SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 1
‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬
*(‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬–َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬–‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬-‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬: )
(‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ن‬‫و‬‫ل‬ِ‫ق‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬‫ق‬(٣)).
(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬(٠١)).
(َ‫و‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ك‬َ‫اج‬َ‫و‬ْ‫ز‬َْ‫اْل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫ك‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ام‬َ‫ع‬ْ‫َن‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ْك‬‫ل‬‫ْف‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬(٠١)).
(‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ور‬‫ف‬َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬‫ا‬َ‫نس‬ِْ‫اْل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ً‫ء‬ْ‫ز‬‫ج‬ ِ‫ه‬ِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ه‬َ‫ل‬(٠١)).
(‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ِ‫إ‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬‫ه‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫َل‬‫أ‬ْ‫س‬‫ي‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ه‬‫ت‬َ‫اد‬َ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ب‬َ‫ْت‬‫ك‬‫ت‬َ‫س‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬‫و‬‫د‬ِ‫ه‬َ‫ش‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ث‬‫ا‬َ‫ن‬(٠١)).
(‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اق‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬(١٢)).
(ً‫ة‬َ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫َّاس‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ل‬ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫وت‬‫ي‬‫ب‬ِ‫ل‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ِ‫ب‬ ‫ر‬‫ْف‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬َ‫ْه‬‫ظ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ِج‬‫ر‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫م‬َ‫و‬ ٍ‫َّة‬‫ض‬َ‫ف‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫ق‬‫س‬(٣٣)).
(‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ل‬‫س‬ُّ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫َل‬‫أ‬ْ‫اس‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫َج‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ب‬ْ‫ع‬‫ي‬ ً‫ة‬َ‫ه‬ِ‫آل‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫ون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬(٥١)).
(ْ‫م‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬َ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫خ‬ ْ‫ْل‬ِ‫ل‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬(١٥)).
(َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫و‬‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ع‬ْ‫َن‬‫أ‬ ٌ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫يل‬ِ‫ائ‬َ‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ِّ‫ل‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬(١١)).
(‫اء‬َ‫ش‬َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ف‬‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َّ‫م‬ ‫م‬‫نك‬ِ‫م‬(٥١)).
*(ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬: )
(‫ا‬ًّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬‫ق‬ ‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ل‬ِ‫ق‬ْ‫ع‬َ‫ت‬(٣)).
(‫ا‬ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬(٠١)).
*(‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬: )
(‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬ْ‫ن‬َّ‫م‬‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ ‫يز‬ِ‫ز‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬‫ه‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َّ‫ن‬‫ول‬‫ق‬َ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(١. ))
(َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ف‬ْ‫ؤ‬‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َّ‫ن‬‫ول‬‫ق‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(٢٨. ))
*(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬-‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬: )
(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬(٠١. ))
(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ٍ‫ر‬َ‫د‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ ‫اء‬َ‫م‬ ‫اء‬َ‫م‬َّ‫الس‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬َّ‫ز‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬‫ج‬َ‫ر‬ْ‫خ‬‫ت‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫ك‬‫ا‬ً‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫م‬ ً‫ة‬َ‫ْد‬‫ل‬َ‫ب‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ر‬َ‫ش‬‫َن‬‫أ‬َ‫ف‬(٠٠. ))
(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫ك‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ام‬َ‫ع‬ْ‫َن‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ْك‬‫ل‬‫ْف‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ك‬َ‫اج‬َ‫و‬ْ‫ز‬َْ‫اْل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(٠١. ))
‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 2
*(َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬-َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬: )
(َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬(٠١. ))
(‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(١١. ))
(‫م‬‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫يل‬ِ‫ب‬َّ‫الس‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ُّون‬‫د‬‫ص‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(٣٨. ))
(َ‫ق‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ند‬ِ‫ع‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ ‫ر‬ِ‫اح‬َّ‫الس‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬‫م‬(٥١. ))
*(‫َم‬‫أ‬: )
(ِ‫َم‬‫أ‬َ‫ين‬ِ‫ن‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اك‬َ‫ف‬ْ‫َص‬‫أ‬َ‫و‬ ٍ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬ ‫ق‬‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ َ‫ذ‬َ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬(٠٥. ))
(ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫آت‬(١٠. ))
(ْ‫َم‬‫أ‬‫ين‬ِ‫ب‬‫ي‬ ‫اد‬َ‫ك‬َ‫ي‬ َ‫َل‬َ‫و‬ ٌ‫ين‬ِ‫ه‬َ‫م‬ َ‫و‬‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬(١١. ))
(ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬ِ‫ر‬ْ‫ب‬‫م‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ ‫وا‬‫م‬َ‫ر‬ْ‫َب‬‫أ‬(٨١. ))
(ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬‫ْت‬‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫د‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ر‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫م‬‫اه‬َ‫و‬ْ‫ج‬َ‫ن‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ر‬ِ‫س‬ ‫ع‬َ‫م‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫َل‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ي‬(٢١. ))
*(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬-‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬: )
(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ص‬‫ر‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٍ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫م‬ ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ‫اء‬َ‫ش‬ ْ‫و‬َ‫ل‬(١١. ))
(ْ‫ل‬َ‫ب‬‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬(١١. ))
(َ‫َو‬‫أ‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ْ‫م‬‫اءك‬َ‫آب‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُّ‫ت‬‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫د‬ْ‫َه‬‫أ‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ك‬‫ت‬ْ‫ئ‬ِ‫ج‬ ْ‫و‬َ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ْت‬‫ل‬ِ‫س‬ْ‫ر‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬(١٥. ))
(ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬(٣١. ))
(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬ٍ‫ل‬‫ج‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫آن‬ْ‫ر‬‫ْق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫ل‬ِّ‫ز‬‫ن‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬ٍ‫يم‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ت‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬(٣٠. ))
(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ند‬ِ‫ع‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ ‫ر‬ِ‫اح‬َّ‫الس‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬(٥١. ))
(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬ِ‫ص‬َ‫خ‬ ٌ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫م‬‫ه‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ ً‫َل‬َ‫د‬َ‫ج‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫وه‬‫ب‬َ‫ر‬َ‫ض‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬‫ه‬ ْ‫َم‬‫أ‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ت‬َ‫ه‬ِ‫َآل‬‫أ‬(١٢. ))
*(َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬-ْ‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬: )
(ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫آت‬ ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬(١٠. ))
(ْ‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ي‬ِ‫وح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬(٥٣. ))
‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 3
*(ْ‫ل‬َ‫ب‬: )
(ْ‫ل‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬(١١. ))
(ْ‫ل‬َ‫ب‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ ‫َّى‬‫ت‬َ‫ح‬ ْ‫م‬‫اءه‬َ‫آب‬َ‫و‬ ‫ء‬ َ‫َل‬‫ؤ‬َ‫ه‬ ‫ت‬ْ‫َّع‬‫ت‬َ‫م‬(١١. ))
*(‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬: )
(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(١١. ))
(‫ا‬َ‫وه‬‫ف‬َ‫ر‬ْ‫ت‬‫م‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ر‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ن‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫ك‬َ‫و‬‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ق‬ُّ‫م‬(١٣. ))
*(ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬: )
(ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اق‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬(١٢. ))
(ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ذ‬َ‫َخ‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫خ‬‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫آي‬ ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬(٥٢. ))
(ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ ‫ْك‬‫ل‬‫م‬ ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬َ‫ت‬َ‫و‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫الس‬ ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬ ‫ه‬َ‫ند‬ِ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬َ‫ج‬ْ‫ر‬‫ت‬(٢١. ))
*(‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬: )
(‫َّى‬‫ت‬َ‫ح‬ ْ‫م‬‫اءه‬َ‫آب‬َ‫و‬ ‫ء‬ َ‫َل‬‫ؤ‬َ‫ه‬ ‫ت‬ْ‫َّع‬‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬(١١. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬(٣١. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ات‬َ‫آي‬ِ‫ب‬(٥٨. ))
*‫هب‬َّ‫الذ‬:
(‫ا‬ً‫ف‬‫ر‬ْ‫خ‬‫ز‬َ‫و‬َ‫ين‬ِ‫َّق‬‫ت‬‫ْم‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ند‬ِ‫ع‬ ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫خ‬ ْ‫اْل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ُّن‬‫الد‬ ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫اع‬َ‫ت‬َ‫م‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُّ‫ل‬‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬(٣١. ))
(ِ‫و‬ْ‫َس‬‫أ‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ي‬ِ‫ْق‬‫ل‬‫أ‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫ف‬‫ن‬ِّ‫م‬ ٌ‫ة‬َ‫ر‬ٍ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫ق‬‫م‬ ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫اء‬َ‫ج‬ ْ‫َو‬‫أ‬(١٣. ))
(‫ن‬ِّ‫م‬ ٍ‫اف‬َ‫ح‬ِ‫ص‬ِ‫ب‬ ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اف‬َ‫ط‬‫ي‬ٍ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬ِ‫ال‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫َنت‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ن‬‫ي‬ْ‫ع‬َْ‫اْل‬ ُّ‫ذ‬َ‫ل‬َ‫ت‬َ‫و‬ ‫س‬‫َنف‬ْ‫اْل‬ ِ‫يه‬ِ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ٍ‫اب‬َ‫و‬ْ‫ك‬َ‫أ‬َ‫و‬(٨٠. ))
*(ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬: )
(ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ي‬ِ‫وح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ْ‫ك‬ِ‫س‬(٥٣. ))
(ٌ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ِ‫ون‬‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ َّ‫ن‬‫ر‬َ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ت‬ َ‫ًل‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫لس‬ِّ‫ل‬ ٌ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬(٥٠. ))
(ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫وه‬‫د‬‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫و‬‫ه‬ َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ٌ‫يم‬(٥٥. ))
‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 4
*(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬-‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬: )
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ات‬َ‫آي‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬(٥٨. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫و‬‫ث‬‫نك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ف‬َ‫ش‬َ‫ك‬(١١. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ين‬ِ‫ع‬َ‫م‬ْ‫َج‬‫أ‬ ْ‫م‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ق‬َ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ْ‫م‬‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ق‬َ‫انت‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫ف‬َ‫آس‬(١١)).
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬ ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬(٣١. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫ُّو‬‫د‬ِ‫ص‬َ‫ي‬ ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬ َ‫م‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ‫ن‬ْ‫اب‬ َ‫ب‬ِ‫ر‬‫ض‬(١٨. ))
(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ ِ‫ْل‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ْم‬‫ك‬ِ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ك‬‫ت‬ْ‫ئ‬ِ‫ج‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ ِ‫ات‬َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫يس‬ِ‫ع‬ ‫اء‬َ‫ج‬ِ‫ون‬‫يع‬ِ‫َط‬‫أ‬َ‫و‬ َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫وا‬‫ق‬َّ‫ات‬َ‫ف‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬‫و‬‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ت‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫م‬(٥٣. ))
*(َ‫َل‬َ‫و‬: )
(َ‫َل‬َ‫و‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌّ‫و‬‫د‬َ‫ع‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫الش‬ ‫م‬‫ك‬َّ‫ن‬َّ‫د‬‫ص‬َ‫ي‬(٥١. ))
(َ‫َل‬َ‫و‬ِّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ن‬َ‫م‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ة‬َ‫اع‬َ‫ف‬َّ‫الش‬ ِ‫ه‬ِ‫ون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫م‬َ‫ي‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫و‬(٢٥. ))

More Related Content

What's hot

45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثيةRivado
 
25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقانRivado
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورىRivado
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يسRivado
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة صRivado
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصصRivado
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدةRivado
 
35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطرRivado
 
29 متشابهات في سورة العنكبوت
29 متشابهات في سورة العنكبوت29 متشابهات في سورة العنكبوت
29 متشابهات في سورة العنكبوتRivado
 
21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياءRivado
 
44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخانRivado
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمانRivado
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمرRivado
 
27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النملRivado
 
9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبةRivado
 
50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة قRivado
 
20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طهRivado
 
49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجراتRivado
 
24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النورRivado
 
13 متشابهات في سورة الرعد
13 متشابهات في سورة الرعد13 متشابهات في سورة الرعد
13 متشابهات في سورة الرعدRivado
 

What's hot (20)

45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية
 
25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان25 متشابهات في سورة الفرقان
25 متشابهات في سورة الفرقان
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة
 
35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر
 
29 متشابهات في سورة العنكبوت
29 متشابهات في سورة العنكبوت29 متشابهات في سورة العنكبوت
29 متشابهات في سورة العنكبوت
 
21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء21 متشابهات في سورة الأنبياء
21 متشابهات في سورة الأنبياء
 
44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر
 
27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل27 متشابهات في سورة النمل
27 متشابهات في سورة النمل
 
9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة
 
50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق
 
20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه
 
49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات
 
24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور
 
13 متشابهات في سورة الرعد
13 متشابهات في سورة الرعد13 متشابهات في سورة الرعد
13 متشابهات في سورة الرعد
 

43 متشابهات في سورة الزخرف

 • 1. ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 1 ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ *(‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬–َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬–‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬-‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬: ) (‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ن‬‫و‬‫ل‬ِ‫ق‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬‫ق‬(٣)). (‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬(٠١)). (َ‫و‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ك‬َ‫اج‬َ‫و‬ْ‫ز‬َْ‫اْل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫ك‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ام‬َ‫ع‬ْ‫َن‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ْك‬‫ل‬‫ْف‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬(٠١)). (‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ور‬‫ف‬َ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬‫ا‬َ‫نس‬ِْ‫اْل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬ً‫ء‬ْ‫ز‬‫ج‬ ِ‫ه‬ِ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ه‬َ‫ل‬(٠١)). (‫وا‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ِ‫إ‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬‫ه‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫َل‬‫أ‬ْ‫س‬‫ي‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ه‬‫ت‬َ‫اد‬َ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ب‬َ‫ْت‬‫ك‬‫ت‬َ‫س‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ق‬ْ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬‫و‬‫د‬ِ‫ه‬َ‫ش‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ث‬‫ا‬َ‫ن‬(٠١)). (‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اق‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬(١٢)). (ً‫ة‬َ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫َّاس‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫َن‬‫أ‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ل‬ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫وت‬‫ي‬‫ب‬ِ‫ل‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ِ‫ب‬ ‫ر‬‫ْف‬‫ك‬َ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬َ‫ْه‬‫ظ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ِج‬‫ر‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫م‬َ‫و‬ ٍ‫َّة‬‫ض‬َ‫ف‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫ف‬‫ق‬‫س‬(٣٣)). (‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ل‬‫س‬ُّ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫َل‬‫أ‬ْ‫اس‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫َج‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ب‬ْ‫ع‬‫ي‬ ً‫ة‬َ‫ه‬ِ‫آل‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫ون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬(٥١)). (ْ‫م‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬َ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫خ‬ ْ‫ْل‬ِ‫ل‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ف‬َ‫ل‬َ‫س‬(١٥)). (َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫و‬‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ع‬ْ‫َن‬‫أ‬ ٌ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫يل‬ِ‫ائ‬َ‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ِّ‫ل‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬(١١)). (‫اء‬َ‫ش‬َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ف‬‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َّ‫م‬ ‫م‬‫نك‬ِ‫م‬(٥١)). *(ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬: ) (‫ا‬ًّ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ر‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫آ‬ْ‫ر‬‫ق‬ ‫اه‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫ل‬ِ‫ق‬ْ‫ع‬َ‫ت‬(٣)). (‫ا‬ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬(٠١)). *(‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬: ) (‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬ْ‫ن‬َّ‫م‬‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ ‫يز‬ِ‫ز‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬‫ه‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َّ‫ن‬‫ول‬‫ق‬َ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(١. )) (َ‫س‬ ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬َ‫و‬‫م‬‫ه‬َ‫ْت‬‫ل‬َ‫أ‬ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ف‬ْ‫ؤ‬‫ي‬ ‫ى‬َّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َّ‫ن‬‫ول‬‫ق‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(٢٨. )) *(‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬-‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬: ) (‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬ ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬(٠١. )) (‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ٍ‫ر‬َ‫د‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ ‫اء‬َ‫م‬ ‫اء‬َ‫م‬َّ‫الس‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬َّ‫ز‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬‫ج‬َ‫ر‬ْ‫خ‬‫ت‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫ك‬‫ا‬ً‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫م‬ ً‫ة‬َ‫ْد‬‫ل‬َ‫ب‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ر‬َ‫ش‬‫َن‬‫أ‬َ‫ف‬(٠٠. )) (‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫ك‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ام‬َ‫ع‬ْ‫َن‬ْ‫اْل‬َ‫و‬ ِ‫ْك‬‫ل‬‫ْف‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ك‬َ‫اج‬َ‫و‬ْ‫ز‬َْ‫اْل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬(٠١. ))
 • 2. ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 2 *(َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬-َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫ت‬: ) (َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ َ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬ ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ْ‫م‬‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َّ‫ل‬ ً‫ًل‬‫ب‬‫س‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬(٠١. )) (‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(١١. )) (‫م‬‫ه‬َّ‫َن‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫يل‬ِ‫ب‬َّ‫الس‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫ُّون‬‫د‬‫ص‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(٣٨. )) (َ‫ق‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ند‬ِ‫ع‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ ‫ر‬ِ‫اح‬َّ‫الس‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ل‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬‫م‬(٥١. )) *(‫َم‬‫أ‬: ) (ِ‫َم‬‫أ‬َ‫ين‬ِ‫ن‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اك‬َ‫ف‬ْ‫َص‬‫أ‬َ‫و‬ ٍ‫ات‬َ‫ن‬َ‫ب‬ ‫ق‬‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ َ‫ذ‬َ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬(٠٥. )) (ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫آت‬(١٠. )) (ْ‫َم‬‫أ‬‫ين‬ِ‫ب‬‫ي‬ ‫اد‬َ‫ك‬َ‫ي‬ َ‫َل‬َ‫و‬ ٌ‫ين‬ِ‫ه‬َ‫م‬ َ‫و‬‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬(١١. )) (ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬ِ‫ر‬ْ‫ب‬‫م‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ ‫وا‬‫م‬َ‫ر‬ْ‫َب‬‫أ‬(٨١. )) (ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ب‬‫ْت‬‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫د‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ر‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫م‬‫اه‬َ‫و‬ْ‫ج‬َ‫ن‬َ‫و‬ ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ر‬ِ‫س‬ ‫ع‬َ‫م‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫َل‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬‫ب‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ي‬(٢١. )) *(‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬-‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬: ) (‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ص‬‫ر‬ْ‫خ‬َ‫ي‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٍ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫م‬ ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ‫اء‬َ‫ش‬ ْ‫و‬َ‫ل‬(١١. )) (ْ‫ل‬َ‫ب‬‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬(١١. )) (َ‫َو‬‫أ‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ْ‫م‬‫اءك‬َ‫آب‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُّ‫ت‬‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫د‬ْ‫َه‬‫أ‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ك‬‫ت‬ْ‫ئ‬ِ‫ج‬ ْ‫و‬َ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ْت‬‫ل‬ِ‫س‬ْ‫ر‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬(١٥. )) (ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬(٣١. )) (‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬ٍ‫ل‬‫ج‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫آن‬ْ‫ر‬‫ْق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫ل‬ِّ‫ز‬‫ن‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬ٍ‫يم‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ت‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِّ‫م‬(٣٠. )) (‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ند‬ِ‫ع‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ ‫ر‬ِ‫اح‬َّ‫الس‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫َي‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬(٥١. )) (‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬ِ‫ص‬َ‫خ‬ ٌ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫م‬‫ه‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ ً‫َل‬َ‫د‬َ‫ج‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫وه‬‫ب‬َ‫ر‬َ‫ض‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬‫ه‬ ْ‫َم‬‫أ‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫ت‬َ‫ه‬ِ‫َآل‬‫أ‬(١٢. )) *(َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬-ْ‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬: ) (ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ه‬َ‫ف‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫ا‬ً‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫آت‬ ْ‫َم‬‫أ‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬(١٠. )) (ْ‫ك‬ِ‫س‬ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ي‬ِ‫وح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬(٥٣. ))
 • 3. ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 3 *(ْ‫ل‬َ‫ب‬: ) (ْ‫ل‬َ‫ب‬‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬(١١. )) (ْ‫ل‬َ‫ب‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ ‫َّى‬‫ت‬َ‫ح‬ ْ‫م‬‫اءه‬َ‫آب‬َ‫و‬ ‫ء‬ َ‫َل‬‫ؤ‬َ‫ه‬ ‫ت‬ْ‫َّع‬‫ت‬َ‫م‬(١١. )) *(‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬: ) (‫وا‬‫ال‬َ‫ق‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُّ‫م‬(١١. )) (‫ا‬َ‫وه‬‫ف‬َ‫ر‬ْ‫ت‬‫م‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ر‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ن‬ ‫ن‬ِّ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ْن‬‫ل‬َ‫س‬ْ‫َر‬‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ‫ك‬َ‫و‬‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫ا‬َ‫ث‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫م‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫اء‬َ‫آب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ق‬ُّ‫م‬(١٣. )) *(ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬: ) (ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ي‬ِ‫اق‬َ‫ب‬ ً‫ة‬َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ك‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬(١٢. )) (ْ‫م‬‫ه‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ِ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اه‬َ‫ن‬ْ‫ذ‬َ‫َخ‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫خ‬‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ ٍ‫ة‬َ‫آي‬ ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ِ‫ج‬ْ‫ر‬َ‫ي‬(٥٢. )) (ِ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫الس‬ ‫ْك‬‫ل‬‫م‬ ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬َ‫ت‬َ‫و‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫الس‬ ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬ ‫ه‬َ‫ند‬ِ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬‫ه‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫َر‬ْ‫اْل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ع‬َ‫ج‬ْ‫ر‬‫ت‬(٢١. )) *(‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬: ) (‫َّى‬‫ت‬َ‫ح‬ ْ‫م‬‫اءه‬َ‫آب‬َ‫و‬ ‫ء‬ َ‫َل‬‫ؤ‬َ‫ه‬ ‫ت‬ْ‫َّع‬‫ت‬َ‫م‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬(١١. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬(٣١. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ات‬َ‫آي‬ِ‫ب‬(٥٨. )) *‫هب‬َّ‫الذ‬: (‫ا‬ً‫ف‬‫ر‬ْ‫خ‬‫ز‬َ‫و‬َ‫ين‬ِ‫َّق‬‫ت‬‫ْم‬‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ند‬ِ‫ع‬ ‫ة‬َ‫ر‬ِ‫خ‬ ْ‫اْل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ُّن‬‫الد‬ ِ‫اة‬َ‫ي‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫اع‬َ‫ت‬َ‫م‬ ‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُّ‫ل‬‫ك‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬(٣١. )) (ِ‫و‬ْ‫َس‬‫أ‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ي‬ِ‫ْق‬‫ل‬‫أ‬ َ‫َل‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫ف‬‫ن‬ِّ‫م‬ ٌ‫ة‬َ‫ر‬ٍ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫ق‬‫م‬ ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ًل‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫اء‬َ‫ج‬ ْ‫َو‬‫أ‬(١٣. )) (‫ن‬ِّ‫م‬ ٍ‫اف‬َ‫ح‬ِ‫ص‬ِ‫ب‬ ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اف‬َ‫ط‬‫ي‬ٍ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫ن‬‫و‬‫د‬ِ‫ال‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬‫َنت‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ن‬‫ي‬ْ‫ع‬َْ‫اْل‬ ُّ‫ذ‬َ‫ل‬َ‫ت‬َ‫و‬ ‫س‬‫َنف‬ْ‫اْل‬ ِ‫يه‬ِ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬َ‫و‬ ٍ‫اب‬َ‫و‬ْ‫ك‬َ‫أ‬َ‫و‬(٨٠. )) *(ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬: ) (ْ‫م‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ٍ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٍ‫اط‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ي‬ِ‫وح‬‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ْ‫ك‬ِ‫س‬(٥٣. )) (ٌ‫يم‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ِ‫ون‬‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ َّ‫ن‬‫ر‬َ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ت‬ َ‫ًل‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫لس‬ِّ‫ل‬ ٌ‫ْم‬‫ل‬ِ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬(٥٠. )) (ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُّ‫م‬ ٌ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫وه‬‫د‬‫ب‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫ف‬ ْ‫م‬‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫ي‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫و‬‫ه‬ َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ٌ‫يم‬(٥٥. ))
 • 4. ‫الزخرف‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫متشابهات‬ 4 *(‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬-‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬: ) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫و‬‫ك‬َ‫ح‬ْ‫ض‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ات‬َ‫آي‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬(٥٨. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫و‬‫ث‬‫نك‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ف‬َ‫ش‬َ‫ك‬(١١. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬َ‫ين‬ِ‫ع‬َ‫م‬ْ‫َج‬‫أ‬ ْ‫م‬‫اه‬َ‫ْن‬‫ق‬َ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ْ‫م‬‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ق‬َ‫انت‬ ‫ا‬َ‫ن‬‫و‬‫ف‬َ‫آس‬(١١)). (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬‫ر‬ِ‫اف‬َ‫ك‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ح‬ِ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬‫و‬‫ال‬َ‫ق‬ ُّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ‫م‬‫اءه‬َ‫ج‬(٣١. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫ن‬‫ُّو‬‫د‬ِ‫ص‬َ‫ي‬ ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ً‫ًل‬َ‫ث‬َ‫م‬ َ‫م‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ‫ن‬ْ‫اب‬ َ‫ب‬ِ‫ر‬‫ض‬(١٨. )) (‫ا‬َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ب‬ ِ‫ْل‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ْم‬‫ك‬ِ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫م‬‫ك‬‫ت‬ْ‫ئ‬ِ‫ج‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ ِ‫ات‬َ‫ن‬ِّ‫ي‬َ‫ْب‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫يس‬ِ‫ع‬ ‫اء‬َ‫ج‬ِ‫ون‬‫يع‬ِ‫َط‬‫أ‬َ‫و‬ َ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫وا‬‫ق‬َّ‫ات‬َ‫ف‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬‫و‬‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ت‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫م‬(٥٣. )) *(َ‫َل‬َ‫و‬: ) (َ‫َل‬َ‫و‬ٌ‫ين‬ِ‫ب‬ُّ‫م‬ ٌّ‫و‬‫د‬َ‫ع‬ ْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫الش‬ ‫م‬‫ك‬َّ‫ن‬َّ‫د‬‫ص‬َ‫ي‬(٥١. )) (َ‫َل‬َ‫و‬ِّ‫ق‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫د‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ن‬َ‫م‬ َّ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ة‬َ‫اع‬َ‫ف‬َّ‫الش‬ ِ‫ه‬ِ‫ون‬‫د‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫م‬َ‫ي‬َ‫ن‬‫و‬‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫م‬‫ه‬َ‫و‬(٢٥. ))