088 views

Published on

Eugen Nagy - Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe

Published in: Engineering
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Eugen Nagy - Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe

 1. 1. Udržateľná výstavba v minulosti Skanzen ľudovej architektúry v Rymiciach (južná Morava) Udržateľná výstavba v súčasnosti Energeticky pasívny dom v Marianke pri Bratislave Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Stavby z prírodných materiálov v minulosti a v súčasnosti
 2. 2. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Ako sa dnes bežne stavia – je všetko v poriadku ? „Syndróm nezdravých budov“ (Sick Building Syndrome – SBS) je dnes celosvetovým problémom, a to predovšetkým tam, kde by sme to najmenej očakávali, t. j. v nových moderných objektoch, kde sú pre obvodové steny používané nové materiály (napr. oceľ, sklo, betón, plasty a pod.). Tieto budovy totiž nemajú tak pórovitý obvodový plášť ako vonkajšie steny z tradičných keramických hmôt. Táto skutočnosť, zhoršovaná ..., starými nedokonale ovládanými klimatizačnými systémami, nedostatočným vetraním a osvetlením, prítomnosťou toxických látok atď., môže byť príčinou zdravotných problémov užívateľov budov“. Zdroj: Václav Kupilík, Richard Wasserbauer: Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí. ČVUT Praha, 1999.
 3. 3. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Ako sa dnes bežne stavia – je všetko v poriadku ? Porovnanie nárastu výroby ocele a betónu do roku 2000 s rastom populácie (do r. 2010) Zdroj: P. Hájek, J. Tywoniak, ČVUT Praha
 4. 4. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe „Syndróm nezdravých budov“ (Sick Building Syndrome – SBS) Najčastejšie príčiny „syndrómu nezdravých budov“ (SBS) a) vetracie a klimatizačné zariadenia, b) zaťaženie zapríčinené činnosťou človeka (tabakový dym, čistiace prostriedky, lepidlá), c) stavebné materiály a zariaďovacie predmety, d) alergény a mikroorganizmy, e) vonkajší vzduch, f) iné vplyvy. Zdroj: Baustoffe und Baubiologie. umweltberatung österreich, 1997.
 5. 5. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Dnešná výstavba = záujmy stavebníctva verzus záujmy priemyslu ! „Odkedy musíme stavať z výrobkov, ktoré nereagujú na záujmy stavebníctva, ale na záujmy priemyslu, nachádzame sa v komplikovanej situácii, ktorá slúži takpovediac cudziemu slovníku výrazového jazyka architektúry a sémantiky. Táto pramení z normatívnej sémantiky zákonov a doslova záujmov ekonomickej sféry.“ G. Stöckmann, 1998.
 6. 6. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Akým kritériami sa riadi výber stavebných materiálov? „Senzibilita človeka na rôznorodé estetické, environmentálne a zdravotné účinky stavebných materiálov je v súčasnej stavebnej praxi podriadená stavebnofyzikálnym, technickým a predovšetkým ekonomických kritériám. Z pragmatických dôvodov sú novovytvorené materiály ihneď akceptované, ak sú lacnejšie alebo napr. ľahšie čistiteľné. Ak povrch minimálne opticky pripomína pôvodný materiál, dostáva syntetická imitácia prednosť“. Doris Haas-Arndt, 1999.
 7. 7. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Mechanicky pravidelné súčasti verzus biologické nepravidelnosti „Skladbe ľudského organizmu sú mechanicky pravidelné súčasti bytostne cudzie a pozostáva skôr z tvarov vyplývajúcich z biologických nepravidelností podobne ako je to u iných organizmov prírodnej ríše (napr. zúbkovanie listu stromu, lupene kvetu ...)“. (Frederic Vester, 1983). „Nikde v prírode neexistuje opakovanie celkom identických dielcov ako je to v industriálnom prostredí. Každý organicky vyrastený prvok je jedinečný“ (B.Lötsch, 1990).
 8. 8. • PSM - v ich prípade počas získavania surovín, spracovania, výstavby a užívania ostávajú zachované ich základné materiálové vlastnosti v ďalekosiahle nezmenenej, rýdzo prírodnej podobe. • PSM - majú podstatne lepšie membránové vlastnosti ako umelé materiály (t. j. pozitívnejším spôsobom vplývajú na ľudský organizmus). • PSM - nevyžadujú enormné množstvo energetických a materiálových vstupov na ich výrobu a odstraňovanie a taktiež sú aj miestne dostupné. • Pri látkovej premene v procese výroby syntetických materiálov sa nasadením intenzívnych priemyselných procesov (napr. vplyvom zvýšených teplôt a tlakov, chemickými reakciami, prímesami a stabilizátormi) eliminujú mnohé pozitívne vlastnosti východiskových prírodných surovín, ktoré sa obetúvajú jednostranným vylepšeniam iba z dôvodu zvýšenia trvanlivosti, odolnosti, ľahšej spracovateľnosti alebo nízkych výrobných nákladov, resp. sa produkujú rýdzo syntetické, v prírode sa nenachádzajúce materiály. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Definícia prírodných stavebných materiálov (PSM) Zdroj: H. König
 9. 9. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Lineárne a uzavreté hospodárstvo sídiel Schéma lineárneho spotrebného hospodárstva ako princípu výstavby a prevádzky súčasných ľudských obydlí (vľavo) a schéma ekologického a trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia a využívania prírodných zdrojov v sídlach založený na odpozorovaní a uplatnení uzavretých prírodných kolobehov (vpravo). Zdroj: H. Deubner
 10. 10. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Udržateľná výstavba – hlavné úlohy Hlavné úlohy stavebníctva týkajúce sa udržateľnej výstavby a ich zameranie. Zdroj: P. Hájek, ČVUT
 11. 11. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Ekologická bilancia stavebných materiálov Základné kritériá ekologickej bilancie stavebných materiálov, výrobkov a budov
 12. 12. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Environmentálne účinky budovy Typické environmentálne účinky budovy na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni Zdroj: P. Hájek, J. Tywoniak, ČVUT Praha
 13. 13. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Environmentálna optimalizácia stavebných materiálov a konštrukcií Jednotkové hodnoty zviazanej potreby energie a produkcie zviazaných emisií CO2 a SO2 pre materiály bežne používané v stavebných konštrukciách v porovnaní s nepálenou hlinou a - betón, b – oceľ, c – keramické výrobky, d – pórobetón, e – stavebné drevo, f – sadrová doska, g – minerálne vlákna, h – polystyrén, i – nepálená hlina, j – ubíjaná hlina. Zdroj: Hochbaukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten
 14. 14. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Environmentálne hodnotenie stavebných materiálov Porovnanie environmentálnych účinkov referenčných druhov obvodovej steny (prevažne kvantifikovateľných) Legenda: + pozitívne, o priemerné, - negatívne tučné písmo - lepší výsledok Zdroj: Rakúsky ekologický katalóg stavebných prvkov K1 K2 • K1 - zavesená fasáda: drevený obklad 2 cm, latovanie 3 cm, kontralatovanie, vetrová zábrana 4 cm, minerálna vlna medzi latovaním 12 cm, pórovitá dierovaná tehla 25 cm, vápenná omietka 1 cm. • K2 - kontaktný zatepľovací systém: silikátová omietka armovaná 2 cm, minerálna vlna 10 cm, pórovitá dierovaná tehla 25 cm, vápenná omietka 1 cm.
 15. 15. Bilancia množstva CO2 a primárnej energetickej náročnosti potrebnej na výstavbu EPD na báze dreva (a) a tehly (b) Zdroj: Hübner, H. – Neumann, U. , Universität Kassel, D, 2004 Bilancia celkového objemového množstva stavebných hmôt potrebných na výstavbu EPD na báze dreva (a) a tehly (b) Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Porovnanie environmentálnych charakteristík konštrukčných systémov
 16. 16. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Drevo ako stavebný materiál Schematické znázornenie konštrukčných systémov na báze dreva podľa technológie výstavby 1 – zrubová stavba, 2 – hrazdená (stĺpiková) stavba, 3 – rámová stavba, 4 – skeletová stavba, 5 – tabuľová (panelová) stavba, 6 – masívna drevostavba
 17. 17. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Drevo ako stavebný materiál Konštrukčné skladby drevostavieb
 18. 18.   Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Pasívny dom v Marianke – architektúra exteriéru
 19. 19. Pôdorys prízemia Pôdorys podkrovia Priečny rez • Základný konštrukčný prvok veľkoplošných komponentov: skriňový nosník s obojstranným opláštením z doskových prvkov na báze dreva v potrebnej hrúbke pre tepelnoizolačnú vrstvu (obvodové steny a strecha 40 cm). • Technologické zázemie objektu zaberá len 0,85 m2 pôdorysnej plochy. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Pôdorysné a konštrukčné riešenie
 20. 20. Vplyv hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U obvodovej konštrukcie na jej vnútornú povrchovú teplotu a na teplotu vnútorného vzduchu Z grafu je zrejmé, že pri štandardných zimných okrajových podmienkach (exteriérová teplota – 10 °C, interiérová teplota +20 °C) má stavebný prvok s hodnotou U = 3,0 W/(m2 .K) (napr. okná staršieho typu) povrchovú teplotu len +7 °C, pričom stavebný prvok s hodnotu U = 0,3 W/(m2 .K) (napr. zateplená masívna stena) teplotu až +19 °C. Pokiaľ v prvom prípade je teplotný rozdiel 13 °C, v druhom činí iba 1 °C Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Zimná tepelná ochrana - hodnota U verzus tepelná pohoda
 21. 21. Montáž obvodových stien z drevených skriňových nosníkov hrúbky 400 mm Vonkajšie opláštenie nosnej konštrukcie difúznymi drevovláknitými doskami + prelepenie stykov Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Montáž hrubej stavby drevodomu
 22. 22.   Hrubá stavba po aplikácii kontaktného zateplenia z mäkkých drevovláknitých dosiek Nános ušľachilej omietky na mäkké drevovláknité dosky Uchytávanie difúznej fólie (vetrovej zábrany) pod drevený obklad Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Drevo ako stavebný materiál
 23. 23. Aplikácia interiérových okenných pások Aplikácia extriérových okenných pások a utesnenie škár Kotvenie okenných rámov Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Montáž okien
 24. 24.   Jediný syntetický materiál: dosky z XPS na zateplenie základových pásov Podlahová izolácia z mäkkých drevovláknitých dosiek Tepelnoizolačná výplň z fúkanej celulózy Vnútorné opláštenie z drevoštiepkových dosiek + prepáskovanie stykov Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Použitie stavebných materiálov
 25. 25.   – Nosné prvky a vnútorné opláštenie je z drevoštiepkových dosák, tepelnoizolačná výplň je z recyklátu – fúkanej celulózy. – Okrem zateplenia fasády sú mäkké drevovláknité dosky zabudované ako podlahová tepelná (i kročajová) izolácia a ako zvuková izolácia vo vnútorných priečkach. Všade tesne vypĺňajú stavebné konštrukcie. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Tepelnoizolačné materiály
 26. 26. Účinnosť letnej tepelnej ochrany tepelnoizolačného materiálu na príklade drevných vlákien. Vplyvom vysokej tepelnoakumulačnej schopnosti materiálu dochádza k dlhodobému fázovému posunu a optimálnemu útlmu teplotnej amplitúdy. Zdroj: sto Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Letná tepelná ochrana – tepelnoakumulačná schopnosť materiálov
 27. 27. Porovnávacia tabuľka parametrov tepelnoizolačných materiálov a ich vplyv na letnú tepelnú ochranu proti prehrievaniu interiéru. Všetky materiály sú uvažované v hrúbke 18 cm a so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,040 W/(m.K) pri hodnote U = 0,25 W/(m2 .K) Zdroj: J. Brandhorst Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Letná tepelná ochrana – tepelnoakumulačná schopnosť materiálov
 28. 28.   – Takmer 50 % fasády tvorí prevetrávaný obklad zo smrekovca. – Extrudovaným korokom je zateplený sokel objektu. – Hlinené povrchy vyžadovali minimum mokrých procesov. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Použitie prírodných stavebných materiálov
 29. 29.   Vnútorné obklady zo sadrovláknitých a hlinených dosiek Masívna priečka s tepelnoakumulačnou a vlhkostnoregulačnou funkciou z nepálených hlinených tehál Rozvody riadeného vetrania Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Použitie prírodných stavebných materiálov
 30. 30.   V interiéri dominujú prírodné materiály – drevo, korok, hlina, marmoleum, bridlica a sadrovláknité dosky, z textilu ľan a bavlna – s nízkym podielom primárnej energie v celom ich životnom cykle. Majú pozitívny vplyv na vnútornú klímu a fyziológiu ľudského organizmu. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Vnútorné povrchy z prírodných materiálov
 31. 31.   Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Vnútorné povrchy z prírodných materiálov
 32. 32. Sorpčné krivky priečok hrúbky 11,5 cm pri vnútornej teplote 21 °C a obojstrannom prijímaní vlhkosti pri zvýšení relatívnej vlhkosti vzduchu z 50 % na 80 % počas udaných dní 1 – slieňovitá hlina ρ = 1800, 2 – ílovitá hlina ρ = 1900, 3 – slamená hlina ρ = 1400, 4 – ľahčená slamená hlina ρ = 700, 5 – ľahčená slamená hlina ρ = 550, 6 – borovica ρ = 450, 7 – vápennopiesková tehla ρ = 2200, 8 – pórobetón ρ = 400, 9 - ľahčená keramzitová hlina ρ = 750, 10 - dierovaná pálená tehla ρ = 1500, 11 - betón ρ = 2200, 12 - vyľahčená pálená tehla ρ = 800, plná pálená tehla ρ = 1800 Zdroj: G. Minke Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Vlhkostná klíma v interiéri
 33. 33.   Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Tlaková skúška vzduchotesnosti obvodového plášťa
 34. 34.   Základnou podmienkou využívania zrážkovej vody je: – správne dimenzovaná akumulačná nádrž, – niekoľkostupňová filtrácia, – možnosť vsakov pri prebytku zrážok. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Šetrný prístup k vodným zdrojom
 35. 35.   – Vzhľadom na stovky kubíkov izolácie z obnoviteľných materiálov v konštrukciách sme každý ohruh vody vytlakovali najskôr vzduchom a nechali ho niekoľko dní „pracovať”. – V jazere sa akumuluje 22,5 m3 vody, čím sa zabezpečuje priaznivú mikroklímu v celej záhrade, v ktorej nie sú potrebné umelé závlahy. – Tepelná (a akustická) izolácia (hr. 19 mm) plasthliníkových rozvodov vody je z kaučuku. – Ohriatu vodu nenecháme odtiecť bez úžitku. Svoje teplo musí odovzdať vode pritekajúcej do bojlera. Snímka je pred doizolovaním rozvodov kaučukom. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Šetrný prístup k vodným zdrojom
 36. 36.   – Pri výstavbe jediného klasického rodinného domu z masívneho konštrukčného systému dodávateľ za vývoz netriedeného stavebného odpadu na skládku zaplatí od 1600 do 2600 EUR. – Náklady na vývoz stavebného odpadu pri výstavbe tohto domu boli približne 50 EUR. – Nevratné palety a drevený materiál, ktorý sme už naozaj nepotrebovali, sme darovali záujemcovi, ktorý ho v zime v svojom kotli premení na teplo. – Drevovláknité dosky a odrezky z dosák sme uplatnili v dutinách vnútorných priečok. Zvyšky po pílení („vata”) boli vďačným materiálom na doizolovanie členitých detailov. – Zo 675 metrov štvorcových (150 dosák) sadrovláknitých dosák nám ostali odrezky rádovo v objeme dvoch dosák. – Do dvoch vedier sa nám zmestil „odpad” z 1120 bm agátových dosák zabudovaných ako roštová terasa a roštové komunikácie. Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Minimalizácia stavebného odpadu
 37. 37.   Citácia zo správy o meraní zaťaženia vnútorného prostredia elektromagnetickým poľom: „Všetky namerané hodnoty magnetickej indukcie elektromagnetického poľa vo frekvenčnom pásme od 5 Hz do 2 kHz boli veľmi nízke, ich usporiadanie a rozloženie v priestore bolo homogénne. Podľa nameraných výsledkov a charakteru poľa všetky RMS hodnoty B zložiek EMP v daných frekvenčných pásmach vykazovali veľmi nízke hodnoty pozadia bez anomálie indukcie magnetickej zložky EMP.” Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Meranie NF a VF polí (zaťaženia elektrosmogom)
 38. 38. Výsledky meraní elektrostatického náboja povrchu niektorých stavebných materiálov. Zdroj: H. König Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Meranie elektrostatického náboja
 39. 39. Ďakujem za pozornosť ! Konference „Stavby z přírodních materiálů 2017“, 10. - 12.3.2017, Praha Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D.: Manuál ekologickej výstavy – teória vs. skúsenosti z praxe Záver Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D. autorizovaný architekt SKA Tel.: +421 908 713 865. E-mail: eugen.nagy.eu@gmail.com

×