Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vastuullisuus hevosyrityksessä/ Markku Saastamoinen, Luke

105 views

Published on

Uudistuva hevostalous-hankkeen hevosyrittäjäuutisten 10.10.2017 aiheena Hevosyrittäjä työnantajana.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vastuullisuus hevosyrityksessä/ Markku Saastamoinen, Luke

  1. 1. © Luonnonvarakeskus Markku Saastamoinen Uudistuva hevostalous Hevosyritysuutiset 10.10.2017 VILJAKKALA VASTUULLISUUS HEVOSYRITYKSESSÄ Iso-Herttua
  2. 2. Vastuullisuus  Osa yrityksen liiketoimintaosaamista  Kestävällä tavalla toimimista  Toimiminen eettisesti  Toimijan ja sidosryhmän tavoitteiden ja odotusten yhteensovittamista
  3. 3. Yhteiskunnallinen/ Sosiaalinen Taloudellinen Ympäristö • Vastuu työntekijöistä • Eläinten hyvinvointi Vastuullisuus:
  4. 4. EETTISYYS  Eettinen toiminta = toimitaan yhteiskunnan hyväksymällä tavalla esim. työnantajana, eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, markkinoinnissa jne.  Tuotanto-olosuhteiden ja –tapojen eettisyys keskeisenä; se, millaisissa olosuhteissa tuotanto ja toiminta tapahtuvat, kiinnostaa yhä enemmän  Toiminnan kestävyys
  5. 5. EETTINEN JA VASTUULLINEN YRITYS  Huolehtii ammattietiikasta: tehdään asiat hyvin, oikein ja vastuullisesti  Parantaa resurssitehokkuuttaan  Huolehtii työntekijöistään ja työolosuhteista, asianmukaisesta palkkauksesta ja työsuhteesta  Minimoi toimintansa kielteiset ympäristö- ja muut vaikutukset  Huolehtii kilpailukyvystään ja kannattavuudestaan
  6. 6.  Miten kuluttaja selvittää tuotteen/toiminnan eettisyyden?  Kaupan toimijat ja maahantuojat ovat alkaneet kiinnittämään asiaan yhä enemmän huomiota  Yritykset/toimijat kehitelleet omia eettisiä standardejaan (osittain imagosyistä)
  7. 7. • Kuluttaja eli palveluiden ostaja tekee valintoja eettisyyden perusteella, esim. kenen valmentajan tai minkä ratsastuskoulun palveluja käyttää, mm. kimppaomistaminen ja ei puhtaasti urheilulliset tavoitteet vaikuttavat

×