Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qarabağ münaqişəsi - Tərəflərin maraqları

344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Qarabağ münaqişəsi - Tərəflərin maraqları

  1. 1. Dövlət İdarəçilikAkademiyası, Diplomatiya və Araşdırmalar klubu
  2. 2.  Qədim dövr XX əsr SSRİ dövrü 1988-1994 1994-...
  3. 3.  The Minsk Group spearheads the OSCEs efforts to find a political solution to the conflict in and around Nagorno- Karabakh involving Armenia and Azerbaijan. The Co-Chairmen are: Ambassador Jacques Faure (France) Ambassador Igor Popov (Russian Federation) Ambassador Robert Bradtke (United States) They visit the region regularly to conduct high-level talks with the parties to the conflict. They also hold meetings with the OSCE Chairperson-in-Office and the other members of the Minsk Group to brief them on the process. The permanent members of the Minsk Group include the following participating States: Belarus, Germany, Italy, Sweden, Finland and Turkey as well as Armenia and Azerbaijan and, on a rotating basis, the OSCE Troika.
  4. 4.  Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olur İşğal edilmiş ərazilər boşaldılır Kommunikasiyalar açılır Dağlıq Qarabağa ən yüksək avtonomiya (muxtariyyət) statusu verilir Hər bir kəsin azad yaşamaq huququna təminat verilir. Sovet dövründə mövcud olan «səhvliklər» aradan qaldırılır. Heç bir kəsin təqiblərə məruz qalmayacağına təminat verilir
  5. 5.  Ermənilərin etnik təhlükəsizliyi və haqlarının təmin olunmasına qarantiya verilir Məktəblədə erməni dilinin də Azərbaycan və digər xarici dillərlə bərabər tədrisinə təminat verilir Erməni icmasının dövlət strukturlarında maraqları olduğu postları tutmasına şərait yaradılır. Bu təklif «Mərhələli həll planı» adlanır. Əsas qayəsini iqtisadi məsələlər təşkil edir. Qarabağın qısa müddətdə sürətli inkişafına söykənir.
  6. 6. • Azərbaycan Dağlıq Qarabağın «öz müqəddəratınıhəll etmək huququnu» tanımalıdır• Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar mərhələ iləAzərbaycana qaytarılır. Laçın dəhlizitoxunulmazlıq statusu alır və tam qaytarılmır.Kəlbəcər və Laçının digər əraziləri DQ-in statusumüəyyən olunduqdan sonra qaytarılır• Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında havakommunikasiyası bərpa edilir• Məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıdırlar
  7. 7. • Dağlıq Qarabağın öz ordusu olmalı və Ermənistanordusu ilə birlikdə təhlükəsizliyi təmin etməlidir;• Azərbaycan-Ermənistan və Türkiyə-Ermənistansərhədləri açılır• Azərbaycan Naxçıvanla sərbəst əlaqə qurmaq üçünErmənistan ərazisindən dəhliz kimi istifadə huququ alır• Tərəflər müharibənin yenidən başlamayacağına dairsənəd imzalayırlar və bu məsələyə beynəlxalq nəzarəttəmin edilir• Ermənistan tərəfi bunları «Dağlıq Qarabağ xalqının»suverenlik istəyinin ifadəsi olaraq görür və münaqişəninmərhələli deyil, «paket həll planı» ilə həll olunmasınıistəyirlər.

×