Applicatievirtualisatie optimaliseert het publieke
onderwijs georganiseerd door de Stad Brussel

tel. +32 2 229 54 00
cont...
werkers. De onderwijsinstellingen hebben meestal

De Haute Ecole Francisco Ferrer gebruikt de diensten van

zelf geen IT-a...
Christian Ponnen, IT-beheerder bij Haute Ecole Francisco Ferrer: “Sinds GIAL de applicaties voor onze 300
pc’s virtualisee...
energie besparen. Aangezien de gebruiker zijn applicaties
krijgt op basis van zijn gebruikersrechten, is hij niet meer
geb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haute Ecole Francisco Ferrer biedt studenten flexibel beschikbare, up-to-date software dankzij virtualisatie

269 views

Published on

De Haute Ecole Francisco Ferrer is een van de 75 Brusselse openbare onderwijsinstellingen die gebruikmaken van de IT-diensten van GIAL. Om het Brusselse stadsonderwijs op een meer flexibele en betrouwbare te laten werken met de meest recente technologie, besliste GIAL om de centraal beheerde applicaties te virtualiseren.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Haute Ecole Francisco Ferrer biedt studenten flexibel beschikbare, up-to-date software dankzij virtualisatie

  1. 1. Applicatievirtualisatie optimaliseert het publieke onderwijs georganiseerd door de Stad Brussel tel. +32 2 229 54 00 contact@gial.be De Haute Ecole Francisco Ferrer is een van de 75 Brusselse openbare onderwijsinstellingen die gebruikmaken van de IT-diensten van GIAL. Om de leerlingen en lesgevers van die 75 scholen de kans te laten werken met de meest recente softwareversies, heeft men de applicaties gevirtualiseerd met behulp van Microsoft App-V. land: Belgiê sector: onderwijs profiel De Haute Ecole Francisco Ferrer behoort tot het onderwijs georganiseerd door de Stad Brussel en telt ongeveer 2.700 studenten. De hogeschool omvat verschillende locaties met een heel divers aanbod van opleidingen, van toegepaste kunsten en economie tot paramedische opleidingen, onderwijs, technische vorming en opleidingen tot vertaler/ tolk. uitdaging GIAL levert IT-ondersteuning aan ongeveer 75 instellingen van het onderwijs georganiseerd door de Stad Brussel. Het IT-park telt zo’n 4000 computers IT-dienstenleverancier GIAL kan sindsdien heel efficiënt, snel en flexibel extra toepassingen, nieuwe versies en beveiligingsinstellingen verdelen op afstand. Zo kunnen onder meer de leerlingen en lesgevers van de Haute Ecole Francisco Ferrer nu altijd beschikken over de meest recente softwareversies. Ze zijn daarbij niet langer gebonden aan bepaalde leslokalen of pc’s, want ze krijgen de applicaties die ze nodig hebben via het netwerk, op basis van hun login. Dankzij de gecentraliseerde aanpak blijft de lokale installatie van software erg beperkt. Daardoor gaat de hardware langer mee zodat men kosten bespaart. Het belangrijkste is echter dat de leerlingen - uit alle lagen van de bevolking - tijdens hun opleiding meer mogelijkheden krijgen aangeboden die in hun latere professionele leven een troef kunnen zijn. van lesgevers, studenten en administratieve mede- Microsoft App-V
  2. 2. werkers. De onderwijsinstellingen hebben meestal De Haute Ecole Francisco Ferrer gebruikt de diensten van zelf geen IT-afdeling. Het is dan ook de taak van GIAL om het IT-gebruik in het Brusselse stadson- GIAL, de IT-partner van 75 openbare onderwijsinstellingen van de stad Brussel. GIAL virtualiseerde de softwaretoepas- derwijs te stimuleren en te ondersteunen door effi- singen voor de hogeschool met Microsoft Application ciënte en up-to-date IT-middelen ter beschikking Virtualization (App-V). Tegen eind 2013 zullen alle Brussel- te stellen. oplossing Microsoft Application Virtualization (App-V) beant- se stadsscholen op die manier werken. “Dankzij de virtualisatie zijn de softwaretoepassingen veel sneller en ononderbroken beschikbaar voor de lesgevers woordde het best aan de behoeften van GIAL en en studenten”, verklaart Michel Boumal, inspecteur van het van de Brusselse scholen. GIAL virtualiseert met Brusselse stadsonderwijs. “We zijn heel trots dat we hen App-V geleidelijk een catalogus van 200 centraal kunnen laten werken met de meest recente technologie. draaiende softwaretoepassingen. De openbare stadsscholen van Brussel hebben een heel divers studentenpubliek met vaak een economisch weinig bevoorrechte achtergrond. Door hen een degelijke oplei- voordelen ding te bieden waarbij ze geavanceerde technologie leren Û Lesgevers en studenten werken met up-to-date kennen, hebben ze alvast een voordeel in hun latere be- technologie roepsleven.” Û Snelle en flexibele ondersteuning Û Nieuwe applicaties en updates zijn snel beschikbaar Û Betere beveiliging Û Hardware gaat langer mee Û Kostenbesparing Û Applicaties zijn ook offline beschikbaar Altijd werken met recente software De Haute Ecole Francisco Ferrer was een van de eerste instellingen die bij het project betrokken waren. “We hebben meerdere vestigingen op verspreide locaties”, vertelt Christian Ponnen, IT-beheerder bij de Haute Ecole Francis- Û Standaardisatie van softwareversies co Ferrer. “We hebben ook heel uiteenlopende studierich- Û Minder compatibiliteitsproblemen tingen. De lesgevers en studenten hebben dus allerlei verschillende softwaretoepassingen nodig. Sinds GIAL de applicaties voor onze 300 pc’s virtualiseerde, kunnen we al- software&services tijd werken met recente software.” Servers GIAL beheert samen ongeveer 4000 computers van lesgeDeveloper Tools vers, studenten en administratieve diensten van het Brusselse stadsonderwijs. De IT-partner zoekt steeds nieuwe Windows App-V Desktop Applications mogelijkheden om die ondersteuning te verbeteren. “We zochten een manier om onze investeringen te optimaliseren - minder hoge onderhoudskosten, makkelijke interventies en uiteraard goede mogelijkheden voor de Business Solutions eindgebruikers”, aldus Michel Boumal. Online Services Verdriedubbeling aantal applicaties tegen eind 2013? “De softwaretoepassingen draaiden vroeger ook al cen- Microsoft Services traal op de servers van GIAL en werden van daaruit verdeeld naar de lokale servers van elke school”, zegt project- Microsoft Technologies Microsoft Security manager Pierre Dufey. “Om de juiste applicaties te kunnen leveren voor elke gebruiker, moesten de medewerkers van GIAL de precieze serienummers kennen van de pc’s waarop de toepassingen moesten draaien. De nieuwe werkwijze is veel flexibeler. GIAL zorgt ervoor dat de applicaties
  3. 3. Christian Ponnen, IT-beheerder bij Haute Ecole Francisco Ferrer: “Sinds GIAL de applicaties voor onze 300 pc’s virtualiseerde, kunnen we altijd werken met recente software.” klaar staan op de centrale servers en kan die ’s implementeren zonder dat de gebruiker last heeft nachts verdelen naar de scholen. De gebruikers krij- van onderbrekingen. Conflicten tussen toepassingen gen nu toegang tot de toepassingen die ze nodig blijven tot een minimum beperkt, waardoor er min- hebben op basis van hun login. Daardoor krijgen ze der tijd gaat zitten in compatibiliteitstests. Ook de altijd meteen de nieuwste versie die beschikbaar is beveiliging is beter, aangezien men beveiliging- op de server. Onze ‘catalogus’ telt nu al 65 applica- updates veel sneller kan verdelen. ties maar tegen eind 2013 moeten dat er 200 zijn. Dat grote aantal kunnen we dankzij de virtualisatie toch zonder problemen ondersteunen.” Minder kosten voor hardware, licenties en energie “Op de pc’s zelf moeten we alleen een ‘agent’ instal- Applicaties ook offline beschikbaar leren”, vertelt Pierre Dufey. “Dat kunnen we op af- Na een marktonderzoek zag GIAL dat Microsoft stand doen want we hebben als beheerders toegang App-V het best voldeed aan de behoeften van de tot alle computers. “App-V blijkt heel betrouwbaar eindgebruikers en van de IT-verantwoordelijken. en de pc’s draaien veel stabieler. We kunnen nu erg Dankzij App-V kunnen de gebruikers altijd bij hun flexibel inspelen op de wensen van de onderwijs- toepassingen, dynamisch op om het even welke pc, instellingen. Doordat we minder lokaal op de pc’s zonder dat die toepassingen apart worden geïnstal- installeren, zullen de toestellen ook langer meegaan, leerd op elk toestel. Virtuele toepassingen en ge- wat op termijn een kostenbesparing oplevert. Ook bruikersinstellingen blijven altijd behouden, of de de kosten voor licenties gaan omlaag, omdat we gebruiker nu on- of offline is. De gebruiker krijgt alleen betalen per gebruiker en niet per toestel.” altijd een betrouwbare toegang tot toepassingen en gegevens op basis van de gebruikersrechten die aan “We halen bovendien een enorme tijdswinst bij het zijn login zijn gekoppeld, en ongeacht de locatie en onderhoud en beheer”, voegt Michel Boumal toe. de verbinding met het internet. Als het netwerk in “Vroeger moesten de IT-medewerkers van GIAL panne valt dan blijft de virtuele applicatie toch langs het netwerk updates en applicaties versturen draaien als die al geladen was. naar elke machine. We moesten er dan maar op hopen dat de gebruikers hun pc niet hadden uitgezet, Toepassingen en updates zijn ook veel sneller te zoals gevraagd. Nu hoeft dat niet meer, zodat we
  4. 4. energie besparen. Aangezien de gebruiker zijn applicaties krijgt op basis van zijn gebruikersrechten, is hij niet meer gebonden aan een bepaalde fysieke computer. De lesgever kan op elk moment kiezen welk lokaal hij gebruikt. Het is niet nodig om bijvoorbeeld een apart taallokaal te voorzien, met specifieke software op de pc’s.” Flexibel en snel “Vroeger waren de examens in de tweede zittijd erg problematisch voor de IT-ondersteuning”, zegt Christian Ponnen. “De studenten die in tweede zittijd examens afleggen, moeten dat kunnen doen met dezelfde softwareversies als in de eerste zittijd. We hadden dus telkens maar twee weken tijd om nieuwe versies en updates te installeren voor de start van nieuwe academiejaar. Nu is dat niet langer een probleem. In minder dan drie dagen is alles “Dankzij de virtualisatie zijn de softwaretoepassingen veel sneller en ononderbroken beschikbaar voor de lesgevers en studenten” klaar. Die snelheid en flexibiliteit zijn een grote verbetering want onze afdelingen hebben een heel complex lesrooster dat van week tot week kan veranderen. Ook het aantal studenten varieert van cursus tot cursus, en sommige cursussen lopen maar tien weken. Op al die situaties kan GIAL nu heel flexibel inspelen zodat we nooit gehinderd zijn door applicaties die nog niet beschikbaar zijn of pc’s die we moeten herstarten na een installatie. We kunnen zelfs verschillende versies van besturingssystemen en softwaretoepassingen naast elkaar laten draaien om met elkaar te vergelijken tijdens de informaticalessen. Ook dat is een meerwaarde van dit project.” voor meer informatie Voor meer informatie over de beschreven producten en diensten van Microsoft, bel naar +32 (0)2 503 31 13 of bezoek www.microsoft.be/ cases. U vindt er andere bedrijven die soortgelijke toepassingen gebruiken. Voor meer informatie over GIAL, bel naar +32 2 229 54 00 of bezoek www.gial.be Voor meer informatie over Haute Ecole Francisco Ferrer, bezoek www.he-ferrer.eu

×