Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Confidence 2016] Red Team - najlepszy przyjaciel Blue Teamu

662 views

Published on

Piotr Kaźmierczak, Red Team Leader opowiadał jak ważną rolę w podnoszeniu kompetencji specjalistów od cyberbepieczeństwa pełni redteaming oraz zespół ofensywny. Zaprezentował różne narzędzia oraz przedstawił metody pracy Red Teamu. Prezentację zilustrowały przykłady z ostatnich treningów na poligonie cybernetycznym CDeX.

 • Be the first to comment

[Confidence 2016] Red Team - najlepszy przyjaciel Blue Teamu

 1. 1. Piotr Kaźmierczak (@n0clues) CDeX CTO, Red Team Leader piotr.kazmierczak [@] vectorsynergy _._ com Red Team - najlepszy przyjaciel Blue Teamu
 2. 2. AGENDA Cyber Defence eXercises Red Team – Modus Operandi Narzędzia i Techniki Tips & Tricks Red Teaming – wprowadzenie Dirty Tricks Red Team vs Blue Team Obiekcje względem Red Teamingu Q & A
 3. 3. $ whoami Piotr Kaźmierczak (@n0clues) • obecnie CDeX CTO i Red Team leader w firmie Vector Synergy • tester penetracyjny, posiadacz OSCP i gracz CTF – DebugTeam • wcześniej analityk bezpieczeństwa w SOC w IBM • jeszcze wcześniej programista i student polityki Wrocławskiej  • prywatnie fan motocykli, entuzjasta sztuk walki (1-sze kyu w Karate Kyokushin, instruktor samoobrony), survivalu, militariów i astronomii
 4. 4. Red Teaming Wprowadzenie w tematykę • skąd pomysł na taką prezentację? • trochę historii… • pojęcia takie jak Blue Team/Red Team (zwany również Tiger Teamem) pochodzą z wargamingu i mają swoje początki w militariach • Blue Team – zespół broniący • Red Team (Tiger Team) – atakujący zespół technicznych specjalistów, których zadaniem jest bezlitosne wyśledzenie każdego możliwego źródła awarii w systemie
 5. 5. Blue Team Charakterystyka • zespół obrońców • Hunting Team • zadania BT: • ochrona i utwardzanie systemów • wykrywanie ataków • reagowanie na incydenty • wyszukiwanie symptomów włamań (hunting), • przeprowadzanie śledztw po włamaniowych, • zabezpieczanie systemów, logów, plików po włamaniu.
 6. 6. Red Teaming vs Pentesting Konfrontacja pojęć • Test penetracyjny • nastawiony na weryfikację bezpieczeństwa infrastruktury IT poprzez analizę możliwych do wykorzystania podatności, • może być rozszerzony o elementy socjotechniczne, • często ograniczony do wybranych systemów albo aplikacji (np. WWW), • kończy się najczęściej po uzyskaniu dostępu do systemów z wykorzystaniem znalezionych podatności oraz ewentualnej eskalacji uprawnień, • bardzo często przeprowadzany w ścisłej współpracy z działem IT klienta.
 7. 7. Red Teaming vs Pentesting Konfrontacja pojęć • Red Teaming • nastawiony na test umiejętności BT oraz procedur obsługi incydentów, • ma za zadanie zwiększenie skuteczności i wydajności operacyjnej BT, • można powiedzieć, że zaczyna się tam gdzie test penetracyjny często się kończy, • działania RT przeprowadzane są bez wiedzy działu IT atakowanej infrastruktury, • wszystkie chwyty dozwolone (z uwzględnieniem odpowiednio ujętych reguł umownych) .
 8. 8. Red Teaming vs Pentesting Konfrontacja pojęć RT ma sprawić by BT był silniejszy!
 9. 9. Red Teaming vs security lifecycle… Proces dbania o bezpieczeństw o w firmie Operacje RT
 10. 10. TAKE A CHALLENGE Wargames Cyber Defence Exercises
 11. 11. Cyber Defence Exercises Cyber Wojna na sportowo Najbardziej znane ćwiczenia tego typu: • Locked Shield – odbywają się raz do roku na Łotwie i nie są niedostępne dla sektora prywatnego. W manewrach bierze udział wiele zespołów różnego typu (nie tylko RT i BT, a np. zespół prawny) • NCCDC (National Collegiate Cyber Defense Competition) – zawody organizowane raz do roku w USA, skierowane do koledży. Pierwsze etapy to rozgrywki regionalne (RCCDC), którą kończą się finałem krajowym (NCCDC). Drużyny BT są 8-mio osobowe, na każdy zespół przypada dwóch RT. Co wpływa na bardzo wysoką skuteczność tego typu szkoleń? • hands-on • gamifikacja • realizm (realne systemy, Gray Team) • praca zespołowa.
 12. 12. RT – Role w zespole Podział umiejętności i zakres obowiązków • Dwie możliwości podziału RT: • RT przypisany do konkretnego BT, • RT podzielony na specjalizację. • Podział RT na specjalizacje: • zespół zarządzający dostępami, • zespół post exploitacyjny, • zespół wykonujący ataki zdalne na infrastrukturę, • zespół odpowiedzialny za ataki na aplikacje webowe, • zespół przeprowadzający ataki typu client-side, • zespół wykonujący „zasłonę dymną”. • Zadanie RT: • Zaplanowanie scenariuszy ataków, • Przygotowanie swojej infrastruktury (serwery C&C, serwery WWW, maszyny pośrednie), • Przygotowanie informacji zwrotnej dla BT z przeprowadzonych działań.
 13. 13. TAKE A CHALLENGE Trochę technikaliów RT – Modus Operandi
 14. 14. Kill chain Nie do końca Rekonesans Omijanie AV/IDS Omijanie White Listingu Eskalacja uprawnień Persystencja Lateral Movements
 15. 15. Rekonesans Skanuj porty dopiero jeśli musisz • tajemnice Active Directory… • SPN Scanning – skanowanie portów jest hałaśliwe i niepotrzebne • polowanie na użytkowników • pasywny nasłuch tam gdzie to możliwe… • Windows – netsh netsh trace start capture=yes overwrite=no tracefile=<FilePath.etl> default: 250 MB, maxsize=<N> • LLMNR, NBT-NS • Responder (https://github.com/SpiderLabs/Responder) – tryb analizy
 16. 16. Techniki omijania zabezpieczeń Myśl jak BT…  TROJAN HTTP GET Request on port 53 - Very Likely Hostile  WEB_SERVER /bin/bash In URI, Possible Shell Command Execution Attempt Within Web Exploit  POLICY Possible HTA Application Download  WEB_SERVER Weevely PHP backdoor detected (shell_exec() function used)  SCAN Nikto Web App Scan in Progress
 17. 17. Techniki omijania zabezpieczeń Omijanie AV/IDS • Rekonesans! • msfencode = przeszłość • pomocny soft: • Veil–Evasion (https://www.veil-framework.com/framework/veil- evasion/) • Shellter (https://www.shellterproject.com/ ) • własny kod: • autorskie rozwiązania • własne implementacje szyfrowania • kod napisany w różnych językach (pyinstaller) • wspomagany różnego rodzaju technikami omijania AV (spowalnianie uruchamiania, zwiększenie liczby operacji lub potrzebnej pamięci, etc…)
 18. 18. Techniki omijania zabezpieczeń Omijanie AV/IDS - Powershell • BT: „ale my też go używamy… :/„ • dostępny w każdej wspieranej wersji Windows • NIE DA SIĘ GO WYŁĄCZYĆ • https://gist.github.com/subTee/68749aa53d7ce0fb02e0a64b8961576 7 • restrykcje na wykonywania skryptów? v 2.0 Windows 7 Windows 2008 R2 v 3.0 Windows 8 Windows 2012 v 4.0 Windows 8.1 Windows 2012 R2 v 5.0 Windows 10 Windows 2016 więcej np. na: https://blog.netspi.com/15-ways-to-bypass-the-powershell-execution- policy/
 19. 19. Techniki omijania zabezpieczeń Omijanie White Listingu • regsvcs • https://github.com/subTee/Troopers2016/blob/master/regsvcs.cs $key = 'BwIAAAAkAABSU0EyA…. ‚ $Content = [System.Convert]::FromBase64String($key) Set-Content key.snk -Value $Content -Encoding Byte C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319csc.exe /r:System.EnterpriseServices.dll /target:library /out:regsvcs.dll /keyfile:key.snk regsvcs.cs C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319regsvcs.exe regsvcs.dll • https://github.com/subTee/ApplicationWhitelistBypassTechniques/blob/master/TheList .txt [ComRegisterFunction] public static void RegisterClass ( string key ) { Console.WriteLine("I shouldn't really execute"); Shellcode.Exec(); }
 20. 20. Eskalacja uprawnień Zostawmy jądro w spokoju • poza tym jest EMET…  • omijanie UAC to funkcjonalność, nie trik • inne możliwości eskalacji uprawnień: • podatne usługi • błędne uprawnienia na pliki wykonywalne usług • ścieżki usług bez cudzysłowu • plik autostartu (np. te które już nie istnieją) • DLL Hijacking • GPP (groups.xml, <DOMAIN>SYSVOL<DOMAIN>Policies) • AlwaysInstallElevated • pliki/skrypty z hasłami …znowu z pomocą przychodzi powershell PowerUp! • LLMNR, NBT-NS poisoning • Responder • Inveigh • // zmień challenge • Invoke-Mimikatz https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc422924.aspx
 21. 21. Persistance Nie daj się wykurzyć • lokalnie • schtasks • sc • WMI • klucze SSH • użytkownicy • backdoorowanie linków • domena • użytkownicy domenowi • GoldenTicket • SilverTicket • inne • debuggers • backdoory webowe
 22. 22. Lateral Movements psexec • narzędzia: • Sysinternals PsExec: https://technet.microsoft.com/en- us/sysinternals/bb897553.aspx • moduł metasploita: exploit/windows/smb/psexec • smbexec: https://github.com/pentestgeek/smbexec • po uzyskaniu dostępu do zdalnej maszyny tworzy usługę • hasło niepotrzebne • pass the hash • pass the ticket CORAZ RZADZIEJ STOSOWANY - NIEZALECANY
 23. 23. Lateral Movements WinRM •Windows Remote Management •usługa nie jest włączona domyślnie (TCP 5985) • pozwala na zdalne zarządzanie maszynami z wykorzystaniem Powershella •Powershell v5 (od Windows 10): • logowanie blokowanych skryptów • Anti malware scan interface (AMSI)
 24. 24. Lateral Movements WMI • istnieje w Windowsach od czasów Win98 i NT4 • usługa włączona domyślnie na wszystkich systemach Windows • pozwala m.in. na: • odczytywanie informacji z rejestru, systemu plików, etc. • wykonywać komendy • odczytywać i reagować na eventy • podobnie jak powershell nie dotyka systemu plików • wykorzystuje istniejący, niepodejrzany protokół • może być wykorzystywany do rekonesansu, wykonywania poleceń, persystencji, komunikacji C2 i przede wszystkim do lateral movements • BT często nie znają WMI od strony wektorów ataków • Przykładowe narzędzia: • Windows: wmic.exe, winrm.exe • Linux: wmic, wmis, wmis-pth • można go obsługiwać z poziomu języków skryptowych: VBScript, Jscript • oraz z wykorzystaniem modułów platformy .NET • wykorzystywany przez malware: stuxnet, ghost
 25. 25. Narzędzia RAT Pożądane cechy: • mechanizm dostarczenia implantu • komunikacja low/slow, różne protokoły • szyfrowany kanał komunikacji • kontrola persystencji • mechanizm logowania • możliwość identyfikacji • usuwanie. Komercyjne • CobaltStrike • Innuendo • CoreImpact Open-Source • Empire • meterpreter • Throwback • Pupy (https://github.com/n1nj4sec/pupy )
 26. 26. Narzędzia Empire Powershell (1/2) • łączy w sobie moc narzędzi wykorzystywanych do post- exploitacji opartych o Powershell takich jak powertools, powerup, powerview, itp. • integruje się z metasploitem • różnego rodzaju stagery: • makra • dll • war • USB Rubber Ducky • komunikacja po http/https • duże możliwości konfiguracji agentów • DefaultDelay • WorkingHours • DefaultJitter • DefaultProfile • KillDate
 27. 27. Narzędzia Empire Powershell (2/2) • od niedawna RESTful server • Integracja z WebGUI • Integracja z BEEF • Multiplayer console • Powerempire • wiele modułów • Rekonesans domeny • persystencja • lateral movements • management • eskalacja uprawnień • trolling 
 28. 28. Narzędzia meterpreter • Powershell Extension • Python Extension • Reverse Port Forwards • TLV Traffic Obfuscation
 29. 29. Narzędzia Throwback • HTTP(s) beaconing backdoor • Dwa komponenty • Throwback (https://github.com/silentbreaksec/Throwback) • ThrowbackLP (https://github.com/silentbreaksec/ThrowbackLP) • stringi w źródle (w tym adresy) są hex-encodowane • Integracja z meterpreterem
 30. 30. Narzędzia netcatokształtne • ncat (brat netcata) • white/black listing hostów • SSL • dnscat • Musimy edytować źródło w przeciwnym razie wszystkie subdomeny będą prefixowane „dnscat” • shell • przesyłanie plików • powercat • https://github.com/besimorhino/powercat - pozwala na łączenie się zarówno po TCP jak i UDP, ale też DNS (integracja z dnscat serverem) • https://github.com/secabstraction/PowerCat - ma możliwość komunikowania się po nazywanych pipe’ach SMB
 31. 31. Dirty Tricks Utrudnijmy sobie życie • zmiana timestamp plików • touch –d „data” plik • touch –r plik_wzorzec plik • meterpreter: timestomp plik –m „data” • nieusuwalne pliki • chattr +i plik • podmiana poleceń/aliasy ];-> • czyszczenie logów • find /var/log -name "*log*" -type f | xargs -v • find /var/log -name "*gz*" -type f | xargs -v • ruch wychodzący ograniczony? Zeskanuj swoją maszynę nadsłuchując połączenia przychodzące. • TCP: nc -nvw 1 -z 10.114.1.83 20-100 • UDP: nc -nvuw 1 -z 10.114.1.83 20-100 • stawiasz backdoora? Pamiętaj o HA 
 32. 32. Tips & Tricks Przydatne informacje (1/3) • automatyzuj swoją pracę • wiele adresów IP: # ifconfig eth0:1 10.10.15.120 • metasploit – LHOST • Empire – HOST [od nowej wersji] • nc i ncat [-l LHOST] or [-s addr] • nmap [-e <iface>] • curl [--interface INTERFACE] • ping [-I interface] • dla wszystkich pozostałych komend: # route add -host 10.15.40.101 dev eth0:1
 33. 33. Tips & Tricks Przydatne informacje (2/3) • opcje zaawansowane nie są opcjonalne! • metasploit i meterpreter $ SHOW ADVANCED • profilowanie Empire Powershella • DefaultProfile • CertPath Name: ET ATTACK_RESPONSE Metasploit Meterpreter Reverse HTTPS certificate Priority: 1 Type: A Network Trojan was detected IP Info: 10.128.0.67 -> 192.168.11.16
 34. 34. Tips & Tricks Przydatne informacje (3/3) • DNS + SMTP • communication/info sharing • Etherpad (http://etherpad.org/) • Dradis • google docs (?) • file sharing
 35. 35. TAKE A CHALLENGE RT vs BT Przemyślenia i wnioski
 36. 36. RT vs BT Jak powinna wyglądać współpraca Złe Podejście – nie prowadzi do wzajemnego zwiększania swoich umiejętności, poznania nowych technik i technologii. - ominięcie zabezpieczeń BT = sukces - w przeciwnym razie porażka - raportowanie do BT tylko akcji zakończonych sukcesem - zablokowanie akcji RT = sukces - w przeciwnym przypadku porażka - brak detekcji akcji RT = porażka
 37. 37. RT vs BT Jak powinna wyglądać współpraca Dobre Podejście – prowadzi do zwiększenia własnych umiejętności, poznania nowych technik, ugruntowania wiedzy, dokładne zrozumienie wykorzystywanych technologii. + testowanie nowych technik – jakich? Jakie IOC? + jeśli udało się ominąć zabezpieczenie, jak? + wypracowanie nowych technik wykrywania ataków + ulepszenie technik huntingu, monitoringu + aktualizacja procedur obsługi incydentów
 38. 38. RT vs BT Realizm? • rekonfiguracje w trakcie treningu – otwarcie portów, zresetowanie danych uwierzytelniających, • zablokowanie usług • inne…  Największe cyber-zagrożenie znajduje się pomiędzy monitorem a klawiaturą
 39. 39. RT vs BT Realizm? × wielkość infrastruktury w firmach× liczba pracowników× 24/7/365skala treningu
 40. 40. Podsumowanie Obiekcje względem Red Teamingu #1 - Jestem atakowany każdego dnia, nie potrzebuję Red Teamu #2 – Fajnie to brzmi, ale obawiam się, że mi zdestabilizujecie sieć #3 – RT zawsze wygrywa…
 41. 41. Podsumowanie Kilka zdań na koniec • Red Teaming to nie test penetracyjny. Red teaming testuje umiejętności i procedury. • Red Team ma sprawić by BT był silniejszy! • Customizujmy istniejące narzędzia, rozwijajmy nowe techniki. • Zawsze miej plan awaryjny, jeśli jedna technika zawodzi, spróbuj czegoś innego.
 42. 42. Podsumowanie Linkownia •https://adsecurity.org •http://blog.harmj0y.net/ •https://blog.cobaltstrike.com/
 43. 43. n0clues@cdex:~# env x='() { :;}; echo Happy Hunting!' bash -c "echo Thank you!"

×