Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elecroiman elyan

296 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elecroiman elyan

  1. 1. ELECTROIMAN● FET PER :● ELYAN GERARDO● GONZALEZSOLEDISPA
  2. 2. MATERIAL● MATERIAL:● 1METRO DE ALAMbRE PARA TIMbRE● 1 bATERIA DE 4,5 V● CLIPS O OTROS MATERIALES METALICOS● 1 CLAVO O TORNILLO GRANDE DE hIERRO
  3. 3. MONTATJEPrEN El clAu O cArgOl i cObrEix-ENrOTllANT El filfErrO uNEs20 vOlTEs sObrE El.DE El ExTrEMs lliurEs PEr ENgANxAr-lOsAls POls DE lA bATEriA. subJEcTA El filfErrO A lA bATEriAAMb El MAskiNg. ArA PrOvA lA fOrçA DEl TEu iMAN cOMPTEquANTs cliPs POT AlçAr sEguiTs

×